O Karolína Mottlová

Mgr. Karolína Mottlová, karolina.mottlova@fzs-chlupa.cz 1.st

Matematika 27. 1. – 30. 1.

Přeji hezký poslední týden prvního pololetí.

V pondělí 1. i 2. hodinu budete mít matematiku v 5.C. Přineste si pracovní sešity.
V úterý odevzdáváte pracovní sešit z matematiky. Sešity si už nechám u sebe a rozdám vám nové sešity na 2. pololetí. 3. Vyučovací hodinu bude matematická soutěž Pythagoriáda (na 60 minut).
Ve středu budete mít 1. hodinu geometrii s paní asistentkou Míšou Limberkovou. Jako vždy si přineste rýsovací potřeby.
Ve čtvrtek už nebudete mít matematiku, protože naše třída má celý den program.

Matematika – Rovnice
– znaménko „rovná se“ a jeho zvláštnosti, zapisování rovností a rovnic
– Kružnice a tečna

DĚKUJI VÁM VŠEM ZA HEZKÉ PRVNÍ POLOLETÍ A PŘEJI JEŠTĚ ÚSPĚŠNĚJŠÍ START DO PŘÍŠTÍ POLOLETÍ

TP 27. 1. – 30. 1.

Přeji hezký poslední týden prvního pololetí.

V pondělí 1. i 2. hodinu budete mít český jazyk v 5.A s paní učitelkou Hromádkovou. 3. hodinu odevzdáváte pracovní sešit z matematiky kompletně vyplněný a opravený. Sešit si už nechám u sebe a rozdám vám nové sešity na 2. pololetí.
V úterý proběhne třídní kolo recitační soutěže. 3. Vyučovací hodinu bude matematická soutěž Pythagoriáda (na 60 minut).
Ve středu budete mít 3. a 4. hodinu ČSP a poslední hodinu geometrii.
Ve čtvrtek celé 4 hodiny budete mít program s paní učitelkou Strculovou. Budete pracovat s vašimi knížkami. Bude zkrácená výuka a vysvědčení (dostanete jen výpis; přineste si desky).

Matematika – Rovnice
– znaménko „rovná se“ a jeho zvláštnosti, zapisování rovností a rovnic
– Kružnice a tečna

Člověk a jeho svět – Práce s básničkami
Historie – Život na venkově

DĚKUJI VÁM VŠEM ZA HEZKÉ PRVNÍ POLOLETÍ A PŘEJI JEŠTĚ ÚSPĚŠNĚJŠÍ START DO PŘÍŠTÍ POLOLETÍ

Matematika 20. 1. – 24. 1.

Zdravím,
Omlouvám se za pozdní dodání týdenního plánu, ale společně to zvládneme.

V pondělí odevzdáváte pracovní sešit z matematiky s vypracovanou kapitolou Práce s daty.
Ve středu geometrie.

Matematika – Rovnice I.
– Numerické početní úlohy (práce se závorkou, přednost operací, komutativní zákon)
– Rýsování kružnice (tečna, úhlopříčky)

TP 20. 1. – 24. 1.

Zdravím,
Omlouvám se za pozdní dodání týdenního plánu, ale společně to zvládneme.

V pondělí odevzdáváte pracovní sešit z matematiky s vypracovanou kapitolou Práce s daty.
V úterý by měla být duhová čeština.
Ve středu geometrie.
Ve čtvrtek se budeme bavit o vašich básničkách, takže si je přineste vytištěné 2x na papíře.

Matematika – Rovnice I.
– Numerické početní úlohy (práce se závorkou, přednost operací, komutativní zákon)
– Rýsování kružnice (tečna, úhlopříčky)

Člověk a jeho svět – Práce s básněmi
– Suroviny a materiály
– Jednoduché stroje

Matematika 13. 1. – 17. 1.

Šťastný a hlavně zdravý návrat z hor vám všem přeji.

V úterý mi přineste k nahlédnutí pracovní sešit z matematiky s opravenými kapitolami.
Ve středu bude opět geometrie, tak si přineste vše potřebné na rýsování (kružítko).
Ve čtvrtek bude samostatná práce z matematiky na 3D geometrii (objem, povrch, kostra, převody jednotek délky).

M – Práce s daty
– opakování 3D geometrie (krychlové stavby, objem, povrch, kostra, převody jednotek)
– rýsování kružnic

TP 13. 1. – 17. 1.

Hezký víkend vám všem přeji. Máme zde poslední týden před uzavřením známek.

V pondělí odevzdáváte pracovní sešit z matematiky s opravenými kapitolami. Můžete vypracovat i kapitolou Práce s daty.
Dále odevzdáváte čtenářský deník se dvěma knížkami. Jedna je ze vybrána ze seznamu. Po druhé vyučovací hodině odcházím na školení, takže budete pracovat s Míšou. Na matematice budete měřit metrem.
V úterý budete psát samostatnou práci z historie (doba pobělohorská). Měla by být i Duhová čeština.
Ve středu bude opět geometrie, tak si přineste vše potřebné na rýsování (kružítko).
K ČSP nebudete nic potřebovat.
Ve čtvrtek bude samostatná práce z matematiky na 3D geometrii (objem, povrch, kostra, převody jednotek délky).
Potom budete mít na ČJS historii s Líbou Šafaříkovou.

Blíží se opět recitační soutěž (Pražské poetické setkání – 4. a 5. 2.). Začněte si už vybírat texty k  recitaci. Básničky musí mít minimálně 3 sloky. A pokuste se vybrat něco, čemu rozumíte.
Nezapomeňte příští týden zapisovat teploty do tabulky.

M – dokončení Práce s daty
– opakování 3D geometrie (krychlové stavby, objem, povrch, kostra, převody jednotek)
– rýsování kružnic

ČJS – Věda a technika – Suroviny a jejich zpracování (hra Kufr)
historie – reformy Marie Terezie a Josefa II. , život na venkově v 18. století a vznik manufaktur, (doba pobělohorská)