O Petra Rajtrová

Mgr. Petra Rajtrová, petra.rajtrova@fzs-chlupa.cz Děj, TU 8.B. vedoucí parlamentu 2.stupně Vystudovala Pedagogickou fakultu UK učitelství pro 2. a 3. stupeň obor dějepis - občanská výchova. Učila 6 let na základní škole v Praze 10, do naší školy přišla v roce 2009 po mateřské dovolené. Další vzdělávání: drogové prevence, dále několik školení zaměřených na rozšíření výuky občanské výchovy např. volba povolání, využití práva ve výuce

Run and help 2022

Doporučené

Po dvouleté pauze pořádá parlament 2.stupně tradiční běh pro Konto bariéry. Běh se bude konat na školním hřišti 2.6. 2022 od 18 hodin. Běh bude spojen s prodejní výstavou obrazů našich žáků, prodejem domácího pečiva a dalšími aktivitami.
Zveme rodiče, žáky současné a bývalé i veřejnost. Přijďte podpořit dobou věc a užít si prima akci.

 

Příběhy našich sousedů

Doporučené

Již po druhé se naše škola zúčastnila projektu Příběhy našich sousedů, který se věnuje moderním dějinám. Cílem tohoto projektu je najít v okolí školy člověka s silným životním příběhem a ten zpracovat nějakou poutavou formou. Náš tým ve složení Majda Snítilová, Jakub Melichar, Viki Lhotská a David Bláha si vybral paní Věru Bartoškovou, její život Celý článek

Školní potřeby pro nové spolužáky z Ukrajiny

Doporučené

Parlament 2.stupně zorganizoval sbírku pro naše nové spolužáky z Ukrajiny. Během tří dnů se sešlo obrovské množství pastelek, voskovek, temper, sešitů, lepidel a dalších užitečných věcí. Některé děti pořídily nebo věnovaly dokonce batohy, kufříky a penály. Věci jsme rozdělili a budou předány v pondělí před nástupem nových žáků do tříd. Zbylými pomůckami budou vybaveny další děti z Ukrajiny, které nastoupí na naši školu. Děkujeme za projev lidskosti a solidarity.

Dějepisná olympiáda 2022- obvodní kolo

Účast v obvodním kole dějepisné olympiády byla letos velmi úspěšná.
Robert Dorian Dostalík se umístil na 1. místě v Praze 13 a Nicol Sedláčková obsadila 3.místo. I třetí soutěžící z naší školy Majda Snítilová se zařadila mezi 9 úspěšných řešitelů. Tématem byla česká šlechta ve středověku a raném novověku a otázky prý byly zatraceně těžké.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy

 

Skutečně zdravá škola

Doporučené

Naše škola je zapojená do programu Skutečně zdravá škola. V rámci tohoto programu navázali členové parlamentu 2.stupně bližší spolupráci se školní jídelnou.
Nejprve jsme se byli podívat ve školní kuchyni, abychom viděli, jak se jídlo připravuje.
Potom jsem se sešli s paní hospodářkou a zástupci pracovnic školní kuchyně. Mluvili jsem o tom, co se nám v jídelně líbí, co dětem chutná, také o tom, co by se dalo vylepšit. Pro děti bylo určitě zajímavé vidět, jaké množství porcí se v jídelně připravuje  a poslechnout si, jaká kritéria musí školní kuchyně splňovat. Podobné besedy se v budoucnu budou moci zúčastnit všechny třídy v naší škole. Celý článek

Dějepisná olympiáda 2022 – školní kolo

Doporučené

Začátkem února proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády, téma znělo „Šlechta v proměnách času“. Školního kola se účastnilo 9 žáků, přišli dobře připravení a všichni se stali úspěšnými řešiteli.

Do obvodního kola postupují Robert Dorian Dostalík z 9.C, Nicol Sedláčková z 8.C a Magdalena Snítilová z 9.C, gratulujeme a 22.3. 2022 budeme všem třem držet palce.

Nelehké otázky školního kola můžete najít na www.talentovani.cz/dejepisna-olympiada.