O Veronika Santana

Veronika Santana, veronika.santana@fzs-chlupa.cz Vyučuje angličtinu na 1. stupni. Dlouhodobě pobývala a studovala v USA.

Angličtina 3.D,3.E – Santana

10.6.-14.6.2019

3.E ŠVP

3.D

Příprava na shrnující test učiva 3.ročníku

Shrnující test

Rozdávání projektů vytvořených ve šk.r.2018/2019

Opakování probraného učiva

Příští týden budeme mít poslední hodinu v tomto školním roce. Proto chci Vám i Vašim dětem už nyní popřát  pohodové léto plné odpočinku a krásných zážitků!!!

Veronika Santana 

 

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

 

Příští týden budeme mít poslední hodinu v tomto školním roce. Proto chci Vám i Vašim dětem už nyní popřát  pohodové léto plné odpočinku a krásných zážitků!!!

Veronika Santana 

Týdenní plán 10.6.-14.6.2019

Práce s D.Ú.z minulé hodiny – procvičování – předložky místo ON/IN/UNDER

Předávání certifikátu za práci v 1.ročníku (v AB)

Bonus – rožšíření slovní zásoby – příběh – video

Děti domácí úkol na příští hodinu nemají

 

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 10.6.-14.6.2019

Final test – Shrnující test učiva 2.ročníku

Příští týden budeme mít poslední hodinu v tomto školním roce. Proto chci Vám i Vašim dětem už nyní popřát  pohodové léto plné odpočinku a krásných zážitků!!!

Veronika Santana 

 

Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 10.6.-14.6.2019

Opakování učiva 5.ročníku – ústní i písemnou formou

Příprava na Final test

Final test

Prezentace projektů „Our city“ – tvoření otázek a odpovědí v návaznosti na projekty (5.D)

Aktivity na procvičení probrané slovní zásoby

Práce s Activity book.

Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 3.6.-7.6.2019

Unit 5 – Part D

5.A,5.D – prezentace projektů „OUR HOUSE“ – tvoření vět v návaznosti na projekty

5.A,5.C,5.D

Tvoření vět kladných a záporných, tvoření otázek – s použitím I can…/I can´t…Can I..?/ Can you…? etc

Opakování – prepositions of place, places in the city, furniture

Úvod do Unit 6 – popis osob,oblečení, denní aktivity

Present continuous – ING – Tvoření otázek a odpovědí

Práce v AB na procvičení probrané slovní zásoby.