O Zuzana Majstrová

PaedDr. Zuzana Majstrová, ,zuzana.majstrova@fzs-chlupa.cz zástupce ředitele, Aj. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK Praha, obor učitelsví pro 1.stupeň. Masarykův ústav ČVUT- Rozšíření kvalifikace pro učitelství Aj na 2.-3. stupeň dle Školského zákona. Před příchodem na FZŠ Chlupova v roce 1998 učila na ZŠ Svatoslavova a FZŠ Brdičkova. Od roku 1989 učí angličtinu. Má na starosti webovou stránku, Zpravodaje pro rodiče a podílí se na propagaci školy. Je vedoucí Metodického sdružení výuky Aj na škole. Jazyková zkouška: CAE (Certificate in Advanced English - C1 Evropský rámec) Další vzdělávání : Learning Centers (Bank University New York) Conflict Resolution (Bank University New York) Výuka angličtiny na 1.stupni (dvouleté vzdělávání Pedagogického ústavu Praha ve spoluprácii s americkými lektory) Certificate in Teaching English as a Foreign Language with Business English Podcasting (The Consultants-E) Práce s dětmi s vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie) Média tvořivě (mediální výchova) a mnoho dalších krátkodobějších kurzů a školení Pracovala jako dobrovolník na základních školách v New Yorku a Londýně.

Jeden svět na školách

Příběhy bezpráví Zapojili jsme se do projektu jeden svět na školách – příběhy bezpráví.
Žáci 8. – 9. tříd budou mít možnost shlédnout dokumentární film Hitler, Stalin a já, který jim přiblíží dobu fašistické i komunistické diktatury na životním osudu paní Hedy Margoliové-Kovalyové. Následně budou o podobách a projevech diktatury moci besedovat s paní Libuší Šilhánovou, signatářkou Charty 77.
Na závěr žáci, kteří navštěvují předmět mediální výchova, všechny získané informace, ale i své dojmy a zážitky zpracují v podobě multimediálního pořadu.

Retro den v 1. třídách

v 1.C jsme se učili jako v roce 1979 i se soudružkováním. V 1.A si vyrobili Průkaz jiskry. V 1.C jsme se učili Slib jiskry.
Do rozpaků jsem nejprve přivedla jednu maminku, když jsem vykazovala dítě ze třídy, jelikož mělo imperialistický nápis na triku. Nakonec jsme si ale vše vysvětlili, dítě se převléklo a zůstalo.
O velké přestávce jsme šli kolovat do 1. patra se staršími dětmi.
O všem jsme si povídali a vysvětlovali si, jak to tenkrát bylo. Děti při reflexi přiznaly, že bylo větší ticho, než normálně, ale většinou se vyjadřovaly, že to bylo příšerné a že je to dnes podstatně lepší.
pí uč Strculová

Co jsou RSS kanály a jak je využít

Obsah na našem webu tvoří učitelé, žáci a přispěvatelé z řad rodičů. Přibývá proto velmi rychle a sledovat, co je na něm nového, by bez moderního systému tzv. RSS kanálů bylo velmi nepohodlné.

podcast-ico Oranžová značka RSS v záhlaví rubriky vám umožňuje jednoduše a bez námahy sledovat novinky, které vás zajímají, a to i bez opakované návštěvy webu.

Chcete mít napřklad přehled o všech nových příspěvcích ve Zpravodaji pro rodiče nebo rubrice 1.A? Stačí kliknout na značku
podcast-ico RSS feed
v záhlaví rubriky a přidat si odkaz do své čtečky RSS. Každý nový příspěvek se vám automaticky načte a zobrazí ve vámi zvolené čtečce, stejně jako by vám chodily předplacené noviny do schránky, proto se službě říká „subscribe to RSS feed“ = objednat pravidelný odběr RSS kanálu. RSS kanál je možné sledovat např. i na mobilním telefonu.

Nejjednodušší je využít čtečku RSS zabudovanou přímo ve vašem prohlížeči (např. Explorer nebo Firefox), větší možnosti vám dají samostatné čtečky (je třeba nainstalovat si některý software , nejčastěji zdarma, např. FeedReader), jiné výhody zas přinášejí čtečky on-linové (např. GoogleReader nebo Netwibes).

1. Jak na to, používáte-li Explorer

2. Jak na to, používáte-li Firefox:
Live Bookmarks (v české verzi nazvané „Aktuální záložky“) umožňuje sledovat prostřednictvím prohlížeče i RSS kanály a nadpisy vybraných blogů (zobrazují se v okně oblíbených odkazů). Tím se Firefox stává i čtečkou RSS a odbourává potřebu instalace tohoto typu softwaru. Při prohlížení stránek se zobrazuje ikona RSS podcast-ico.
Klepnutím na tuto ikonu lze stránku zařadit jako Live Bookmark. Samozřejmě lze přidávat kanály RSS i ručně (Manage Bookmarks -> File menu -> New Live Bookmark) a následně je zobrazovat v postranním okně (Select View -> Sidebar -> Bookmarks)

3. Podrobnější návody a vysvětlení všech termínů a odkliky na nejčastější programy najdete například na živě.cz

První letošní číslo časopisu Chlupík

titulkaVyšlo první číslo už 15. ročníku školního časopisu Chlupík, který vydávají děti z 1. stupně. Najdete v něm rozhovor s nadějnou klavíristkou Violkou Mojzešovou, anketu o vztahu dětí ke zvířatům a reportáže z výletů do Příbrami a Kutné Hory a z představení Péťa a vlk. Do rubriky Dílna jsme zařadili zdařilé výsledky projektu čtvrťáků Pravěk, židle z dílny 3.B a zavzpomínali jsme si spolu s vámi na prázdniny.

Číslo 1 – září/ říjen (pdf) Fotografie jsou lehce rozostřené z důvodů bezpečnosti dětí na webu, v tištěném časopise jsou zcela ostré.

Číslo je vystaveno na Chlupíkově nástěnce v 1. patře, jeden výtisk dostanou všechny třídy na prvním stupni do třídní knihovničky a letos jsme připraveni i obnovit prodej časopisu jednotlivcům.
Časopis o 20 stranách je vytištěn na kvalitním papíře, sešitý a v černobílém provedení stojí 20 Kč. Předplatné na celý rok (5 čísel) je cenově zvýhodněno.

Cena za 1 číslo:  20,- Kč
Cena předplatného na 1 rok (5 čísel): 80,- Kč (1 číslo 16,- Kč)

Objednávka předplaného a jednotlivého čísla 1 – září/ říjen do 27.11. 2009

Objednávky a peníze přijímá pí vedoucí vychovatelka Jana Mrňová.
Další informace Jana Mrňová JanaMrnova@seznam.cz a Zuzana Majstrová zuzanam@majstr.cz

Genius logicus 2009

Fotoalbum

Nejlepší řešitelé matematické soutěže Genius logicus z pěti kategorií postoupili do mezinárodního kola, které jsme zorganizovali již podruhé na naší škole 13. listopadu. Zúčastnilo se 24 řešitelů ze základních a středních škol z Čech (soutěžící z Moravy soutěžili v Brně). Za naši školu se do mezinárodního kola dostal Matěj Pešek (5. E) a Jan Weis (letos již prima)

Do soutěže se zapojují desetitisíce studentů z osmi zemí Evropy. Tato soutěž umožňuje soutěžit na mezinárodní úrovni, bez absolvování vyřazovacích kol, v pohodlí vlastní školy a zároveň si objektivně porovnat schopnosti v mezinárodní konkurenci vrstevníků.

Další informace o soutěži a výsledcích žáků naší školy najdete v sekci eLearning – Genius Logicus.