O Veronika Santana

Veronika Santana, veronika.santana@fzs-chlupa.cz Vyučuje angličtinu na 1. stupni. Dlouhodobě pobývala a studovala v USA.

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 18.3.-22.3.2019

1.A – Školní akce s TU

1.B, 1.C

Procvičování slovní zásoby 4.lekce

Příběh „Favourite songs“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace.

Práce v AB. Písnička „Put on, take off “

Tvoření vět: „Put on your…“ „Take off your…“ s použitím slovní zásoby 4.lekce – oblečení

 

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 18.3.-22.3.2019

2.B, 2.A

Práce s AB – části těla

Prezentace minibook „Paint by…“

Příprava na D.Ú (AB.str.35,37)

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – Rumpelstiltskin/Rampelník.

2.C

Procvičování slovní zásoby Unit 4 – části obličeje /těla

Práce s D.Ú. z minulé hodiny

Rozšíření slovní zásoby – barvy vlasů

Práce v AB. Příprava na D.Ú

Básnička „I´ve got…“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Práce s textem – příprava na D.Ú (My minibook – Paint by…)

2.D – opakování probrané slovní zásoby 4.lekce

 

Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 18.3.-22.3.2019

Úvod do UNIT 6 – Greg´s flat

Nová slovní zásoby – Furniture

Procvičování nové slovní zásoby ústní i písemnou formou

Práce s Activity book – poslechová cvičení

Příběh „Where´s Hammy?“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Prepositions of place – ON, IN, UNDER

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – Rumpelstiltskin/Rampelník.

Příprava na projekt „My room“ – děti budou prezentovat v pátek 29.3.2019

Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 18.3.-22.3.2019

Dokončení prezentací „My dream school“ – tvoření vět v návaznosti na prezentace

Úvod do UNIT 4 – Time. Part A – What´s the time, please?

Procvičování nové slovní zásoby – ústní i písemnou formou

Práce s AB – poslechová cvičení

Tvoření vět s použitím ON, AT – dny v týdnu, určení času.

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 11.3.-15.3.2019

Pokračování v Unit 4 – oblečení. Práce s D.Ú. z minulé hodiny – popis oblečení – druh/barva. (AB str.28)

Procvičování – AB str.30 – počítání 1-5, barvy, oblečení

Příprava na D.Ú (AB.str.31) Děti si mají namalovat své nejoblíbenější tričko, nebo tričko jaké se jim líbí.

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – Příběh: Finn MacCool and the Giant´s causeway/ Fin Drsňák a obrův chodník.