O Zuzana Majstrová

PaedDr. Zuzana Majstrová, ,zuzana.majstrova@fzs-chlupa.cz zástupce ředitele, Aj. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK Praha, obor učitelsví pro 1.stupeň. Masarykův ústav ČVUT- Rozšíření kvalifikace pro učitelství Aj na 2.-3. stupeň dle Školského zákona. Před příchodem na FZŠ Chlupova v roce 1998 učila na ZŠ Svatoslavova a FZŠ Brdičkova. Od roku 1989 učí angličtinu. Má na starosti webovou stránku, Zpravodaje pro rodiče a podílí se na propagaci školy. Je vedoucí Metodického sdružení výuky Aj na škole. Jazyková zkouška: CAE (Certificate in Advanced English - C1 Evropský rámec) Další vzdělávání : Learning Centers (Bank University New York) Conflict Resolution (Bank University New York) Výuka angličtiny na 1.stupni (dvouleté vzdělávání Pedagogického ústavu Praha ve spoluprácii s americkými lektory) Certificate in Teaching English as a Foreign Language with Business English Podcasting (The Consultants-E) Práce s dětmi s vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie) Média tvořivě (mediální výchova) a mnoho dalších krátkodobějších kurzů a školení Pracovala jako dobrovolník na základních školách v New Yorku a Londýně.

Distanční výuka 2.stupeň

Doporučené

Vážení rodiče a žáci,
zprávu o organizaci distanční výuky a rozvrh jste dostali v pátek v EŽK – zprávy KOMENS. Pro jistotu ale ještě přikládám i zde.
Žáci vidí naplánované online hodiny v kalendáři v Office 365/TEAMS. Rozvrh najdete i v Bakalářích.

V naší škole se v týdnu od 12.10. 2020 budou distančně vzdělávat 7. + 8. ročník. Pro tyto ročníky platí rozvrh distanční výuky. Do školy chodí 6. + 9. ročník. Pro tyto ročníky platí běžný rozvrh výuky.

V následujícím týdnu od 19.10.2020 se budou distančně vzdělávat 6. + 9. ročník. Platit pro ně bude rozvrh distanční výuky. Do školy bude chodit 7. + 8. ročník. Pro tyto ročníky bude platit běžný rozvrh.

Pokyny pro přechod na distanční výuku jste také dostali v KOMENS. Pro jistotu je ještě přikládám vše v příloze.
Majstrová

Distanční výuka 2.stupeň – pokyny
Distanční výuka – rozvrhy 2.stupeň

Mimořádná opatření ze dne 8.10.2020

Doporučené

Vážení rodiče,
věnujte pozornost mimořádným opatřením vlády.

Krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 se na území celé České republiky:
od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod zakazuje
– provoz a používání vnitřních sportovišť s výjimkou tělocviku na 1. stupni 
– provoz umělých koupališť – nemůže být proto realizováno ani povinné plavání 2. – 3. tříd
– provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování – nebudou se tedy konat žádné kroužky ani jiné zájmové aktivity včetně anglické družiny Sam´s Daycare (slovo „družina“ v názvu anglická družina je pouze překladem anglického názvu daycare. Sam´s Daycare je samostatný subjekt, který je ve škole pouze v nájmu, nejde tedy o školní družinu v zákonném smyslu, na kterou by se zákaz nevztahoval).
zákaz se nevztahuje na činnost školních družin – tedy i naše školní družina bude dále fungovat

Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se omezuje
provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd se zaokrouhluje). Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny, jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. Rozpis výuky v jednotlivých týdnech se dozví žáci a rodiče v pátek 9. 10. 2020. Prosíme, aby si žáci odnesli domů všechny učebnice a pracovní sešity, které mají uloženy ve skříňkách. Sledujte, prosím, zprávy v EŽK (Bakaláři – zprávy KOMENS)

– zakazuje se provoz školních klubů – ani náš školní klub nebude v provozu

Úplný zákaz školní docházky pak bude platit ve dnech 26. a 27. října, protože pak následuje státní svátek 28. října a navazující krátké podzimní prázdniny. Děti tak nepůjdou do školy celý tento týden. V těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

Komunikace, distanční výuka

Doporučené

Vážení rodiče,
ráda bych Vás ještě znovu upozornila, že škola používá pro komunikaci s rodiči Elektronickou žákovskou knížku (EŽK) v systému Bakaláři.
K výuce (distanční i běžné) používáme Office 365, Teams. Informace jste dostali před nedávnem v EŽK – zprávy KOMENS. Raději přidávám tyto informace znovu: Celý článek

Výsledky JPZ Cermat

Doporučené

Ve školním roce 2019/20 se opět konaly jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na střední školy, a to jak z 9. třídy, tak na gymnázia osmiletá (z 5. ročníku) a šestiletá (ze 7. ročníku) CERMAT. Z porovnání výsledků našich žáků s celorepublikovými výsledky vyplývá velmi dobrá úroveň výuky.

Jak v českém jazyce, tak v matematice jsme v 5.,7. i 9. ročníku byly nad celostátním průměrem, a to jak v průměrném percentilu umístění, tak v celkových výsledcích. Celý článek

Kroužky v době nouzového stavu

Doporučené

Vážení rodiče,
bylo vydáno Usnesení vlády české republiky o nozovém stavu ze dne 30.9.2020 a nařízení č.15/2020 Hygienické stanice HMP k omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity s účinností od 5.10.2020 do 18.10.2020.

V současné době lze otevřít kroužky, kde počet zúčastněných nepřesáhne 10 uvniř a 20 venku včetně lektora. Kroužky se zpěvem a kroužky sportovní, kromě těch organizovaných sportovními svazy, nejsou povoleny vůbec. Vzhledem k počtu přihlášených na jednotlivé kroužky zatím otevřeme pouze kroužky s  malým počtem účastníků. U ostatních kroužků se posunuje začátek o 14 dní, tj. od 19.10.2020, samozřejmě pokud se situace znovu nezmění.

Od příštího týdne by mohly vzhledem k počtu přihlášených dětí být otevřeny tyto kroužky:
č. 2 FIE pí uč.Hajdučíková
č. 7 flétna mírně pokročilí pí uč Trejbalová
č. 10 Noctuella (alternativní nápľň, zatím bez zpěvu) – pí uč Trejbalová
č. 11 flétna pokročilí – pí uč Trejbalová

Ostatní bohužel zatím otevřít nemůžeme, protože počet přihlášených přesahuje vnitřní limit a jejich činnost nelze provozovat venku, popřípadě jde o sportovní kroužek.

Vzhledem k tomu, že se na kroužcích budou setkávat děti z více tříd, doporučujeme, aby měly děti, pokud to jen trochu půjde, vzhledem k epidemiologické situaci roušku. Prosíme, obraťte se na lektora, pokud nechcete, aby dítě v příštích dvou týdnech kroužek navštěvovalo. Pokud by se snížil počet dětí ještě více, daný kroužek bychom také zatím neotevřeli. O situaci Vás bude informovat lektor. Pokud bude kroužek otevřen, prosíme o zaplacení poplatku podle jeho instrukcí.

Ohledně kroužků jiných subjektů se prosím obraťte na jejich organizátory. Pokud nás budou tyto subjekty informovat o změnách, budeme je průběžně zaznamenávat do našeho přehledu zájmové činnosti ZDE.

Nouzový stav

Doporučené

Vážení rodiče,
chtěla bych Vás informovat, jak se dotkne nouzový stav výuky ve škole, a to na základě usnesení Vlády ČR z 30.9.2020 a nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy č.15/2020.
Žáků 1. stupně se nijak zásadně nedotkne. Jen nebudou zpívat při hudební výchově ani v jiných předmětech.
Žáci 2. stupně v hudební výchově nebudou zpívat, ale budou se věnovat jiným hudebním činnostem, a tělesná výchova bude řešena pobytem venku.

Co se týče kroužků není zatím situace zcela přehledná, konzultujeme ji a budeme Vás informovat, jakmile bude jasná interpretace vydaných opatření.
Děkujeme za pochopení.
PaedDr. Z. Majstrová, ředitelka školy