O Hana Pevná

Mgr. Hana Pevná, hana.pevna@fzs-chlupa.cz Zem, TU 9.B

Africké pololetí v 7. třídách

Doporučené

V prvním pololetí se žáci sedmých tříd vydali do Afriky. V rámci hodin zeměpisu prozkoumali celý kontinent, dozvěděli se mnoho zajímavostí o přírodě, obyvatelích a hospodářství kontinentu, ze kterého všichni pocházíme. O africké kultuře se učili v hodinách hudební a výtvarné výchovy. Malovali savany, africké masky a typické africké vzory, učili se africké spirituály, bubnovali a tančili tradiční africké tance. V hodinách dějepisu objevovali starověký Egypt a v průběhu podzimu školu navštívil cestovatel Jiří Kalát, který s žáky sdílel své zážitky z cesty po Mauretánii a Maroku. Celé pololetí vyvrcholilo výstavou obrazů a zeměpisných projektů. Objevování Afriky v různých předmětech se žákům líbilo a znalosti získané v jednom předmětu dokázali efektivně použít i v jiném.

2. den třídního výletu

Dnes jsme se vydali na procházku mezi skalami. Poté, co jsme si prorazili cestu skalní souteskou, jsme vyšplhali na hrad Kokořín. Na hradě jsme absolvovali krátkou prohlídku a vyšlápli jsme 120 schodů na hradní věž. Podél Pšovky jsme pokračovali v cestě do další soutěsky, která nás dovedla zpátky k chatkám. Po večeři došlo na miniturnaj v přehazované.