O Zuzana Majstrová

PaedDr. Zuzana Majstrová, ,zuzana.majstrova@fzs-chlupa.cz zástupce ředitele, Aj. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK Praha, obor učitelsví pro 1.stupeň. Masarykův ústav ČVUT- Rozšíření kvalifikace pro učitelství Aj na 2.-3. stupeň dle Školského zákona. Před příchodem na FZŠ Chlupova v roce 1998 učila na ZŠ Svatoslavova a FZŠ Brdičkova. Od roku 1989 učí angličtinu. Má na starosti webovou stránku, Zpravodaje pro rodiče a podílí se na propagaci školy. Je vedoucí Metodického sdružení výuky Aj na škole. Jazyková zkouška: CAE (Certificate in Advanced English - C1 Evropský rámec) Další vzdělávání : Learning Centers (Bank University New York) Conflict Resolution (Bank University New York) Výuka angličtiny na 1.stupni (dvouleté vzdělávání Pedagogického ústavu Praha ve spoluprácii s americkými lektory) Certificate in Teaching English as a Foreign Language with Business English Podcasting (The Consultants-E) Práce s dětmi s vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie) Média tvořivě (mediální výchova) a mnoho dalších krátkodobějších kurzů a školení Pracovala jako dobrovolník na základních školách v New Yorku a Londýně.

Taneční kroužky

Tak jako v minulých letech i letos nabízíme taneční kroužky s Alicí Laksarovou a Hanou Číčelovou.

Využijte přihlášku na kroužky, kterou děti dostaly ve škole, nebo si ji stáhněte v Dokumentech.

kroužek číslo 33: Pátek 13,00 – 13,45 hod 1.-2. ročník
kroužek číslo 34: Pátek 14,00 – 14,45 hod 3.-7. ročník

Místo: tělocvična
Cena: 600,- Kč/ pololetí
Kroužek začíná od 2.10. a přihlášky a poplatek se odevzdávají na 1. hodině.

Kroužky angličtiny s rodilým mluvčím

Pokud byste měli zájem o kroužek s rodilou mluvčí, ale nevyhovuje vám den – hodina podle věku, obraťte se na pí uč. Majstrovou. Pokud bude dostatek zájemců na změnu, můžeme termíny i věkové vymezení upravit.

Zatím není dostatek zájemců na pokročilejší kroužky pro starší žáky, takže můžeme uvažovat o otevření jednoho z termínů- nejspíše středa 13,00, které byly původně pro starší, pro mladší/ začátečníky.

Pokud byste měli zájem o kroužky angličtiny pro 1.-2. a 3.-4. třídu s českým učitelem (Majstrová), dejte také vědět. Můžete použít e-mail nebo formulář pro komentáře pod tímto příspěvkem.

Plán práce školního parlamentu 2009/10

Čím jsme se zabývali v roce 2008-2009

1) vytvořili jsme ekologické desatero
2) zaplatili jsme podporu indické holčičky na další rok
3) zaslali jsme dva dopisy /s obrázky/ indické holčičce
4) řešili jsme úklid kolem školy /stížnost obyvatele okolního sídliště/
5) kontrolovali jsme dodržování některých pravidel /vyhazování krabiček od mléka, pořádek ve škole…/

V dalším školním roce 2009-2010

počítáme s pokračováním činnosti dětského školního parlamentu, tentokrát již v nové škole FZŠ prof. Otokara Chlupa

První schůzka parlamentu je plánována asi na polovinu září.

Předpokládáná podoba:
1) termín 1. schůzky vyhlásíme rozhlasem
2) vyzveme třídy, aby si zvolily své zástupce /1-2/
3) 1.schůzka bude seznamovací – parlament se rozdělí na dvě komory
dolní – 1.stupeň a horní – 2.stupeň
5) domluvíme způsob, jakým budou obě komory spolupracovat
6) domluvíme termíny schůzek

5. ročník cyklu RODINNÁ ODPOLEDNE

5. ročník cyklu „RODINNÁ ODPOLEDNE“ – 2009/2010

10.10. 2009
Karneval ( tělocvična FZŠ)

soutěže o ceny, dětská diskotéka

12.12. 2009
Tři pohádky na dobrý den (divadlo)
Vánoční výtvarná dílna

9.1. 2010 O zlatých sušenkách (divadlo)
Novoroční výtvarná dílna

13.2. 2010 Tři kouzelné pohádky (divadlo)
Jarní výtvarná dílna

13.3. 2010 Pohádky z proutěného koše (divadlo)
Velikonoční výtvarná dílna

10.4. 2010 O chytré princezně (divadlo)
Výtvarná dílna ke Dni matek

Začátek vždy v 15 hodin – dílna pak v 16 hodin.

Další informace na www.fzs-chlupa.cz