O Pavla Platkevičová

Vystudovala obor učitelství pro 1.stupeň na PedF UK. Většinu studentské praxe absolvovala u nás ve škole a už zde zůstala. Prošla kurzy RWCT, klubem RWCT, Tvořivá škola - činnostní učení (AJ, M, ČJ). Má lyžařský instruktorský kurz.

Týdenní plán 20. – 26. 5.

Vážení rodiče, milé děti,

 

tento týden již bude ve znamení příprav na ŠvP (příští pondělí již odjíždíme). Prosím tedy všechny, aby mi do čtvrtku přinesli veškerou dokumentaci k ŠvP a doplatek 1000,-. Děkuji za spolupráci!

Co nás čeká v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • Podmět a přísudek – shoda
 • Slovesa – upevňování znalostí

M

 • Opakování prostředí (algebrogramy, hadi, Lesoň…)
 • Geometrické konstrukce – opakování konstrukcí trojúhelníku, čtverce, obdélníku, rovnoběžek, úhlopříček…
 • Je potřeba mít s sebou ve škole rýsovací potřeby v odpovídajícím stavu…

ČJS

 • Vycházka do okolí školy – opakování dřeviny x byliny, části rostlin, druhy rostlin v okolí školy…
 • Průběžná práce na projektu Živočichové dle stanovených kritérií (děti si vylosovaly tento týden skupinu i téma)

Ve středu bude potřeba na VV vlna (viz. informace na třídních schůzkách).

Kam jsme tento týden došli: Tentokrát nevyplňuji z důvodu mé páteční nepřítomnosti ve škole (úmrtí v rodině).

 

Hezký víkend

Pavla P.

Týdenní plán 13. 5. – 19. 5.

Vážení rodiče, milé děti,

tento týden bude opět plný nevšedních akcí.

14. 5. se děti seznámí s prací s dokumentem z cyklu Jeden svět (ve škole).

15. 5. jedeme do středověké vesnice Botanicus. Vše platí dle letáku, který byl přiložen u přihlášky. Odjezd v 8:00, sraz v 7:45 před školou. Návrat 13:15 – 13:45. Oběd bude ve ŠJ posunut na tuto dobu.

Ráda bych požádala zejména rodiče, aby vypravovali své děti na dobrovolné i školní akce včas, neboť svým pozdním příchodem narušují chod akce i bezpečnost ostatních dětí. Děkuji!

Naopak bych ráda upřímně poděkovala všem, co se zapojili do přípravy pokrmů na náš evropský raut. Naše jazýčky si krásně pocestovaly :-). A zbylo jen opravdu málo Vašich dobrot! Děti byly při přespávání úžasné. Mají mojí velikou pochvalu!!!

Blíží se ŠvP, někteří již posílají dokumentaci a doplatky. Děkuji za tuto spolupráci. Nezapomeňte na platný dotazník zdravotní způsobilosti (platnost 2 roky, potvrzeno od lékaře, mělo by Vám platit loňské).

Co nás čeká?

ČJ

 • Slovesa – opakování (testík z min. týdne…)
 • Podmět a přísudek

M

 •  Rovnice v různých prostředích
 • Převody jednotek – čas a hmotnost
 • Násobení dvojciferným číslem (propedeutika)

ČJS

 • Botanikus – život ve středověku na vlastní kůži
 • Živá příroda – podmínky života, živá a neživá příroda
 • Můj biotop

Co jsme stihli: ČJ do 66/3, 4, M do 27/11 + čas a hmotnost, ČJS – kritéria k hodnocení projektu Biotop.

Všem maminkám přeji krásný svátek a tatínkům odpočinek

Pavla P.

 

 

Týdenní plán 6. – 12. 5.

Vážení rodiče, milé děti,

tento týden bude plný radostí! Ve středu nás čeká státní svátek a ve čtvrtek společné nocování ve škole (prepozice viz. zápis z TS a email). Děkuji všem rodičům za příkladnou spolupráci v přípravě evropského menu :-)…

A co nás čeká v příštím týdnu?

ČJ

 • Podmět a přísudek – hledání v textu
 • Opakování učiva o slovesech – i testík určení na os., č., zp., čas

M

 • Převody jednotek – opakování
 • Čas
 • Celá čísla (počítání se záporným číslem)

ČJS

 • Živá příroda – společenstva (vytvoření kritérií pro projekt)

Co jsme stihli v minulé týdnu: ČJ do 66/1, M PS do 24/9 + 25/4, Poč. str. 43, ČJS Rudolf II., Čarodějnice

Krásné jarní dny přeje

Pavla P.

 

Týdenní plán 29. 4. – 5. 5. 2019

Vážení rodiče, milé děti,

následující týden nás čeká státní svátek, čili se ve středu společně neuvidíme. Ostatní dny ale budou o to pestřejší…

V pondělí nás první dvě vyučovací hodiny čeká autorské čtení, v 7:55 přijďte do dílny, kam jste se zapsali. Duhová čeština se nekoná.

Děti si výjimečně odnášejí DÚ z M na víkend (40/2)  z důvodů neustálého porušování pravidel.

Ve středu je státní svátek – užijte si volný den!!!

Ve čtvrtek nás čeká 2. a 3. vyučovací hodinu přírodovědná přednáška o slunéčkách.

Prosím o urychlené zaplacení 340,-Kč na výlet (kdo ještě neplatil), nebo o vyjádření, že Vaše dítko nepojede a je potřeba zařídit výuku v jiné třídě. Děkuji!

A co dalšího budeme dělat v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • Věta jednoduchá
 • Podmět a přísudek – hledání ve větě (podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný)

M

 •  Převody jednotek – hmotnost a čas
 • Kombinatorika
 • V druhé polovině týdne budeme psát test na převody jednotek délky a objemu (litry)

ČJS

 • Čarodějnice – lidové obyčeje
 •  Habsburkové

Co jsme stihli tento týden? ČJ: do 63/4, M 22/1, Poč. 40/1,2, 3, 42/1, 2, 3, 4, 43/1. ČJS opakování Lucemburkové a Jagellonci, husitské hnutí. Renesance.

Přeji Vám krásný víkend

Pavla P.

Týdenní plán 22. – 28. 4. 2019

Vážení rodiče, milé děti,

příští týden bude o něco kratší… V pondělí je státní svátek.

V úterý se budou konat od 17:00 třídní schůzky (děti mají za úkol vyřídit). Kdo by se nemohl zúčastnit, obdrží veškeré informace v písemné podobě (jedná se zejména o informace k ŠvP). O prospěchu dětí jste informováni pravidelně, děti ve středu donesly domů „výplatnice“ s aktuálním prospěchem. V následující týdnu přinesou sebehodnocení.

Ve středu si děti odnesly domů tělocviky na vyprání. Prosím o jejich opětovné přinesení po svátcích. Po Velikonocích již můžeme chodit i ven. Prosto doporučuji úbory doplnit i o tepláky a mikiny.

Ve čtvrtek nás čeká preventivní program Dopravní výchova.

Co nás čeká v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • Slovesa – osoba, číslo, čas, způsob
 • Věta jednoduchá

M

 • Dělitelnost
 • Převody jednotek – hmotnost a čas

ČJS

 • Velikonoce
 • Renesance
 • Ve čtvrtek test Václav IV. – Ludvík Jagellonský (viz. minulý TP)

Co jsme stihli tento týden? Sebehodnocení ve všech hlavních předmětech + opakování učiva za poslední čtvrtletí, v PS jsme prakticky nepracovali.

Co nás čeká?

23. 4. Třídní schůzky

25. 4. Dopravní výchova

29. 4. Autorské čtení

9. 5. Nocování ve škole

27. – 31. 5. ŠvP

Krásné Velikonoce, bohatou nadílku, řádné omlazení, odpočinek a krásné počasí i zážitky přeje

Pavla P.

P. S.: Přidávám vzkaz od paní ředitelky školy:

Vážení rodiče,
v úterý 23.4. od 16:00 hodin bude ve škole otevřená ukázková hodina, při které bude možné si prohlédnout stavebnice, dotykový interaktivní panel a tablety, které začínáme zařazovat do vyučování. Budete si moci vyzkoušet nejrůznější aktivity ať již pouze Vy nebo spolu s Vaším dítětem. Aktivity jsou vhodné zejména pro děti ze 3.-6. tříd, ale přijít podívat se mohou i mladší.. Pokud chcete přijít, přihlaste se pomocí tohoto formuláře, stále máme volná místa: https://forms.gle/giK3ZfdqotZ39QX37

Těšíme se na setkání se všemi zájemci. PaedDr. Zuzana Majstrová, ředitelka školy

PaedDr. Zuzana Majstrová

ředitelka školy
FZŠ prof. O. Chlupa, Praha 13

 

Týdenní plán 15. – 21. 4.

Vážení rodiče, milé děti,

děkuji rodičům, kteří již zaplatili částku 340,-Kč na výlet do středověk. vesničky Botanicus (15. 5.) a všem, kdo přispěli sběrem papíru.

V pondělí prosím s sebou do školy Písanku Comenia Script a portfolio Hodnocení. Budeme potřebovat k práci…

Ve dnech 18. 4. – 22. 4. budou velikonoční prázdniny. Uvidíme se až v úterý po Velikonocích :-).

Co nás čeká v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • Opakování sloves (osoba, číslo, způsob, čas, vid, slovesný tvar složený a jednoduchý…)
 • Sebehodnocení

M

 • Dělitelnost
 • Převody jednotek délka, hmotnost, objem, čas (i testík na převody jednotek délky – středa)
 • Sebehodnocení

ČJS

 • Opakování Václav IV. – Ludvík Jagellonský (husité, Lucemburkové, Albrecht Habsburský, Ladislav Pohrobek, Jiřík z Poděbrad, Jagellonci)
 • Po velikonočních prázdninách test uč. strany 34 – 39
 • Sebehodnocení

Co jsme stihli tento týden? ČJ (slovesa vid a způsob) PS do 61/4, Draci do 36/7, M (dělitelnost, převody jednotek, tělesa) PS 20/1 + 21/10.

Přeji Vám pohodový víkend a krásné velikonoční přípravy

Pavla P.