O Andrea Kroftová

Mgr. Bc. Andrea Kroftová, andrea.kroftova@fzs-chlupa.cz zástupkyně ředitelky škol, výchovný poradce pro 2.stupeň Vyučuje OV, PČ na 2. st Učebna: 1.patro žlutá chodba Na FZŠ Fingerova/ prof.O.Chlupa pracuje od roku 2000. Vzdělání: PedF UP Olomouc – magisterké studium - Specializace v pedagogice - pedagogika, hudební výchova, ukončeno 2000 PedF UP Olomouc – výchovné poradenství – postgraduální vzdělávání, ukončeno 2001 PedF UK Praha - bakalářské studium - Školský management, ukončeno 2006 PedF UK Praha – speciální pedagogika – rozšiřující studium, ukončeno 2009 PedF UK Praha – Učitelství Výchovy ke zdraví pro 2. stupeň a SŠ – rozšiřující studium, ukončeno 2017