O Zuzana Majstrová

PaedDr. Zuzana Majstrová, ,zuzana.majstrova@fzs-chlupa.cz zástupce ředitele, Aj. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK Praha, obor učitelsví pro 1.stupeň. Masarykův ústav ČVUT- Rozšíření kvalifikace pro učitelství Aj na 2.-3. stupeň dle Školského zákona. Před příchodem na FZŠ Chlupova v roce 1998 učila na ZŠ Svatoslavova a FZŠ Brdičkova. Od roku 1989 učí angličtinu. Má na starosti webovou stránku, Zpravodaje pro rodiče a podílí se na propagaci školy. Je vedoucí Metodického sdružení výuky Aj na škole. Jazyková zkouška: CAE (Certificate in Advanced English - C1 Evropský rámec) Další vzdělávání : Learning Centers (Bank University New York) Conflict Resolution (Bank University New York) Výuka angličtiny na 1.stupni (dvouleté vzdělávání Pedagogického ústavu Praha ve spoluprácii s americkými lektory) Certificate in Teaching English as a Foreign Language with Business English Podcasting (The Consultants-E) Práce s dětmi s vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie) Média tvořivě (mediální výchova) a mnoho dalších krátkodobějších kurzů a školení Pracovala jako dobrovolník na základních školách v New Yorku a Londýně.

Genius logicus 2009

Fotoalbum

Nejlepší řešitelé matematické soutěže Genius logicus z pěti kategorií postoupili do mezinárodního kola, které jsme zorganizovali již podruhé na naší škole 13. listopadu. Zúčastnilo se 24 řešitelů ze základních a středních škol z Čech (soutěžící z Moravy soutěžili v Brně). Za naši školu se do mezinárodního kola dostal Matěj Pešek (5. E) a Jan Weis (letos již prima)

Do soutěže se zapojují desetitisíce studentů z osmi zemí Evropy. Tato soutěž umožňuje soutěžit na mezinárodní úrovni, bez absolvování vyřazovacích kol, v pohodlí vlastní školy a zároveň si objektivně porovnat schopnosti v mezinárodní konkurenci vrstevníků.

Další informace o soutěži a výsledcích žáků naší školy najdete v sekci eLearning – Genius Logicus.

Projekt Filmová řeč

Deváťáci (9.A i 9.B) se 20.11. po třetí hodině vydají v rámci mezipředmětového (Aj,Čj, VV a MedV) dlouhodobého projektu Filmová řeč do kina Světozor na pořad Romeo a Julie.
Při dílně žáci uvidí ukázky z různých filmových adaptací Romea a Julie a budou vyvozovat, co je střih, pohyb kamery či záběr, a jakým způsobem je tvůrci filmu využívají.
Cena programu je 60 Kč.

Pracovní víkend učitelů

Fotogalerie

První listopadový víkend strávili členové pedagogického sboru pracovně. Na pořadu bylo zahájení práce na společném školním vzdělávacím plánu. Pod vedeném lektorky Jitky Kašové jsme si ujasnili plány, více se navzájem seznámili a prodiskutovali mnoho problémů. Nastartovali jsme spolupráci a sjednotili terminologii.  Nezapomněli jsme ani na zábavu a teambuilding. Všichni zúčastnění hodnotili setkání velmi kladně a těšíme se na další.

Nové vydání Chlupíkova štěkání

Chlupíkovo štěkáníPoslechněte si další školní podcast, který vytvářejí děti z 1. stupně. V novém díle si poslechneme rozhovor s Violkou Mojzešovou, která je teprve ve 2. třídě, ale už je úspěšnou klavíristkou, zavzpomínáme si na karneval a děti nám řeknou, kde se jim nejvíc líbilo o prázdninách.
[podcast]http://www.fzs-chlupa.cz/wordpress/wp-content/uploads/rijen_09_def.mp3[/podcast]

Poslechněte si i další díly a objednejte si podcast pomocí své RSS čtečky
Chlupíkovo štěkání

Osmiletá gymnázia

DALŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
1. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO PRO ŽÁKY 5. TŘÍD
místo konání : Gymnázium Na Zatlance , Na Zatlance 11, Praha 5 – Smíchov (Anděl)
čas konání: každou sobotu od 14:00 do 17:30 h , poprvé 3.10.2009
předměty: matematika, český jazyk, všeobecné znalosti a studijní předpoklady (možný i anglický jazyk)
organizační pokyny:
– nikdo se nepřihlašuje, každý chodí tak často, jak uzná za vhodné
– vezměte si papíry, věci na psaní
– možnost zlevněného předplatného

2. KOMPLETNÍ PŘÍPRAVA = další možnosti přípravy k přijímacím zkouškám
– dlouhodobé kurzy matematiky a českého jazyka
– vlastní učebnice pro žáky 5. tříd
– řešené přijímací zkoušky z minulých let z SŠ z celé ČR
– zkoušky nanečisto přes internet
– pravidelné zasílání elektronických materiálů k přípravě na e-mail
www.zkousky-nanecisto.cz

3. V KANCELÁŘI U ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE JE MOŽNÉ SI ZAPŮJČIT NA 1 DEN VÝTISK PUBLIKACE „INFORMACE O GYMNÁZIÍCH“.

PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGICKÉ PORADNY VĚTŠINOU NABÍZEJÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ K VOLBĚ VZDĚLÁVACÍ CESTY.
(PPP Praha 4, Ohradní ulice nabízí letos pro žáky 5. tříd  za 1000,- Kč, písemná zpráva 200,- Kč.)
Více na www.pppp.cz.