O Pavla Platkevičová

Vystudovala obor učitelství pro 1.stupeň na PedF UK. Většinu studentské praxe absolvovala u nás ve škole a už zde zůstala. Prošla kurzy RWCT, klubem RWCT, Tvořivá škola - činnostní učení (AJ, M, ČJ). Má lyžařský instruktorský kurz.

Týdenní plán 18. 3. – 24. 3.

Vážení rodiče, milé děti,

Co nás čeká v následujícím týdnu?

ČJ

 • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Jednoduchá a složené tvary sloves
 • Slovesný tvar určitý a neurčitý
 • Časování sloves

M

 • Geometrie – konstrukce trojúhelníků, čtverců, obdélníků
 • Velká čísla – odhady a řády
 • Převody jednotek
 • Prosím o spolupráci z domova – děti nosí rýsovací pomůcky v hanebném stavu.  Z hodiny nám potom zabere hodně času uvedení např. tužek a kružítek do přijatelného stavu…

ČJS

 • Václav IV. Zikmund Lucemburský a Jan Hus
 • Život ve středověku
 • Vymření Lucemburků – v následujícím týdnu (25. – 29. 3.) lze očekávat test na Lucemburky

25. 3. Matematický klokan

29. 3. bude školní kolo Butovického zvonečku

1.- 5. 4. sběr papíru

4. a 5. 4. budou zápisy do prvních tříd. Na naší škole mají tuto milou povinnost vždy čtvrté třídy. Děti krásně pracují na přípravě stanovišť. Prosím i o aktivní účast dětí přímo na stanovištích v odpoledních hodinách v těchto dnech… Děkuji za spolupráci

Co jsme stihli v tomto týdnu? ČJ do 58/1  Draci dokončení strany 34, M do 12/6, ČJS Václav IV., Zikmund Lucemburský a Jan Hus (uč. 28 a 34).

 

Přeji Vám překrásný den a slunečný víkend

Pavla P.

Týdenní plán 11. – 17.3.

Vážení rodiče, milé děti,

Co nás čeká v příštím týdnu?

 • pondělí – společná hodina TV s 5.D – vybíjená
 • pátek – třídní kolo pěvecké soutěže Butovický zvoneček (dětem byly sděleny detaily)

ČJ

 • koncovky podstatných jmen
 • slovesa – osoba a číslo

M

 • Souřadnice, vztahy a závislosti (šipkový a souřadnicový zápis)
 • Trojúhelník – druhy (pravoúhlý, tupý, rovnoramenný, rovnostranný), přepona, odvěsna
 • Konstrukce trojúhelníku a čtverce
 • Osová souměrnost
 • Pyramidy, autobusy
 • Tento týden prosím opět o kontrolu, zda mají děti vše na geometrii. Děkuji za spolupráci! Kalkulačky již nebudeme potřebovat.

ČJS

 • Zikmund Lucemburský
 • Jan Hus
 • Kdo nepsal testík z ČJS (Jan Lucemburský, Karel IV., gotika), bude jej ještě psát v tomto týdnu.

Kam jsme tento týden doputovali: M 9/9, ČJ dokončení str. 56, Draci do32/9 , ČJS: shrnutí Jana Lucemburského a Karla IV, Václav IV – nové učivo.

 

Krásný víkend přeje

 

Pavla P.

Týdenní plán 4. 3. – 10. 3. 2019

Vážení rodiče, milé děti,

Co nás čeká v příštím týdnu?

ČJ

 • Podstatná jména – určování rodu, čísla, pádu , vzoru (všechny)
 • Psaní koncovek u podstatných jmen (i testování znalostí)

M

 • Zlomky v různých prostředích (rozdělování geometrických útvarů, převody na desetinná čísla, zlomky na hodinách, peníze…)
 • Počítání s desetinnými čísly (sčítání a odčítání)
 • Slovní úlohy
 • Tento týden si děti mohou na výuku nosit kalkulačky…

ČJS

 • Opakování Jan Lucemburský a Karel IV. (+ ve středu či čtvrtek testík – děti si v pátek odnesly portfolia a učebnice domů)
 • Václav IV. a Jan Lucemburský – nové učivo
 • V úterý Masopust – půjdeme na průvod v maskách

Každé úterý k nám budou docházet studenti PedF UK na náslechy a postupně na praktikum.

Děti mohou tvořit svá literární dílka na Autorské čtení, které se uskuteční dne 29.4.

Na třídní mailové adrese je mnoho námětů na procvičování ve všech stěžejních předmětech…

Co jsme v tomto týdnu dělali?

M: do 9/9, ČJ: do 55/3, Draci 19/7, 23/2, 25/7, 27/6, M: do 9/7, ČJS: Karel IV. – dokončení (život, dílo, manželky, stavby, rozvoj Prahy…).

 

Krásný víkend přeje

Pavla P.

 

Týdenní plán 25. 2. – 3. 3.

Vážení rodiče, milé děti,

následující týden bude opět plný krásných aktivit – od pondělí „duhovka“, dopravní výchova (27.2.), od 26. 2. naši třídu budou opět navštěvoval studentky pedagog. fakulty, které nejprve budou výuku sledovat a později se do ní i aktivně zapojovat, atd.

Co nás čeká v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • stále určování rodu, čísla a pádu u podstatných jmen
 • psaní koncovek
 • testování znalostí – určování rod, číslo, pád

M

 • zlomky
 • převody jednotek

ČJS

 • Karel IV. (stavby – shrnutí, manželky, život – řízené čtení), shrnutí
 • dopravní výchova

Co jsme stihli v tomto týdnu:

ČJ: do 54/5, draci do 22/3, M do 7/3, ČJS Karel IV. život, korunovační klenoty (vyrábění), UK, založení Nového Města (vycházka), Karlův most (Muzeum KM, komentovaná plavba po Vltavě, vycházka Prahou), Karlštejn (Noc na Karlštejně), móda a architektura – gotika

Akce

27. 4. – dopravní výchova (ve škole)

29. 4. – autorské čtení, děti mají možnost napsat své literární „dílko“ a to následně v tento den prezentovat před početným posluchačstvem z jiných tříd.

Přeji všem krásný víkend

Pavla P.

Týdenní plán 18. 2. – 24. 2.

Dobrý den,

ve dne 11. – 17. 2. budou jarní prázdniny a já Vám přeji, ať si je báječně užijete. Z toho důvodu (jako každé prázdniny) nedávám domácí úkoly, aby Vám zábavu nekazily zbytečné povinnosti…

Co nás čeká po prázdninách?

ČJ

 • Dokončení vzorů podstatných jmen rodu mužského
 • Opakování mluvnických kategorií rod, životnost, pád, vzor u všech rodů + testování znalostí
 • Psaní koncovek

M

 • Převody jednotek (pro velikou nemocnost opět přesunuto)
 • Zlomky a desetinná čísla

ČJS

 • Karel IV.

V pondělí začíná Duhová čeština, tzv. mixy. Děti Vám doma budou vyprávět o její organizaci a o co se konkrétně jedná.

V úterý 19.2. po prázdninách navštívíme Muzeum Karlova mostu. Součástí prohlídky bude i komentovaná plavba parníkem po Vltavě. Cena je 130,- Kč. Peníze budu vybírat hned v pondělí po prázdninách. Na výlet budeme vycházet hned po AJ, s sebou svačinku, Lítačku, vhodné oblečení. Děti budou vždy chvilku venku a chvilku v interiéru, kde se zahřejeme. Součástí plavby je i teplý nápoj. Návrat kolem 12.35.

Kam jsme došli tento týden? ČJ strana 51 (dokončit) , Draci do 22/3, M PS do 6/4, ČJS: Jan Lucemburský, doba Lucemburků – jak se žilo na vesnici a ve městě, vzdělanost, český jazyk v době Lucemburků, pověsti o Karlu IV….

Přeji Vám překrásné prázdniny plné sněhu a smíchu.

Pavla

Týdenní plán 4. 2. – 10. 2. 2019

Vážení rodiče, milé děti,

po pololetních prázdninách nás čeká mnoho nové látky, tak načerpejte potřebnou sílu a hurá do nového pololetí. Přeji Vám v něm mnoho štěstí, zdraví a nadšení!!!

ČJ

 • Opakování rod, číslo, pád a vzor u podstatných jmen rodu ženského a středního (i testování znalostí)
 • Vyvození mluvnických kategorií i rodu mužského (+ životnost)

M

 • Převod jednotek (z minulého týdne)
 • Práce s daty
 • Děti opět dostanou nové PS2

ČJS

 • Prosím o přinesení encyklopedií o historii ČR
 • Lucemburkové – Jan Lucemburský a Karel IV.

AKCE.

V pátek bude divadelní představení Karel Čapek: Pošťácká pohádka v divadle Glans, cena 80,- Kč, bude hrazeno z TF. Výuka probíhá dle rozvrhu…

V tomto pololetí pojedeme dne 15. 5. do středověké vesnice Botanicus. Cena bude 340,- Kč, vybírat se bude počátkem dubna (píši pro jistotu dopředu). Výlet není povinný, v případě Vašeho nesouhlasu bude Vašemu dítku zajištěna výuka v jiné třídě.

V blízké době také navštívíme muzeum Karlova mostu. Neude hrazeno z TF (cena 130,- Kč), datum bude upřesněn v dostatečném předstihu.

V tomto týdnu budou psát prověrku znalostí z ČJS ti, kdo ji ještě nepsali (opakování pravěk – poslední Přemyslovci).

Příští týden budou jarní prázdniny…

Pro chybějící – kam jsme došli v PS? ČJ: dokončení str. 49, Draci: dokončení str. 16, M: dokončení celého PS1 (nevyplněné úkoly můžete doplnit cvičně :-)), Početníček: celá str. 48.

 

Krásný prodloužený víkend a báječný první týden nového pololetí Vám přeje

 

Pavla P.