O Monika Kršková

Mgr. Monika Kršková, monika.krskova@fzs-chlupa.cz, vyučuje Aj na 1. a 2.st Učebna: 2.patro, modrá chodba Vystudovala obor učitelství anglického a českého jazyka na VŠP v Hradci Králové. Dva roky pracovala na osmiletém gymnáziu v Hradci Králové a poté přešla do soukromé jazykové školy. Vedla kurzy angličtiny všech pokročilostí, od začátečníků (beginners) až po velmi pokročilé (advanced) i přípravné kurzy na jazykové zkoušky PET, FCE a CAE. Na FZŠ prof. Chlupa učí od šk. roku 2010/ 2011. Absolvovala řadu kurzů zaměřených na výuku AJ a v roce 1999 složila zkoušku CAE (Certificate in Advanced English).

AJ 4.B (Kršková)

Týden od 18.6.

  • v úterý zapíšeme do ŽK výsledky Závěrečného srovnávacího testu i porovnání, jak si děti vedly v rámci své AJ skupiny
  • zhodnotíme práci za celý rok, hlavně portfolia
  • budeme opakovat formou her a poslechových aktivit.

Děkuji všem rodičům za spolupráci v tomto školním roce a přeji vám pohodové léto.

Monika Kršková

AJ 3.A (Kršková)

Týden od 18.6.

V tomto týdnu:

  • doděláme poslední letošní učivo: věty a otázky se slovesem can/can´t
  • v úterý zapíšeme do ŽK výsledek závěrečného srovnávacího testu
  • budeme opakovat probranou slovní zásobu a gram. struktury formou her a poslechových aktivit

Děkuji všem rodičům za spolupráci v tomto školním roce a přeji vám pohodové léto.

Monika Kršková

AJ 4.B (Kršková)

Plán na týden od 11.6.

Stále procvičujeme: present simple – připojování koncovky s/es ve 3. os. č. j.

v út napíšeme závěrečný srovnávací test.

Tento test nebude známkován, budeme ho hodnotit pouze procenty a jeho výsledek se nebude započítávat do klasifikace.

Test bude zahrnovat veškeré učivo probrané v tomto školním roce.

Smysl testu: ukázat žáků, učitelům i rodičům, jak děti zvládli učivo 4. třídy, porovnat AJ skupiny a v případě, že to bude nutné, zvážit případné změny ve složení skupin.