O Kateřina Lišková

katerina.liskova@fzs-chlupa.cz TU 1.stupeň

Týdenní plán – 20.-24.1.

ČJ – čtení slov, vět a krátkých textů (nácvik plynulosti)
– porozumění přečteného textu, zodpovězení otázek k textu + prvky RWCT (předvídání), práce s textem
– opakování písmen A, U, M, T, E, O, L, J, I, Y, P, S, K, Č, B, R, N, V, AU, OU, D, C, Z, H, Š, Ž
– vyvození písmen Ř, CH + doprovodné aktivity zafixování, pracovní sešit
– analýza a syntéza slov, skládání slov z daných písmen
– rozlišování interpunkčních znamének na konci vět + intonace hlasu (. ? !)
– rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek ve slovech
– opis vět, diktát písmen/slov/vět, zapsání slov do mřížky
– popis pracovního postupu, recept, seznam ingrediencí (propojení s ČJS)
– písanka Umím psát 1, psaní písmen P, J, B a číslic 5-6

M – sčítání do 10
– kalkulativní úlohy, číselný zápis, používání matematických symbolů = +
– určování počtu do 10, přidávání, ubírání, slovní úlohy
– sčítání pomocí součtových pyramid
– porovnávání <, >, =
– rozklad čísel
– nové prostředí: Hadi (číslo jako stav a jako operátor změny)
– orientace v tabulce, evidence do tabulky
– hra na obchod, kolik zaplatím z zboží, kolik mi musí vrátit, hodnota mincí (propojení s ČJS)
– krokování na krokovacím páse, šipkový zápis, hrací kostka
– hra Sova-Na koho myslím?
– parkety-pokrývání podlah, hledání různých řešení
– stavby z krychlí-podlaží vs. patro, stejnost a odlišnost staveb

ČJS – práce v učebnici (Jak hospodařit s kapesným, V obchodě, Co potřebujeme nakoupit?)
– finanční gramotnost, hodnota peněz (propojení s ČJ i M)

VV – zimní čepice, vzor, dekorace – inkoust a zmizík

ČSP– sebehodnocení (týdenní, pololetní)
– bambule z vlny na vyrobenou čepici (VV)-DÚ-v pátek si donést vlnu/bavlnu
– dodělávání rámečku na vlastní fotografii
– výroba chobotnice (propojení s ČJ-písmeno CH)

HV– písnička Rampouch
– hudební doprovod na vlastnoručně vyrobené nástroje

TV– míčové a pohybové hry
– průpravná cvičení-kotoul
– reagování na píšťalku

:-denně číst, procvičovat psaní písmen
-sešit v aktovce=DÚ
-na pátek 24.1. přinést vlnu/bavlnku na výrobu bambule
-dobrovolný DÚ na 29.1. vlastnoručně napsaný recept na jednoduchý pokrm-prezentace
-prosím, aby každý měl ve škole svou knihu s velkými písmeny, využití ve čtenářské dílně

Akce:
28.1. na 3.vyučovací hodinu dorazí návštěva z mateřské školy
30.1. 2020 pololetní vysvědčení
31.1. 2020 Pololetní prázdniny

Týdenní plán 13.-17.1.

ČJ – čtení slov, vět a krátkých textů (nácvik plynulosti)
– porozumění přečteného textu, zodpovězení otázek k textu
– opakování písmen A, U, M, T, E, O, L, J, I, Y, P, S, K, Č, B, R, N, V, AU, OU, D, C, Z, H
– vyvození písmen Š, Ž + doprovodné aktivity zafixování, pracovní sešit (čtení: O kašpárkovi-propojení s písmenem Š)
– analýza a syntéza slov, skládání slov z daných písmen
– rozlišování interpunkčních znamének na konci vět + intonace hlasu (. ? !)
– rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek ve slovech
– opis vět, vyhledávání slov v křížovce, diktát písmen/slov/vět
– popletené věty, práce s textem
– písanka Umím psát 1, psaní písmen U, O, T a číslic 4,5

M – sčítání do 10, číselné řady
– kalkulativní úlohy, číselný zápis, používání matematických symbolů = +
– určování počtu do 10, přidávání, ubírání, slovní úlohy
– sčítání pomocí součtových pyramid
– porovnávání <, >, =
– rozklad čísel
– Dětský park, orientace v plánku, hledání cest
– orientace v tabulce, evidence do tabulky, doplnění dle tabulky
– krokování na krokovacím páse, šipkový zápis
– hra Sova-Na koho myslím?
– geometrické tvary (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník)
– nové prostředí: Parkety, pokrývání podlah, hledání různých řešení

ČJS – práce v učebnici (Rodiny vypadají různě, Příbuzenské vztahy)
– co je rodina a kdo ji tvoří, členové rodiny, rodokmen
– příbuzenské vztahy (práce s textem, spojovačka-propojení s ČJ)

VV – Já a moje rodina (kresba, stříhání, skládání z papíru-propojení s ČJS)

ČSP– sebehodnocení
– tvorba rámečku na fotografii (přinést libovolnou fotografii 10×15 cm)

HV– hudební nástroje-poznávání
– vnímání poslouchané hudby, vyjadřování pocitů z hudby

TV– míčové a pohybové hry, hod míčem na cíl
– průpravná cvičení-kotoul
– reagování na píšťalku

:-denně číst, procvičovat psaní písmen
-sešit v aktovce=DÚ
-na úterý přinést hotový rodokmen
-donést na pátek libovolnou fotografii
-prosím, aby každý měl ve škole svou knihu s velkými písmeny, využití ve čtenářské dílně

 

Týdenní plán 6.-10.1.2020

ČJ-vyprávění o vánočních prázdninách (největší zážitek, nejhezčí dárek, vtipná historka, co se mi povedlo, dobrý skutek, předsevzetí aneb co bych chtěl v novém roce)
-čtení o silvestru, Novém roce, oslavě Tří králů
– čtení slov, vět (nácvik plynulosti)
– opakování písmen A, U, M, T, E, O, L, J, I, Y, P, S, K, Č, B, R, N, V, AU, OU, D, C, Z
– vyvození písmene H + doprovodné aktivity zafixování, pracovní sešit (čtení: Princezna na hrášku, Povídka o hrachu-propojení s písmenem H)
– analýza a syntéza slov, skládání slov z daných písmen
– rozlišování interpunkčních znamének na konci vět + intonace hlasu (. ? !)
– rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek ve slovech
– opis vět, diktát slov/vět
– zraková diferenciace, dokreslování symetrických tvarů
– písanka Umím psát 1, psaní písmen E, I a číslic 1-5

M- sčítání do 10, číselné řady
– kalkulativní úlohy, číselný zápis, používání matematických symbolů = +
– určování počtu do 10, přidávání, ubírání, slovní úlohy
– sčítání pomocí součtových pyramid
– porovnávání <, >, =
– rozklad čísel
– doplnění rytmu (barevný, číselný, s písmeny, s geom.tvary, akustický, pohybový)
– krokování na krokovacím páse, šipkový zápis
– krychlové stavby, určování počtu krychlí ve stavbě/podlaží, zápis do tabulky a orientace v ní

ČJS-práce v učebnici (Všímáme si pocitů druhých; Rodina je důležitá)
– emoce
– příbuzenské vztahy a mezigenerační vztahy, rodokmen

VV– zima – zapouštění do mokrého podkladu, barvy zimy (temperové barvy)

ČSP– sebehodnocení
– vystřihování vloček z papíru
– nový rok 2020, vystřihování, trhání z papíru, modelování

TV– protažení těla, rozcvička s využitím míče
-míčové a pohybové hry, hod míčem na cíl
– průpravná cvičení-kotoul

HV– poznávání hudebních nástrojů
– vnímání poslouchané hudby, vyjadřování pocitů z hudby

:-denně číst, procvičovat psaní písmen
-sešit v aktovce=DÚ
donést vyplněné závazné přihlášky na školu v přírodě
-donést adventní kalendář s úkoly+úkoly na prázdniny
-prosím, aby každý měl ve škole svou knihu s velkými písmeny, využití ve čtenářské dílně

Týdenní plán 16.-20.12.

ČJ– povídání o víkendu
– čtení slov, vět (nácvik plynulosti)
– povídání o vánočních zvycích
– přiřazování vět k obrázkům (propojení s ČJS)
– opakování písmen A, U, M, T, E, O, L, J, I, Y, P, S, K, Č, B, R, N, V, AU, OU, D, C
– vyvození písmene Z + doprovodné aktivity zafixování, pracovní sešit
– analýza a syntéza slov, skládání slov z daných písmen
– tvorba myšlenkové mapy na téma ZIMA, tvorba pozvánek na výstavu perníčků
– rozlišování interpunkčních znamének na konci vět + intonace hlasu (. ? !)
– opis vět, hláskování slov, psaní slov dle obrázku
– zraková diferenciace, dokreslování symetrických tvarů
– začínáme s písankou Umím psát 1, psaní písmena A
– opakování psaní 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
– souhrnný testík

M– číselné řady stoupající a klesající
– sčítání, sestavování kalkulativních úloh
– číselný zápis operace (+)
– zpřesňování vyjadřování, používání matematických symbolů a značek (+, =)
– přidávání a ubírání prvků (o kolik), určování počtu
– porovnávání počtu/čísel, zpřesňování vyjadřování (_ je větší/menší než _)
– používání matematických symbolů <, >, =
– rozklad čísel, hledání všech možností
– krokování na krokovacím páse + zápis pomocí šipek (sčítání, odčítání)
– příprava na sčítací trojúhelníky/pyramidy, sčítání políček
– krychlové stavby, evidence počtu krychlí v podlaží do tabulky
– překládání papíru, vystřihování
– souhrnný testík

ČJS– pracovní sešit (27), čtení vět + přikládání k obrázkům – trénink čtení, psaní (propojení s ČJ)
– vánoční tradice a zvyky
– pracovní sešit (Pravidla naší třídy; Pravidla jsou důležitá)

VV- malba sněhuláků (suché pastely)
– zdobení perníčků

ČSP- vystřihování vloček z papíru (propojení s M)
– tvorba přáníčka, vystřihování, lepení, práce s barevným papírem
– tvorba sněžítka, práce s fotografií
– hodnocení žáka: Jak jsem se zlepšil od září doposud, a v čem?

TV- pohybové a míčové hry, hod na cíl

HV-zpívání koled, vánočních písniček

:-denně číst, procvičovat psaní písmen
-sešit v aktovce=DÚ
-adventní kalendář s úkoly na každý den (kontrola vždy v pondělí)
!domácí úkoly na prázdniny!-procvičovat čtení + dodělat malé úkoly v adventním kalendáři

Akce:
19.12.-výstava soutěže O nejhezčí perníček
20.12.-vánoční posezení u stromečku, rozdávání dárků
21.12.2019 – 5.1. 2020-Vánoční prázdniny

Týdenní plán 9.-13.12.

ČJ– povídání o víkendu
– čtení slov, vět (nácvik plynulosti)
– čtení vánočního příběhu (prvky RWCT), povídání o vánočních zvycích
– přiřazování vět k obrázkům (propojení s ČJS)
– opakování písmen A, U, M, T, E, O, L, J, I, Y, P, S, K, Č, B, R, N, V, AU, OU
– vyvození písmen D, C + doprovodné aktivity k jejich zafixování, pracovní sešit
– analýza a syntéza slov, skládání slov z daných písmen
– dlouhé x krátké samohlásky (rozpoznání)
– rozlišování interpunkčních znamének na konci vět + intonace hlasu (. ? !)
– opis slov, diktát slov, hláskování
– uvolňovací cviky + psací návyky – Kreslím tvary (dokončení)
– opakování psaní 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

M– dokončení 1.dílu, začátek 2.dílu
– číselné řady stoupající a klesající
– sčítání různých věcí dohromady, sestavování kalkulativních úloh
– číselný zápis operace (+), nově i úlohy typu: 3+_=5, _+1=4
– zpřesňování vyjadřování, používání matematických symbolů a značek (+, =)
– přidávání a ubírání prvků (o kolik), určování počtu
– porovnávání počtu/čísel, zpřesňování vyjadřování (_ je větší/menší než _)
– seznámení s matematickými symboly <, >
– krokování na krokovacím páse + zápis pomocí šipek (sčítání, odčítání)
– příprava na sčítací trojúhelníky/pyramidy, sčítání políček
– překládání papíru, vystřihování

ČJS– pracovní sešit (26-27; rozdíly mezi lidmi), zápis slov, čtení vět + přikládání k obrázkům – trénink čtení, psaní (propojení s ČJ)
– vánoční tradice a zvyky, pouštění lodiček, betlém, pečení cukroví,..
– ekologický program (12.12.)

VV- kreslení a tvoření betlému

ČSP- vystřihování vloček z papíru (propojení s M)
– pečení cukroví, zdobení  cukroví
-týdenní hodnocení

TV- pohybové a míčové hry, švihadlo, žebřiny

HV-zpívání koled, vánočních písniček

:-denně číst, procvičovat psaní písmen
-sešit v aktovce=DÚ
-adventní kalendář s úkoly na každý den (kontrola vždy v pondělí)

Akce:
12.12.-ekologický program
13.12.-pečení cukroví
18.12. dopolední vánoční dílny pro žáky 1.stupně
19.12.-výstava soutěže O nejhezčí perníček
20.12.-vánoční posezení u stromečku
21.12.2019 – 5.1. 2020-Vánoční prázdniny

Týdenní plán 2.-6.12.

ČJ– povídání o víkendu
– čtení slov, vět
– vyhledávání slov v “osmisměrce“
– opakování písmen A,U,M,T,E,O,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B,R, N, V
– psaní dopisu pro Ježíška
– vyvození písmen D a dvojhlásek AU, OU + doprovodné aktivity k jejich zafixování, pracovní sešit
– analýza a syntéza slov, skládání slov z daných písmen
– dlouhé x krátké samohlásky (rozpoznání)
– rozlišování interpunkčních znamének na konci vět + intonace hlasu (. ? !)
– opis slov, diktát slov, hláskování
– uvolňovací cviky + psací návyky – Kreslím tvary (dokončení)
– opakování psaní 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

M – číselné řady stoupající a klesající (schovávaná s čísly-doplnění chybějících čísel)
– sčítání různých věcí dohromady, sestavování příkladů
– seznámení se s matematickými symboly (+,=)
– zpřesňování vyjadřování, seznamování s matematickými symboly a značkami
– číselný zápis operace (+)
– přidávání a ubírání prvků (o kolik), určování počtu
– porovnávání počtu, porovnávání čísel
– krokování na krokovacím páse + zápis pomocí šipek (sčítání, odčítání)
– prostředí Dětský park (orientace v mapce, doplňování stanovišť a barevných cest)
– krychlové stavby, evidence počtu krychlí do tabulky
– skládání tvarů ze dřívek (přelož dřívko, aby vzniklo ..)

ČJS– „Každý jsme jiný“
– pracovní sešit (24-27; rozdíly mezi lidmi)
– výlet na hrad Houska, české tradice: Čert, Mikuláš a Anděl

VV– Mikuláš a čert

ČSP– výroba andělů
– týdenní hodnocení, portfolio

TV– rozcvička s využitím švihadel
– pohybové a míčové hry

HV– básničky a písničky pro Mikuláše

:-denně číst
-sešit v aktovce=DÚ (úterý ČJ, středa M, čtvrtek ČJ psaní)
-adventní kalendář s úkoly na každý den (kontrola vždy v pondělí)

Akce:
3.12. celodenní výlet za čerty na hrad Houska (s sebou: batoh, pití, velká svačina, teplé oblečení; sraz v 7:40 před školou (odjezd v 8h), společně půjdeme na autobus, návrat okolo 15h, děti si budete vyzvedávat přímo u autobusu, komu se dělá špatně nahlásí mi to a sedne si dopředu, měl by mít Kinedryl (ráno před jízdou a na cestu zpět), kdo chce, může s sebou mít i kapesné max 100,-)-viz.mail
5.12. Mikuláš, anděl a čert u nás ve škole
6.12. výroba andělů Iva Jadrná (ČSP)