O Milena Mariašová

Mgr. Milena Mariašová, milena.mariasova@fzs-chlupa.cz, Aj,Čj,Vv Na PedF UK vystudovala učitelství ZŠ a SŠ - aprobace český jazyk, výtvarná výchova, kvalifikaci pro výuku anglického jazyka na ZŠ, SŠ a VOŠ získala na MÚVS při ČVÚT, která odpovídá úrovni C1 podle SERRJ, angličtinu studovala mimo jiné i v Ústavu jazykové a odborné přípravy UK (INTEX) a při svém studijním a pracovním pobytu v Londýně. Absolvovala metodické kurzy pro učitele Erasmus + v Londýně (New Ideas in the English Classroom) a ve Scarborough (CLIL). V roce 2000 složila ve Státní jazykové škole státní zkoušku z anglického jazyka. Absolvovala kurz a letní školu RWCT a řadu různých školení převážně zaměřených na výuku a.j. Vyučovala anglický a český jazyk na 1. a 2. stupni na základních školách v Praze 6 a 5. Maturitu složila na Střední umělecké škole, kde se věnovala textilnímu výtvarnictví, ke kterému se v současné době vrací. Ráda cestuje, plave, lyžuje, nevyhýbá se cyklistice. Věří, že pozitivní myšlení má vliv na úspěšný život.

5.B – 28.5. – 1.6. – angličtina M. Mariašová

V úterý bude ještě hodina spojená s druhou skupinou (třídní akce 7.A), na čtvrtek přesuneme prezentaci projektů My town:

Klasifikovaný domácí projekt na 29.5. ne  –  ale 31.5. (v týdnu 21.5. – 25.5. budu na švp), zadání – učebnice str. 63 – What to do:

  • nakresli mapu města (může být vymyšlené), název My town
  • pokud chceš, můžeš použít mapu skutečnou, kterou vytiskneš z internetu
  • označ na mapě 10 důležitých míst a popiš je anglicky – ne názvy firem, ale obecná jména – nemocnice, obchodní dům, hřiště atd.
  • k mapě přikresli obrázky míst (mohou být vytištěné a nalepené) a o 5 z nich napiš 3 věty

Projekt budeš ústně prezentovat – budeš mluvit o 5 místech ve městě.

V pátek – dokončení prezentací, pokud je všechny nestihneme ve čtvrtek, dále Matilda – příprava na angl. divadlo.

Přeji všem pěkné dny,

Milena Mariašová

2.A,B,C,E – týden 28.5. – 1.6. – angličtina M. Mariašová

Práce podle pracovního sešitu – lekce 7 Playtime – vyjádření činností, které probíhají (např. str. 59).

Domácí úkol na tento týden není (některé třídy byly také jako já na švp), domácí úkol na týden od 4.6. –  pracovní sešit str. 59, 61.

Přeji všem pěkné dny,

Milena Mariašová

2.A,B,C,E – týden od 14.5. – 18.5. – M. Mariašová

Lekce 7 Playtime – vyjádření probíhající činnosti (present continuous)

  • domácí úkol na tento týden str. 55 a 56
  •  děti z 2.E a 2.C si doma vytvoří knížečku Clothes by … – ve třídě ji přečtou, kdo nemá jakoukoliv knížečku z pracovního sešitu vypracovanou, může si ji doma vyrobit také

V týdnu od 21.5. budu na švp se svojí třídou, skupiny budou spojené.

Přeji všem pěkné dny,

Milena Mariašová

5.B – týden od 14.5. – 18.5. – angličtina M. Mariašová

Lekce 5

Her town – názvy míst ve městě

Upevňování vazby there is/isn´t, there are/aren´t včetně otázky a odpovědi – učebnice str. 57 – zelená tabulka

Domácí projekt na 29.5. (v týdnu 21.5. – 25.5. budu na švp), zadání – učebnice str. 63 – What to do:

  • nakresli mapu města (může být vymyšlené), název My town
  • pokud chceš, můžeš použít mapu skutečnou, kterou vytiskneš z internetu
  • označ na mapě 10 důležitých míst a popiš je anglicky – ne názvy firem, ale obecná jména – nemocnice, obchodní dům, hřiště atd.
  • k mapě přikresli obrázky míst (mohou být vytištěné a nalepené) a o 5 z nich napiš 3 věty

Ve čtvrtek napíšeme test na části domu, nábytek, místní předložky a věty s there is/are i v záporu (ne otázky a odpovědi).

V týdnu od 21.5. budou skupiny spojené.

Přeji všem pěkné dny,

Milena Mariašová

2.A,B – týden 7.5. – 11.5. – angličtina M. Mariašová

Dokončíme lekci 6 Summertime, vytvoříme knížečku Clothes by …

Procvičíme jednoduché věty o počasí.

Zopakujeme dny v týdnu a činnosti na každý den – viz sešit.

Domácí úkol na tento týden: PS str. 52 – snowy – sněží (je nasněženo), rainy – prší (je deštivo), sunny – svítí slunce (je slunečno), windy – fouká vítr (je větrno).

Domácí úkol na týden od 14.5. – PS str. 55 a 56.

Pěkné dny všem,

Milena Mariašová

2.A,B,C,E – týden od 30.4. – 4.5. – angličtina M. Mariašová

Pokračujeme v lekci Summertime,

k větné vazbě I´m wearing jsme si přidali I´m reading, I´m cooking, I´m dancing, I´m running, I´m swimming …. –  nadstavbové a dobrovolné – předvádíme si činnosti a děti opakují.

Dále se v této lekci budeme věnovat počasí – str. 52 v pracovním sešitě.

Postupně průběžně opakujeme učivo z celého roku.

Domácí úkol na tento týden není.

Přeji všem pěkné dny,

Milena Mariašová