O Veronika Santana

Veronika Santana, veronika.santana@fzs-chlupa.cz Vyučuje angličtinu na 1. stupni. Dlouhodobě pobývala a studovala v USA.

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 27.1. – 31.1.2020

Soutěže a aktivity na procvičení slovní zásoby 4.lekce

Procvičování ústní i písemnou formou

Příprava na shrnující test Unit 4 (3.A,3.B – 3.2.2020, 3.C,3.D – 4.2.2020)

Příští týden proběhne kontrola práce ve šk.s, a AB

Angličtina 4.D,4.E – Santana

Týdenní plán 27.1.-31.1.2019

Prezentace projektů „Food“

Tvoření vět v návaznosti na projekty

Procvičování – určení času, jídlo během dne (Breakfast, Snack, Lunch, Dinner, …)

Rozšíření slovní zásoby – Extended Reading – My year of celebrations – práce s textem

Opakování probraného učiva 3.lekce – příprava na shrnující test

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 20.1.-24.10.2020

Úvod do Unit 3 -„I´m hungry“

Nová slovní zásoba – Food – Procvičování ústní i písemnou formou

Příběh – poslech, překlad

Song „Helping mum“

Rozšíření slovní zásoby – krátká videa – Food

 

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 20.1.-24.1.2020

Prezentování projektů „Food“

Tvoření vět v návaznosti na projekty

Procvičování – tvoření vět kladných i záporných s použitím „I like…/I don´t like…“, „He/She likes…/He/She likes…/He/She doesn´t like…

Společná kontrola práce v AB

Hry a aktivity na procvičení probrané slovní zásoby 4.lekce, příprava na shrnující test.

Angličtina 4.D,4.E – Santana

Týdenní plán 20.1.-24.1.2020

Procvičování probrané slovní zásoby 3.lekce – ústní i písemnou formou

Práce s AB – poslechová cvičení

Opakování – food, time, parts of the day

Příběh „At the restaurant“ – poslech, překlad, dramatizace

Práce s textem – „The Breakfast“ – nácvik správné výslovnosti, překlad

Příprava na projekt – „I have…“

Společná kontrola práce v AB

Rozšíření slovní zásoby – „Colin in Computerland“

Opakování učiva 3.lekce, příprava na shrnující test