O Marcela Kloudová

Mgr. Marcela Kloudová, marcela.kloudova@fzs-chlupa.cz Aj, 2.patro, bílá chodba Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor Informační studia a knihovnictví. V roce 2009 ukončila studium učitelství na katedře psychologie Univerzity Karlovy v Praze. Masarykův ústav ČVUT- Rozšíření kvalifikace pro učitelství Aj na 2.-3. stupeň dle Školského zákona. Další vzdělávání: Státní jazyková zkouška z anglického jazyka (C1- Evropský rámec) Special Methodology Course in English, England - Bournemouth 2011 Certifikát z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) 2013 Special Methodology Course in English, England - Oxford 2013 Special Methodology Course in English, Scotland - Edinburgh 2014 Special CLIL Course for Primary and Secondary teachers - Exeter 2015 Vzdělávací semináře a workshopy zaměřené na nové metodické postupy pro výuku anglického jazyka / Certifikát z Kurzu zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky V předchozích letech učila anglický jazyk na 1. a 2. stupni na základní škole v Praze 5. V říjnu 2015 a v září 2016 pracovala 5 týdnů jako asistentka pedagoga ve Washingtonu v základní škole Sommerset Elementary School.

Angličtina 5.A, 5.B, 5.C, 5.D – Kloudová

Celý týden budeme procvičovat pozdravy, instrukce a pokyny, čísla do 100, přidáme si spelování (hláskování) slov a množné číslo podstatných jmen – učebnice str. 4-11. Ve školním sešitě budou mít tento týden děti zapsaný stručný přehled tohoto učiva – je to učivo loňského roku, které si opakujeme.
Procvičovali jsme si také základní otázky: What´s your name? How old are you? How are you? Where are you from? What´s your favourite book, film, sport, pet….? Who´s your best friend? – příprava na projekt, který budou děti dělat na závěr úvodní lekce na konci září.
Děti zatím ještě nemají Activity Book (Pracovní sešit) k učebnici – pokud nepřijde během pondělí a úterý, všem rozdám okopírovaný soupis slovní zásoby – slova si zapíší do slovníčku – v pátek 20.9. přinesou slovníček ke kontrole zapsaných slovíček a napíšeme si testík. Jsou to všechno slovíčka, která jsme se učili loni a stále dokola je opakujeme.
V prvním týdnu v říjnu (termín s předstihem upřesním) si napíšeme opakovací test na Unit 1 Introduction. Přípravu budou mít děti ve velkém školním sešitě.
V pátek 20.9. dostanou děti první týdenní úkol – termín odevzdání je 27.9. – bude zaměřen na souhrnné opakování na test.
Děti budou také mít založené v Portfoliu Informace o výuce v 5. ročníku – prosím přečtěte si je společně s dětmi!
Krásný týden! MKloudová

Hastings-výukový a poznávací zájezd-červen 2019

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
V týdnu od 8.6.-16.6.2019 se konal mezi dětmi velmi oblíbený zájezd do Anglie. V sobotu odpoledne odjely dva žluté autobusy s 90 dětmi do Hastings na jihu Anglie. Cesta trvala 14 hodin do přístavu Calais, odtud jsme se trajektem přeplavili do Doveru a vyrazili na první výlet na hrad Dover. Odtud jsme jeli do Hastings, prohlédli si hrad, historické centrum města, rybářský přístav a Celý článek

Angličtina 4.C – Kloudová

Učíme se říkat ve větách:
I like /I don´t like playing football, I love/I hate cooking apod.
Procvičujeme názvy dnů v týdnu a říkáme, co který den v týdnu dělám: On Monday I have a piano lesson. On Tuesday I play with my hamster. On Sunday I watch TV.
V pátek si napíšeme test z Unit 6 – procvičovat na test budeme tento týden.
V testu bude:
1. tvoření vět I like swimming, I don´t like playing football. I love watching TV. I hate doing homework……
2. odpovídání na otázky např.: How do you go to school? When do you play in the park? How many boys are there in your class? apod.
3. přidej další slova do skupiny:
skiing, playing football …
February, July …
twenty-two, sixty-six …
café, zoo, hotel…
4. Poslech – jaké aktivity dělají děti rády a nerady – doplňování do tabulky
5. Dny v týdnu a popsat podle obrázků, co dělám např. v pondělí, úterý apod.
Např. On Monday I play tennis. On Friday I go shopping. apod.
Krásný letní týden!! MKloudová

Angličtina 4.A, 4.B – Kloudová

Budeme opakovat lekci 6 – procvičovat rozdíl v používání názvu aktivity (swimming, playing tennis, riding a bike, walking a dog) a slovesa (play tennis, go to the cinema, ride a bike, do homework, apod.).
Učíme se říkat ve větách:
I like /I don´t like playing football, I love/I hate cooking apod.
Procvičujeme názvy dnů v týdnu a říkáme, co který den v týdnu dělám: On Monday I have a piano lesson. On Tuesday I play with my hamster. On Sunday I watch TV.
V pátek si napíšeme test z Unit 6 – procvičovat na test budeme tento týden.
V testu bude:
1. tvoření vět I like swimming, I don´t like playing football. I love watching TV. I hate doing homework……
2. odpovídání na otázky např.: How do you go to school? When do you play in the park? How many boys are there in your class? apod.
3. přidej další slova do skupiny:
skiing, playing football …
February, July …
twenty-two, sixty-six …
café, zoo, hotel…
4. Poslech – jaké aktivity dělají děti rády a nerady – doplňování do tabulky
5. Dny v týdnu a popsat podle obrázků, co dělám např. v pondělí, úterý apod.
Např. On Monday I play tennis. On Friday I go shopping. apod.
Krásný letní týden!! MKloudová

Angličtina .D – Kloudová

V úterý jsme si zopakovali šest základních slov z lekce 6 – a towel, a duck, soap, shampoo, a toothbrush, a hairbrush. Učili jsme se říkat wash my hands (umýt si ruce), wash my face (umýt si obličej), brush my hair (učesat se), brush my teeth (vyčistit si zuby) – Pracovní sešit str. 49 a zapívali jsme si písničku Everyday I wash my hands…
Everyday I wash my hands – Song
Rozlišovali jsme slovo hot (horký) – warm (teplý) a cold (studený) a vybarvovali jsme v pracovním sešitě kapičky na str. 50.
Domácí úkol na úterý 4.6. – Pracovní sešit str. 52 – nakreslit do 3 obdélníčků obrázek, který drží myšák Rodney (hledali jsme v učebnici) a je to mýdlo (soap), kartáč na vlasy (a hairbrush) a ručník (a towel). Dále si děti zopakují slovní zásobu v dalším cvičení a vybarví si domeček, pokud všechna slova umí. Na str. 53 si dolepí do obrázků samolepky a také si zopakují slovní zásobu.
Posílám ještě proklik i na slovíčka:
Slovní zásoba Unit 6
Přeji krásné dny! MKloudová