O Nataša Martínková

natasa.martinkova@fzs-chlupa.cz výuka Aj, cizojazyčný asistent

Důležité info!!!! 1.D, 2.A,B,C,D, 4.C,D – AJ Martínková- změna

Milí rodiče a milé děti,

od tohoto týdne dochází k organizačním změnám ve vyvěšování týdenních plánů. Nově je všechny najdete

 • ve svém Teams podle dané třídy
 • a taky v Bakalářích v Komens na nástěnce dané třídy

Na tomto místě, přes web školy, tak, jak jste byli zvyklí doposud, se týdenní plány už dále vyvěšovat nebudou. V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat.

Děkuji Vám všem za spolupráci a přeji nám všem, ať se výuka „na dálku“ daří, Nataša Martínková.

Týdenní plán 4.C,D AJ (Martínková) – týden 5-9/10

Milí rodiče,

tento týden jsme spolu s dětmi procvičovali hlavně tvary slovesa MÍT a taky opakovali sloveso BÝT. Vyplnili jsme několik pracovních listů, viděli jsme několik videí, poslechli jsme si několik slibovaných písní a zvládli jsme i netradiční 10-minutovku, kterou si potom děti samy doma zkontrolovaly. Příští týden nás čeká následující:

 • zase po čase práce v Class Book – str. 5,6,7
 • v Activity Book – str. 3,4,5,6
 • tzn., že si krátce zopakujeme The Alphabet, který jsme spolu probírali už loni
 • podíváme se ještě jednou na vaše projekty ABC
 • shlédneme pár videí

S největší pravděpodobností v týdnu od 12/10 budeme psát test z 1. lekce. Na ten jsme se už spolu s dětmi připravovali (otázky a odpovědi, This is, They are), jen ještě potřebujeme zopakovat ABC.

Mějte se všichni moc hezky a přeji Vám krásné podzimní dny, Nataša Martínková.

Týdenní plán 2.A,B,C,D AJ (Martínková) – týden 28/9-2/10

Milí rodiče a milé děti,

Máme za sebou další školní týden a taky spoustu nových věcí, které jsme se ve škole naučili a procvičili. Byly to:

 • Procvičili jsme si správné psaní a výslovnost 6 zvířat, které jsme se spolu učili.
 • Naučili jsme se, že když něco vidím, tak řeknu I CAN SEE. A když něco nevidím, tak řeknu I CAN´T SEE. Procvičovali jsme si to na našich zvířátkách.
 • Společně jsme si zazpívali písničku „On safari“, kterou mají děti doma za úkol několikrát poslechnout a zazpívat si.
 • V pracovním sešitě jsme společně zkontrolovali DÚ na str. 4 a 6. Děti, které DÚ měly, byly odměněné usměváčkem. Bohužel, byly i takové, které DÚ neměly, proto prosím o jeho dodělání do příští hodiny AJ!
 • V učebnici na str. 8 jsme si poslechli příběh „It´s Otto!“ a procvičili výše uvedené vazby (I can see a I can´t see). Nacvičovali jsme správnou výslovnost s jednotlivými rolemi (Ruby, Spike, Otto).

Za domácí úkol děti dostaly poslech písničky „On safari“ na CD a v pracovním sešitě vypracovat str. 7 a str. 9. Doporučuji, aby si děti alespoň párkrát napsaly těch 6 slovíček zvířat, aby si je dobře procvičily a zapamatovaly. Ve 2. třídě už začínáme trénovat i správné psaní, tak to dětem určitě pomůže a prospěje. Za 2 týdny nás čeká test z 1. lekce, kde se bude hodnotit i psaní človíček, i jejich poslech!

SLOVNÍ ZÁSOBA: všechna dosavadní zvířata, Can you see?, I can see, I can´t see, Look at the zebra on safari, I´m on safari today.

 

 

Všem Vám mockrát děkuji a přeji hezké podzimní dny.

S pozdravem, Nataša Martínková.

Týdenní plán 1.D AJ (Martínková) – týden 28/9-2/10

Milí rodiče a milé děti,

Máme za sebou další školní týden a zase jsme se něco nového naučili. Co to bylo?

 • Zazpívali jsme si několikrát píseň „Who´s this?“ a zahráli jsme si na Happy House Family. Ptali jsme se „Who´s this?“ a odpovídali „It´s Jack.“ Nebo „It´s me!“
 • Poslechli jsme si spolu krátký příběh o Ruby a Spikeovi a Ottovi a sestavili jsme obrázky ve správném pořadí. Zároveň jsme se zopakovali vazby „Hello.“, „Come in!“, „It´s Otto.“, „Goodbye.“.
 • Pracovali jsme v pracovním sešitě na str. 5, kde jsme spojovali nohy s danými postavami.

Děti moc chválím za to, že až na malou výjimku měly všechny vypracovaný DÚ v prac. sešitě na str. 4 a všechny chválím za aktivní práci v hodině.

Za domácí úkol děti dostaly:

 • V pracovním sešitě na str. 9 – nalepit si 6 nálepek na správné místo (nálepky najdou děti vzadu v pracovním sešitě – 1. sloupec Unit 1)
 • V pracovním sešitě na str. 77 – vystřihnout si domeček a 6 postav pod ním. Pozor! U domečku se dveře rozstřihnou jenom z jedné strany, z druhé strany se jen přeloží.
 • Písničku „Who´s this?“ si mají děti několikrát poslechnout a zazpívat na CD-čku.

Prosím Vás, milí rodiče, abyste dohlédli na to, že děti vystřižené domečky do školy přinesou, protože příští hodinu s nimi budeme pracovat a procvičovat. Byla by velká škoda, pokud by některé dítě domeček nemělo. Vystřižené domečky ať si děti vloží do portfolia, které si s sebou braly domů tento týden a vše přinesou příští úterý zpátky do školy.

Mějte se všichni moc hezky a přeji Vám krásné podzimní dny,

Nataša Martínková.

Týdenní plán 4.C,D AJ (Martínková) – týden 28/9 – 2/10

Milí rodiče a milé děti,

minulý týden jsme ve škole procvičovali tvary slovesa BÝT. Zvládli jsme už procvičování s kartičkami OSOBNÍ ZÁJMENA, TVARY SLOVESA BÝT, PŘÍDAVNÁ JMÉNA  a tvořili jsme různé věty v kombinaci s těmito třemi druhy. Děti si procvičovaly různé možnosti, které jdou doplnit a také zjišťovaly, co doplnit nejde a tím si upevňovaly správné gramatické vazby I AM, YOU/WE/THEY ARE, HE/SHE/IT IS a taky jejich zápory I AM NOT, YOU/WE/THEY AREN´T, HE/SHE/IT ISN´T. Tvary slovesa BÝT jsme procvičovali taky na pracovních listech. Několik stran dostaly děti i na domácí úkol na víkend.

Příští týden si sloveso BÝT ještě krátce zopakujeme a přidáme k němu sloveso MÍT. Budeme ho procvičovat na kartičkách, na pracovních listech a pokud zbyde čas, tak i na www.liveworksheets.com , kde je spousta interaktivních pracovních listů s danou tematikou.

Ve středu nás čeká opakovací 10-minutovka, kde se zaměříme na procvičení číslovek 1-20, na popisu umístění předmětů (předložky IN, ON, UNDER) a na tvoření jednoduchých vět.

Pro děti mám připravených několik hudebních videí, kde se v názvech písní objevují tvary slovesa BÝT. Budu moc ráda, když si je stihneme poslechnout ve škole.

Páteční hodinu bych chtěla věnovat práci v časopise PLAY, v jeho zářijovém čísle. Budeme pracovat na str. 4-5 (Back to school), 6-7 (Back to Hogwarts School), 12-13 (Comic After-school clubs).

Tady je jedna ochutnávka ze slibovaných písní:

Na závěr bych chtěla poprosit všechny rodiče, aby po svých dětech (pokud tak již neučinili) poslali 280,- Kč za časopis PLAY, abych jim nové číslo mohla nechat na příští víkend domů.

Taky prosím všechny děti (které tak ještě neučinily), aby v průběhu příštího týdne přinesly do školy projekty ABC, které jsme dělali na konci loňského školního roku. V týdnu od 5/10 si The Alphabet zase na chvíli procvičíme spolu s učebnicí a taky pracovním sešitem.

Všem Vám přeji krásné podzimní dny a na děti se budu příští týden těšit ve škole. S pozdravem, Nataša Martínková.

 

Týdenní plán 2.D AJ (Martínková) – týden 21-25/9

Milí rodiče a milé děti,

vzhledem k neplánovanému ředitelskému volnu dnes, t.j. v pátek 25/9, dnešní hodina AJ nebude. Tím pádem Vás poprosím o dodělání domácích úkolů a taky o procvičování níže uvedené slovní zásoby:

Za DOMÁCÍ ÚKOL mají děti:

 • dopsat si slovíčka, kdo to ve třídě nestihl a naučit se je vyslovovat i psát
 • v PS str. 4, str. 6
 • několikrát si poslechnout „The Alphabet“ na CD-čku a naučit se alespoň nějakou část abecedy. Budeme to průběžně procvičovat.
 • https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

Chválím všechny děti, které už přinesly do školy podepsané Informace o výuce a taky portfolio. Kteří tak ještě neučinily, prosím o nápravu do příštího týdne.

SLOVNÍ ZÁSOBA: a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion, + slovíčka a gramatické vazby z 1. třídy, která průběžně opakujeme a procvičujeme (What´s this?, Who´s this? What colour is it? What´s your favourite animal? Can you see? )

Přeji Vám všem krásný prodloužený víkend a celý příští týden. S pozdravem, Nataša Martínková.