O Pavla Platkevičová

Vystudovala obor učitelství pro 1.stupeň na PedF UK. Většinu studentské praxe absolvovala u nás ve škole a už zde zůstala. Prošla kurzy RWCT, klubem RWCT, Tvořivá škola - činnostní učení (AJ, M, ČJ). Má lyžařský instruktorský kurz.

Týdenní plán 18. 2. – 24. 2.

Dobrý den,

ve dne 11. – 17. 2. budou jarní prázdniny a já Vám přeji, ať si je báječně užijete. Z toho důvodu (jako každé prázdniny) nedávám domácí úkoly, aby Vám zábavu nekazily zbytečné povinnosti…

Co nás čeká po prázdninách?

ČJ

 • Dokončení vzorů podstatných jmen rodu mužského
 • Opakování mluvnických kategorií rod, životnost, pád, vzor u všech rodů + testování znalostí
 • Psaní koncovek

M

 • Převody jednotek (pro velikou nemocnost opět přesunuto)
 • Zlomky a desetinná čísla

ČJS

 • Karel IV.

V pondělí začíná Duhová čeština, tzv. mixy. Děti Vám doma budou vyprávět o její organizaci a o co se konkrétně jedná.

V úterý 19.2. po prázdninách navštívíme Muzeum Karlova mostu. Součástí prohlídky bude i komentovaná plavba parníkem po Vltavě. Cena je 130,- Kč. Peníze budu vybírat hned v pondělí po prázdninách. Na výlet budeme vycházet hned po AJ, s sebou svačinku, Lítačku, vhodné oblečení. Děti budou vždy chvilku venku a chvilku v interiéru, kde se zahřejeme. Součástí plavby je i teplý nápoj. Návrat kolem 12.35.

Kam jsme došli tento týden? ČJ strana 51 (dokončit) , Draci do 22/3, M PS do 6/4, ČJS: Jan Lucemburský, doba Lucemburků – jak se žilo na vesnici a ve městě, vzdělanost, český jazyk v době Lucemburků, pověsti o Karlu IV….

Přeji Vám překrásné prázdniny plné sněhu a smíchu.

Pavla

Týdenní plán 4. 2. – 10. 2. 2019

Vážení rodiče, milé děti,

po pololetních prázdninách nás čeká mnoho nové látky, tak načerpejte potřebnou sílu a hurá do nového pololetí. Přeji Vám v něm mnoho štěstí, zdraví a nadšení!!!

ČJ

 • Opakování rod, číslo, pád a vzor u podstatných jmen rodu ženského a středního (i testování znalostí)
 • Vyvození mluvnických kategorií i rodu mužského (+ životnost)

M

 • Převod jednotek (z minulého týdne)
 • Práce s daty
 • Děti opět dostanou nové PS2

ČJS

 • Prosím o přinesení encyklopedií o historii ČR
 • Lucemburkové – Jan Lucemburský a Karel IV.

AKCE.

V pátek bude divadelní představení Karel Čapek: Pošťácká pohádka v divadle Glans, cena 80,- Kč, bude hrazeno z TF. Výuka probíhá dle rozvrhu…

V tomto pololetí pojedeme dne 15. 5. do středověké vesnice Botanicus. Cena bude 340,- Kč, vybírat se bude počátkem dubna (píši pro jistotu dopředu). Výlet není povinný, v případě Vašeho nesouhlasu bude Vašemu dítku zajištěna výuka v jiné třídě.

V blízké době také navštívíme muzeum Karlova mostu. Neude hrazeno z TF (cena 130,- Kč), datum bude upřesněn v dostatečném předstihu.

V tomto týdnu budou psát prověrku znalostí z ČJS ti, kdo ji ještě nepsali (opakování pravěk – poslední Přemyslovci).

Příští týden budou jarní prázdniny…

Pro chybějící – kam jsme došli v PS? ČJ: dokončení str. 49, Draci: dokončení str. 16, M: dokončení celého PS1 (nevyplněné úkoly můžete doplnit cvičně :-)), Početníček: celá str. 48.

 

Krásný prodloužený víkend a báječný první týden nového pololetí Vám přeje

 

Pavla P.

Týdenní plán 28. 1. – 3. 2.

Dobrý den,

tento týden bude ve znamení pololetního vysvědčení, které bude rozdáváno ve čtvrtek (výuka není zkrácena). V pátek 1. 2. budou pololetní prázdniny, škola bude uzavřena. Pro děti by nemělo být překvapením, s každým jsem o jeho známkách osobně hovořila a pojmenovávali jsme společně rezervy v chování i jednotlivých předmětech.

V úterý bude opakovací test z historie (pravěk – vymření Přemyslovců). Děti byly informovány již v pondělí 21. 1. Test bude vycházet z učebnice (str. 4 – 24) a portfolia. Děti mohou trénovat i na PC např. dle naší třídní mailové stránky. V testu budou základní informace…

Bohužel minimálně do středy nebudu ve škole přítomna z důvodu OČR, Vláďa má veškeré instrukce k výuce. Ve čtvrtek bych na předávání vysvědčení již měla být ve škole. Čtvrteční výuka bude nestandardní – první hodinu budeme mít tvůrčí psaní a hodnocení prvního pololetí, druhou ICT, třetí AJ, na čtvrtou hodinu si děti přinesou hry a pátou bude rozdávání vysvědčení.

A co nás čeká v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • Vzory rodu ženského – dokončení
 • Určování rodu, čísla a pádu u rodu ženského a středního (i na známky)

M

 • Stavby z kostek – plány, pohledy, konstrukce (Uč.51)
 • Geometrie – rýsování a převody jednotek
 • Opakování

ČJS

 • Opakovací prověrka znalostí (pravěk – vymření Přemyslovců)
 • Lucemburkové na českém trůně

Kam jsme došli (pro chybějící)? ČJ Draci do 15/4, PS 47/7, M PS do 35/6, ČJS dokončili jsme opakování Přemyslovců.

 

Krásný prodloužený víkend přeje

Pavla P.

Týdenní plán 21. – 27. 1. 2019

Vážení rodiče, milé děti,

již máme uzavřené známky a všechny nově získané se nám v EŽK objeví až po 31.1. Můžete si je ovšem samostatně a dobrovolně dopisovat do ŽK. Společně jsme si udělali sebehodnocení a známky, které se Vám objeví na vysvědčení, by Vás tedy neměly překvapit.

Ráda bych poděkovala všem rodičům za rychlé zaplacení zálohy na ŠvP.

Připomínám, že do 31.1. můžete ještě nosit své dobrovolné projekty „Můj výlet s plyšákem“.

V tomto týdnu se budeme věnovat i geometrii. Proto si noste veškeré pomůcky k tomu potřebné (v perfektním stavu). Máte je nosit neustále, ale raději připomínám, abychom předešli zbytečným nepříjemnostem…

A co nás čeká v příštím týdnu?

ČJ

 • Vzory rodu středního
 • Podstatná jména – rod, číslo, pád, vzor u středního rodu (opakování)
 • Vyvození vzorů rodu ženského

M

 • Rovnice
 • Pamětné násobení v oboru do 1 000 000 (dělení 10, 100, 1000…)
 • Geometrie – rýsování

ČJS

 • Opakování historie – Přemyslovci

Akce v nejbližší době:

 • 1. 2. pololetní prázdniny
 • 8. 2. divadlo Glans – Pohádka pošťácká: Karel Čapek (cena 80,-Kč, bude hrazeno z třídního fondu)

Co jsme stihli v tomto týdnu (pro chybějící): M PS do 31/9  , ČJ do 46/4, Draci do 10/11, ČJS opakujeme knížata z rodu Přemyslovců.

Krásné zimní dny přeje

Pavla P.

 

Týdenní plán 14. – 19. 1.

Vážení rodiče, milé děti,

v příštím týdnu se bude uzavírat klasifikace pro 1. pololetí, tak všem držím palce, ať ještě stihnete své průměry vylepšit…

Ve středu nás čeká třídní kolo recitační soutěže. Buďte proto prosím připraveni s básničkou ušitou přímo Vám na míru. Už se na Vaše výkony velice těším. Dva zástupci poputují do školního kola Poetického setkání.

Připomínám platbu 1 100,-Kč jako zálohu na ŠvP (kdo ještě peníze nepřinesl) do pondělí 15.1….

Do konce měsíce můžete nosit dobrovolný projekt „Cestování s plyšákem“…

 

A co nás čeká v dalším týdnu?

ČJ

 • Určování vzorů středního rodu podstatných jmen, i ověřování znalosti testem (rod, číslo, pád, vzor)

M

 • Římské číslice a počítání s nimi
 • Rovnice

ČJS

 • Opakování historie (pravěk – vymření Přemyslovců)

Co jsme stihli tento týden (pro chybějící): M do 28/7, ČJ do 45/5, Drak do 6/2, ČJS historie pravěk – Slované…

 

Mějte krásný zasněžený víkend

Pavla P.

 

Týdenní plán 7. 1. – 13. 1.

Vážení rodiče, milé děti,

 

ještě jednou Vám přeji šťastné vstoupení do nového roku a v něm jen samé krásné  zážitky, pevné zdraví a radost ze vzdělávání se, poznávání a nového objevování. A ráda bych poděkovala Ježíškovi… :-)

Na dlouhé vánoční prázdniny jsem nedávala žádné úkoly, abyste si stihli odpočinout a mohli trávit volný čas jako rodina. Kdo by si ale chtěl udělat pomyslného „strýčka“ a mít snadnější vstup do toho nového roku, může si opakovat… V ČJ určování slovních druhů a u podstatných jmen určování rodu, životnosti, čísla a pádu. V M celá čísla, počítání se záporným číslem. Zavzpomínat můžete i na dělení s ocáskem. V ČJS si můžete pomyslně cestovat prstem po mapě a hledat nejdůležitější místa ČR. A vyhledejte si portfolia historie z minulého roku, abychom mohli pokračovat, nad čím opakovat a společně vzpomínat. Kdo by jej náhodou nemohl najít (nebo jej neměl v pořádku vedené) požádá některého ze svých pořádných spolužáků a žákovské portfolium okopíruje…

Děti si měly na prázdniny odnést na vyprání tělocvik a ručník – toto je tedy úkol pro Vás rodiče. Prosím o spolupráci a o dohlédnutí, aby je hned po prázdninách žáčci do školy přinesli…

Blíží se uzavření klasifikace pro 1. pololetí, proto doporučuji v prvních týdnech „neusnout na vavřínech“ a naopak „šlápnout na plyn“.

 

A co nás čeká v prvním školním týdnu?

ČJ

 • Opakování podstatných jmen – rod, životnost, číslo, pád
 • Skloňování podstatných jmen – rod střední (vzor město, moře, kuře, stavení)
 • V první polovině ledna bude třídní a potažmo školní kolo Poetického setkání. Děti o tom byly informovány již dlouho před prázdninami. Každý by měl umět jednu básničku vlastního výběru (přiměřeně dlouhé pro žáka 4. ročníku – 3 a více slok, nutná je i znalost autora). Báseň zároveň poprosím odevzdat v písemné podobě.

M

 • Celá čísla – záporná a kladná čísla a počítání s nimi, hledání na číselné ose
 • Římské číslice x arabské číslice

ČJS

 • Kdo ještě nebyl „zkoušen“ z orientace na mapě, ve středu jej to čeká a nemine :-) (pravděpodobně 9. 1.)
 • Započneme s rychlým opakováním historie zemí koruny české, abychom mohli navázat novým učivem

Děkuji všem za skvělou spolupráci. Na její skvělé pokračování se těším i v letošním roce…

 

Krásné dny volna a úspěšný první školní týden toho roku přeje

Pavla P.