O Marcela Kloudová

Mgr. Marcela Kloudová, marcela.kloudova@fzs-chlupa.cz Aj, 2.patro, bílá chodba Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor Informační studia a knihovnictví. V roce 2009 ukončila studium učitelství na katedře psychologie Univerzity Karlovy v Praze. Masarykův ústav ČVUT- Rozšíření kvalifikace pro učitelství Aj na 2.-3. stupeň dle Školského zákona. Další vzdělávání: Státní jazyková zkouška z anglického jazyka (C1- Evropský rámec) Special Methodology Course in English, England - Bournemouth 2011 Certifikát z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) 2013 Special Methodology Course in English, England - Oxford 2013 Special Methodology Course in English, Scotland - Edinburgh 2014 Special CLIL Course for Primary and Secondary teachers - Exeter 2015 Vzdělávací semináře a workshopy zaměřené na nové metodické postupy pro výuku anglického jazyka / Certifikát z Kurzu zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky V předchozích letech učila anglický jazyk na 1. a 2. stupni na základní škole v Praze 5. V říjnu 2015 a v září 2016 pracovala 5 týdnů jako asistentka pedagoga ve Washingtonu v základní škole Sommerset Elementary School.

Angličtina 5.C – Kloudová

Dnes jsme si napsali test z čísel, použití členu a/an, doplňování rozhovoru, použití množného čísla podstatných jmen, pokynů a pozdravů.
Děti nemají týdenní úkol – místo toho mají za DÚ doplňování v Pracovním sešitě – str. 5/6, str. 6/1, str. 7 celá – termín kontroly je středa 2.10.
Příští týden budeme procvičovat spelování a použití vazby There is / There are – při popisování – např. Jsou tam tři muži – There are three men. / Je tam jeden kluk. – There is one boy. / Ve městě jsou tři knihovny – There are three libraries in the town. / V zoo je restaurace. There is a restaurant in the Zoo.
Učivo – učebnice str. 10-11
V pátek 4.10. si opět napíšeme krátký testík na toto učivo.

Angličtina 5.A, 5.B, 5.D – Kloudová

Dnes jsme si napsali test z čísel, použití členu a/an, doplňování rozhovoru, použití množného čísla podstatných jmen, pokynů a pozdravů.
Děti nemají týdenní úkol – místo toho mají za DÚ doplňování v Pracovním sešitě – str. 5/6, str. 6/1, str. 7 celá – termín kontroly je úterý 1.10.
Příští týden budeme procvičovat spelování a použití vazby There is / There are – při popisování např. Jsou tam tři muži – There are three men/ Je tam jeden kluk – There is one boy. Ve městě jsou tři knihovny – There are three libraries in the town. V zoo je restaurace. There is one restaurant in the Zoo.
V pátek 4.10. si opět napíšeme krátký testík na toto učivo.

Angličtina 5.A, 5.B, 5.C, 5.D – Kloudová

Tento týden jsme si opakovali, ale něco dětem ještě nejde tak dobře. Je to především spelování – abecedu umí odříkat, ale jednotlivá písmenka při hláskování slovíček se jim stále ještě pletou! Většinu slovíček umí děti říci, ale neumí je napsat! Musí i samy doma procvičovat, ve škole to opravdu nestihneme.
Je třeba se také naučit říkat i psát všechny instrukce – pracovní sešit vzadu – str. 80 slovní zásoba lekce 1 – Introduction. Děti mají mít zapsaná všechna slovíčka, která jsme si společně podtrhli – mnoho jich v pátek slovíčka nemělo!! Další termín kontroly zapsaných slovíček je následující hodina – buď v pondělí 5.D a 5.C nebo v úterý 5.A a 5.B.
Příští týden budeme tedy znovu procvičovat spelování, čísla, pozdravy (good morning, good afternoon, good evening, hello, hi, good night, goodbye atd), jednotné a množné číslo (book-books, pen-pens (i nepravidelné) a člen neurčitý a/an. V pondělí a v úterý si uděláme zápis do sešitu a shrnující test si napíšeme v pátek 27.9.
Krásný víkend!MKloudová

Angličtina 5.A, 5.B, 5.C, 5.D – Kloudová

Celý týden budeme procvičovat pozdravy, instrukce a pokyny, čísla do 100, přidáme si spelování (hláskování) slov a množné číslo podstatných jmen – učebnice str. 4-11. Ve školním sešitě budou mít tento týden děti zapsaný stručný přehled tohoto učiva – je to učivo loňského roku, které si opakujeme.
Procvičovali jsme si také základní otázky: What´s your name? How old are you? How are you? Where are you from? What´s your favourite book, film, sport, pet….? Who´s your best friend? – příprava na projekt, který budou děti dělat na závěr úvodní lekce na konci září.
Děti zatím ještě nemají Activity Book (Pracovní sešit) k učebnici – pokud nepřijde během pondělí a úterý, všem rozdám okopírovaný soupis slovní zásoby – slova si zapíší do slovníčku – v pátek 20.9. přinesou slovníček ke kontrole zapsaných slovíček a napíšeme si testík. Jsou to všechno slovíčka, která jsme se učili loni a stále dokola je opakujeme.
V prvním týdnu v říjnu (termín s předstihem upřesním) si napíšeme opakovací test na Unit 1 Introduction. Přípravu budou mít děti ve velkém školním sešitě.
V pátek 20.9. dostanou děti první týdenní úkol – termín odevzdání je 27.9. – bude zaměřen na souhrnné opakování na test.
Děti budou také mít založené v Portfoliu Informace o výuce v 5. ročníku – prosím přečtěte si je společně s dětmi!
Krásný týden! MKloudová

Hastings-výukový a poznávací zájezd-červen 2019

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
V týdnu od 8.6.-16.6.2019 se konal mezi dětmi velmi oblíbený zájezd do Anglie. V sobotu odpoledne odjely dva žluté autobusy s 90 dětmi do Hastings na jihu Anglie. Cesta trvala 14 hodin do přístavu Calais, odtud jsme se trajektem přeplavili do Doveru a vyrazili na první výlet na hrad Dover. Odtud jsme jeli do Hastings, prohlédli si hrad, historické centrum města, rybářský přístav a Celý článek