O Zuzana Majstrová

PaedDr. Zuzana Majstrová, ,zuzana.majstrova@fzs-chlupa.cz zástupce ředitele, Aj. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK Praha, obor učitelsví pro 1.stupeň. Masarykův ústav ČVUT- Rozšíření kvalifikace pro učitelství Aj na 2.-3. stupeň dle Školského zákona. Před příchodem na FZŠ Chlupova v roce 1998 učila na ZŠ Svatoslavova a FZŠ Brdičkova. Od roku 1989 učí angličtinu. Má na starosti webovou stránku, Zpravodaje pro rodiče a podílí se na propagaci školy. Je vedoucí Metodického sdružení výuky Aj na škole. Jazyková zkouška: CAE (Certificate in Advanced English - C1 Evropský rámec) Další vzdělávání : Learning Centers (Bank University New York) Conflict Resolution (Bank University New York) Výuka angličtiny na 1.stupni (dvouleté vzdělávání Pedagogického ústavu Praha ve spoluprácii s americkými lektory) Certificate in Teaching English as a Foreign Language with Business English Podcasting (The Consultants-E) Práce s dětmi s vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie) Média tvořivě (mediální výchova) a mnoho dalších krátkodobějších kurzů a školení Pracovala jako dobrovolník na základních školách v New Yorku a Londýně.

Dny otevřených dveří a dílny pro rodiče

Doporučené

Den otevřených dveří pro zájemce o přijetí do 1. třídy: úterý 21.1. 2020 v 17:00 -v divadelním sále školy. Rodiče budoucích prvňáčků možnost setkat se s ředitelkou školy a prohlédnou si prostory školy. Mohou se zeptat na vše, co je zajímá o životě školy i přijímacím řízení. Akce je určena pro dospělé, je zajištěno hlídání pro děti.

Dílny pro rodiče budoucích prvňáčků: úterý 28.1. 2020v 17:00 v učebnách v 1. patře – rodiče si mohou na vlastní kůži vyzkoušet naše metody práce a seznámit se blíže se členy pedagogického sboru. Akce je určena pro dospělé, je zajištěno hlídání pro děti.

Den otevřených dveří pro zájemce o přijetí do 6. třídy: úterý 28.1. 2020 v 17:00 – v divadelním sále školy. Akce je určena pro rodiče žáků stávajících 5. tříd. Dozvíte se vše o přestupu žáků na 2. stupeň, o metodách výuky, o vytváření nových tříd. Budete mít možnost si prohlédnout učebny 2. stupně.

Anketa – Spokojenost se školní jídelnou

Doporučené

Vážení rodiče,
před Vánoci Rada rodičů zorganizovala průzkum spokojenosti se školní jídelnou. Rodiče mají možnost vyplnit ji ještě do konce ledna. Pokud jste nedostali přímý proklik na formulář od svého zástupce RR, využijte proklik v mailu od svého třídního učitele, který dostanete v tomto týdnu.
Majstrová

Vánoční florbalový turnaj 2019

Doporučené

Fotogalerie
Ve čtvrtek 19.12. 2019 se konal 10. jubilejní ročník školního Vánočního florbalového turnaje. Celkem se zúčastnilo 10 týmů, ve kterých hrálo 120 hráčů napříč 1.-5. ročníkem. Organizačně vše na jedničku zvládli žáci 6.A za pomoci pana učitele Petra a paní učitelky Sachové. Rozhodovali rozhodčí z 9.A. Po dopoledni plném zápasů bylo dohráno a medaile předány:

1. místo – Bílé družstvo
2. místo – Černé družstvo
3. místo – Tmavě modré družstvo

GRATULUJEME, ale vězte, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Těšíme se na další ročník!

Vánoční muzicírování

Doporučené

Fotogalerie
Cílem komunitního setkání 19.12. 2019 – Vánoční muzicírování – bylo strávit společně předvánoční čas, na chvíli se zastavit a užít si chvilku klidu za doprovodu vánoční hudby, kávy, čaje a něčeho dobrého. Program připravily děti, které si zvolily hru na hudební nástroj nebo zpěv ve sboru jako svoji mimoškolní činnost. Celý článek