O Marie Nedvědová

marie.nedvedova@fzs-chlupa.cz Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor Učetelství pro 1. stupeň se specializací na Hudební výchovu. Během studia absolvovala souvislou pedagogickou praxi na FZŠ prof. O. Chlupa, kam v září 2011 nastoupila. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován, kurzy Činnostního učení, Kritického myšlení, Rozvoje mentorských dovedností, několikrát navštívila Letní školu hudební výchovy. Ve výuce se snaží využívat kooperativní učení, kritické myšlení, činnostní učení a další prvky alternativních metod výuky. Mezi její zájmy patří divadlo, hudba a tanec v jakékoliv podobě, ráda pracuje s dětmi, mladými lidmi i dospělými v rámci činnosti Ligy Lesní Moudrosti.

Týdenní plán 27. – 31.5.2019

Český jazyk
– nová látka – skloňování ona, naše, vaše
– opakování – zájmena (druhy, skloňování zájmene já), psaní velkých písmen

Matematika
– nová látka – jednotky obsahu a objemu + jejich převod
– opakování – měření úhlů, geometrická tělesa, pláště těles, povrch a objem
– stále průběžně opakujeme – rýsování podle zadání, dělení dvojciferným číslem (různé strategie), čtení desetinných čísel, zlomky, porovnání zlomků, přepis zlomků do desetinných čísel, sčítání a odčítání zlomků, úlohy z různých matematických prostředí (autobus, krokování, děda Lesoň, sčítací trojúhelníky, násobkové obdélníky, pavučiny, práce ve čtvercové síti)

Člověk a jeho svět
– Evropa – ústní i písemné opakování jihovýchodní a východní Evropy
– Dějiny – opakování druhé světové války včetně holocaustu, poválečné období v naší zemi

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
27.5. Odevzdávání vyplněné dokumentace na školní výlet
31.5.-3.6. Třídní výlet
4.6. Fotografování třídy a skupin

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
10.6. Prevence
12.6. Finanční gramotnost

Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

Týdenní plán 20. – 24.5.2019

Český jazyk
– nová látka – skloňování zájmen, psaní velkých písmen ve víceslovných názvech
– opakování – zájmena (druhy, skloňování zájmene já), čárky v souvětí

Matematika
– opakování – měření úhlů, geometrická tělesa, pláště těles, povrch a objem
– stále průběžně opakujeme – rýsování podle zadání, dělení dvojciferným číslem (různé strategie), čtení desetinných čísel, zlomky, porovnání zlomků, přepis zlomků do desetinných čísel, sčítání a odčítání zlomků, úlohy z různých matematických prostředí (autobus, krokování, děda Lesoň, sčítací trojúhelníky, násobkové obdélníky, pavučiny, práce ve čtvercové síti)

Člověk a jeho svět
– Evropa – doplnění informací o jihovýchodní a východní Evropě
– Dějiny – průběh druhé světové války

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
31.5.-3.6. Třídní výlet

Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

Týdenní plán 13.-17.5.2019

Český jazyk
– opakování – zájmena (druhy, skloňování zájmene já), čárky v souvětí
– procvičování – určování druhů číslovek, skloňování číslovek, správné psaní řadových číslovek číslicí, shoda podmětu s přísudkem (i několikanásobným podmětem), opakování vyjmenovaných slov, koncovky podstatných a přídavných jmen

Matematika
– opakování – geometrická tělesa, pláště těles, povrch a objem
– stále průběžně opakujeme – rýsování podle zadání, měření úhlů, dělení dvojciferným číslem (různé strategie), čtení desetinných čísel, zlomky, porovnání zlomků, přepis zlomků do desetinných čísel, sčítání a odčítání zlomků, úlohy z různých matematických prostředí (autobus, krokování, děda Lesoň, sčítací trojúhelníky, násobkové obdélníky, pavučiny, práce ve čtvercové síti)

Člověk a jeho svět
– Evropa – test z jižní Evropy (úterý 14.5.), jihovýchodní Evropa
– Dějiny – průběh druhé světové války

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
31.5.-3.6. Třídní výlet

Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

Týdenní plán 6.-10.5.2019

Český jazyk
– opakování – zájmena (druhy), čárky v souvětí
– procvičování – určování druhů číslovek, skloňování číslovek, správné psaní řadových číslovek číslicí, shoda podmětu s přísudkem (i několikanásobným podmětem), opakování vyjmenovaných slov, koncovky podstatných a přídavných jmen

Matematika
– nová látka – geometrická tělesa, pláště těles, povrch a objem
– stále průběžně opakujeme – rýsování podle zadání, měření úhlů, dělení dvojciferným číslem (různé strategie), čtení desetinných čísel, zlomky, porovnání zlomků, přepis zlomků do desetinných čísel, sčítání a odčítání zlomků, úlohy z různých matematických prostředí (autobus, krokování, děda Lesoň, sčítací trojúhelníky, násobkové obdélníky, pavučiny, práce ve čtvercové síti)

Člověk a jeho svět
– Evropa – opakování jižní Evropy, příprava na test
– Dějiny – test v pátek 10.5. z látky František Ferdinand d´Este, T. G. Masaryk, první světová válka, meziválečná doba (test bude zaměřen na tyto otázky: Kdo to byl František Ferdinand d´Este? – 5 info, Jak zemřel? Co se tím rozpoutalo? Od kdy do kdy trvala první světová válka? Jaké státy v ní naproti sobě stály? – alespoň dva na každé straně, kdo vyhrál válku? Kdy přesně vzniklo ČSR? Co vše víš o TGM? – alespoň 5 informací, Co to byla hospodářská krize? – 3 informace, Dvě známé české značky za první republiky., Co víš Mnichovské dohodě? – 3 informace, Zástupci kteých států dohodu podepsali?)

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
10.5. Poslední den splatnosti školního výletu na účet školy

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
31.5.-3.6. Třídní výlet

Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

Týdenní plán 29.4. – 3.5.2019

Český jazyk
– nová látka – zájmena (druhy), čárky v souvětí
– opakování – psaní předložky s a z
– procvičování – určování druhů číslovek, skloňování číslovek, správné psaní řadových číslovek číslicí, shoda podmětu s přísudkem (i několikanásobným podmětem), opakování vyjmenovaných slov, koncovky podstatných a přídavných jmen

Matematika
– nová látka – geometrická tělesa, povrch a objem
– stále průběžně opakujeme – rýsování podle zadání, měření úhlů, dělení dvojciferným číslem (různé strategie), čtení desetinných čísel, zlomky, porovnání zlomků, přepis zlomků do desetinných čísel, sčítání a odčítání zlomků, úlohy z různých matematických prostředí (autobus, krokování, děda Lesoň, sčítací trojúhelníky, násobkové obdélníky, pavučiny, práce ve čtvercové síti)

Člověk a jeho svět
– Evropa – opakování jižní Evropy
– Dějiny – opakování na test – Ferdinand d´Este, T. G. Masaryk, první světová válka, meziválečná doba

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
29.4. Vybírám 300 Kč na výlet
2.5. Výlet do elektrárny Temelín a Písek

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
10.5. Poslední den splatnosti školního výletu na účet školy
31.5.-3.6. Třídní výlet

Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

Týdenní plán 22.-26.4.2019

Český jazyk
– opakování – psaní předložky s a z
– procvičování – určování druhů číslovek, skloňování číslovek, správné psaní řadových číslovek číslicí, shoda podmětu s přísudkem (i několikanásobným podmětem), opakování vyjmenovaných slov, koncovky podstatných a přídavných jmen

Matematika
– nová látka – geometrická tělesa, povrch a objem
– stále průběžně opakujeme – rýsování podle zadání, měření úhlů, dělení dvojciferným číslem (různé strategie), čtení desetinných čísel, zlomky, porovnání zlomků, přepis zlomků do desetinných čísel, sčítání a odčítání zlomků, úlohy z různých matematických prostředí (autobus, krokování, děda Lesoň, sčítací trojúhelníky, násobkové obdélníky, pavučiny, práce ve čtvercové síti)

Člověk a jeho svět
– Evropa – písemný test ve středu 24.4. na severní Evropu, nová látka – jižní Evropa
– Dějiny – opakování meziválečného období

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
24.4. nahlásit název článku na autorské čtení

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
29.4. Vybírám 300 Kč na výlet
2.5. Výlet do elektrárny Temelín a Písek
10.5. Poslední den splatnosti školního výletu na účet školy
31.5.-3.6. Třídní výlet

Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019