O Blanka Janovská

bývalá paní ředitelka, odešla do důchodu 2018

5. B M TP od 9. 4. do 13. 4. 2018

M – V útetý dostanou děti opravený test č. 6 (7 jedniček, 7 dvojek, 9 trojek, 2 čtyřky), který byl zaměřený na převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu a objemu, trojúhelníkovou nerovnost, obvod a obsah čtyřúhelníka, SÚ.

I tento týden se budeme věnovat práci s úhloměrem  (výběru stupnice při měření úhlů + používání jednotky stupeň úhlu, slovní úlohy – Vennův diagram, desetinná čísla, logický úsudek, obsah, obvod, objem (= SÚ, kde bychom měli uplatnit všechno, co jsme se doposud naučili).

Hodnocená práce: 0

: Oprava testu č. 6  + příležitost pro všechny žáky, kterým chybí nějaký DÚ a nebo oprava testu.

5. B M TP od 3. 4. do 6. 4. 2018

M – V úterý děti ponesou domů opravený test č. 5, který byl zaměřený na násobení a dělení 10, 100, … + příklady typu 420 . 60 =, 54 000 : 90 = a měření a rýsování úhlů.      Psalo ho 23 dětí, nedopadl tak špatně, ale mohlo to být ještě lepší (8 jedniček, 10 dvojek, 5 trojek).                                                                                                                  Dále dostanou ŽK, kde mají zapsané výsledky z mezinárodní matematické olympiády KLOKAN, celkem ho v naší třídě psalo 23 dětí, 1. číslo je počet bodů, které dosáhlo Vaše dítě, 2. číslo je max. počet bodů, 3. číslo udává pořadí ve třídě.

Tento týden budeme pokračovat v kap. ÚHEL – zaměříme se na správný výběr stupnice na úhloměru při měření úhlů (pár jedinců) + používání jednotky stupeň úhlu, slovní úlohy (Vennův diagram), třídění prvků daného souboru podle různých kritérií a vizualizace tohoto třídění Vennovým diagramem.                                                              Přijímací zkoušky se dost neúprosně blíží, proto tento týden budeme rovněž procvičovat převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu a objemu!!!         

Hodnocená práce (Čt): Test č. 6 – převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu a objemu, SÚ, konstrukce (upřesním v hodině M)

DÚ č. X (Čt): PS str. 11/cv. 5 + oprava test č. 5 (+ další neodevzdané)   

5. B M TP od 26. 3. do 28. 3. 2018

M – Minulý týden jsme si napsali mezinárodní matematickou olympiádu KLOKAN, maximální možný počet bodů byl 120! Naše třída se pohybovala v rozpětí bodů od 39-109! Do ŽK zapíšu i pořadí ve třídě, jakmile budu znát výsledky z ostatních 5. tříd, dám Vám přes TP vědět.

V úterý dostanou děti opravený test č. 4, který byl převzatý z učebnice – SÚ na zlomky, uspořádání desetinných čísel, sčítání jednotek délky, příklady na pořadí výpočtů, povrch a objem těles (krychle o hraně 1 cm)! Dopadl „katastrofálně“, měla jsem pocit, že to psaly jiné děti (2 jedničky, 2 dvojky, 7 trojek, 8 čtyřek, 1 pětka)!            Např. cvičení 4 – pouze příklady, stále stejné chyby, nedodržení postupů, tady něco sečtu, tam něco odečtu a pak už nevědí, co kde počítají!!! Zbytečné chyby!!!

Znovu si všechno rozebereme a vysvětlíme, některé příklady si napíšeme jako „vzorové“ do sešitů IQ a Einsteinů!!!

I tento týden budeme pokračovat v kap. ÚHEL – ÚHEL (U str. 72-75) budeme úhly rýsovat, měřit a pracovat s informací: Součet úhlů v trojúhelníku je vždy 180 stupňů!

Hodnocená práce (St): Test č. 5 – měření a rýsování úhlů, příklady na násobení a dělení 10, 100, … + příklady 8 800 :  80 = , 45 000 : 50 =

DÚ č. IX (St): PS str. 21/cv. 6 + oprava testu

 

 

 

5. B M TP od 19. 3. do 23. 3. 2018

M – Nejdříve ještě jedna zpráva ze ŠvP, fotky najdete na odkazu:             http://www.fzs-chlupa.cz/blog/2018/03/14/svp-5-b-cerna-hora-2018.  

Tento týden se budeme zabývat kap. ÚHEL (U str. 72-75) seznámíme se s pojmy úhel, vrchol, rameno úhlu, stupeň úhlu, budeme úhly rýsovat, měřit, počítat velikost úhlu znázorněného pomocí hodinových ručiček.

NUTNÉ přinést ÚHLOMĚR!!!

Hodnocená práce (Čt): Test č. 4 – slovní úlohy na zlomky, jednotky délky, objem a povrch tělesa (doplním ústně při vyučování)

DÚ č VIII.: PS str. 20/ cv. 8