O Pavla Platkevičová

Vystudovala obor učitelství pro 1.stupeň na PedF UK. Většinu studentské praxe absolvovala u nás ve škole a už zde zůstala. Prošla kurzy RWCT, klubem RWCT, Tvořivá škola - činnostní učení (AJ, M, ČJ). Má lyžařský instruktorský kurz.

Týdenní plán distanční výuky 19. 10. – 25. 10.

Vážení rodiče, milé děti,

všem velice děkuji, jak úžasně zvládáte tuto nestandardní situaci. A doufám, že Vás příliš nezatěžuje. Dětem zadávám práci, o které jsem přesvědčená, že ji zvládnou BEZ Vaší pomoci. Měly by vše plnit samostatně. Distanční výuka se skládá z on-line výuky a samostatné práce. Veškeré pokyny na každý den děti naleznou v Příspěvcích v kanále Obecné. Myslím, že už to všichni zvládají, jsou neskutečně šikovní… Denní úkoly v podstatě mapují týdenní plány, jen jsou tam jednotlivé aktivity tak, aby nedělaly celý týdenní plán během jediného dne.

Ráda bych Vás ubezpečila, že rozumím tomu, že se některé děti musí v určité době odhlásit z důvodu předání počítače dalšímu členovi rodiny. I proto on-line výuku směřuji na cca 90 minut jak z důvodu udržení pozornosti, psychohygieny i těchto technických důvodů.

Kdy je on-line výuka?

Jsme s dětmi domluvení, že každý den mezi 8:30 a 8:45 zapínají PC a přečtou si příspěvek u modrého obdélníku naplánované schůzky. V příspěvku se dozví, co budou daný den konkrétně během on-line výuky dělat, co si mají připravit. Na schůzku se mohou připojit i dříve a popovídat si s kamarády. V 9:00 se připojuji já a začíná výuka. Tam se dozví i cvičení v PS, které mají udělat. Píšu je i do chatu.

Po skončení schůzky píšu ještě  znovu Příspěvek, kde mají sumář práce, kterou mají dělat. Snažím se práci zadávat tak, aby k ní měly děti k dispozici klíč ke kontrole (kvůli tomu jsem pořídila Opáčko a Početníček s klíčem), nic nemusely tisknout či složitě elektronicky posílat. Zkrátka aby opět zvládly práci zcela samostatně.

S kým se kdy potkávají v on-line výuce?

 • Se mnou denně od 9:00 – nakonec i ve čtvrtek  (ve čtvrtek zkrácení kvůli následující AJ)
 • PO od 11:40 – speciální pedagogická péče pro ty, co navštěvují Radku Pokornou
 • ST od 11:00 – docvičování s Vláďou
 • ČT od 10:55 – AJ
 • Psychologická i pedagogická podpora s Martinou – viz individuální domluvy s žáky a rodiči

Dále nabízím v případě problémům na Teams, abyste se obrátili na asistenta Vláďu na tel. čísle 722737400. Pokusí se Vám pomoci. Event. se obraťte na mě.

A co nás čeká v příští týdnu v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • Tento týden budeme hodně pracovat v Opáčku, neboť zde nalezneme učivo, které děti ovládají, budeme jej procvičovat – párové souhlásky, význam slov, vyjmenovaná slova, skupiny bě, pě, vě x bje, vjě
 • Opáčko str. 5 – 9
 • Slohová část – děti budou psát popis svého domácího mazlíčka x plyšáčka x vysněného zvířete x kamaráda… Podrobnosti najdete na Teams v kanále obecné v Zadání (Zadání se zrcadlí i v Příspěvcích). Jsou tam i dvě vzorové práce jako inspirace a popsaná kritéria.
 • dobrovolně: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniB1.htm

M

 • Nyní v rámci distanční výuky se budeme více věnovat „standardnímu“ počítání a problémovější úlohy Hejného matematiky necháme chvilku spíše odpočívat a na DDÚ
 • Násobení a dělení i mimo obor násobilky, sudá a lichá čísla, dělení se zbytkem
 • Vybraná cvičení uč. 24, 25, PS str. 15 – 16, Poč. 6 – 7
 • dobrovolné procvičování: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/jablecne-hodovani/priklady1.htm
 • https://skolakov.eu/matematika-4-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek-4

 

ČJS

 • Celý týden mají děti na trénování orientace na mapě a učení se na „horolezeckou zkoušku“ dle tabulky, kterou mají v Turistovi (event. je vložena i ve Výukových materiálech na Teams). Pamětná znalost názvů nejvyšších hor v uvedených pohoří.
 • Samostatná práce v PS str. 8 – Hlavní město Praha (lze využít Google na ověřování informací)
 • Lze se nejdříve podívat na tento příspěvek: https://edu.ceskatelevize.cz/kraj-praha-hlavni-mesto-ceske-republiky-5e441a47f2ae77328d0a6b14
 • Kontrola PS z minulého týdne: v Teams – Soubory – Kontrola povrch ČR
 • Komu by se nepodařilo najít, může otevřít tímto způsobem: https://teams.microsoft.com/l/file/A8C0B47B-D55D-4D6A-99B9-89750D669EAB?tenantId=65a3ec31-0ac9-4a04-ac06-1d7fb94e9db1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Ffzschlupa.sharepoint.com%2Fsites%2FPavlaPlatkeviov%2FSdilene%20dokumenty%2FGeneral%2FKontrola%20Porvch%20%C4%8CR%20-%20poho%C5%99%C3%AD.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Ffzschlupa.sharepoint.com%2Fsites%2FPavlaPlatkeviov&serviceName=teams&threadId=19:721c7511e7334517820606a2c6629b4f@thread.tacv2&groupId=89d07789-9c5f-4e3f-8b89-824aadff1909
 • dobrovolné: https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/poloha/prezentace.html
 • Video o povrchu: https://www.youtube.com/watch?v=Rjjq4lCTaAU
 • Něco pro nadšence… Kvíz o ČR: https://www.youtube.com/watch?v=Ax79vUFQe94

 

Dobrovolné úkoly do doby příchodu zpět do školy:

 • ČJS – vyrobit mapu ČR z jakéhokoliv materiálu
 • Bingo dobrých skutků (v Souborech na Teams), nemusíte tisknout, můžete jednoduše vytvořit vlastní…
 • ČJ – domácí pátračka (v Souborech na Teams), nemusíte tisknout, můžete jednoduše vytvořit vlastní…

Co jsme stihli v tomto týdnu:

ČJ PS do 16/9, Opáčko do 4/1 +43/2, 44/4, M Početnícek do 5/4, ČJS str. 28 + střed PS Slepá mapa ČR – povrch.

 

Příští týden se s dětmi nebudeme připojovat, neboť máme prodloužené podzimní prázdniny. A hned po nich bychom se SNAD měli vrátit zpět do školy. Přeji Vám všem pevné nervy, hodně sil i zdraví a snad se po prázdninách opět sejdeme ve školních lavicích!

Pavla

 

Týdenní plán 12. – 18. 10.

Vážení rodiče, milé děti,

v minulém týdnu děti obdržely další pracovní sešítky, které by nám mohly pomoci k upevňování našich znalostí. Jedná se o zelené „Opáčko“ (tak jej nazýváme) na ČJ a Početníček na nácvik počtářských dovedností.

Domluvili jsme se, že denně budeme do školy v tašce nosit veškeré pracovní sešity (jsou lehké) – konkrétně 2 z M, 2 z ČJ, 1 z ČJS. Veškeré učebnice jsou standardně doma, ve škole je nepoužíváme.

V naší třídě bude od následujícího týdne odstartován program pro podporu pozitivních vztahů ve třídě. Bude se jednat zejména o středeční koncové hodiny.

Co nás čeká v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • Párové souhlásky – procvičování, testování znalosti
 • Opáčko 4 – 5
 • Kořen slova – psaní ě x je ve slovech
 • Vybraná cvičení uč: 25 – 29, PS 16

M

 • Rovnice
 • Vybraná cvičení uč: 22 – 23
 • Geometrie – úsečka, bod, přímka, polopřímka, rovnoběžka, kolmice
 • Procvičování základních početních úkonů (pamětné i písemné + a =): Početníček:3 – 4

ČJS

 • Povrch ČR
 • Pohoří ČR a nejvyšší hory (orientace na mapě)
 • Tabulka (Pohoří a hory – průkaz k „horolezecké zkoušce“)
 • Uč 20 – 24, PS 28 + slepá mapa povrch ve středu PS

Co jsme zvládli v tomto týdnu? Preventivní program – šikana a kyberšikana, ČJ: PS do 15/7, Opáčko do 3/5 , M: Poč do 3/2., PS, ČJS PS 21, 25

 

Přeji všem pevné nervy i zdraví

Pavla

Týdenní plán 5. – 11. 10.

Vážení rodiče, milé děti,

i v tomto zkráceném týdnu jsme toho stihli opravdu hodně – naučili jsme se pracovat v ČJ s „opraváři“, naučili jsme se denně trénovat vyjmenovaná slova, pracovali jsme s buzolami, díky dědovi Lesoňovi a hadům jsme objevili první zákonitosti rovnic, strašilky nás provedly výtvarným čarováním, všichni zvládli vylézt o kus dále po naší Hoře poznání, pracovali jsme s buzolami a nejen to!!!

Co nás čeká v následujícím týdnu?

6. 10. budeme mít TV až 2. vyuč. hodinu – miniházená s trenérem

8. 10. preventivní program bezpečného pohybu v kyberprostoru (1. – 3. vyuč. hodina)

V pátek  9. 10. bude opět výuka zkrácena na 11:25 z důvodu voleb.

ČJ

 • Skupiny s bě, pě, vě, bje, vjě
 • Hláska, slabika, slovo – kořen, předpona, příponová část, věta
 • Osnova u vyprávění – úvod, stať, závěr
 • Stálé procvičování vyjmenovaných slov a párových souhlásek
 • Vybraná slova na str. 22 – 25, PS 13 – 15
 • Děti si domů přinesly termínovaný úkol – papír A4 na vyjmenovaná slova s odůvodněním. Každá stránka je rozdělená na pomyslné 4 obdélníky (na jeden týden, pondělí – čtvrtek). V pátek 9. 10. děti odevzdají vyplněnou část 1. Druhou část budu vybírat až 16. 10. Prosím nenechávejte si celou práci na poslední den, vyplňujte si části postupně tak, aby vaše úsilí mělo smysl.
 • Na párové souhlásky si napíšeme v příští týdnu testík, tuto látku 2. ročníku lze ještě procvičit např. zde: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky
 • Pro zajímavost se podívejte dětem do PS 12/2, abyste věděli, jak se jim daří ve vyjmenovaných slovech

M

 • Rovnice (šipkový graf, hadi, myslím si číslo, děda Lesoň…)
 • Vybraná cvičení na str. 21 – 23

 

ČJS

 • Horolezecká zkouška z nížin (Polabská, Dyjsko – svratecký úval, Dolnomoravský a Hornomoravský úval)
 • Státní symboly
 • Orientace v krajině
 • Další kraje dle prezentace dětí
 • Uč str.14 – 19, PS 4, 25, 26 + dle prezentací krajů

 

Co jsme zvládli v tomto týdnu? M: PS do 14/9, ČJ: PS do 12/11 + 13/2, ČJS: PS 3, 12, 14, 18, práce s buzolou, ČR jako demokratický stát – prezident, premiér, volby, moc soudní, výkonná, zákonodárná…

Přeji všem krásný „baboletní“ víkend

Pavla

Týdenní plán 28. 9. – 4. 10.

Vážení rodiče, milé děti,

jak víte od dětí, z medií, webu školy, Komens i nástěnky školy, v pátek a pondělí se společně nesetkáme…

Protože děti stále chybují ve vyjmenovaných slovech, domluvili jsme si společnou strategii. Každý den po čtenářské chvilce napíšeme, opravíme a odůvodníme pětiminutovku. V pátek z probraných pětiminutovek budeme losovat a jednu z nich si napíšeme na známku. Věřím, že se nám tak podaří dosáhnout společného cíle…

V tomto týdnu se nám podařilo všem zprovoznit loginy a hesla do office.com. Děti je mají zapsány a v Teamu 4.B v Souborech ve Výukových materiálech již naleznou i téma, kterému jsme se tento týden věnovali v českém jazyce – psaní vlastních jmen. Avšak cesta k těmto souborům je trnitá… :-) Pokud doma nejdete chvilku, můžete dětem pomoci tuto cestu natrénovat.

V pátek se z důvodu konání voleb zkracuje výuka na 11.25.

A co nás čeká v jednotlivých předmětech příští týden?

ČJ

 • Párové souhlásky (spodoba znělosti)
 • Vyjmenovaná slova
 • Vybraná cvičení učebnice 16 – 21, PS 10 – 12
 • DDÚ na hvězdičky do pátku PS 10/6, 12/10

M

 • v úterý testík na základní početní operace (násobilka, pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení jednociferným číslem, dělení se zbytkem)
 • Děda Lesoň – rovnice
 • Vybraná cvičení v UČ na str. 20 a 21, PS 12, 13

ČJS

 • Děti postupně objevují a prezentují své kraje (v úterý čekáme na Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký, na čtvrteční prezentaci se domluvíme dle času v úterý)
 • ČR jako demokratický stát
 • Orientace v krajině a měřítko mapy (v pátek místo TV půjdeme ven za tímto účelem – pokud nás pustí počasí)
 • DDÚ PS 3/5, 6

Co jsme zvládli tento týden? M:  pracovali jsme na zautomatizování základních početních operací „v terénu“, ČJ PS do 10/5, ČJS PS str. 27 a str. 11 – Ústecký kraj, UČ 11 – 13, značky na mapě.

Nakonec připojuji zprávu od vedoucí školní družiny J. Mrňové: Poplatek za školní družinu ve školním roce 2020/2021: Účet 19-127851339/0800, VS je v žákovské knížce

1. splátka ihned  800 Kč
2. splátka 15.2.2020   1200 Kč
popř. 2000 Kč na celý školní rok
Děkuji moc, Jana Mrňová
Přeji Vám krásný prodloužený víkend
Pavla Platkevičová

Týdenní plán 21.9. – 27. 9.

Vážení rodiče, milé děti,

další týden máme za sebou a stihli jsme toho opravdu hodně.

Děkuji za rychlou opravu katalogových listů a jejich návrat do školy (jejich čísla nemusí odpovídat číslu žáčka, které používáme při hodinách). Také děkuji všem, kdo poslal úhradu pracovních sešitů, pomůcek, sešitů a třídního fondu v hodnotě 1000,-Kč. V neposlední řadě si dovolím poděkovat mamince, která zaslala krabici dětských roušek pro případ zapomenutí.

Požádám u některých dětí o koupi mazatelné tabulky a vybavení penálu alespoň 2 fixami. Děkuji

Během tohoto týdne se nám podařilo vytvořit si hesla na Office365 všem, kdo byli ve škole. Ostatní jej získají na další hodině ICT. Děti mají svá „tajná hesla“ vložená v ŽK a měly by si je ponechat doma na místě, kde je v případě potřeby (DÚ, distanční výuka atd.) naleznou… Pomůžete jim, prosím? (Já je mám napsány u sebe pro případ ztráty či zapomenutí ve škole. Prosím, neměňte je.)

 

ČJ

 • Vyjmenovaná slova – testování znalostí, již všechna VS
 • Vlastní jména (psaní velkých písmen) – opakování
 • Podstatná jména – rod, číslo, pád – opakování
 • Doporučuji i procvičování vyjmenovaných slov na skolakov.eu a umimeto.org (děti se zde již pohybovaly během ICT)

M

 • Opakování a procvičování dělení se zbytkem a zaokrouhlování (již se nám podařilo „nakousnout“ v pátek)
 • https://www.bing.com/videos/search?q=d%c4%9blen%c3%ad+se+zbytkem&cvid=062395ee32164175ad91021b882e809c&pglt=547&PC=U531&ru=%2fsearch%3fq%3dd%25C4%259Blen%25C3%25AD%2bse%2bzbytkem%26cvid%3d062395ee32164175ad91021b882e809c%26pglt%3d547%26FORM%3dANNTA1%26PC%3dU531&view=detail&mmscn=vwrc&mid=B093DCBBFB79AC3573A8B093DCBBFB79AC3573A8&FORM=WRVORC
 • Můžete procvičovat: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/karty/priklad2zbA.htm
 • Opakování a testování písemného i pamětného násobení, sčítání, odčítání a pamětného dělení (minulý týden jsme nakonec netestovali, bylo potřeba více času na procvičování)
 • Děti, které měly problémy s pamětným násobením a dělením, dostaly kartičky k procvičování.

ČJS

 • Protože předpověď počasí na další týden vypadá optimisticky, budeme pokračovat v úterý pokračovat v práci na stanovištích venku.
 • Děti dále vyráběly puzzle krajů. Zahráli jste si?
 • Pro nadšence: https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/kraje-ceske-republiky
 • V úterý nám děti budou prezentovat základní informace o jednotlivých krajích (práce ve dvojicích). Kdo nebyl při zadávání práce, bude si moci po návratu vybrat jeden ze zbývajících krajů k prezentaci.
 • Česká republika jako demokratický stát: volby, prezident, vláda, státní symboly…
 • Legenda mapy (během VV a ČJS budeme vyrábět a malovat jednotlivé značky)

A co jsme zvládli?  M: PS do 23/11, ČJ PS do 7/9, zopakování všech vyjmenovaných slov, příběhy s VS, ČJS: PS do 2/3, sousedé a jejich vlajky, druhy map, vrstevnice, kraje a krajská města, značení krajských měst do slepé mapy…

Přeji Vám krásný „baboletní“ víkend a pohodový týden

Pavla Platkevičová