O Kroftová Andrea

Mgr. Andrea Kroftová, andrea.kroftova@fzs-chlupa.cz výchovný poradce pro 2.stupeň Vyučuje HV, OV, VZ, PČ na 2. st Učebna: 1.patro žlutá chodba Je vedoucí Metodického sdružení Společenských věd. Na FZŠ Fingerova/ prof.O.Chlupa pracuje od roku 2000. Vzdělání: PedF UP Olomouc – magisterké studium - Specializace v pedagogice - pedagogika, hudební výchova, ukončeno 2000 PedF UP Olomouc – výchovné poradenství – postgraduální vzdělávání, uikončeno 2001 PedF UK Praha - bakalářské studium - Školský management, ukončeno 2006 PedF UK Praha – speciální pedagogika – rozšiřující studiu, ukončeno 2009