O Nataša Martínková

natasa.martinkova@fzs-chlupa.cz výuka Aj, cizojazyčný asistent

Týdenní plán 4.C,D AJ (Martínková) – týden 28/9 – 2/10

Milí rodiče a milé děti,

minulý týden jsme ve škole procvičovali tvary slovesa BÝT. Zvládli jsme už procvičování s kartičkami OSOBNÍ ZÁJMENA, TVARY SLOVESA BÝT, PŘÍDAVNÁ JMÉNA  a tvořili jsme různé věty v kombinaci s těmito třemi druhy. Děti si procvičovaly různé možnosti, které jdou doplnit a také zjišťovaly, co doplnit nejde a tím si upevňovaly správné gramatické vazby I AM, YOU/WE/THEY ARE, HE/SHE/IT IS a taky jejich zápory I AM NOT, YOU/WE/THEY AREN´T, HE/SHE/IT ISN´T. Tvary slovesa BÝT jsme procvičovali taky na pracovních listech. Několik stran dostaly děti i na domácí úkol na víkend.

Příští týden si sloveso BÝT ještě krátce zopakujeme a přidáme k němu sloveso MÍT. Budeme ho procvičovat na kartičkách, na pracovních listech a pokud zbyde čas, tak i na www.liveworksheets.com , kde je spousta interaktivních pracovních listů s danou tematikou.

Ve středu nás čeká opakovací 10-minutovka, kde se zaměříme na procvičení číslovek 1-20, na popisu umístění předmětů (předložky IN, ON, UNDER) a na tvoření jednoduchých vět.

Pro děti mám připravených několik hudebních videí, kde se v názvech písní objevují tvary slovesa BÝT. Budu moc ráda, když si je stihneme poslechnout ve škole.

Páteční hodinu bych chtěla věnovat práci v časopise PLAY, v jeho zářijovém čísle. Budeme pracovat na str. 4-5 (Back to school), 6-7 (Back to Hogwarts School), 12-13 (Comic After-school clubs).

Tady je jedna ochutnávka ze slibovaných písní:

Na závěr bych chtěla poprosit všechny rodiče, aby po svých dětech (pokud tak již neučinili) poslali 280,- Kč za časopis PLAY, abych jim nové číslo mohla nechat na příští víkend domů.

Taky prosím všechny děti (které tak ještě neučinily), aby v průběhu příštího týdne přinesly do školy projekty ABC, které jsme dělali na konci loňského školního roku. V týdnu od 5/10 si The Alphabet zase na chvíli procvičíme spolu s učebnicí a taky pracovním sešitem.

Všem Vám přeji krásné podzimní dny a na děti se budu příští týden těšit ve škole. S pozdravem, Nataša Martínková.

 

Týdenní plán 2.D AJ (Martínková) – týden 21-25/9

Milí rodiče a milé děti,

vzhledem k neplánovanému ředitelskému volnu dnes, t.j. v pátek 25/9, dnešní hodina AJ nebude. Tím pádem Vás poprosím o dodělání domácích úkolů a taky o procvičování níže uvedené slovní zásoby:

Za DOMÁCÍ ÚKOL mají děti:

 • dopsat si slovíčka, kdo to ve třídě nestihl a naučit se je vyslovovat i psát
 • v PS str. 4, str. 6
 • několikrát si poslechnout „The Alphabet“ na CD-čku a naučit se alespoň nějakou část abecedy. Budeme to průběžně procvičovat.
 • https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

Chválím všechny děti, které už přinesly do školy podepsané Informace o výuce a taky portfolio. Kteří tak ještě neučinily, prosím o nápravu do příštího týdne.

SLOVNÍ ZÁSOBA: a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion, + slovíčka a gramatické vazby z 1. třídy, která průběžně opakujeme a procvičujeme (What´s this?, Who´s this? What colour is it? What´s your favourite animal? Can you see? )

Přeji Vám všem krásný prodloužený víkend a celý příští týden. S pozdravem, Nataša Martínková.

 

Týdenní plán 2.A,B,C AJ (Martínková) – týden 21-25/9

Milí rodiče a milé děti,

máme za sebou další školní týden a tady je shrnutí toho, co jsme s dětmi probrali:

 • zopakovali jsme si postavy z Happy House a přidali jsme k nim jednu novou – myšku Tinu – učebnice str. 4-5
 • povídali jsme si o české a anglické abecedě, obeznámili jsme se s jednotlivými písmeny, zazpívali jsme si písničku „The Alphabet“
 • začali jsme Unit 1 – „Playroom safari“, kde jsme se naučili 6 zvířat a zopakovali jsme si i další, která známe – učebnice str. 6-7
 • poslechli jsme si příběh, ve kterém si Jack a Polly hrají na safari
 • zapsali jsme si 6 slovíček z učebnice na str. 7 do sešitu 

Za DOMÁCÍ ÚKOL mají děti:

 • dopsat si slovíčka, kdo to ve třídě nestihl a naučit se je vyslovovat i psát
 • v PS str. 4, str. 6
 • několikrát si poslechnout „The Alphabet“ na CD-čku a naučit se alespoň nějakou část abecedy. Budeme to průběžně procvičovat.
 • https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

Chválím všechny děti, které už přinesly do školy podepsané Informace o výuce a taky portfolio. Kteří tak ještě neučinily, prosím o nápravu do příštího týdne.

SLOVNÍ ZÁSOBA: a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion, + slovíčka a gramatické vazby z 1. třídy, která průběžně opakujeme a procvičujeme (What´s this?, Who´s this? What colour is it? What´s your favourite animal? Can you see? )

Přeji Vám všem krásný prodloužený víkend a celý příští týden. S pozdravem, Nataša Martínková.

 

Týdenní plán 1.D AJ (Martínková) – týden 21-25/9

Milí rodiče a milé děti,

další školní týden je za námi a tady je shrnutí toho, co jsme v něm s dětmi probrali:

 • v učebnici jsme si poslechli příběh „Goodbye, Otto!“, který jsme si s dětmi také zdramatizovali. Myslím, že si to moc užily!
 • procvičovali jsme „What´s your name?“ a „I´m ….“ (nebo „My name is…“, „Hello“, „Goodbye“.
 • seznámili jsme se s novou postavičkou myšákem Rodney
 • zkontrolovali jsme si podepsané informace od rodičů – všem Vám za ně děkuji, milí rodiče! Informace jsme si ještě jednou v zkratce připomněli a prošli, aby si je děti zapamatovaly a upevnily.
 • v pracovním sešitě jsme si zkontrolovali DÚ na str. 3. Děti, které ho měly, dostaly ode mě svoje první razítko. Prosím ty, co to nestihly, aby si to do příště dodělaly.

Za DOMÁCÍ ÚKOL děti dostaly cvičení na str. 4 v PS. Jejich úkolem je dokreslit tužkou čáru, která vede od myšáka Rodneyho k dalším myškám (postupně Spike, Ruby) a k Ottovi. Na konci každého řádku si děti procvičí „Hello, I´m Spike. What´s your name?“, „Hello, I´m Rodney“ (nebo „My name is Rodney.“)

Doporučuji, abyste si s dětmi poslechli příběh „Goodbye, Otto!“ a taky píseň „The Happy Song“.

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

SLOVNÍ ZÁSOBA: Dad, Mum, Jack, Polly, Daisy, Otto, Ruby, Spike, Rodney, Happy House, Hello, Goodbye, What´s your name?, I´m …., My name is…

Děkuji Vám, milí rodiče, za účast na online třídních schůzkách a těším se na spolupráci s Vámi a s Vašimi dětmi. Přeji Vám všem krásný prodloužený víkend a celý příští týden. S pozdravem, Nataša Martínková.

Týdenní plán 4.C,D AJ (Martínková) – týden 21-25/9

Milí rodiče, milé děti,

je před námi další pracovní týden a nás v něm v hodinách AJ čeká následující:

 • budeme nadále procvičovat vazby TO BE a HAVE GOT – tentokrát bychom už měli pracovat s vystřiženými kartičkami, které si barevně rozlišíme podle druhu (Adjectives, Family, Have got, To be, Pronouns). Budeme sestavovat různé věty s použitím různých kartiček. Dále bychom měli danou látku procvičovat i v různých pracovních listech a taky na internetu (www.liveworksheets.com)
 • budeme pokračovat v Unit 1 v procvičování vazeb What´s this?, It´s …. a What are they?, These are..

Budu se snažit, abychom si danou látku procvičili co nejvíc, protože na jaře na to nebylo tolik času. Obě slovesa „have got“ i „to be“ jsou v AJ velmi často používaná a konkrétně u slovesa „to be“ děti získávají základy pro budoucí správné používání napr. Present Continuous (přítomný průběhový čas). Bohužel, obě slovesa mají víc než 1 tvar (am, are, is, have got, has got), proto je důležité je správně procvičit, aby děti věděly, kdy a jak ich používat správně.

Věřím, že se nám příští týden podaří výše uvedenou látku procvičit co nejvíc. Všechno bude, samozřejmě, záležet i od dětí, jak jim to půjde. Jelikož to je látka docela důležitá, poprosím i Vás, rodiče, o podporu dětí doma (pouštějte jim videa s danou tematikou, příp. ať si to děti procvičují i na www.umimeanglicky.cz).

Mějte se moc hezky a přeji Vám hezké podzimní dny, Nataša Martínková.

 

 

 

Týdenní plán 2.D AJ (Martínková) – týden 14-18/9

Milí rodiče,

na tento týden měly děti za úkol přinést podepsané Informace o výuce v AJ ve 2. třídách a taky vyprázdněné portfolio. Bohužel, některé děti to nezvládly ani po 2 týdnech. Prosím Vás proto o nápravu do nejbližší hodiny AJ v pátek 25/9. Ty, které to všechno zvládly, moc chválím!

Tento týden jsme si s dětmi pracovali na str. 4-5, kde jsme si poslechli a zopakovali postavy z Happy House a taky jsme si poslechli anglickou abecedu v nahrávce. Nejdříve jsme ji zpívali normálně, potom šeptem a nakonec křikem. Prosím, abyste ji doma dětem pustili, ať si ji můžou zopakovat.

Dále jsme společně začali Unit 1 – Playroom Safari. Poslechli jsme si Polly a Jacka, jak si hrají v pokojíčku a jaká zvířata sledují. Zopakovali jsme si 6 základních zvířat (a zebra, a snake, a tiger, a lion, a monkey, a crocodile) a další, která si děti pamatují z 1. třídy. Daná slovíčka jsme procvičovali v učebnici nejdříve ústně a potom si je děti zapsaly do svých sešitů. 

Doma mají za úkol naučit se daných 6 zvířat vyslovovat a taky správně napsat. V pracovním sešitě mají za úkol str. 4 a str. 6. 

Ještě přeposílám odkaz na Happy House 2, kde s dětmi můžete procvičovat všechny příběhy a písně (jde otevřít jen přes Microsoft Edge). Zároveň Vám jen připomínám, že součástí pracovního sešitu je také CD, kde všechny písničky jsou také, proto Vám vřele doporučuji, abyste si je s dětmi pravidelně pouštěli.

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

Všem Vám mockrát děkuji a přeji krásné podzimní dny, Nataša Martínková.