O Zuzana Majstrová

PaedDr. Zuzana Majstrová, ,zuzana.majstrova@fzs-chlupa.cz zástupce ředitele, Aj. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK Praha, obor učitelsví pro 1.stupeň. Masarykův ústav ČVUT- Rozšíření kvalifikace pro učitelství Aj na 2.-3. stupeň dle Školského zákona. Před příchodem na FZŠ Chlupova v roce 1998 učila na ZŠ Svatoslavova a FZŠ Brdičkova. Od roku 1989 učí angličtinu. Má na starosti webovou stránku, Zpravodaje pro rodiče a podílí se na propagaci školy. Je vedoucí Metodického sdružení výuky Aj na škole. Jazyková zkouška: CAE (Certificate in Advanced English - C1 Evropský rámec) Další vzdělávání : Learning Centers (Bank University New York) Conflict Resolution (Bank University New York) Výuka angličtiny na 1.stupni (dvouleté vzdělávání Pedagogického ústavu Praha ve spoluprácii s americkými lektory) Certificate in Teaching English as a Foreign Language with Business English Podcasting (The Consultants-E) Práce s dětmi s vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie) Média tvořivě (mediální výchova) a mnoho dalších krátkodobějších kurzů a školení Pracovala jako dobrovolník na základních školách v New Yorku a Londýně.

Anketa – zhodnocení distanční výuky

Doporučené

Vážení rodiče,
velmi Vám děkujeme za pomoc, díky níž mohla probíhat distanční výuka. Jsme si vědomi, kolik leželo na Vás a velmi Vám za to děkujeme. Rádi bychom celé období vyhodnotili a k tomu nám pomůže dotazník s otevřeným typem odpovědí. Proklik na dotazník najdete ve zprávě Komens v EŽK a dostanete ho také mailem od  třídních učitelů. Celý článek

RUN and HELP 2020

Doporučené

Letos jsme bohužel museli tradiční letní RUN and Help zrušit. Nicméně školní parlament se rozhodl akci uspořádat hned na začátku dalšího školního roku.
Na všechny běžce, kteří chtějí podpořit dobrou věc, se těšíme 11.9. 2020 v 18:00 hodin na hřišti FZŠ prof. O. Chlupa  Fingerova 2186 i 5. ročníku charitativního běhu pro Konto bariéry Run and Help. Na místě budeme hlasovat, na který konkrétní projekt letos přispějeme.
Petra Rajtrová, koordinátorka Školního parlamentu

Jak může vypadat distanční výuka

Doporučené

Na 2.stupni realizujeme výuku v Teams Microsoft Office 365. Jak taková výuka může vypadat? Podívejte se na ukázku z výuky Čj.

Zadání:
Přečtete si 2 ukázky z knihy Ivy Procházkové Uzly a pomeranče. Během každé části se společně ve skupině seznámíte s ukázkou, zamyslete se nad odpověďmi na otázky a své nápady prodiskutujte s ostatními. Teprve potom si zapíšete svoji odpověď. Dnes není důležitý pravopis, ale myšlenky a společná diskuze.

Jak na to?
1) Zvolte si moderátora. Ten vaši debatu povede.
2) Zvolte jednoho, kdo bude sdílet obrazovku.
3) Postupujte společně, úryvky předčítejte nahlas. Celý článek

Závěr školního roku

Doporučené

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci jsme nakonec upravili závěr školního roku takto:
Konec 2. pololetí: Pátek 26.6. (v pondělí 29. a v úterý 30.6. 2020 je ve školách Prahy 13 vyhlášeno ředitelské volno).

Vydávání vysvědčení a ukončení školního roku:
1. stupeň – v pátek 26.6. bude vydáno vysvědčení žákům, kteří budou aktuálně zapsáni ve výukových skupinách ped. pracovníkem, který zajišťuje prezenční výuku. Děti budou moci v případě předchozího oznámení rodičů učiteli po 1 vyučovací hodině odejít domů. Děti, které budou chtít zůstat ve škole až do konce vyučování dle běžného rozpisu ve škole, mohou, těmto žákům bude vydán i oběd. Žáci, kteří ve škole zůstanou a budou chtít oběd, si ho musí přihlásit do úterý 23.6. 2020 (. Žáci, kteří odejdou domů po vydání vysvědčení se na oběd nemohou vracet, stále platí běžný rozpis na obědy. 

Vysvědčení žáků, kteří do školy nechodí, Celý článek

Setkání budoucích prvňáčků

Doporučené

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci neuskutečníme nakonec setkání s Vámi a Vašimi předškoláky v červnu, ale přesuneme ho na srpen, abychom mohli ještě na základě společného setkání děti rozdělit do jednotlivých tříd.
Akci jsme naplánovali na pondělí 24. 8. 2020 od 15 hodin ve škole. Chtěli bychom Vás požádat, zda byste se setkání mohli zúčastnit. Je pro nás velmi důležité vidět děti ještě před nástupem do školy.

Pro rozdělení dětí do jednotlivých tříd bychom potřebovali ještě pár informací. Proto bychom Vás rádi požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Proklik na dotazník najdete v mailu, který Vám odešel v úterý 9.6.2020 na mailovou adresu, kterou jste uvedli v přihlášce. Vyplňte ho, prosím, do 19.6.2020 . Chcete-li, aby dítě navštěvovalo družinu, vyplňte, prosím, také online přihlášku do ŠD (proklik na ní najdete opět ve zmiňovaném mailu). Pokud Vám mail nedošel, prosíme, napište nám, pošleme Vám ho znovu.

V příloze mailu najdete dále také Celý článek

Setkání budoucích prvňáčků a rodičů

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
dlouho jsme čekali, zda se přeci jen situace nezmění a zda nebudeme moci uspořádat sérii setkání dětí tak, jako v jiných letech. V současné době by ale setkání nemuselo být pro děti příjemné, jednak z důvodů roušek, jednak by se mohly setkat jen v malých skupinkách.
Proto jsme se rozhodli Vám většinu důležitých informací poslat pouze mailem a schůzku prvňáčků přesunout na konec srpna.
Na začátku příštího týdne dostanete mail s informacemi, všechny důležité tiskopisy k vyplnění a proklik na onlinový dotazník, kde Vás prosíme o vyplnění, zda počítáte s účastí dítěte na schůzce v srpnu či ne. Moc prosíme o jeho vyplnění, abychom si mohli aktivity pro děti lépe naplánovat.

Pevně doufáme, že v srpnu se již všichni sejdeme za normálních okolností a těšíme se na setkání s Vámi i dětmi.
PaedDr. Z.Majstrová, ředitelka školy