O Zuzana Majstrová

PaedDr. Zuzana Majstrová, ,zuzana.majstrova@fzs-chlupa.cz zástupce ředitele, Aj. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK Praha, obor učitelsví pro 1.stupeň. Masarykův ústav ČVUT- Rozšíření kvalifikace pro učitelství Aj na 2.-3. stupeň dle Školského zákona. Před příchodem na FZŠ Chlupova v roce 1998 učila na ZŠ Svatoslavova a FZŠ Brdičkova. Od roku 1989 učí angličtinu. Má na starosti webovou stránku, Zpravodaje pro rodiče a podílí se na propagaci školy. Je vedoucí Metodického sdružení výuky Aj na škole. Jazyková zkouška: CAE (Certificate in Advanced English - C1 Evropský rámec) Další vzdělávání : Learning Centers (Bank University New York) Conflict Resolution (Bank University New York) Výuka angličtiny na 1.stupni (dvouleté vzdělávání Pedagogického ústavu Praha ve spoluprácii s americkými lektory) Certificate in Teaching English as a Foreign Language with Business English Podcasting (The Consultants-E) Práce s dětmi s vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie) Média tvořivě (mediální výchova) a mnoho dalších krátkodobějších kurzů a školení Pracovala jako dobrovolník na základních školách v New Yorku a Londýně.

Czech language course.

Dear parents,
here you can find some information about the Czech language course.
The course starts on Monday 23rd August at 8:00 AM. We will be waiting for all the children in front of the school and there we will show you where you can pick up them at 12:00 PM.
Children should carry with them:
– something to eat and drink (just like a snack)
– slippers
– fully equipped pencil-case (colour pencils, a pen, pencil, scissors, a glue)
– some fairy tale book in Vietnamese (if you have one at home) – it´s not compulsory
 filled up the certification  (prohlášení_rodičů_bezinfekčnost 2021) – you need to fill it up for sure!!!
We recommend that the child have ATG test latest 72 hours before next Monday, or   bring his/her own ATG test and will be tested directly at school reception at 7:30 AM on Monday morning. 
 
Here are some places close by that provide ATG testing and they are FOC.prohlášení_rodičů_bezinfekčnost 2021
I´m looking forward to seeing your children next Monday.
If you have any questions please don´t hesitate to contact me natasa.martinkova@fzs-chlupa.cz.
Best regards,
Nataša.

Zahájení školního roku 2021/22 – 1. ročník

Doporučené

Žáci 1. tříd se dostaví 1. září 2021 v 8.00 před školu. Moc prosíme o dodržení času, aby se děti a dospělí zbytečně před školou nemíchali s dalšími přicházejícími žáky. Zahájení školního roku proběhne v atriu školy. Žáci 1. tříd pak společně odejdou do svých tříd. Rodičům nebude v této chvíli z důvodů epidemiologické situace povolen vstup do tříd a do jiných prostor školy. Celý článek

Zahájení školního roku  1. – 9. ročník

Doporučené

Ve středu 1. 9. 2019 přijdou žáci 2 . – 5. a 7. – 9. ročníku do školy a půjdou do svých kmenových tříd. Prosíme o dodržení bezpečnostních vzdáleností a aktuálních opatření. Tento den se žáci nebudou přezouvat. Vyučování končí v 8.45 hodin. Do školy vstupují všechny třídy hlavním vchodem v uvedených časech.
7.40 – 2., 3., 4. ročník
7.45 – 5.,7. ročník
7.50 – 8., 9. ročník
8.00 – 6. ročník, 1. ročník (viz pokyny pro 1. ročník ZDE, pokyny pro 6. ročník dole)

Ve třídách proběhne zahájení školního roku a testování žáků ( informace k testování a epidemiologickým opatření najdete ZDE). Celý článek

ŠJ – Obědy v 1. týdnu 2021/22

Doporučené

1.-10.9.2021 bude školní jídelna vařit 1 jídlo. Od  13.9.2021 bude jídelna vzhledem k náročnosti epidemiologických opatření vařit 2 jídla.

1.9.2021 se vaří pouze pro děti, které chodí do družiny a oběd si přihlásí.Dospělí strávníci si také musí oběd na 1.9.2021 přihlásit!!!

Od 2.9.2021 budou mít všechny děti, které chodí na oběd a mají peníze na účtu, oběd přihlášený. Pokud chcete, můžete si obědy odhlásit.
Stav Vašeho účtu najdete na www.strava.cz. Pokud jste zapomněli své přihlašovací údaje a nezměnili jste, jsou: prijmenijmeno heslo:variabini symbol ŠJ Vašeho dítěte. Celý článek

Provoz školy – covid 19

Doporučené

Opatření v září 2021/22

Dezinfekce
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

Roušky, respirátory
Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. 
Celý článek