O Věra Matzenauerová

Mgr. Věra Matzenauerová,vera.matzenauerova@fzs-chlupa.cz, 1.st Učevna: 2.patro, oranžová chodba. Vystudovala obor Učitelství pro 1.stupeň se zaměřením na hudební výchovu na PF v Českých Budějovicích. Na naší škole pracuje od jejího založení. Je specialistkou na HV a kromě toho prošla řadou krátkodobých kurzů v mnoha oblastech (činnostní a kooperativní učení, dramatická, hudební a výtvarná výchova, poruchy učení, RWCT). Má na starosti školní kroniku. Je vedoucí metodického sdružení 1.st, vede praxe studentů.

Anglické divadlo

Anglické divadlo

Děti z druhých a třetích tříd si mohly vyzkoušet svoje znalosti angličtiny v rámci divadelního představení. Pomáhaly Jackie vyhrát nad obrem a výborně se u toho bavily. Herci je často zapojovali do děje, společně čarovali, zpívali písničku, měnili se v různé živočichy. Někteří si vyzkoušeli i stát společně s herci na podiu.

Duben ve fotogalerii 2.D

Duben ve fotogalerii 2.D

Tento měsíc jsme si začali povídat o pověstech, ve kterých je nejstarší historie naší země. Vystoupili jsme na Říp, poznali Krokovy dcery. Všechny pověsti, se kterými se seznamujeme, propojujeme pěknými písničkami, u kterých si užijeme pohybu i doprovodu hudebních nástrojů. V tomto měsíci bylo i jinak hudby více – Malý Mozart, Musica per tre. Stále cestujeme s Myšákem a poznáváme další země. Založili jsme si pokus s rostlinami a zapisujeme si změny, které postupně vidíme. Závěr měsíce patřil čarodějnicím, kdy jsme v jednotlivých druhých třídách plnili úkoly, abychom získali výuční list.

Březen ve fotogalerii 2.D

Březen ve fotogalerii 2.D

V tomto měsíci jsme s Myšákem uzavřeli putování první písankou. Na každém kontinentu jsme se pozastavili, něco prozkoumali a zopakovali jsme si země, které jsme při psaní navštívili. Přivítali jsme jaro nejenom vyráběným nafukovaným tulipánkem, ale i zpěvem jarních písniček. Prozpívali jsme se pěveckou soutěží „Butovický zvoneček“. Na konci měsíce jsme měli projektový den „Od klacku po železo“, kdy jsme se loučili s obdobím pravěku. Před velikonočními prázdninami jsme nazdobili květináče a zaseli řeřichu. Snad si na ní o Velikonocích již pochutnáme. Tak to byl velmi stručně náš měsíc březen, kde samozřejmě nechyběla i výuka – násobíme, dělíme, sčítáme, odčítáme, cestujeme autobusem, parketujeme, určujeme slovní druhy, bojujeme s „íčky“ a párovými souhláskami. A s chutí do aprílového měsíce!

„Butovický zvoneček“ – 1.stupeň školní kolo

Butovický zvoneček 1.stupeň

Od pondělí do středy se postupně všechny ročníky vystřídaly v pěvecké soutěži „Butovický zvoneček“. Do školního kola postupovali dva vítězové z třídních kol. V divadelním sále je přišli podpořit jejich spolužáci a byli pozornými posluchači. Všichni soutěžící si zaslouží ocenění za svoji přípravu a předvedení velmi dobrých pěveckých výkonů. Porota to neměla jednoduché a často musela udělit některá místa vícekrát. Věříme, že vybraní zpěváčci, kteří postoupí do dalšího kola, budou naši školu dobře reprezentovat.

V jednotlivých ročnících dopadlo umístění takto:
1.třída
1.místo Daniela Levá 1.A
2.místo Andrej Čislák 1.D
3.místo Kateřina Krupová 1.C, Štěpán Hroněk 1.D
2.třída
1.místo Natálie Stejskalová 2.C
2.místo Barbora Záchová 2.D
3.místo Barbora Rolfesová 2.B, Dominika Dudová 2.D
3.třída
1.místo Petr Hruška 3.D
2.místo Vojtěch Krupa 3.D, Kristýna Bohuslavová 3.B
3.místo Anastázie Oplíštilová 3.C, Viktorie Železná 3.A
4.třída
1.místo Erik Šustr 4.C
2.místo Ondřej Schlaichert 4.C
3.místo Anna Skleničková 4.A, Veronika Neubergová 4.B, Valerie Koubová 4.D
5.třída
1.místo Jan Krupa 5.D, Zuzana Hůlková 5.D
2.místo Erin Backley 5.B
3.místo Timea Kroftová 5.A, Anna Veselá 5.B
speciální ocenění za prezentaci písně Marie Volejníková 5.C

Únor ve fotogalerii 2.D

Únor ve fotogalerii 2.D

V tomto masopustním období jsme si užili dvě hudební představení. Náležitě oblečení jsme se vypravili do Rudolfina a vyslechli program „Tučňáci opět v Rudolfinu“. Pořad byl o moderní vážné muzice, kde se může opravdu vše, třeba i hrát na vysavače. Úplně něco jiného byla zase cimbálová muzika Réva, která přijela až k nám do školy. Samozřejmě jsme pokračovali v našem cestování s Myšákem a přišly nám maminky povídat o Indii a Norsku. Společně se 4.C jsme prožili dílnu „Romantik Bedřich“, pracovali jsme s poslechem krásné Smetanovy Vltavy. I v masopustních maskách nám to letos slušelo. Měsíc únor končí podzimními prázdninami, tak hurá na ně!