O Marcela Kloudová

Mgr. Marcela Kloudová, marcela.kloudova@fzs-chlupa.cz Aj, 2.patro, bílá chodba Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor Informační studia a knihovnictví. V roce 2009 ukončila studium učitelství na katedře psychologie Univerzity Karlovy v Praze. Masarykův ústav ČVUT- Rozšíření kvalifikace pro učitelství Aj na 2.-3. stupeň dle Školského zákona. Další vzdělávání: Státní jazyková zkouška z anglického jazyka (C1- Evropský rámec) Special Methodology Course in English, England - Bournemouth 2011 Certifikát z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) 2013 Special Methodology Course in English, England - Oxford 2013 Special Methodology Course in English, Scotland - Edinburgh 2014 Special CLIL Course for Primary and Secondary teachers - Exeter 2015 Vzdělávací semináře a workshopy zaměřené na nové metodické postupy pro výuku anglického jazyka / Certifikát z Kurzu zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky V předchozích letech učila anglický jazyk na 1. a 2. stupni na základní škole v Praze 5. V říjnu 2015 a v září 2016 pracovala 5 týdnů jako asistentka pedagoga ve Washingtonu v základní škole Sommerset Elementary School.

Angličtina 5.A, 5.B, 5.C, 5.D

Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravím v novém roce a přeji hodně štěstí a zdraví!
Třídy 5.A a 5.B budou tento týden na horách – já také se svoji třídou 8.B.
V 5.C a 5.D budou hodiny spojené s paní učitelkou Křížovou – výuka v rozdělených skupinách začne v úterý 14.1.2020. Do pondělí 13.1. včetně budou děti pracovat podle pokynů paní učitelky Křížové.
Krásný týden MKloudová.

Angličtina 5.A, 5.B, 5.C a 5.D

Vážení rodiče,
přeji Vám i dětem krásné prožití Vánoc, klid a pohodu v rodinném kruhu a hodně zdraví a štěstí po celý příští rok.
Těším se na naši další spolupráci! MKloudová

Angličtina 5.C – Kloudová

Pátek 13.12. – Souhrnný test Unit 2 – přehled učiva Unit 2 a přípravu na test mají děti napsanou na pracovním listě! Nestihli jsme zapsat do sešitu – mají to ode mne rozepsané pro snazší učení. Procvičování je i na dalším pracovním listě – oba tyto listy budou mít děti zařazené v Portfoliu – kontrola Portfolií v pátek 13.12. !!! Zařadit všechny týdenní úkoly, test Unit 1 a další pracovní listy, které děti od září dostaly!!

V pátečním souhrnném testu Unit 2 bude: slovní zásoba : názvy zemí a měst, členové rodiny, dny v týdnu, osobní a přivlastňovací zájmena, sloveso být v kladných a záporných větách i v otázce, What, where, when, why atd. – správné použití v otázkách.

DÚ na 13.12. – místo dvou týdenních úkolů na pracovních listech mají děti splnit všechna cvičení v Unit 1 a Unit 2 – Online Practice – každá lekce má 4 podkapitoly – Grammar-Vocabulary-Skills-Test yourself a v každé podkapitole je 5 úkolů.
Unit 2 Grammar a Vocabulary – termín byl v úterý 10.12. – většina dětí nesplnila:-(
Termín kontroly obou lekcí a všech cvičení v nich je pátek 13.12. – tato aktivita je hodnocena jedničkou s váhou 7 – ale pouze v termínu!! Pokud děti nedodrží termín, musí úkol doplnit, ale bez známky.
Krásný Advent. MKloudová

Angličtina 5.A, 5.B, 5.D – Kloudová

Pátek 13.12. – Souhrnný test Unit 2 – příprava je ve školním sešitě a procvičování na pracovním listě, který mají mít děti zařazený v Portfoliu – slovní zásoba : názvy zemí a měst, členové rodiny, dny v týdnu, osobní a přivlastňovací zájmena, sloveso být v kladných a záporných větách i v otázce, What, where, when, why atd. – správné použití v otázkách.
V pátek 13.12. bude také kontrola Portfolií – zařazeny všechny DÚ, test Unit 1 a všechny pracovní listy, které děti od září dostaly.
DÚ na pátek 13.12. – místo dvou týdenních úkolů na pracovních listech mají děti splnit všechna cvičení v Unit 1 a Unit 2 – Online Practice – každá lekce má 4 podkapitoly – Grammar-Vocabulary-Skills-Test yourself a v každé podkapitole je 5 úkolů.
Termín kontroly je pátek 13.12. – tato aktivita je hodnocena jedničkou s váhou 7 – pouze v termínu!! Pokud děti nedodrží termín, musí úkol doplnit, ale bez známky.
Krásný Advent. MKloudová

Angličtina 5.A, 5.B, 5.C, 5.D – Kloudová

Minulý týden jsme opakovali osobní a přivlastňovací zájmena, sloveso být v kladných, záporných větách i v otázkách.
Týdenní úkol byl ve formě online procvičování na stránkách Project – některým dětem se v pátek opět nepodařilo přihlásit, protože zapomněly buďto heslo nebo emailovou adresu, kterou použily, nebo obojí. Budu to řešit v pondělí přímo s regionálním zástupcem učebnic Project a dětem pak řeknu, co přesně mají udělat.
Některé děti ale nesplnily týdenní úkol i přesto, že se přihlásit mohly.
Do pátku 13.12. tedy všichni dokončí Online Practise – Unit 1 a Unit 2.
Novou lekci děti začínat nemají!!!
Tento týden budeme opakovat – dokončíme Unit 2 a v pátek si z této lekce napíšeme test – (názvy zemí, osobní a přivlastňovací zájmena, slovní zásoba z okruhu rodina, dny v týdnu, sloveso být – kladné a záporné věty, otázky a krátké odpovědi).
Příprava na test bude ve školním sešitě.
Srdečně zdravím! MKloudová

Angličtina 5.A, 5.B, 5.C, 5.D – Kloudová

V pátek jsme poprvé pracovali na školních tabletech – téměř všem dětem se podařilo zaregistrovat na stránkách Oxford University Press – Online Practising – Procvičování Online. Místo týdenního úkolu musí každý splnit určitou část tohoto procvičování – do večera 5.12. by měly všechny děti mít hotovou celou 1.lekci – všechny oddíly. Vidím, jak kdo pracuje, protože máme vytvořenou svoji třídní skupinu a veškeré procvičování dětí se mi ukládá a mohu to kdykoliv zkontrolovat.
Pokud by některé z dětí nemělo možnost pracovat doma na počítači, napište mi to prosím na email.
Pokračujeme v lekci 2 – přítomný čas slovesa být – otázky, zápor. Budeme si opakovat názvy dnů v týdnu (umíme již z minulého roku).
Týdenní úkol – není na pracovním listě – práce na online practising
Krásný Advent! MKloudová