O Pavla Platkevičová

Vystudovala obor učitelství pro 1.stupeň na PedF UK. Většinu studentské praxe absolvovala u nás ve škole a už zde zůstala. Prošla kurzy RWCT, klubem RWCT, Tvořivá škola - činnostní učení (AJ, M, ČJ). Má lyžařský instruktorský kurz.

Týdenní plán 24. 2. – 1. 3.

Vážení rodiče, milé děti,

na volné dny nedostáváte žádné úkoly. Ale neusínejte na vavřínech… Po návratu do školy očekávám rychlé tempo :-). Čeká nás práce na prezentaci v PowerPointu, na ICT budeme zakládat studentské účty v Officech 365, které budou dětem sloužit pouze ke školní práci a komunikaci mezi sebou.

Ve středu 26. 2. společně prožijeme projekt Advokáti do škol, kdy se pokusíme zorientovat se v této oblasti.

V pátek 28. 2. proběhne třídní kolo Butovického zvonečku, kdy každý žák bude mít připravenou libovolnou píseň. Děti se mohou doprovázet na hudební nástroj, zpívat sólovým zpěvem i ve dvojici.

Paní učitelka Kloudová je dlouhodobě nepřítomna. Angličtina bude zajištěna spojením s druhou skupinkou po dobu její nepřítomnosti.

A co nás čeká v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • testování rod, číslo, pád, vzor a jejich použití
 • nové učivo – přídavná jména – třídění (tvrdá, měkká, přivlastňovací) a jejich skloňování

M

 • testování znalosti – vzorce pro obsah, obvod, povrch a objem a převody jednotek a jiná známá prostředí (str. 39 – 40 v PS)
 • rovnice

ČJS

 • historie – opakování – česká knížata

Co jsme stihli v tomto týdnu: ČJ – vyvození učiva přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací, podstatná jména látková, hromadná, pomnožná, PS do 42/4a, M: povrcha a objem krychle a kvádru, jednotky čtvereční a krachlové, PS do 30/3 + 32/10, 11 + 40/7, 8, 9, ČJS: uzavření vesmíru, historie – pravěk – vznik Země – člověk v době bronzové, staré pověsti české

 

Přeji všem krásné prázdniny!!!

Pavla

 

Týdenní plán 10. 2. – 16. 2.

Vážení rodiče, milé děti,

čeká nás poslední týden před jarními prázdninami. Ve středu bude velký opakovací test na téma Vesmír (učebnice 23 – 33 + prezentace projektů + poznatky z hvězdárny a výstavy Cosmos Discovery).

Ve čtvrtek půjdeme společně k prvňáčkům. Připravuji pro ně čtenářskou dílnu a vy se stanete jejich průvodci ve světě čtenářství.

A co nás čeká v dalších předmětech?

ČJ

 •  Opakování podstatná jména (rod, číslo, pád, vzor) a slovní druhy – i testování znalostí

M

 • Tělesa – objem a povrch (vyvození objemu a jeho výpočtu)
 • Převody jednotek – i čtvereční, krychlové
 • Rovnice

ČJS

 • Shrnující test
 • Opakování dějiny – děti si ve středu přinesou portfolia s tématem Historie

Co jsme stihli v tomto týdnu? M:PS 30/1, 39/4 – 40/7, Poč. str. 33 a 34 (násobení a dělení desetinných čísel), 50 (převody jednotek), geometrie – hrana, strana, stěna, vrchol, podstava…, vyvození vzorce pro výpočet povrchu krychle a kvádru, proč jsou jednotky čtvereční a krychlové, stavba metru krychlového pro vytvoření představy… ČJ PS do 36/3, ČJS – práce s učebnicí, historické souvislosti – Bruno, Brahe, Koperník, Newton, Kepler, Galilei – rozpracováno, uzavření tématu Vesmír.

Krásný víkend přeje

Pavla

Poetické setkání na Chlupovce

Doporučené

Jako každý rok se v divadelním sále sešly děti z jednotlivých ročníků, aby zde představily vítěze třídního kola. Porota i diváci nepřestávali žasnout nad skvělými výkony, procítěným přednesem, zajímavostí a vtipností básní a pestrostí autorů. Celý článek

Týdenní plán 3. – 9. 2. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

hned v pondělí 3. 2. přijde pan fotograf pořídit fotografie do Vaší ročenky. Nezapomeňte se proto „načančat a vyšňořit“ dle svých představ.

V úterý 4. 2. a středu 5. 2. budu organizovat Poetické shledání, na kterém se zúčastníte nejen jako diváci, ale naši finalisté i jako soutěžící.

Ve čtvrtek 6. 2. se společně zúčastníme workshopu s bubny a bubnováním. Akce se bude odehrávat 5. vyučovací hodinu v tělocvičně. Cena za žáka je 70,-Kč, akce bude hrazena z třídního fondu. Ukončení výuky by mělo být ve standardní čas.

A co nás dále čeká v jednotlivých předmětech?

ČJ

 •  Opakování slovních druhů
 •  Opakování podstatných jmen – mluvnické kategorie rod, číslo, pád, vzor

M

 •  Pondělí slíbený testík zlomky a desetinná čísla (viz. minulý TP)
 •  Tělesa – hrana, strana, podstava (opakování z min. týdne), hra sova
 • Převody jednotek (i čtvereční a krychlové – vyvození učiva)
 • Snaha o vymodelování metru krychlového  – skupinový projekt, děti si zajistí VEŠKERÝ materiál dle vlastního uvážení
 • Násobení a dělení desetinných čísel jednociferným číslem

ČJS

 •  Práce s učenicí (str. 25 – 33)

Co jsme stihli v tomto týdnu? ČJ: PS do 34/9, M PS 30/1, Poč. 33/1 a 34/1

 

Krásné pololetní prázdniny a báječný týden přeje

Pavla P.

 

Týdenní plán 27. 1. – 2. 2. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

v následujícím týdnu si děti přinesou domů svá vysvědčení. Doufám, že jejich práci oceníte… Známky, které děti nyní získávají, budou zapsány do Bakalářů až v následujícím týdnu, neboť již platí na druhé pololetí.

A nyní několik akcí na tento týden: V pondělí budeme psát matematickou soutěž – Pythagoriádu. Původně čtvrteční termín dílny RWCT byl přesunut na středu. Ve čtvrtek bude vysvědčení a bude o hodinu zkrácená výuka na 11:40 (prosím o podpis v ŽK). V pátek nás čeká pro děti zasloužený odpočinek.

A co nás čeká v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • Vyjmenovaná slova – testování
 • Slovní druhy – opakování

M

 • Pythagoriáda
 • Opakování formou testu sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, převod zlomku na desetinné číslo, výpočet části např. 3 čtvrtiny z 88, sčítání a odčítání desetinných čísel tento či příští týden.
 • Násobení desetinných čísel
 • Tělesa – povrch, objem, kostra, jednotky (z minulého týdne)
 • Prosím o donesení papírové krabice libovolné velikosti

ČJS

 •  Opakování doposud získaných informací

Pro chybějící: M Poč: str. 25 – 32, PS: str. 29 + 39/3, ČJ PS: 29 – 32, ČJS Cosmos Discovery, vznik Země – video,PL: Měsíc – jeho pohyby, příliv a odliv, vzhled. PL: Sluneční soustava.

Dny otevřených dveří a dílny pro rodiče

Krásný a pohodový víkend přeje

Pavla

Týdenní plán 20. 1. – 26. 1.

Vážení rodiče, milé děti,

příští týden půjdeme ve středu na výstavu Cosmos Discovery. Proto prosím, abyste od pondělí do školy nosili 190,-Kč na vstupné. S sebou budete potřebovat to samé, jako jste si nesli do hvězdárny.

V úterý nás čeká třídní kolo Poetického shledání. Každý z Vás se bude prezentovat vhodnou básničkou o minimálním počtu tří slok. Dále odevzdáte úhledný opis básně (přednes i text budou hodnoceny).

V úterý 28. 1. od 17 hodin máte dále možnost navštívit naši školu v rámci Dnu otevřených dveří pro šesťáky. Můžete navštívit druhostupňové učebny a ptát se paní ředitelky na vše, co by Vás o chodu vyšších ročníků zajímalo.

Tento ani příští týden nebudou Šablonky.

30. 1. dostanete vysvědčení a na 31.1. si můžete naplánovat prázdninový program…

A co nás čeká v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • Bě, pě, vě – upevňování znalostí – koncem týdne je již možné testování
 • Vyjmenovaná slova – opakování (i klasifikované)
 • Slovní druhy – opakování

M

 • sčítání a odčítání desetinných čísel a zlomků (se stejným jmenovatelem)
 • převody zlomků na DČ
 • tělesa – názvy, podstava, stěna, hrana, objem, povrch
 • převody jednotek – centimetry, centimetry čtvereční a krychlové

ČJS

 • Vesmír – dokončení prezentací
 • výstava

Všem přeji pohodové zakončení prvního pololetí

 

Pavla