O Marcela Kloudová

Mgr. Marcela Kloudová, marcela.kloudova@fzs-chlupa.cz Aj, 2.patro, bílá chodba Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor Informační studia a knihovnictví. V roce 2009 ukončila studium učitelství na katedře psychologie Univerzity Karlovy v Praze. Masarykův ústav ČVUT- Rozšíření kvalifikace pro učitelství Aj na 2.-3. stupeň dle Školského zákona. Další vzdělávání: Státní jazyková zkouška z anglického jazyka (C1- Evropský rámec) Special Methodology Course in English, England - Bournemouth 2011 Certifikát z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) 2013 Special Methodology Course in English, England - Oxford 2013 Special Methodology Course in English, Scotland - Edinburgh 2014 Special CLIL Course for Primary and Secondary teachers - Exeter 2015 Vzdělávací semináře a workshopy zaměřené na nové metodické postupy pro výuku anglického jazyka / Certifikát z Kurzu zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky V předchozích letech učila anglický jazyk na 1. a 2. stupni na základní škole v Praze 5. V říjnu 2015 a v září 2016 pracovala 5 týdnů jako asistentka pedagoga ve Washingtonu v základní škole Sommerset Elementary School.

Angličtina 5.A, 5.B, 5.C, 5.D – Kloudová

Stále opakujeme osobní a přivlastňovací zájmena, časování slovesa být – přítomný čas – věty kladné, záporné a otázky. Děti mají přehledy časování slovesa ve školním sešitě a je třeba si vše opakovat.
Tento týden se budeme učit rozhovor v učebnici na str.26 (nová slovní zásoba) – rozhovor je zaměřen na správné tvoření a použití otázky slovesa být – Are you…? Is your dog ..? Is this …? a krátké odpovědi – Yes, he is/No he isn´t. Yes it is./No, it isn´t. Projdeme si novou slovní zásobu, naučíme se slova číst a společně je procvičíme.
V Pracovním sešitě k učebnici máme hotové vše do str. 14.
DÚ – slovíčka ze str. 81 Pracovní sešit – 2C Mickie, Millie and Mut – do pátku je budou mít děti zapsaná ve slovníčku a budeme psát testík.
Týdenní úkol – termín odevzdání v pátek 29.11.
Srdečně zdravím! MKloudová

Angličtina 5.A, 5.B, 5.C, 5.D – Kloudová

Celý týden procvičujeme osobní, přivlastňovací zájmena a časování slovesa být. Příští týden se budeme učit přivlastňování pomocí ´s – např. This is Tom´s book. This is my mum´s skirt. Jane´s mobile is on the table. Dále začneme tvořit otázku – Jsem? Jsi? Je?… např. Are you at home? Jsi doma? / Is mum in the kitchen? Je máma v kuchyni? – učebnice str.20-21.
V pracovním sešitě máme hotovou str. 14.
Je třeba, aby si děti zapamatovaly osobní a přivlastňovací zájmena a časování slovesa být v kladných a záporných větách – mají ve školním sešitě nalepené přehledy a je nutné, aby si to stále opakovaly. Bude teď přibývat učivo a bez procvičování doma to pro děti bude hodně náročné.
Stále budeme opakovat spelování, množné číslo podstatných jmen, slovní zásobu z okruhu Rodina.
Děti dnes dostaly týdenní úkol – termín odevzdání je pátek 22.11.
Přeji krásný víkend! MKloudová

Angličtina 5.C, 5.D – Kloudová

Celý týden jsme opakovali zájmena osobní a přivlastňovací (I-my/you-your/he-his/she-her …), dále nahrazování podstatných jmen zájmeny – (mum-she/dad-he/a pencil-it, a cat-it/dogs-they,books-they,girls-they) a časování slovesa být – to be – ve všech osobách v jednotném i množném čísle, kladné tvary i záporné – přehledy mají děti nalepené ve školním sešitě. Vše budeme procvičovat v průběhu celé Unit 2. V Pracovním sešitě máme dokončené vše do str. 13 včetně. Děti mají mít zapsaná do slovníčku všechna slovíčka v Pracovním sešitě str. 81 2A Friends and Family-až po Tokyo včetně.
V pátek jsme si opakovali slova a učili se nová z okruhu Rodina – slovíčka jsme psali do školního sešitu.
DÚ – přepsat všechna slova z- Rodina – do slovníčku – termín zapsání a přinesení slovníčků ke kontrole – 5.D v úterý 12.11. a 5.C ve středu 13.11.
Testík z těchto slovíček – pátek 15.11.
V pátek také děti dostaly týdenní DÚ – termín odevzdání pátek 15.11.
Srdečně zdravím! MKloudová

Angličtina 5.A, 5.B – Kloudová

Celý týden jsme opakovali zájmena osobní a přivlastňovací (I-my/you-your/he-his/she-her…), dále nahrazování podstatných jmen zájmeny – (mum-she/dad-he/a pencil-it, a cat-it/dogs-they,books-they,girls-they) a časování slovesa být – to be – ve všech osobách v jednotném i množném čísle, kladné tvary i záporné – přehledy mají děti nalepené ve školním sešitě. Vše budeme procvičovat v průběhu celé Unit 2. V Pracovním sešitě máme dokončené vše do str. 13 včetně. Děti mají mít zapsaná do slovníčku všechna slovíčka v Pracovním sešitě str. 81 2A Friends and Family-až po Tokyo včetně.
V pátek jsme si opakovali slova a učili se nová z okruhu Rodina – ve školním sešitě mají děti zapsaná všechna slova, která mají přepsat do slovníčku – termín zapsání a přinesení slovníčků ke kontrole – úterý 12.11.
Testík z těchto slovíček – pátek 15.11.
V pátek také děti dostaly týdenní DÚ – termín odevzdání pátek 15.11.
Srdečně zdravím! MKloudová

Oborové dny Malta 2019

Od soboty do čtvrtka trval náš Oborový výukový a poznávací pobyt na středomořském ostrově Malta. Chodili jsme do školy, jezdili na výlety, koupali se v moři…. Poznávali jsme život v maltských rodinách, ochutnávali místní dobroty a obdivovali staré památky – některé až 800 let! Naše dojmy jsou veskrze pozitivní! Všechno jsme zvládli na výbornou – odbavení na letišti, let – pro někoho poprvé v životě – ubytování v rodinách, procházka večerním St. Julian´s, bowling, včasné příchody na pick-up pointy, soustředění ve škole, konečně použití angličtiny v praxi, naslouchání vyprávění průvodců v anglickém jazyce ….. to a ještě mnoho dalších věcí jsme stihli a moc se nám to líbilo! Bohatý program, kterému nebylo co vytknout ….Možná jenom trochu více času, který bychom na Maltě mohli ještě strávit! Tak snad příště:-))
Prohlédněte si fotografie v galerii.
Malta 2019

Angličtina 5.A, 5.B, 5.C a 5.D – Kloudová

V pátek si všichni páťáci napsali druhý opakovací testík z lekce 1. V prvním jsme si zopakovali čísla do 100, pokyny ve třídě, pozdravy a množné číslo podstatných jmen. Včera to byla vazba při popisování There si / There are a spelování.
Příští týden v úterý si napíšeme souhrnný test ve třídě 5.B a ve středu v ostatních pátých třídách.
V testu bude znovu spelování, čísla do 100, pozdravy a pokyny ve třídě, vazba there is/there are a množné číslo podstatných jmen. Veškeré učivo je v učebnici a také máme doplněné vše v pracovním sešitě do konce lekce 1, pokud to někdo nestihl ve škole, dokončí doma na nejbližší hodinu AJ.
Děti nejvíce chybují v číslovkách čtyřicet, třicet a padesát. Někteří si stále pletou pozdravy dobré ráno a dobré odpoledne. Také si mnozí nepřečetli v sešitě a v učebnici na str. 11, jak se tvoří množné číslo-hlavně u nepravidelných podstatných jmen – v učebnici je přehledná tabulka a do sešitu jsme si to také psali. Spelování dělá také problém některým dětem, ale už je to mnohem lepší:-)) Je vidět, že mnozí doma procvičují:-))
Jako týdenní úkol mají děti na pátek 11.10. projekt About me/My life (název si mohou vybrat). Mají napsat deset vět o sobě a nalepit k nim obrázky, popř. je nakreslit. Nápad najdou v učebnici na str. 15 – věty budou umět nazpaměť. Např. My name is Honza. This is my favourite PC game. I like pizza and lasagne for dinner. My hobby is playing football. My favourite singer is Justin Bieber…..
Hezký víkend MKloudová