O Nataša Martínková

natasa.martinkova@fzs-chlupa.cz výuka Aj, cizojazyčný asistent

Týdenní plán 3.C,D AJ (Martínková) – týden 27.-31.1.

Milí rodiče!

V úterý se s dětmi podíváme na opravené testy z minulého týdne. Projdeme si věci, které byly problematičtější a kde děti chybovaly nejvíc. Doma si je do středy opravit a Vámi podepsané mi je hned ve středu přinesou zpátky. V úterý hned začneme 5. lekci – „At the park“, kde se seznámíme s novými slovíčky, které si zároveň procvičíme. Co se týče gramatiky, tak v této lekci se zaměříme na sloveso MÍT – „Have you got?“, „Yes, I have.“, „No, I haven´t.“, „I have got …“, „I haven´t got …“. V učebnici na str. 28 nás čeká píseň „I´ve got a ball“, kterou si společně zazpíváme. Do svých sešitů si děti zapíšou nová slovíčka.

Ve středu budeme pokračovat 5. lekcí. Budeme pracovat v pracovním sešitě na str. 40, kde je poslech a jednoduché cvičení na zopakování nových slovíček. Dále budeme pokračovat v učebnici na str. 29 poslechem, čtením s porozuměním a překladem příběhu „Let´s play football!“. 

SLOVNÍ ZÁSOBA: a ball, a kite, a plane, a boat, a bike, a skateboard, Let´s go!, Let´s play!, všechny výše uvedené tvary slovesa „to have got“.

Páteční hodina AJ nebude z důvodu pololetních prázdnin.

V příloze Vám, milí rodiče, posílám foto projektů „My favourite menu“, které se dětem moc povedly a z kterých mám velkou radost. Potěšte se nimi i Vy!

Mějte se hezky a přeji Vám hezké zimní dny, Nataša Martínková.

Týdenní plán 2.D AJ (Martínková) – týden 20.-24.1.

Milí rodiče,

Tento týden jsme s dětmi pokračovali ve 3. lekci. Společně jsme si zkontrolovali domácí úkol a prošli slovní zásobu. Potom jsme si poslechli příběh „Be careful“ v učebnici na str. 20, který jsme si se všemi dětmi postupně zdramatizovali. Moc je za to chválím, zvládly to na výtečnou. Na str. 22 jsme si v učebnici přečetli příběh, podle kterého budou děti doma vyrábět „Tina´s Tiny Book“ na téma „Cheese“ v pracovním sešitě na str. 73. Knížečku je potřeba slepit, vyplnit a naučit se prezentovat. Zároveň jsme si procvičili „I like“ a „I don´t like“ v pracovním sešitě na str. 22. Jako druhý domácí úkol děti dostaly str. 23 v pracovním sešitě, kde mají podle obrázků doplnit „I like“ nebo „I don´t like“. S dětmi se uvidíme až za 2 týdny, jelikož jsou příští pátek pololetní prázdniny.

Všem Vám moc děkuji a přeji hezké zimní dny, Nataša Martínková.

Týdenní plán 1. A,B,C,D AJ (Martínková) – týden 20.-24.1.

Milí rodiče,

tento týden jsme s dětmi pokračovali ve 3. lekci. Zkontrolovali jsme si domácí úkol – barvy a hračky – a procvičili jsme si spojení „a blue car, a red doll“ apod. Daná spojení jsme si procvičili i kreslením a vybarvováním hraček na tabuli. Naučili jsme se písničku „Colour song“ a připomněli jsme si barvy duhy. Tento týden jsem si děti postupně přezkoušela z dosud probrané slovní zásoby, zatím co ostatní děti samostatně vybarvovali obrázky v pracovním sešitě na str. 23. Chtěla bych děti za to moc pochválit, většina z nich to ovládá velmi dobře.

Za domácí úkol děti dostaly dodělat cvičení na str. 23 (v případě, že to nestihly v hodině) a dále pak str. 81 v pracovním sešitě, kde mají za úkol vystřihnout a vyrobit si 2 káči. Dětem jsem vysvětlila, že je potřeba obě káči vystřihnout, podlepit čtvrtkou (aby byly káči pevnější), vybarvit je 6 barvami (těmi, které jsme se zatím učili – blue, red, yellow, orange, pink, green). Ten tmavý kroužek uprostřed je na propíchnutí tužkou, co můžete s dětmi taky udělat doma. Na příští hodinu AJ prosím obě káči přinést. Taky prosím s dětmi dodělat ty úkoly, které ještě nepřinesly od Vánoc.

Mockrát Vám děkuji a přeji krásné zimní dny, Nataša Martínková.

Týdenní plán 3. C,D AJ (Martínková) – týden 20.-24.1.

Milí rodiče,

příští týden v úterý děti čeká již avizovaný test ze 4. lekce. Tento týden jsme si ještě procházeli podobné typy cvičení, které budou i v testu, tak věřím, že se na to všichni dobře připraví a dobře to zvládnou.

Ve středu bychom měli pracovat na tématu – Czech and British currency a rozvíjet slovní zásobu větami „How much is it?“, „It´s five pounds. „Can I buy a book?“, „How much has Polly got?“ – děti dostanou kopii z novější verze učebnice. V pracovním sešitě to bude str. 34.

V pátek bychom měli ještě procvičit nakupování ovoce na trhu – taky na kopii z novější verze učebnice – „Can I have four bananas, please?“ a následně v pracovním sešitě na str. 37. Zbývající čas věnujeme poslechu a práci v pracovním sešitě na komiksu „Colin in Computerland – Part 3“ – str. 36.

Jelikož tímto týdnem ukončíme 4. lekci, během příštího týdne si budu od dětí vybírat ke kontrole pracovní sešity i sešity z angličtiny. Prosím, zkontrolujte s dětmi, že mají vše dodělané. Dětem budu držet palce, ať dobře zvládnou test a Vám všem přeji pokojné zimní dny, Nataša Martínková.

Týdenní plán AJ 1. A,B,C,D (Martínková) – týden 13.-17.1.

Milí rodiče,

tento týden jsme s dětmi pokračovali ve 3. lekci – „Come and play!„. Na začátku jsme si společně prošli domácí úkol v pracovním sešitě na str. 20. Na koberci jsme procvičovali slovní zásobu ve spojení s čísly, např. „four cars, three planes“ atd.  a v učebnici jsme si danou problematiku procvičili společně na str. 23, kde děti zjišťovaly, na kterém ze 2 obrázků se nachází daný počet věcí („Four planes – picture number 1, seven dolls – picture number 2“ atd.).

Dále jsme se seznámili s 6 barvami – red, green, yellow, , orange, pink, blue – které jsme si procvičili na kartičkách a následně i v učebnici na str. 24 v příběhu s Polly, Otto a Spikem, kdy Polly malovala duhu. 

Domácí úkoly na příští hodinu děti dostaly dva:                                                                  1. vybarvit duhu na pracovním listu                                                                                2. vybarvit předměty v pracovním sešitě na str. 21 podle barev, které děti v poslechu slyšely (jen pro jistotu, aby to měly správně, barvy následují v pořadí – red, pink, yellow, blue, orange, green).

Ještě Vás, rodiče, poprosím, abyste s dětmi průběžně procvičovali dosud probranou slovní zásobu a písně (pokud to jde), protože je docela velký rozdíl v rámci každé třídy mezi dětmi, které doma procvičují a mezi těmi, které doma neprocvičují. Jelikož se blíží pololetí, příští týden se speciálně zaměříme na přezkoušení slovní zásoby a budeme to i hodnotit. Budu moc ráda, když bude co nejvíc usměváčků.

SLOVNÍ ZÁSOBA: Mum, Dad, Polly, Jack, Daisy, Otto, Ruby, Spike, Rodney, What´s your name? I´m … , Goodbye, Hello, It´s …. Who´s this?, Good morning, a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case, What´s this?, It´s a …., one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, How many …?, a doll, a train, a car, a plane, a guitar, a drum, spojení two dolls apod., red, green, yellow, orange, pink, blue.

Mockrát Vám všem děkuji a přeji hezké zimní dny, Nataša Martínková.

 

Týdenní plán AJ 2.D (Martínková) – týden 13.-17.1.

Milí rodiče,

tento týden jsme s dětmi pokračovali ve 3. lekci – „I´m hungry“. Prošli jsme si společně domácí úkol v PS na str. 20. Na koberci jsme si povídali o vánočních dárcích, které si děti s sebou přinesly. Dále jsme pracovali s kartičkami a obrázky a procvičovali jsme slovní zásobu. Zároveň jsme se seznámili s otázkou „Do you like?“ a s odpovědi na ni. Zopakovali jsme si píseň „Helping Mum“. 

Za domácí úkol děti dostaly str. 25 v pracovním sešitě. Prosím, abyste si s nimi průběžně procvičovali slovní zásobu – ústně i písemně, příp. i zazpívali již naučené písničky.

Mockrát Vám všem děkuji a přeji krásné zimní dny, Nataša Martínková.