O Marcela Kloudová

Mgr. Marcela Kloudová, marcela.kloudova@fzs-chlupa.cz Aj, 2.patro, bílá chodba Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor Informační studia a knihovnictví. V roce 2009 ukončila studium učitelství na katedře psychologie Univerzity Karlovy v Praze. Masarykův ústav ČVUT- Rozšíření kvalifikace pro učitelství Aj na 2.-3. stupeň dle Školského zákona. Další vzdělávání: Státní jazyková zkouška z anglického jazyka (C1- Evropský rámec) Special Methodology Course in English, England - Bournemouth 2011 Certifikát z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) 2013 Special Methodology Course in English, England - Oxford 2013 Special Methodology Course in English, Scotland - Edinburgh 2014 Special CLIL Course for Primary and Secondary teachers - Exeter 2015 Vzdělávací semináře a workshopy zaměřené na nové metodické postupy pro výuku anglického jazyka / Certifikát z Kurzu zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky V předchozích letech učila anglický jazyk na 1. a 2. stupni na základní škole v Praze 5. V říjnu 2015 a v září 2016 pracovala 5 týdnů jako asistentka pedagoga ve Washingtonu v základní škole Sommerset Elementary School.

Doplnění zájezdu do Anglie-Hastings/8.6.-16.6.2019

Doporučené

Vážení rodiče,
ještě je možnost doplnit výukový zájezd do Hastings dvěma až čtyřmi žáky z 5. – 7. ročníku. V případě Vašeho zájmu mě kontaktujte na adrese: marcela.kloudova@fzs-chlupa.cz
Podrobnější informace Vám ráda sdělím na schůzce ve škole.
Marcela Kloudová

Angličtina 1.D – Kloudová

Dnes jsme začali Unit 4 – Dressing up (Oblékání). Učíme se šest nových slov – a hat (klobouk), a jumper (svetr), a skirt (sukně), a shoe (bota), a T-shirt (tričko), a sock (ponožka). Přehráli jsme si příběh Two red socks. Na interaktivní tabuli jsme procvičovali slovní zásobu – posílám znovu proklik na stránky Happy House, kde všechny dnešní aktivity najdete.
Domácí úkol je až na 19.2. (po jarních prázdninách) – Pracovní sešit str. 28 – vybarvit nahoře všech šest částí oblečení, zkusit si je říkat a pak dole myšce dokreslit stejné oblečení.

Happy House 1 Aktivity

Krásný zimní týden!MKloudová

Angličtina 4.A, 4.B, 4.C – Kloudová

Celý týden budeme procvičovat slovní zásobu Animals-zvířátka. Povinná slovíčka budou mít děti zapsaná ve školním sešitě. Budeme se učit popisovat zvířátka v jednotném a množném čísle – vše budou mít děti zapsané. Budeme si přehrávat příběh A Day in the Zoo.
Týdenní domácí úkol bude zadán až po jarních prázdninách – v pondělí 18.2. a termín odevzdání bude 25.2.
Krásný týden!MKloudová

Angličtina 1.D – Kloudová

Dnes jsme si opakovali otázky: What´s your name?My name is… How are you? I am fine, thank you. How old are you? I am seven. What colour do you like? I like blue. What animal do you like? I like cats… Učili jsme se názvy zvířátek, zazpívali jsme si písničku a zahráli hru s obrázky zvířat.
Domácí úkol není:-))
Hezký týden! MKloudová

Angličtina 4.A – Kloudová

Začali jsme Unit 4 – Animals. procvičovali jsme názvy zvířat i trochu jejich popis pomocí vět It is big. It is friendly. It has got four legs. It likes milk. apod.
Ve středu mají děti spojenou hodinu – na 2. stupni jsou Oborové dny-Konference – a v pátek jsou jednodenní pololetní prázdniny, takže další hodinu mám s dětmi až v pondělí 4.2.
Hezký týden! MKloudová

Angličtina 4.B – Kloudová

Začali jsme Unit 4 – Animals. Děti mají ve školním sešitě zapsaná slovíčka a popis jednoho zvířete jako vzor – podle něj mají za úkol popsat dvě další zvířata podle svého výběru. (použití vět typu It is….It has got… It can…. It lives… It eats…It drinks…)
Dále mají děti za úkol se naučit role z příběhu A Day At the Zoo – učebnice str.22 / děvčata roli Polly a její kamarádky a kluci roli ošetřovatele a jedné ze dvou dívek.
Oba úkoly jsou na pondělí 4.2.
Hezký týden MKloudová