O Veronika Santana

Veronika Santana, veronika.santana@fzs-chlupa.cz Vyučuje angličtinu na 1. stupni. Dlouhodobě pobývala a studovala v USA.

angličtina 3A,B,C,D

Dnes jsem dětem rozdávala opravené testy.Ačkoliv jsem tyto známky zapsala do Žákovských knížek, byly to testy zavádějící, hodnocené podle přísnější klasifikační stupnice.Od příštího týdne budu známkovat podle mírnější klasifikační stupnice.Test příští týden bude obsahovat látku z UNIT 2 – školní pomůcky a barvy.V následujích hodinách si budeme probranou látku z Unit 2 opakovat.

Angličtina 3ABCD- Santana

Tento týden pokračujeme v UNIT 2 – At school.Děti dostanou zadání domácího úkolu na týden příští a sice z HSAB str.15 a str.16.Děti prezentovali před třídou svůj projekt – My school bag.Stále si opakujeme slovíčka- školní pomůcky a barvy.Na lepší zapamatování hrajeme různé hry viz. HSCB str.8 a str.11.Z těchto slovíček si napíšeme příští týden test.Děti už znají písničku na procvičení částí dne „Good morning“ a také na procvičování číslovek „There were ten in the bed“.V následujících hodinách si zahrajeme hru na zopakování vět:“Can I borrow your…“ „Yes, here you are“ „No, you can´t“ . Během hodin se vracím i učivu již probranému a proto jsem ráda, že si děti na hodiny pravidelně nosí i svá portfólia s vypracovanými úkoly z hodin předešlých.

Angličtina 4A – Santana

Tento týden se budeme soustředit na věty typu:I´ve got…I haven´t got…(viz.D.Ú z hodin předešlých č.6) a She/He´s got…, She/He hasn´t got any… Věty si procvičíme při prezentaci projektu „My Family“.Také budeme opakovat číslovky 1-100 (viz.HSSB str.10 a HSAB str.12).Děti si pletou She a Her a He a His, mám proto připraveno několik aktivit, aby se vše lépe zapamatovalo. Chci pochválit děti a jejich veliké zlepšení při zpracovávání a odevzdávání domácích úkolů.Tak věřím, že to tak půjde i nadále :o)

Angličtina 4C- Santana

Tento týden je věnovaný opakování.Soustředíme na číslovky 1-100, ze kterých si příští týden napíšeme test.Test bude rozdělen na několik částí: Dětem nejprve budu diktovat číslovky, které si budou zapisovat(čísly) poté budou mít několik čísel napsaných(čísly) a budou je muset napsat slovy.A poslední část bude přesně naopak,čísla napsaná slovy, napsat číslovkami.Pro pomoc se podívejte do učebnice HSCB strana 10 a HSAB strana 12.Některé děti si stále pletou 13 a 30, tak snad si to během tohoto týdne zapamatují :o).Jsem ráda, že jsme věnovali téměř celou pondělní hodinu projektu „My Family“kde jsme stále opakovali věty typu:I´ve got…I haven´t got..She/He hasn´t got any…Nicméně je zapotřebí tyto věty i nadále trénovat.(tyto věty jsou v HSCB str.11 a DÚ č.6)Domácí úkol budu dětem zadávat ve čtvrtek HSAB,str.18.Musím pochválit, že konečně si již všichni poctivě píší zadání DÚ z druhé strany sešitu.

Angličtina 4.A a 4.C-SAN

Tento týden pokračujeme v UNIT 2, Happy Families, procvičujeme členy rodiny – ústní i písemnou formou, dále číslovky 1-100.V HSCB strana 11 si děti ve hře 2. aktivně procvičují Věty typu: „He/She´s got…“ „He/She hasn´t got..“.Rozdala jsem jim také cvičení na procvičení „I´ve got…“ „I haven´t got…“. Během hodin dávám dětem „Basic Questinons“ neboli základní otázky, ve kterých si opakujeme již probranou látku. Souběžně z učebnící pracuje i s Happy Street Activity book, kterou máme se 4.C probranou do 15 strany (Cvičení 2 na str.12, a cvičení 2 na str.14 jsou za domácí úkol na příští týden.)Ve 4.A byla jedna hodina angličtiny zrušena, takže domácí úkoly, které dostala 4.C tento týden dostanou ve 4.A v týdnu následujícím

Angličtina 3.A,B,C,D-SAN

Tento týden pokračujeme v Unit 2. Procvičujeme školní pomůcky a barvy, jak ústní tak písemnou formou.V Happy Street Activity Book(HSAB)máme hotova všechna cvičení až po stranu 14. Dětem rozdávám i cvičení navíc, ve kterých si procvičujeme například dny v týdnu, číslovky a věty: „Who is this?“ „What is this?“. V 3.A a 3.B jsme psali 2.test minulý týden ve 3.C a 3.D si ho napíšeme tento týden. V týdnu následujícím všem dětem oznámím výsledky jak z 1. tak i z 2. testu.