O Veronika Santana

Veronika Santana, veronika.santana@fzs-chlupa.cz Vyučuje angličtinu na 1. stupni. Dlouhodobě pobývala a studovala v USA.

Angličtina, skupiny V.Santana, Halloween 2021

Doporučené

Halloween – Angličtina – skupiny Veronika Santana – 1.B,1.C,1.D, 2.A,2.B.2.C,2.D,4.B,4.C,5.A,5.C,5D

Letošní Halloween máme úspěšně za sebou, užili jsme si ho.
Přeji Vám všem v rámci možností krásný podzim!
Veronika Santana Celý článek

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D – Santana

Dobrý den, 

Učím v deseti třídách a proto není možné na Vaše dotazy reagovat obratem. Pokud i po přečtení Týdenního plánu nenaleznete odpověď na Vaši otázku, můžete mi napsat přes Komens. 

Veškeré informace týkající se výuky i domácí přípravy naleznete v TP. Děti, které mají  lékařská vyšetření, nemoc, pobyt u prarodičů atd.….mají vždy extra čas navíc na dodělání zameškaného učiva. 

TP budou i nadále v EŽK, Komens, Nástěnka třídy

Přeji Vám vše nejlepší

Veronika Santana

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D – dnes naposledy na webu školy. TP i nadále v EŽK/Komens/Nástěnka třídy/TP

Tvoření vět – práce s D.Ú. – AB str.32,33

Poslechová cvičení – vybarvování předmětů v návaznosti na poslech (AB str.34), následná společná kontrola

Příprava na D.Ú.:

AB str. 34 – do rámečků namalovat oblečení, dle vlastního výběru – slovní zásoba 4.lekce

AB str. 83,84 – nejprve vybarvit a přeložit (pevná čára) a rozstřihnout (přerušovaná čára)

Příběh „Favourite songs“ – poslech, překlad

Písnička „Put on your…“ – poslech, překlad, dramatizace

Tvoření vět: „Put on your…“, „Take off your…“ s doplněním oblečení (např. Put on your socks. Take off your hat. Put on your jumper.)

Doporučená videa na procvičení slovní zásoby:

https://www.youtube.com/watch?v=5e3kVR3wSSM

https://www.youtube.com/watch?v=2K-G5TasGL4

https://www.youtube.com/watch?v=a9fCoDWbMRw

 

Angličtina 5.D,5.E – Santana. Dnes naposledy na webu školy. TP i nadále v Komens/Nástěnka třídy/TP

Týdenní plán  8.2.-12.2.2021

Učím v deseti třídách a proto není možné na Vaše dotazy reagovat obratem. Pokud i po přečtení Týdenního plánu nenaleznete odpověď na Vaši otázku, můžete mi napsat přes Komens. 

Veškeré informace týkající se výuky i domácí přípravy naleznete v TP. Děti, které mají technické problémy při online výuce, lékařská vyšetření, nemoc, ….mají vždy extra čas navíc na dodělání zameškaného učiva. 

TP budu i nadále v EŽK, Komens, Nástěnka třídy, TP a nově i v TEAMS.

Přeji Vám vše nejlepší

Veronika Santana

Týdenní plán  8.2.-12.2.2021

Samostatná práce :

Průběžné vypracování cv. na UMIMETO

AB str.48/1,2,3,4 – spojování části slov, sestavování slov, doplňování – family members.

(následná společná kontrola proběhne při naší online hodině)

Online hodina:

Ukázky z projektů „My school“ , tvoření vět v návaznosti na dané projekty.

Procvičování – tvoření vět – popis osob – s použitím probrané slovní zásoby 2A lekce

Tvoření otázek a odpovědí – Have got positive/negative. Family members. Např. Have you got a brother? Yes, I have./ No, I haven´t.

Hry a aktivity na procvičení probrané slovní zásoby – popis osob, rodina.

Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=1Ner8zd7sJ0

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo

https://www.youtube.com/watch?v=VvrG4JguNQk

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D Dnes naposledy na webu školy. TP i nadále v EŽK/Komens/Nástěnka třídy/TP

Učím v deseti třídách a proto není možné na Vaše dotazy reagovat obratem. Pokud i po přečtení Týdenního plánu nenaleznete odpověď na Vaši otázku, můžete mi napsat přes Komens. 

Veškeré informace týkající se výuky i domácí přípravy naleznete v TP. Děti, které mají technické problémy při online výuce, lékařská vyšetření, nemoc, ….mají vždy extra čas navíc na dodělání zameškaného učiva. 

TP budu i nadále v EŽK, Komens, Nástěnka třídy, TP a nově i v TEAMS.

Přeji Vám vše nejlepší

Veronika Santana

 

TP 8.2.-12.2.2021

Průběžné vypracování cvičení na UMIMETO

Samostatná práce – AB str. 24/1, 24/2 (společná kontrola proběhne při naší online hodině)

ONLINE HODINA:

Práce s textem „What do people have for breakfast?“- čtení překlad.

Tvoření otázek a odpovědí v návaznosti na text.

Práce s AB – str.26 – rozšíření slovní zásoby „FOOD“

Opakování:

Spelling – food

Tvoření vět kladných i záporných – I like…, I don´t like…, He/She likes…, He/She doesn´t like…

Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=tqi6kX0B7v0

https://www.youtube.com/watch?v=AeDco_eYzyI

https://www.youtube.com/watch?v=ofN-8DxSvD8

 

 

 

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D – Santana

TP 1.2. – 5.2.2021

Tvoření vět – This is my …T-shirt (doplňování různých barev) – práce s D.Ú.

Záchrana obrázků – AB str. 35 – procvičování probrané slovní zásoby 4.lekce – clothes

Příprava na D.Ú. – AB str.33 – spočítat dané předměty a vybarvit

Příběh „My favourite…“ – poslech, překlad

Mixování barev – Praní prádla –  Spike and Ruby

Opakování –  barvy – AB str. 32

Kontrola práce v AB.

Odměny – samolepky, razítka viz. „MY ENGLISH ISLAND“ – portfolio

Doporučená videa na procvičení:

https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA

https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4

https://www.youtube.com/watch?v=GFSsRYmSlZ0