O Marcela Kloudová

Mgr. Marcela Kloudová, marcela.kloudova@fzs-chlupa.cz Aj, 2.patro, bílá chodba Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor Informační studia a knihovnictví. V roce 2009 ukončila studium učitelství na katedře psychologie Univerzity Karlovy v Praze. Masarykův ústav ČVUT- Rozšíření kvalifikace pro učitelství Aj na 2.-3. stupeň dle Školského zákona. Další vzdělávání: Státní jazyková zkouška z anglického jazyka (C1- Evropský rámec) Special Methodology Course in English, England - Bournemouth 2011 Certifikát z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) 2013 Special Methodology Course in English, England - Oxford 2013 Special Methodology Course in English, Scotland - Edinburgh 2014 Special CLIL Course for Primary and Secondary teachers - Exeter 2015 Vzdělávací semináře a workshopy zaměřené na nové metodické postupy pro výuku anglického jazyka / Certifikát z Kurzu zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky V předchozích letech učila anglický jazyk na 1. a 2. stupni na základní škole v Praze 5. V říjnu 2015 a v září 2016 pracovala 5 týdnů jako asistentka pedagoga ve Washingtonu v základní škole Sommerset Elementary School.

Angličtina 1.D – Kloudová

V úterý jsem byla hlasově indisponovaná, děti byly překvapené a trošku vystrašené, co se mi stalo:-)) Celou hodinu jsme si povídali (spíše děti povídaly), co mají ke snídani – děti se snažily si zapamatovat větu, např.: I have milk and cereal for breakfast. I have toast, salami and cheese for breakfast. I have porridge and juice for breakfast atd.
Příští hodinu začneme Unit 6 – Washing up.
Srdečně zdravím:-) MKloudová

Angličtina 4.A, 4.B, 4.C – Kloudová

V pondělí jsme začali novou lekci 6 – Just for fun. Budeme se učit pojmenovávat aktivity a říkat, co děláme rádi, co neradi, co nesnášíme a co milujeme dělat:-))
Např. I like playing football x I don´t like swimming (rád/a hraju fotbal x nerad/a plavu), I love reading books x I hate cleaning my room (miluju čtení knih x nesnáším uklízení svého pokoje).
Děti si budou klást navzájem otázky: Do you like skiing? Rád lyžuješ? Do you like playing floorball? a odpovídat si budou: Yes, I do. x No, I don´t.
Dále se budeme učit říkat, co děláme každý den – např. I play with friends on Saturday (V sobotu si hraju s kamarády) / I help my mum on Friday (V pátek pomáhám mamince) / I have a piano lesson on Tuesday (V úterý mám hodinu piana) apod.
Srdečně zdravím! MKloudová

Angličtina 1.D – Kloudová

Minulý týden jsme zpívali I´ve got a present a Party song. Opakovali jsme otázku How old are you? Počítali jsme např. two and one more is … – dva a o jeden více je….Procvičovali jsme otázku What´s that? a odpověď It´s a train… apod.
Domácí úkol-dokončit str. 42 v Pracovním sešitě.
Krásné Velikonoce! MKloudová

Angličtina 4.A, 4.B a 4.C – Kloudová

Tento týden si napíšeme souhrnný test za Unit 5-My town – přípravu jsme dělali minulý týden.
Ve zbylých hodinách budeme tento týden opakovat to, co jsme se dosud naučili a novou lekci začneme až po prázdninách, které jsou od čtvrtka do pondělí včetně – děti nebudou mít žádný domácí úkol.
Krásné jarní svátky! MKloudová

Důležité!! – Informace k zaplacení doplatku zájezdu do Anglie-Hastings

Vážení rodiče,
v pátek 12.4. přinesou děti v žákovské knížce informace k platbě doplatku zájezdu do Anglie.
Platit budete na účet školy, škola pak přepošle celou částku najednou na účet Student Agency.
V pokynech, které jsou v ŽK, najdete: Celý článek

Důležitá informace – zájezd do Anglie 8.6.-16.6.2019

Vážení rodiče,
znovu připomínáme důležitou informaci – V případě, že se školního zájezdu do Hastings účastní student, který nemá české/slovenské občanství a nepochází ze států EU, musí s sebou mít vyplněný a potvrzený formulář z příslušného cizineckého úřadu. Toto potvrzení budeme kontrolovat před odjezdem autobusu!!!! Kdo nebude mít potvrzený formulář (a samozřejmě platný pas ještě nejméně půl roku po návratu do ČR), nebude s námi moci odjet.
Vzor potvrzení, které si vyzvednete Celý článek