O Zuzana Majstrová

PaedDr. Zuzana Majstrová, ,zuzana.majstrova@fzs-chlupa.cz zástupce ředitele, Aj. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK Praha, obor učitelsví pro 1.stupeň. Masarykův ústav ČVUT- Rozšíření kvalifikace pro učitelství Aj na 2.-3. stupeň dle Školského zákona. Před příchodem na FZŠ Chlupova v roce 1998 učila na ZŠ Svatoslavova a FZŠ Brdičkova. Od roku 1989 učí angličtinu. Má na starosti webovou stránku, Zpravodaje pro rodiče a podílí se na propagaci školy. Je vedoucí Metodického sdružení výuky Aj na škole. Jazyková zkouška: CAE (Certificate in Advanced English - C1 Evropský rámec) Další vzdělávání : Learning Centers (Bank University New York) Conflict Resolution (Bank University New York) Výuka angličtiny na 1.stupni (dvouleté vzdělávání Pedagogického ústavu Praha ve spoluprácii s americkými lektory) Certificate in Teaching English as a Foreign Language with Business English Podcasting (The Consultants-E) Práce s dětmi s vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie) Média tvořivě (mediální výchova) a mnoho dalších krátkodobějších kurzů a školení Pracovala jako dobrovolník na základních školách v New Yorku a Londýně.

Volby do Školské rady

Doporučené

Vážení rodiče,
Školská rada (ŠR) je statutárním orgánem schváleným MČ Praha 13, který se snaží v úzké součinnosti s ředitelkou školy řešit společné otázky činnosti v návaznosti na spolupráci s rodiči a zaměstnanci školy. Pracují v ní dva zástupci MČ Praha 13, dva zástupci zaměstnanců školy a 2 zástupci zákonných zástupců žáků naší školy.

31.8.2020 doběhne tříleté funkční období ŠR. Proto řaditelka školy vyhlašuje volby zástupců zákonných zástupců ve ŠR na další funkční období. Celý článek

Znovuotevření škol

Doporučené

Vážení rodiče,
podle současných informací MŠMT se od 25.5. plánuje otevření škol, zatím pouze pro žáky 1. stupně.  V současné době čekáme na metodické pokyny MŠMT, které mají stanovit podrobnější podmínky k obnovení provozu. Jakmile budou podmínky jasné, plánujeme průzkum mezi rodiči. Podle počtu přihlášených dětí budeme organizovat skupiny a stanovíme další postup.

Všechny informace ke znovuotevření škol, popřípadě k dalším aspektům školní docházky, Vám přes třídní učitele dáme vědět obratem po vyjasnění ze strany MŠMT. Celý článek

Žádosti o zápis k povinné školní docházce 2020/21

Doporučené

Vážení rodiče, online zápis skončil. Děkujeme za podání přihlášek. Upozorňujeme znovu, že pokud jste podali online přihlášku, musíte ještě do školy do 5 dnů dodat jedním ze způsobů  podepsanou přihlášku (viz článek na webu). 

Prosíme, pokud jste ještě neudělali a chcete dodat přihlášku osobně, udělejte v úředních hodinách – tj. ve středu 8-12:00 hodin, nebo si dojednejte termín individuálně na zapis@fzs-chlupa.cz. Online přihlášky, u kterých nebudeme mít podepsanou přihlášku, budou zneplatněny. 

Potvrzení přijetí podepsané přihlášky:
1. Osobní dodání do školy – potvrzení jste dostali mailem
2. Datovou schránkou – v datové schránce máte doručenku
3. Poštou – potvrzení jste dostali mailem
4. Mailem s elektronicky podepsanou přihláškou – potvrzení jste dostali mailem
Pokud jste mailové popřípadě i telefonické potvrzení nedostali, napište na zapis@fzs-chlupa.cz (některé maily se nám vrátily).

Změny v organizaci zápisu do 1. tříd

Doporučené

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádným opatřením v základních školách se Zápis k povinné školní docházce uskuteční na naší škole v souladu s právními předpisy, ale  jiným způsobem než v letech minulých. Mění se pouze termín a způsob zápisu. Počet otvíraných tříd, kritéria pro přijetí, postup v případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče, se nemění. Informace o těchto skutečnostech najdete ZDE.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Všechny školy na Praze 13 využijí softwarový program, který podporuje možnost převážně distančního řešení zápisu, aby nedocházelo k setkávání více lidí. Zápis se uskuteční  od 6. dubna  do 20. dubna 2020.

A. ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU můžete podat
1.Elektronicky – Zápis online – přihláška        Žádost o přijetí elektronicky vyplníte a odešlete podle pokynů. Celý článek

Ošetřování dítěte – Žádost

Doporučené

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let / do 13 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) – informace Správy sociálních služeb najdete zde.

Žádost lze vyřídit elektronicky – stáhněte si Žádost  (k vyplnění na počítači), vyplňte příslušnou část a zašlete ji na sekretariat@fzs-chlupa.cz , škola Vám ji potvrdí a zašle zpět. POkud žádáte jako OSVČ, stačí vyplnit pouze 1.část: Potvrzení_OSVČ

Žádost si ve škole můžete i vyzvednout v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 hodin. Po vyplnění ji vhoďte do schránky školy/ boxu na recepci od 8-12 hod, škola Vám ji následně potvrdí a  zašle na uvedený email. 

Úřední hodiny pro vyřizování Vašich žádostí jsou 8:00 – 12:00 hodin (pošlete-li žádost později,může se stát, že ji dostanete mailem až další den).
.

Distanční výuka od 30.3.2020

Doporučené

Vážení rodiče,
v tomto týdnu se zejména vyučující na 2.stupni budou věnovat přípravě svých týmů v rámci Office 365, tak aby je mohli všichni začít využívat v dalším týdnu. Všechny děti, které dosud neměly přístupové údaje, je dostanou během pondělí v EŽK v sekci KOMENS. Na stejném místě dostali informaci o využívání Office 365 i zákonní zástupci. Celý článek