O Monika Otrubová

vyučuje Aj na 1.stupni 2.patro - žlutá chodba

AJ 3.A + 3.B + 3.C + 3.E (Otr)

Plán na týden od 8.10.:

Procvičování učiva 1.lekce – číslovky, pozdravy, představení se, základní fráze – ústně a zejména písemně (mazací tabulka, pracovní listy).

Minitest na procvičované učivo.

Příprava na prezentaci projektů.

DÚ na čtvrtek 11.10.: Projekt Who is this? It is …

V hodinách jsme začali používat mazací tabulku + fix + hadřík. Osvědčilo se, budeme využívat i nadále – prosím o průběžnou kontrolu, aby pomůcky byly funkční. Děkuji za spolupráci.

AJ 2.C (Otr)

Minulý týden byly obě skupiny spojené. Skočili jsme do Unit 7 – Playtime (máme jen v PS, v učebnici není). Poznali jsme slovíčka – a bike, a scooter, a boat, a skipping rope, a ball, a trampoline. Opakovali jsme barvy a používali vazbu a blue boat, a red ball… Poslouchali jsme písničku I´m skipping! Doprovázeli jsme ji pohybem a zkoušeli ji zpívat. Pracovali jsme v PS.

DÚ na středu 13.6.: PS s.61 – křížovka

AJ 2.C (Otr)

Ve středu jsme hodinu zahájili opakováním slovní zásoby. Začali jsme lekci Summertime – poznali nová slovíčka a vazbu I´m wearing (shorts). Zopakovali jsme si barvy a popisovali, co máme na sobě. Vypracovali jsme poslechové      i další cvičení v PS.

DÚ na středu 6.6.: PS s.49

procvičování: slovíčka

hra se slovíčky

AJ 1.C (Otr)

Ve středu jsme se věnovali lekci Bathtime. Seznámili se se slovíčky a hairbrush, a toothbrush, soap, shampoo, a duck, a towel. Používali jsme spojení a yellow duck, a blue towel… Reagovali jsme na otázky Can you see a (guitar)? – podle vybavení třídy jsme odpovídali Yes./No. Opakovali jsme starší slovíčka a vyplnili pracovní list.

DÚ na středu 6.6.: není (případně dokončit pracovní list)

procvičování: slovíčka

hra1

hra2

AJ 2.A (Otr)

Dnes byly skupiny opět spojené. Zopakovali jsme si písničku I´m skipping! Procvičovali jsme vazby I´m swimming/running/riding a bike/jumping… Poznali jsme protikladné vazby I´m pushing x I´m pulling a na obrázcích určovali jejich použití. Vypracovali jsme poslechové cvičení a doplnili další v PS.

DÚ na čtvrtek 14.6.: není (PS mojí skupiny mám vybrané ke kontrole, dětem rozdám po ŠvP)

Minulý týden byly obě skupiny spojené. Skočili jsme do Unit 7 – Playtime (máme jen v PS, v učebnici není). Poznali jsme slovíčka – a bike, a scooter, a boat, a skipping rope, a ball, a trampoline. Opakovali jsme barvy a používali vazbu a blue boat, a red ball… Poslouchali jsme písničku I´m skipping! Doprovázeli jsme ji pohybem a zkoušeli ji zpívat. Pracovali jsme v PS.

DÚ na čtvrtek 31.5.: PS s.61 – křížovka

procvičování: slovíčka

hra1

hra2