O Zuzana Majstrová

PaedDr. Zuzana Majstrová, ,zuzana.majstrova@fzs-chlupa.cz zástupce ředitele, Aj. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK Praha, obor učitelsví pro 1.stupeň. Masarykův ústav ČVUT- Rozšíření kvalifikace pro učitelství Aj na 2.-3. stupeň dle Školského zákona. Před příchodem na FZŠ Chlupova v roce 1998 učila na ZŠ Svatoslavova a FZŠ Brdičkova. Od roku 1989 učí angličtinu. Má na starosti webovou stránku, Zpravodaje pro rodiče a podílí se na propagaci školy. Je vedoucí Metodického sdružení výuky Aj na škole. Jazyková zkouška: CAE (Certificate in Advanced English - C1 Evropský rámec) Další vzdělávání : Learning Centers (Bank University New York) Conflict Resolution (Bank University New York) Výuka angličtiny na 1.stupni (dvouleté vzdělávání Pedagogického ústavu Praha ve spoluprácii s americkými lektory) Certificate in Teaching English as a Foreign Language with Business English Podcasting (The Consultants-E) Práce s dětmi s vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie) Média tvořivě (mediální výchova) a mnoho dalších krátkodobějších kurzů a školení Pracovala jako dobrovolník na základních školách v New Yorku a Londýně.

Osmiletá gymnázia

DALŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
1. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO PRO ŽÁKY 5. TŘÍD
místo konání : Gymnázium Na Zatlance , Na Zatlance 11, Praha 5 – Smíchov (Anděl)
čas konání: každou sobotu od 14:00 do 17:30 h , poprvé 3.10.2009
předměty: matematika, český jazyk, všeobecné znalosti a studijní předpoklady (možný i anglický jazyk)
organizační pokyny:
– nikdo se nepřihlašuje, každý chodí tak často, jak uzná za vhodné
– vezměte si papíry, věci na psaní
– možnost zlevněného předplatného

2. KOMPLETNÍ PŘÍPRAVA = další možnosti přípravy k přijímacím zkouškám
– dlouhodobé kurzy matematiky a českého jazyka
– vlastní učebnice pro žáky 5. tříd
– řešené přijímací zkoušky z minulých let z SŠ z celé ČR
– zkoušky nanečisto přes internet
– pravidelné zasílání elektronických materiálů k přípravě na e-mail
www.zkousky-nanecisto.cz

3. V KANCELÁŘI U ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE JE MOŽNÉ SI ZAPŮJČIT NA 1 DEN VÝTISK PUBLIKACE „INFORMACE O GYMNÁZIÍCH“.

PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGICKÉ PORADNY VĚTŠINOU NABÍZEJÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ K VOLBĚ VZDĚLÁVACÍ CESTY.
(PPP Praha 4, Ohradní ulice nabízí letos pro žáky 5. tříd  za 1000,- Kč, písemná zpráva 200,- Kč.)
Více na www.pppp.cz.

Projekt Židle

Projekt Židle ve 3.B

Děti ve 3.B se pustily do projektu, který jim sedl.

Cílem bylo vysvětlit pojmy, úsloví a rčení, použít mimoslovní komunikaci k vyjádření zadaného úkolu, vyhledat podstatné informace, obhájit a vysvětlit vlastní  stanovisko, popsat pracovní postup a osvojit si cviky na uvolnění a protažení zádových svalů.

Co všechno jsme v rámci projektu zvládli:

Pantomima – děti si vylosovaly obrázek něčeho, na čem se dá sedět a podle mimoslovního vyjádření ostatní hádali, na čem sedí.

Názvy sedacího nábytku – každý dostal listy s obrázky a vpisovali jsme názvy k příslušným obrázkům.

Etiketa (kdy se nesmí sedět, kdy se nemá stát, kdo si sedá první, kdo se má kdy postavit atd. – vyhledávání informací)  Praktické ukázky.

Výtvarné pojetí židle – děti dostaly za úkol vyrobit ze staré školní židle tzv. Čarovnou židli, vymyslet pro ni název a krátkou charakteristiku. Práce samostatná, nebo ve dvojici.

Představení židle – zřetelně  a srozumitelně pro žáky z jiných tříd

Slohové cvičení – popis pracovního postupu – výroba židle (pojmy: odstavec, úvod, hlavní část – alespoň 3 kroky,  závěr)

Cviky na záda – fyziologicky správný tvar páteře, správné držení těla, osvojení cviků.

Nejslavnější design židlí – vyhledávání informací v encyklopediích a na internetu  (např. firma Thonet)

Dny otevřených dveří na osmiletých gymnáziích

Přehled  státních  i  soukromých osmiletých  gymnázií a dnů otevřených  dveří

1. Gymnázium  Jiřího  Gutha-Jarkovského, Fakultní škola PedF UK  – státní

Truhlářská 22, 110 00 Praha 1 – Nové Město

den otevřených dveří :            8.  12. 2009                     od 15 do 18 hodin

12.   1. 2010                      od 15 do 18 hodin

2. Gymnázium – státní

Nad Kavalírkou 1 / 100, Praha 5 – Košíře

den otevřených dveří:          4. 11. 2009

13.   1. 2010

3. Gymnázium  Christiana  Dopplera  –  státní

(zaměřené na matematiku, fyziku a živé jazyky)

Zborovská  45,  Praha 5 – Smíchov

den otevřených dveří:        19. 11. 2009

12.   1. 2010

4. Gymnázium  Jaroslava  Heyrovského  –  státní

Mezi Školami  2475 / 29, Praha 5 – Nové  Butovice

den otevřených dveří:         25. 11. 2009                       16, 30 – 18, 30 hodin

5. Gymnázium – státní

Nad  Alejí  1952,  Praha 6 – Petřiny

den otevřených dveří:        18. 11. 2009                        od 17 hodin

20.   1. 2010                         od 17 hodin

6. Gymnázium  Jana  Keplera – státní

Parléřova 2/118 , Praha 6 – Hradčany

den otevřených dveří:        24. 11. 2009                        12, 00  – 16, 30 hodin

12.   1. 2010                         12, 00  – 16, 30 hodin

7. Gymnázium  Jana  Nerudy – státní

Hellichova 3, Praha 1 – Malá strana

den otevřených dveří:         11 . 11. 2009                      16, 00  – 18, 00 hodin

8. Malostranské gymnázium  Josefská  – státní

Josefská  7, Praha 1

den otevřených dveří:        neuvedeno

9. Gymnázium  Školy mezinárodních a veřejných vztahů – soukromé

Kuncova 1580, Praha 13 – Stodůlky

den otevřených dveří:         17.  12. 2009                      celý den                                Informativní schůzka

14.   1. 2010                        celý den                                pro  uchazeče je vždy

10.   3. 2010                         celý den                                od 17,30 h.

10. Osmileté gymnázium Buďánka, – soukromé

Pod Žvahovem463, Praha 5

den otevřených dveří:         25. 11. 2009                       10,00 – 17, 00 hodin

20.    1. 2010                        10,00 – 17,00 hodin

(Výuka přístupná 10,00 – 13,30 hod., od 14,00 hodin testování IQ, jinak po telefonické domluvě návštěva možná kdykoliv. Zájemcům rádi zašleme informační brožurku s podrobnějšími informacemi.)

11. První obnovené reálné gymnázium (PORG) – soukromé

Lindnerova 3, Praha 8 – Libeň

den otevřených dveří:        10.  11. 2009                       od 17,00 hodin

12.   1.  2010                        od 17,00 hodin

19.   2. 2010                         od 17,00 hodin

nebo kdykoli po předchozí domluvě