O Zuzana Majstrová

PaedDr. Zuzana Majstrová, ,zuzana.majstrova@fzs-chlupa.cz zástupce ředitele, Aj. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK Praha, obor učitelsví pro 1.stupeň. Masarykův ústav ČVUT- Rozšíření kvalifikace pro učitelství Aj na 2.-3. stupeň dle Školského zákona. Před příchodem na FZŠ Chlupova v roce 1998 učila na ZŠ Svatoslavova a FZŠ Brdičkova. Od roku 1989 učí angličtinu. Má na starosti webovou stránku, Zpravodaje pro rodiče a podílí se na propagaci školy. Je vedoucí Metodického sdružení výuky Aj na škole. Jazyková zkouška: CAE (Certificate in Advanced English - C1 Evropský rámec) Další vzdělávání : Learning Centers (Bank University New York) Conflict Resolution (Bank University New York) Výuka angličtiny na 1.stupni (dvouleté vzdělávání Pedagogického ústavu Praha ve spoluprácii s americkými lektory) Certificate in Teaching English as a Foreign Language with Business English Podcasting (The Consultants-E) Práce s dětmi s vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie) Média tvořivě (mediální výchova) a mnoho dalších krátkodobějších kurzů a školení Pracovala jako dobrovolník na základních školách v New Yorku a Londýně.

Ekologické desatero

Ve druhém pololetí šk. roku 2008/9 spolupracoval školní parlament úzce s kroužkem Ekologické praktikum a vzniklo tak deset bodů, které považují žáci naší školy za důležité ve vztahu k životnímu prostředí.

Jednotlivé body byly v průběhu tvorby předávány ústně do jednotlivých tříd, podle možností prodiskutovány a zpětně se vracely schváleny k potvrzení při hlasování v samotném parlamentu.

Máte možnost se s nimi seznámit a přidat svůj názor, připomínku či doplnění.
Celý článek

1. září 2009

1. září 2009 – Fotogalerie

Už před půl osmou ráno se začali scházet netrpěliví školáčkové a zvědavě čekali, až se otevře škola a konečně uvidí na vlastní oči své nové paní učitelky. A netrvalo dlouho a dočkali se. A paní učitelky nebyly samy. Spolu s nimi přivítal všechny nové školáky i pes Chlupík.
Tak krásný školní rok štěňata!

Jak vznikala 2. D

Jak se měnila 2.D

Ze třídy jsme nejdříve vystěhovali nábytek, aby se sem vešel náš dovezený „chlupovský“ nábytek. Postupně třída dostala nový kabátek malováním, natíráním, polepováním. Prostě prokoukla díky čistotě  a veselejším barvám, koberci a dalším doplňkům. Věříme, že se nám úprava třídy zdařila. Moc děkujeme všem, kteří se na této změně podíleli.

Nejbližší výlety Turistického klubu

sob 26. – ne 27. září – Velká Fatra, oblast Gaderské doliny

Krasová oblast se spoustou jeskyní, nad kterými se tyčí vysoké skalní věže. Vyhlídky, pěšiny ve strmých svazích a hlavní cíl turisticky zdatnější části výpravy sedmisetmetrový hrad ze skály s ostrým názvem Ostrá. V případě zájmu možno domluvit i prohlídku Harmanecké jeskyně nebo termálky v Turčianských Teplicích.

Cena pro dítě: 1.300 kč (zahrnuje jídlo od sobotní večeře, ubytování 3 noci, dopravu)

Přihlášení: Již ukončeno

School Routines

School Routines logo

School Routines je etwinning projekt, do kterého se zapojili páťáci FZŠ Chlupova ve školním roce 2008/9.

School Routines – certificate (pdf)

Spolupracovali jsme se školami z Itálie, Rumunska, Litvy, Francie a Polska.

Cílem projektu, který běžel od února do června 2009, bylo umožnit studentům  poznat školní život v různých zemích Evropy, uvědomit si, co mají s vrstevníky společného a v čem se případně jejich školní zkušenost liší. V závěru se snažili popsat, jak si představují ideální školu.

Účastníci přispívali do společného blogu School Meeting Point (psané příspěvky, fotografie, mapy), vytvořili prezentace v PPt, VodPix a pomocí aplikace VoiceThread a pracovali s aplikací Google Dokuments, ve které byl vytvořen on-linový dotazník o ideální škole.

Práci na projektu jsme věnovali jednu hodinu ze tří v týdnu, ve dvou ostatních jsme probírali potřebnou slovní zásobu, gramatiku…Část hodin jsme pracovali v IT učebně, příspěvky ostatních jsme si prohlíželi společně na interaktivní tabuli a dále o nich diskutovali.

Práce na projektu byla i součástí domácí přípravy. Využili jsme zároveň naší školní výukové platformy Mudlík, kde žáci v rámci workshopů odevzdávali elektronicky své příspěvky a po vzájemném hodnocení a úpravě je publikovali na blogu.

Projekt byl i skvělou příležitostí k průběžnému opakování a využití všech dosud nabytých dovedností a znalostí.