O Veronika Santana

Veronika Santana, veronika.santana@fzs-chlupa.cz Vyučuje angličtinu na 1. stupni. Dlouhodobě pobývala a studovala v USA.

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 18.2.-22.2.2018

Opakování – barvy, hračky, číslovky

Pokračování 3.lekce – Tvary – procvičování ústní formou

Příprava na domácí úkol (AB str.22,23)

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – pohádkový příběh „Monkey´s magic pipe/Kouzelná opičí píšťala“.

Příští týden proběhne kontrola práce v Activity book

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 4.2.-8.2.2019

Procvičování slovní zásoby 3.lekce – hračky

Opakování – barvy, číslovky

Práce s Activity Book  – konrola D.Ú, – 1.A – str.18,19) opakování slovíček – str.20, poslechové cvičení – procvičování barev a hraček (str.21)

Příprava na domácí úkol (1.B,1.C – str.18,19)

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – „How the bear lost his tail“

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 4.2.-8.2.2018

2.C – ŠVP

2.B

Procvičování slovní zásoby 3. lekce – ústní i písemnou formou

Tvoření vět kladných i záporných a použitím slovesa LIKE

Práce s activity book – opakování probraného učiva (AB str.25,26)

Příběh „Soup“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu

Příprava na domácí úkol – Mini book (AB str.73)

2.A,2.D

Procvičování slovní zásoby 3. lekce – ústní i písemnou formou

Tvoření vět kladných i záporných a použitím slovesa LIKE

Práce s activity book – opakování probraného učiva (AB str.25,26)

Příprava na domácí úkol – Mini book (AB str.73)

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou

Pohádkový příběh „How the bear lost his tail“

 

 

Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

4.2.-8.2.2018

5.A – ŠVP

5.C,5.D

Úvod do UNIT 3 – Part B – Have you got a pet? – nová slovní zásoba – Animals

Tvoření otázek a odpovědí – kladných i záporných – s použitím HAVE GOT

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Part C – Mut´s present. Práce s Activity book – poslechová cvičení

Rozšíření slovní zásoby – adjectives – popis osob a věcí

Aktivity a hry na procvičení učiva 3.lekce

Úvod do Part D – My school – nová slovní zásoba

 

 

Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 4.2.-8.2.2018

Probíhá kontrola práce ve šk.s. a AB

Rozšíření slovní zásoby –  práce s knihou

Pohádkový příběh „How the bear lost his tail“

3,D

Úvod do Unit 5 – At the park – nová slovní zásoba

Příběh „Let´s play football“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Poslechová cvičení – práce s Activity book

Tvoření otázek a odpovědí s použitím HAVE – v kladném i záporném tvaru

Opakování – číslovky 1-20 – ústní i písemnou formou.

3.E

Soutěže na opakování učiva 4.lekce – ústní i písemnou formou

Příprava na závěrečný test 4.lekce

Shrnující test 4.lekce

Úvod do Unit 5 – At the park – nová slovní zásoba

Příběh „Let´s play football“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace.

 

Angličtina 1.A,1.B,1.C

Týdenní plán 14.1.-18.1.2019

1.B – hodina odpadá – divadelní představení

1.A,1.C

Unit 3 – Come and play!

Hry a aktivity na procvičení nové slovní zásoby – hračky

Příběh „Four cakes“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Práce v AB – str.18 – samostatná práce, následná společná kontrola.

Příprava na domácí úkol (děti mají domalovat hračky ze str. 18 a vypracovat cvičení na straně 19)

Práce s knihou – rozšíření slovní zásoby – hračky.

Opakování – barvy, číslovky.