O Zuzana Majstrová

PaedDr. Zuzana Majstrová, ,zuzana.majstrova@fzs-chlupa.cz zástupce ředitele, Aj. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK Praha, obor učitelsví pro 1.stupeň. Masarykův ústav ČVUT- Rozšíření kvalifikace pro učitelství Aj na 2.-3. stupeň dle Školského zákona. Před příchodem na FZŠ Chlupova v roce 1998 učila na ZŠ Svatoslavova a FZŠ Brdičkova. Od roku 1989 učí angličtinu. Má na starosti webovou stránku, Zpravodaje pro rodiče a podílí se na propagaci školy. Je vedoucí Metodického sdružení výuky Aj na škole. Jazyková zkouška: CAE (Certificate in Advanced English - C1 Evropský rámec) Další vzdělávání : Learning Centers (Bank University New York) Conflict Resolution (Bank University New York) Výuka angličtiny na 1.stupni (dvouleté vzdělávání Pedagogického ústavu Praha ve spoluprácii s americkými lektory) Certificate in Teaching English as a Foreign Language with Business English Podcasting (The Consultants-E) Práce s dětmi s vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie) Média tvořivě (mediální výchova) a mnoho dalších krátkodobějších kurzů a školení Pracovala jako dobrovolník na základních školách v New Yorku a Londýně.

Česká televize spouští pořad pro školáky

Doporučené

Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní vysílání UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky.

 

Aj Klou 5.ABCD Tp 16.-20.3.2020

Pokud si nepamatuješ přístupové údaje k https://proj.ouponlinepractice.com , napiš pí uč. Kloudové (marcela.kloudova@fzs-chlupa.cz), pomůže Ti je znovu získat. Někam si je napiš, ulož, abychom ji nemuseli psát znovu :-). Tento týden si zařiď přístup, příští už ho budeš potřebovat.
Dobře si rozvrhni práci. Naším úkolem tento týden bude naučit se, popřípadě si zopakovat, jak se v angličtině řekne kolik je hodin.

Zopakuj si nejprve to, co už znáš:

Poté se podívej na vysvětlení –

Vyzkoušej si s pomocí videa a učebnice str. 40 vyplnit cv. 1,2 na str. 40 v AB (Activity book – pracovní sešit). příští týden najdeš v Týdenním plánu správné řešení.

Pokud už máš přístup do projectonlinepractice.com, otevři si v menu polevé straně UNIT 4 a vyzkoušej si některá cvičení.

A nakonec si zazpívej , zatanči si a zapamatuj si St.Patrick´s Day is on 17th March.

Nakresli a napiš alespoň 5 slov z tématu St. Patrick´s Day do školního sešitu (nebo na papír, pokud sešit nemáš). BONUS: vyzkoušej si některé úkoly (v horní liště – Match 1,Mtch 2…). HAPPY St.Patrick´s Day!

Tp 5.ABCD Aj sk. Kloudová

Vážení rodiče, milé děti,
v době mimořádných opatření budu nakonec výuku řídat místo paní učitelky Kloudové já.
Ve čtvrtek a pátek si najděte chvilku času, projděte si svůj pracovní sešit a najděte v lekci 1-3 alespoň 3 cvičení dle svého výběru, které ještě nemáte a udělejte je. Označte je tak, že zakroužkujete číslo cv. a přidáte poznámku SP (samostatná práce). Vyberte si cvičení, na která stačíte, náročnost cvičení je označena hvězdičkami (čím více hvězdiček, tím náročnější cvičení).
Další úkol najdete v týdenním plánu v pondělí.
Věřím, že vše samostatně zvládnete a přeji hodně zdaru.
Majstrová

Distanční výuka

Doporučené

Vážení rodiče, milí žáci,
po dobu mimořádného opatření bude škola zajišťovat výuku distančně. Starším žákům připomínáme, že se nejedná o prázdniny. Veškeré zadané úkoly jsou tedy žáci povinni plnit dle pokynů vyučujících a mohou být klasifikovány. Jakékoli problémy řešte s vyučujícím. Kontakty najdete zde (jmeno.prijmeni@fzs-chlupa.cz). U mladších žáků samozřejmě počítáme s tím, že mohou plnit úkoly jen do té míry, jak to s nimi zvládnou rodiče. Celý článek

Další informace k mimořádným opatřením

Doporučené

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) – informace Správy sociálních služeb najdete zde.
Žádost si ve škole můžete vyzvednout v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 hodin. Po vyplnění ji vhoďte do schránky školy/ boxu na recepci od 8-12 hod, škola Vám ji následně potvrdí a  zašle na uvedený email. 

Žádost lze vyřídit i elektronicky – stáhněte si Žádost  (k vyplnění na počítači), vyplňte příslušnou část a zašlete ji na zuzana.majstrova@fzs-chlupa.cz a sekretariat@fzs-chlupa.cz , škola Vám ji potvrdí a zašle zpět.

Úřední hodiny pro vyřizování Vašich žádostí jsou 8:00 – 12:00 hodin (pošlete-li žádost později,může se stát, že ji dostanete mailem až další den).
V současné době vyjednává ministerstvo školství s příslušnými rezorty, aby tato forma byla akceptována jak zaměstnavateli, tak Správou soc. zabezpečení.

Mimořádné opatření

Doporučené

Vážení rodiče,
vzhledem Mimořádným opatřením na úrovni vlády bude škola od středy 11. 3. 2020 do odvolání uzavřená.
Nebudou se konat ani kroužky, nebude fungovat školní družina, Sam´s Daycare a ruší se i všechny další plánované akce, včetně schůzky skupiny Rada rodičů pro zahradu.
Všem dětem budou hromadně odhlášeny obědy.
Informaci mají děti zapsanou v ŽK, EŽK a o podrobnostech Vás dále budeme průběžně informovat prostřednictvím školního webu a třídních učitelů.
Třídy 7.BC, která je v současné době na horách, zůstává zatím do soboty, pokud by si někdo z rodičů chtěl dítě vyzvednout dříve, lze to domluvit přes pí učitelku Rajtrovou. Pokud by se situace jakkoli měnila, dáme vědět konkrétním rodičům.

PaedDr. Zuzana Majstrová, ředitelka školy