O Zuzana Majstrová

PaedDr. Zuzana Majstrová, ,zuzana.majstrova@fzs-chlupa.cz zástupce ředitele, Aj. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK Praha, obor učitelsví pro 1.stupeň. Masarykův ústav ČVUT- Rozšíření kvalifikace pro učitelství Aj na 2.-3. stupeň dle Školského zákona. Před příchodem na FZŠ Chlupova v roce 1998 učila na ZŠ Svatoslavova a FZŠ Brdičkova. Od roku 1989 učí angličtinu. Má na starosti webovou stránku, Zpravodaje pro rodiče a podílí se na propagaci školy. Je vedoucí Metodického sdružení výuky Aj na škole. Jazyková zkouška: CAE (Certificate in Advanced English - C1 Evropský rámec) Další vzdělávání : Learning Centers (Bank University New York) Conflict Resolution (Bank University New York) Výuka angličtiny na 1.stupni (dvouleté vzdělávání Pedagogického ústavu Praha ve spoluprácii s americkými lektory) Certificate in Teaching English as a Foreign Language with Business English Podcasting (The Consultants-E) Práce s dětmi s vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie) Média tvořivě (mediální výchova) a mnoho dalších krátkodobějších kurzů a školení Pracovala jako dobrovolník na základních školách v New Yorku a Londýně.

Další možnosti Angličtina pro 1. stupeň

Pro děti z 1. – 5. tříd, které si zatím nevybraly z kroužků nabízených školou, nabízí další možnost Caledonian School. Jejich kurzy poběží také u nás ve škole.

Další informace: Kurzy Caledonian school (kontaktujte prosím přímo jazykovou školu, kontakty jsou na letáku)

Přihláška do Caledonian School

Rekonstrukce vchodu do školy

Rekonstrukce vstupu do školyOd 9.9.2009 začne v naší škole rekonstrukce vstupu a vstupního vestibulu, na kterou uvolnila Městská část Prahy 13 potřebnou finanční částku.

Po dobu rekonstrukce bude vstup do školy umožněn oběma bočními vchody, u kterých bude v době 7,40 – 8,00 h zajištěn dozor. Levým bočním vchodem při pohledu na budovu školy, označeným „VSTUP II“ bude od středy do školy nastupovat celý 2. stupeň. Pravým bočním vchodem označeným „VSTUP I“ bude nastupovat od středy do školy celý 1. stupeň (prosíme rodiče, aby své děti již nedoprovázeli do tříd, děti jsou šikovné a určitě to již zvládnou samy).

Žáci budou chodit obuti a oblečeni až do svých tříd, kde se budou teprve přezouvat. Od 8,00 do 17,30 h bude u pravého bočního vstupu „VSTUP I“ zajištěna služba, která otevře školu pozdě příchozím, návštěvám apod. „VSTUP I“ bude zároveň východem pro všechny žáky školy.

Termín dokončení prací byl předběžně stanoven na 20.10.2009.

Děkujeme všem za pochopení a trpělivost po dobu rekonstrukce, která nám sice trochu znepříjemní život, ale určitě ve své konečné podobě přispěje ke zkulturnění prostředí školy. Věříme, že nové šatní skříňky a nová podoba vstupu do školy se vám bude líbit a vynahradí vám nepříjemnosti způsobené rekonstrukcí.