O Nataša Martínková

natasa.martinkova@fzs-chlupa.cz výuka Aj, cizojazyčný asistent

Týdenní plán 3.C,D AJ (Martínková) – týden 14.-18.10.

Milí rodiče,

tento týden jsme věnovali opakování Unit 2 a práci na projektu „My school bag“. Děti si vyráběli svou školní aktovku a 6 školních pomůcek. Mělo to být co nejbarevnější, protože při představování svých aktovek budou děti aktivně používat i názvy různých barev. Za práci v hodině je moc chválím, protože skoro všem dětem se povedlo aktovky a pomůcky ve škole dokončit a tudíž doma mají děti za úkol jenom si procvičit věty, ve kterých budou pomůcky popisovat. Bude to jednoduchý popis typu: „This is my school bag. This is my pen. It´s blue. (nebo This is my blue pen.) This is my pencil. It´s red. (nebo This is my red pencil.) atd. ) Do celkové známky za projekt se počítá práce na přípravě projektu v hodině, úhlednost, gramatická správnost v názvech pomůcek a celková prezentace (správná výslovnost, plynulost).

Jelikož tento týden ve škole chybělo několik dětí buď z důvodu nemoci nebo pěveckého soustředění, tak jak jsem již informovala rodiče, tyto děti mají za úkol „vyrobit“ si projekt tak, že na bílou A4 nebo čtvrtku si nakreslí velkou školní aktovku s nadpisem MY SCHOOL BAG a do ní si nakreslí 6 školních pomůcek (a pen, a pencil, a pencil-case, a rubber, a ruler, a book). Všechny pomůcky budou taky nadepsané a každá z nich bude jiné barvy. Představovat svůj projekt budou úplně stejně jako ostatní děti, které si ve škole vyrobili aktovky.

Unit 2 probíráme už skoro 3 týdny a minulý víkend si děti měly za úkol doma zopakovat všechny názvy čísel (1-10), barev (10 barev dle učebnice) a školních potřeb (7 věcí dle učebnice) tak, aby je uměly správně napsat. Ve středu dostaly 5-minutovku, jenom aby si prověřily, jak si to doma procvičily a kde ještě mají mezery. Ukázalo se, že doma bohužel všichni neprocvičovaly a podle toho vypadají i známky (jsou s váhou 2). Jenom upozorňuji, že 5-minutovky nemusí být ohlášeny předem, jsou zaměřeny na procvičení 1 již probraného jevu a teď to byly slovíčka.

Příští úterý nás čeká poslední opakovací hodina před testem, kde si shrneme jednotlivé jevy, které budou v testu. Ve středu budeme psát test z Unit 2 (známka váha 9) a v pátek budou děti prezentovat své projekty (známka váha 9). 

SLOVNÍ ZÁSOBA: všechny školní potřeby, čísla 1-10, barvy (10 dle učebnice), Can I borrow, please? Yes, here you are. Thank you. What colour is? It´s ….  This is …..

Přeji Vám, milí rodiče, krásné podzimní dny a Vašim dětem přeji příští týden hodně štěstí v testu a v prezentaci projektů. A pokud to jde, tak si to s nimi, prosím, procvičte, ať mají nakonec radost i ze známek i z dobré vykonané práce.

S pozdravem, Nataša Martínková.

 

 

 

Týdenní plán 2.D AJ (Martínková) – týden 7.-11.10.

smart

Milí rodiče,

tento týden jsme s dětmi dále pracovali v Unit 2. Děti prezentovali své Tina´s Tiny Books – Animals. Byla to jejich vůbec první prezentace tohoto typu, takže svou roli trochu hrála i tréma a ostych před ostatními. Nakonec to všichni zvládli a měli z toho radost. Jen bych Vás, rodiče, chtěla poprosit, abyste podobné úkoly s dětmi doma procvičili alespoň párkrát, aby to děti trochu víc povzbudilo a dodalo jim to odvahy.

V pracovním sešitě děti samostatně pracovaly na str. 9, kde si již několikrát procvičené názvy zvířat doplňovali v křížovce. Hned v pátek jsem to zkontrolovala. Kdo měl všechno v pořádku, odcházel domů se smajlíkem. Ty, kdo někde chybovali, poprosím, aby si to v pracovním sešitě opravili.

Za domácí úkol mají děti procvičovat názvy zvířat – ústně i písemně. Dále pak otázku „Can you see?“ a odpovědi „I can see.“ a „I can´t see.“. Příští týden děti čeká test z lekce 1 – první v tomto školním roce. Proto prosím, abyste si s nimi lekci zopakovali, ať to všechno zvládnou dobře. Budou na to mít celou vyučovací hodinu. Doporučuji, abyste si s dětmi ještě prošli str. 10-11 v pracovním sešitě, kde si děti mohou danou lekci zopakovat. Upozorňuju jenom, že abecedu jsme si zatím jenom představili, takže děti ji neumí plynule, abyste to po nich nepožadovali.

Mockrát Vám děkuji a přeji Vám všem krásné podzimní dny, Nataša Martínková.

 

Týdenní plán 1.A,B,C,D AJ (Martínková) – týden 7.-11.10.

Milí rodiče,

hlásím se po dalším týdnu. Tento týden jsme si s dětmi zopakovali příběh „Who´s this?“ který jsme si dramatizovali a zpívali. Zároveň jsme procvičovali otázku „Who´s this?“ a různé odpovědi „It´s Otto! It´s me. It´s Mum.“ atd. Otázky a odpovědi jsme trénovali i na domečku, který děti měli za domácí úkol. Je pravda, že dvě třídy byly odměněny i razítkem, protože domácí úkol měli všechny děti ze třídy. Bohužel, ve 2 třídách byla asi jen půlka dětí, které úkol měly. Poprosila bych ty rodiče, kteří s dětmi úkol ještě nedělaly, aby tak učinili do příští hodiny. Příští hodinu budeme domeček taky využívat, protože se o něm naučíme novou písničku. 

V pracovním sešitě jsme pracovali na str. 6, kde si děti procvičili pravolevou orientaci, časovou posloupnost při vzniku obrázků. Zvládli to téměř všichni velice dobře.

Za domácí úkol děti mají str. 9 z pracovního sešitu, kam mají doplnit 6 různých nálepek. Ty najdou na konci pracovního sešitu (1. sloupeček Unit 1 – 6 nálepek).

Prosím Vás, rodiče, o dohlížení, že děti domácí úkoly udělají a taky že si pracovní sešity, příp. portfolia vezmou s sebou do třídy. Bohužel, pokud zjistíme na začátku hodiny, že něco z toho dítě nemá, nejde s tím nic dělat. Dítě se nemůže adekvátně zapojit do činností ve třídě a ve finále se necítí dobře – protože za prvé nemá úkol a za druhé má domácí úkol navíc.

S dětmi ve třídě si neustále opakujeme a připomínáme třídní pravidla, aby věděly kdy se mluví a kdy se poslouchá tak, aby atmosféra ve třídě byla příjemná pro všechny. Všechny děti jsou velmi zvídavé, takže je přirozené, že se zajímají o věci a to je v pořádku. Spíš je potřeba je podporovat v tom, aby braly ohled i na ostatní a učily se tak vzájemné spolupráci a respektu.

Na závěr jen připomínám, že všechny písničky, které se ve škole učíme, můžete dle libosti procvičovat i doma s dětmi na CD. Děti si to alespoň zopakují a zároveň budou rády, že Vám můžou ukázat, co už umí.

Moc Vám všem děkuji a přeji hezké podzimní dny, Nataša Martínková.

Týdenní plán 3.C,D AJ (Martínková) – týden 7.-11.10.

Dobrý den, milí rodiče,

minulý týden jsme s dětmi zvládli všechno podle plánu – procvičovali jsme psaní, mluvení, poslech i čtení. Jsme pořád v Unit 2 a procvičujeme hlavně barvy a školní potřeby.

Tento týden se s dětmi zaměříme na opakování Unit 2 a na přípravu projektu „My school bag.“. Budeme procvičovat slovní zásobu čísla, barvy, školní předměty. Dále pak věty typu This is a ……… – všechno ústně i písemně (v učebnici na str. 12 a v sešitě), aby se děti učily vyjadřovat při odpovědi celou větou. (What´s this? Who´s this? This is ….).

V úterý začneme pracovat na projektu „My school bag„, který budou děti prezentovat příští týden, takže mají dost času na jeho realizaci i nácvik prezentace. Tento projekt bude zaměřen na procvičování barev a školních potřeb.

Pokud nám časové možnosti dovolí, tak bychom ještě měli stihnout str. 12, 13 a 15 v pracovním sešitě. Je to na rozšíření slovní zásoby a využití mezipředmětových vztahů ve výuce AJ.

SLOVNÍ ZÁSOBA: This is a …… Where are you from? I´m from ….. + opakování již probrané látky z Unit 1 a Unit 2.

Ještě bych chtěla zmínit informaci, která se týká domácích úkolů. Prvních pár týdnů jsem brala jako „rozjezdových“ a v případě, že dítě úkol nemělo, tak jsem mu dala možnost přinést úkol na následující hodinu. Bohužel za poslední 2 týdny už jsem to brala podle pravidel, a proto se objevilo už i několik zápisů v EŽK a ŽK (u některých dětí i opakovaně). Děti vědí, že si úkol mají kroužkovat a že na to mají samy dohlížet. Vždy se snažím ten DÚ napsat i na tabuli, ale hlavně to v hodině několikrát zopakuji, aby si to pamatovali. Rozumím, že občas se to může stát každému, tak si z toho nedělám těžkou hlavu, ale budu moc ráda, když se to u dětí zlepší a přispěje to k jejich samostatnosti a zodpovědnosti za svoji práci.

Mockrát děkuji za pochopení a přeji hezký týden, Nataša Martínková.

Týdenní plán 2.D AJ (Martínková) – týden 30.9.-4.10.

Milí rodiče,

tento týden jsme s dětmi pokračovali v Unit 1 – procvičovali jsme slovní zásobu (obrázek i název), dále věty I CAN SEE a I CAN´T SEE. Děti se seznámily i s otázkou CAN YOU SEE?, kterou jsme následně procvičili v pracovním sešitě na str. 7. Musím děti moc pochválit, protože dneska zvládly svůj první poslech v pracovním sešitě – na str. 5, který byl docela těžký, proto všichni odcházeli z hodiny s usměváčkem v pracovním sešitě i v žákovské knížce!

Dneska jsme v učebnici poprvé zkoušeli čtení (na str. 10), na které navazuje i domácí úkol na příští týden. Je v pracovním sešitě na str. 69-70 a úkolem dětí je vyrobit Tina´s Tiny Book – Animals! Prosím Vás o dopomoc a dohled nad jejich prací, není to jednoduchý úkol, tak ať ho zvládnou dobře. Příští týden bude každé dítě tu svojí knížečku prezentovat ostatním tak, že jim ukáže obrázky a pokusí se přečíst daný text. Je to první úkol tohoto typu a cílem je, aby děti zkoušely mluvit anglicky, aby si uvědomily, že může být rozdíl mezi psanou a vyslovenou podobou slova. Budu jim v tom moc držet palce a povzbuzovat je (pozor! V knížečce se bude stříhat, překládat a lepit!)

Co se týče pracovního sešitu, tak ten patří dětem. V případě, že by si Vaše dítě v něm chtělo např. vybarvovat, tak klidně může – samozřejmě, jen v již probraném učivu. Mockrát Vám, rodiče, děkuji a prosím Vás, pokud to jde, tak s dětmi věnujte přípravě na AJ alespoň pár minut – projděte si písničky na CD, podívejte se do pracovního sešitu, příp. učebnice. Dětem to hodně pomůže a v hodinách se pak budou cítit jistější. Cílem hodin AJ je kromě toho, že se děti mají něco naučit, hlavně vytvořit vztah k anglickému jazyku a příjemně si to spolu užít.

S přáním krásných podzimních dnů, Nataša Martínková.

Týdenní plán 1. A,B,C,D AJ (Martínková) týden 30.9.-4.10.

Milí rodiče,

tento týden jsme s dětmi procvičovali již probrané učivo – HELLO!, GOODBYE!, WHAT´S YOUR NAME?, I´M ŠÁRKA. – a taky jsme si zopakovali všechny postavičky z Happy House. Na to jsme navázali novým učivem WHO´S THIS? IT´S JACK! Procvičovali jsme to společně ve třídě ve skupinách, následně i s nahrávkou. Příběh jsme s dětmi dramatizovali. Chtěla bych je moc pochválit, že i přes to, že to nebyl jednoduchý příběh, tak to děti vesměs zvládly dobře. Pokud byste, rodiče, mohli, projděte si s nimi tento příběh na CD a děti Vám alespoň mohou převyprávět, jak jsme to procvičovali ve škole (Jaké postavy vystupují v příběhu? Kdo je doma a kdo je za dveřmi? Kdo se ptá? Jak postupně jdou postavy za sebou?)

V pracovním sešitě jsme pracovali na str. 5, kde děti přiřazovaly jednotlivé postavy k jejich nohám a dokreslovaly další, libovolnou postavu. Někteří dobrovolníci si to stihli i vybarvit. Tady bych jenom chtěla připomenout, že pracovní sešit patří dětem a probrané učivo si doma můžou klidně i vybarvit, pokud by chtěly. Tak si alespoň procvičí a připomenou to, co jsme dělali ve škole.

Milí rodiče, prosím Vás, abyste angličtině každý týden věnovali alespoň pár minut – stačí si např. projít nahrávky za poslední období, podívat se na stránku v pracovním sešitě a dítě je hned v lepším obrazu. I tak málo může prvňáčkům, kteří mají AJ jen 1 hodinu týdně, pomoct. Víc než o nějaký dril, jde o získání vztahu k AJ a pravidelnosti v přípravě.

Domácí úkol na příští týden je v pracovním sešitě na str. 77. Úkolem dětí je s Vaší pomocí vystřihnout domeček a postavičky (podle přerušovaných čar). Podle libosti si děti můžou domeček i postavičky nějak vybarvit. Pozor, dveře na domečku je potřeba jen nastřihnout – ta tlustá šedá čára znamená, že ty dveře se budou jen překládat – tj. otevírat a zavírat, tak ať je děti zbytečně neustřihnou úplně! Všechny rozstřihané obrázky prosím vložit do 1 obalu portfolia (které si děti měly vzít s sebou domů) a spolu s pracovním sešitem to všechno přinést na příští hodinu do školy.

Mockrát Vám všem děkuji a přeji hezké podzimní dny, Nataša Martínková.