O Karolína Mottlová

Mgr. Karolína Mottlová, karolina.mottlova@fzs-chlupa.cz 1.st

Matematika 18. 11. – 22. 11.

Ahoj páťáci,

Tak. Máme za sebou tématický týden a myslím, že je to hezké zakončení prvního čtvrtletí.
Prosím na konzultační schůzky s vašimi rodiči si přineste pracovní sešit z matematiky a portfolio z matematiky.

V pondělí odevzdáváte pracovní sešit z matematiky s vyplněnou kapitolou Mnohoúhelníky a s opravenými předchozími kapitolami. (Protože jsem kapitolu Dělitelnost jen nakousli, budu ji vybírat až příští týden.)

Matematika
– Dělitelnost
– Trojúhelník a parkety

TP 18. 11. – 22. 11.

Ahoj páťáci,

Tak. Máme za sebou tématický týden a myslím, že je to hezké zakončení prvního čtvrtletí.
Prosím na konzultační schůzky s vašimi rodiči si přineste pracovní sešit z matematiky a portfolio z matematiky.

V pondělí odevzdáváte pracovní sešit z matematiky s vyplněnou kapitolou Mnohoúhelníky a s opravenými předchozími kapitolami. (Protože jsem kapitolu Dělitelnost jen nakousli, budu ji vybírat až příští týden.)
V úterý bude opět Duhová čeština a jste tam, kde minule.
Ve středu budeme na VV/ČSP dodělávat plakát na výstavu k tématickému týdnu a budeme malovat na vaše papírové misky a koule. Zkontrolujte si, že máte tempery, štětce, ubrus a zástěru nebo tričko na špinění.
Ve čtvrtek budete mít v ČJS historii a opět paní učitelku Libuši Šafaříkovou. Připravte si vše, co máte mít.

Matematika
– Dělitelnost
– Trojúhelník a parkety

ČJS
– Rekapitulace prvních Evropských zemí (prosím, ať se poslední prezentující dvojice připraví na úterý k prezentaci své země)
– Historie – České země v období baroka

TP 11. 11. – 15. 11.

Moji milí žáci a žákyně,

Čeká nás tématický týden. Připravte se …
Kromě hodin anglického jazyka se bude rozvrh měnit.
Připravte si český jazyk, matematiku a angličtinu. Nic jiného nebudete potřebovat.
Ve čtvrtek jdeme na celo-dopolední vycházku. Sejdeme se v 7:45 před školou a vrátíme se v 12:30. Teple se oblékněte, vezměte si svačinu a psací potřeby. Dobrá by byla i nějaká podložka na psaní.

M
– Dělitelnost
– Trojúhelníky
– Římské číslice
– Algebrogramy

ČJS
– Tématický týden

Matematika 4. 11. – 8. 11.

Přeji hezké prázdniny nebo příjezd po prázdninách, podle toho, kdy se k týdennímu plánu dostanete.

Důležité, doufám, že jste nezapomněli, že celý týden budeme mít geometrii.
Během týdne,
 bude klasifikovaná samostatná práce z matematiky z geometrie (2D – rýsování kolmice, rovnoběžky, čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice; vypočítání obsahu a obvodu; 3D – krychlové stavby, plán, půdorys, bokorys, nárys, popis konstrukce).
pondělí odevzdáváte pracovní sešit z matematiky. Kromě už vypracovaných a opravených kapitol (Po prázdninách, Sčítání a odčítání, Násobení a dělení), budu kontrolovat jen jednu stránku kapitoly Opakuj a procvičuj (str. 26).

Matematika – Mnohoúhelník
– Soustava souřadnic
– Trojúhelník (klasifikace podle úhlů, a podle rovnosti stran)
– Určování obvodu a obsahu
– Rýsování kolmice, rovnoběžky, kružnice

TP 4. 11. – 8. 11.

Přeji hezké prázdniny nebo příjezd po prázdninách, podle toho, kdy se k týdennímu plánu dostanete.

Důležité, doufám, že jste nezapomněli, že celý týden budeme mít geometrii.
Během týdne,
 bude klasifikovaná samostatná práce z matematiky z geometrie (2D – rýsování kolmice, rovnoběžky, čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice; vypočítání obsahu a obvodu; 3D – krychlové stavby, plán, půdorys, bokorys, nárys, popis konstrukce).
pondělí odevzdáváte pracovní sešit z matematiky. Kromě už vypracovaných a opravených kapitol (Po prázdninách, Sčítání a odčítání, Násobení a dělení), budu kontrolovat jen jednu stránku kapitoly Opakuj a procvičuj (str. 26).
V úterý by se měla opět uskutečnit Duhová čeština. Tentokrát se budete měnit. Ti co byli ve skupině v 5. A, jdou do 5. B, z D do A atd.
Ve středu budeme mít Člověk a svět práce. Přineste si, co nejvíce novin (normálních papírových, nekřídovaných) a tekuté lepidlo. Budeme pracovat s papírovou kaší (papírmašé).
Ve čtvrtek budeme mít čtyřhodinový preventivní program. Téma se dozvíte.
V pátek bude klasifikovaná samostatná práce z Člověk a jeho svět (Planeta Země, přírodní podmínky Evropy).

Matematika – Mnohoúhelník
– Soustava souřadnic
– Trojúhelník (klasifikace podle úhlů, a podle rovnosti stran)
– Určování obvodu a obsahu
– Rýsování kolmice, rovnoběžky, kružnice

Člověk a jeho svět – Test (planeta Země, přírodní podmínky Evropy)
– Prezentace
– Možné ústní zkoušení