O Andrea Kroftová

Mgr. Bc. Andrea Kroftová, andrea.kroftova@fzs-chlupa.cz zástupkyně ředitelky škol, výchovný poradce pro 2.stupeň Vyučuje OV, PČ na 2. st Učebna: 1.patro žlutá chodba Na FZŠ Fingerova/ prof.O.Chlupa pracuje od roku 2000. Vzdělání: PedF UP Olomouc – magisterké studium - Specializace v pedagogice - pedagogika, hudební výchova, ukončeno 2000 PedF UP Olomouc – výchovné poradenství – postgraduální vzdělávání, ukončeno 2001 PedF UK Praha - bakalářské studium - Školský management, ukončeno 2006 PedF UK Praha – speciální pedagogika – rozšiřující studium, ukončeno 2009 PedF UK Praha – Učitelství Výchovy ke zdraví pro 2. stupeň a SŠ – rozšiřující studium, ukončeno 2017

Online schůzka zákonných zástupců k přijímacímu řízení na SŠ a víceletá gymnázia pro školní rok 2022/2023

Doporučené

Letošní schůzka rodičů žáků 9. tříd  a uchazečů o studium na víceletých gymnáziích k přijímacímu řízení se bude konat online v úterý 8.2.2022. Dozvíte se, jak a do kdy podat přihlášku, co je zápisový lístek a další podrobnosti. Proklik na přihlášení obdržíte prostřednictvím Komens.

Zkrácená výuka z důvodu konání 2. kola senátních voleb – 9. 10. 2020

Doporučené

V pátek 9. 10. se ve škole koná 2. kolo senátních voleb. Rozvrh jednotlivých ročníků je upraven takto:

5. třídy – konec výuky – 11:15
4. třídy – konec výuky – 11:25
2. třídy – konec výuky – 11:35
1. třídy – konec výuky – 11:45
3. třídy – konec výuky – 11:55
6. třídy – konec výuky – 12:10
7. třídy – konec výuky – 12.20
8. třídy – konec výuky – 12.30
9. třídy – konec výuky – 12.40