O Věra Matzenauerová

Mgr. Věra Matzenauerová,vera.matzenauerova@fzs-chlupa.cz, 1.st Učevna: 2.patro, oranžová chodba. Vystudovala obor Učitelství pro 1.stupeň se zaměřením na hudební výchovu na PF v Českých Budějovicích. Na naší škole pracuje od jejího založení. Je specialistkou na HV a kromě toho prošla řadou krátkodobých kurzů v mnoha oblastech (činnostní a kooperativní učení, dramatická, hudební a výtvarná výchova, poruchy učení, RWCT). Má na starosti školní kroniku. Je vedoucí metodického sdružení 1.st, vede praxe studentů.

Sovičky a jejich písničky

Sovičky 25.2.2016

Ve čtvrtek před jarními prázdninami pozvaly Sovičky všechny své příznivce na svoje první samostatné vystoupení. Konalo se v divadelním sále, a i když jsme zpívali v početním oslabení, vystoupení jsme si užili. Nejprve jsme se loučili se zimou zimními písničkami, přezkoušeli jsme rodiče z domácího úkolu „Bim bam“. Velký úspěch měla písnička „Sněhová brána“, kdy si s námi na zvonkohry zahráli i posluchači. Následovaly písničky o zvířatech. Děkujeme všem zpěváčkům, kteří podali výborný výkon a posluchačům, kteří si našli čas a odměnili nás potleskem.
Na další zpěvácké setkání se těší všechny Sovičky.

Pozvání na výstavu „Český národ plný osobností“

Výstava Český národ plný osobností“

Žáci a učitelé 1.stupně vás srdečně zvou na výstavu „Český národ plný osobností“, která vznikla z výstupů tematického týdne, které si připravily jednotlivé třídy. Již z několika fotografií, které vznikly při instalaci výstavy, je znát, že se výstava zdařila. Přijďte do vestibulu školy a potkáte se třeba s Karlem IV. a jeho ženami, můžete pohladit kocourka Heleny Zmatlíkové, prohlédnout si film s T.G.Masarykem ….Věříme, že se výstava bude líbit.

Český národ plný osobností

Český národ plný osobností

V rámci letošního tematického týdne pracovali žáci 1.stupně na tématu „Český národ plný osobností“. Hned úvod týdne jsme pojali hodně slavnostně. Sešli jsme se ve vestibulu školy, kde se tyčila tajemná zahalená busta. Po české hymně jsme požádali o odhalení busty paní ředitelkou. Bohužel jsme zjistili, že busta stále zůstává zahalená s mnoha otazníky. Každá třída si tedy musela tu svoji osobnosti najít a v rámci týdne se o ní co nejvíce dozvědět. Vždy ráno nám rozhlasová stanice hlásila, jak si která třída vede, kterou osobnost „odhalují“. Asi nejvíce jsme si užili závěrečné setkání opět ve vestibulu. Je neuvěřitelné, které osobnosti se tu mohli společně setkat. Došlo tu totiž na krátkou prezentaci jednotlivých tříd, která se díky kreativitě a nápaditosti dětí a učitelů neskutečně zdařila. Střídali se hudebníci, politici, panovníci, sportovci, spisovatelé, vědci….Opět slavnostně českou hymnou jsme tematický týden ukončili. Je vám líto, že jste u toho nemohli být? Přijměte tedy pozvání na výstavu, kde si můžete prohlédnout, jaké osobnosti si které třídy zvolily. Věříme, že i takto poznáte, jak jsme si tento týden užili a jak můžeme být hrdí, že i my všichni jako osobnosti jsme součásti českého národa.

Podzimní běh 3.tříd

Podzimní běh 3.tříd

Krásného babího léta využily třetí třídy na další ročník tradičního podzimního běhu. Po vzorném protažení a zahřátí svalů všech sportovců se odstartovaly rozběhy a následovala dvě finále. Všichni běžci ukázali, že se v běžeckém stylu postupně zdokonalují a bez úrazu proběhli cílem. Na stupně vítězů dosáhli samozřejmě pouze ti nejrychlejší, ale všem je třeba poblahopřát za fair play zápolení a vzájemné povzbuzování.
Dívky:
1.místo Dominika Dudová 3.D
2.místo Lála Linková 3.D
3.místo Viktorie Lukešová 3.A

Chlapci:
1.místo David Pištělák 3.D
2.místo Antonín Trávníček 3.B
3.místo Štěpán Sklenička 3.A

Bubnování, hry s rytmem

Vážení rodiče,
všechny děti přihlášené na kroužek jsou přijaté. Do kroužku je stále možné se ještě přihlásit, počet není omezen. Platbu prosím v hotovosti nejpozději na 2.hodině kroužku, tedy 23.9.
Všechny bubny djembe jsou již v hudebně připraveny, těším se na první setkání 16.9. ve 13,15 hodin.

Věra Matzenauerová

Vzhledem k tomu, že emailové adresy na přihláškách jsou některé nečitelné, vrací se mi informace o přijetí jako nedoručitelné. Přikládám tedy ještě seznam dětí.
Bubnování – seznam

Sovičky – přípravné oddělení pěveckého sboru

Vážení rodiče,
všechny děti přihlášené do kroužku „Sovičky“ jsou přijaté. Do kroužku je možné se ještě přihlásit, zpěváčků není nikdy dost, počet není omezen.
Platbu za kroužek prosím hotově nejpozději na 2.hodině, tedy 24.9. oproti potvrzení, které dětem předám. Při platbě na účet často děti nenosily po minulých zkušenostech správné doklady o zaplacení. Věřím, že děti zvládnout předat obálku s obnosem nebo mne najdete po skončení kroužku v hudebně. Předem děkuji.

Těším se na společné muzicírování, poprvé ve čtvrtek 17.9. ve 13,15 v hudebně školy.

Věra Matzenauerová

Vzhledem k tomu, že některé emailové adresy jsou nečitelné a mnou zaslané informace o přijetí dětí se vrací jako nedoručitelné, přikládám seznam přijatých dětí.
Sovičky seznam