O Veronika Santana

Veronika Santana, veronika.santana@fzs-chlupa.cz Vyučuje angličtinu na 1. stupni. Dlouhodobě pobývala a studovala v USA.

Angličtina 4.A,4.C-SAN

Stále procvičujeme krátké věty:“What´s this?““¨What are these?““Is it…““Yes, it is…“ „No, it isn´t“ „What´s your name?“ dále procvičujeme spelling a numbers. Z Unit 1 bude tento týden plánovaný test. Začali jsme Unit 2 – Happy families.Nejprve jsme probrali slovíčka: Family members.Tyto slovíčka jsme si procvičili na cvičení 1 a 2 v učebnici HSCB, str.9. Současně s HSCB pracujeme i s HSAB. Soustředíme se také na Ona(SHE) a on (HE) a její (HER)a jeho (HIS).Domácí úkoly dávám průběžně a jejich zadání si děti píší z druhé strany školního sešitu angličtiny.

Angličtina 4.A,4.C-SAN

Stále procvičujeme krátké věty:“What´s this?““¨What are these?““Is it…““Yes, it is…“ „No, it isn´t“ „What´s your name?“ dále procvičujeme spelling a numbers. Z Unit 1 bude tento týden plánovaný test. Začali jsme Unit 2 – Happy families.Nejprve jsme probrali slovíčka: Family members.Tyto slovíčka jsme si procvičili na cvičení 1 a 2 v učebnici HSCB, str.9. Současně s HSCB pracujeme i s HSAB. Soustředíme se také na Ona(SHE) a on (HE) a její (HER)a jeho (HIS).Domácí úkoly dávám průběžně a jejich zadání si děti píší z druhé strany školního sešitu angličtiny.

angličtina 3A,3B,3C,3D- San

Tento týden píšeme 2 testy z Unit 1, stále procvičujeme věty:“Who is this?““It is…““What is your name?““My name is…“, numbers 1-12-ústně i písemně.Začali jsme Unit 2- At school.Děti se učí slovíčka potřebná ke zvládnutí této lekce- školní pomůcky.Tato slovíčka procvičují na básničce z HSCB,str.8.Unit 2 je také zaměřena na barvy a opět na číslovky.Souběžně s HSCB pracujeme i s HSAB.Domácí úkoly jsou dětem dávány průběžně a děti si zadání úkolu píší vždy z druhé strany školního sešitu angličtiny

Angličtina 4.A,4.C

V prvních hodinách jsme opakovali učilo 3.třídy a na různých hrách a aktivitách jsem si ověřovala u dětí jejich úroveň angličtiny. Pracujeme s učebnicí Happy House Class Book a Happy House Activity book, Unit 1 dokončíme příští týden a ve čtvrtek si z probrané látky napíšeme první testík. V Unit 1 se soustředíme zejména na věty typu „What´s this?“ „What are these?“.Také procvičujeme „Spelling“ neboli hláskování budu po dětech chtít, aby uměli vyhláskovat své křestní jméno i přijmení. Vysvětlili jsme si, jak se tvoří otázka“je to..?“ (Is it…?) a procvičovali jsme si tuto otázku při hře v HSCB na str.6.Unit 2 začneme probírat již příští týden. Tato kapitola je zaměřená na členy rodiny. Slovíčka členů rodiny (grandma,dad,sister, etc.)již známe díky aktivitám, které jsme již měli, zaměříme se na to, aby děti dokázali tyto slovíčka i správně napsat.Připravuji dětem i úkoly navíc.Písemné úkoly si děti již vypracované zakládají do svých portfólií a během školního roku se k nim ještě budeme vracet.

Angličtina,3.A,3.B,3.C,3.D San

První hodiny jsem opakovali učivo ze druhé třídy.Zároveň jsem si díky hrám u dětí ověřila jejich úroveň angličtiny.Začali jsme pracovat s učebnicí Happy House 1.Děti si nejprve poslechli text, poté jsme měli hry na procvičení vět:“What´s your name“, „Who´s this“.Dále procvičujeme čísla, aby je děti dokázali nejen dobře říci ,ale také napsat.V HS Class book jsme dokončili Unit 1 stejně tak jsme dokončili Unit 1 v HS Activity book. V pátek si napíšeme s dětmi první testík, který bude obsahovat látku, kterou mají zapsanou v sešitu.Každý den s dětmi procvičujeme krátké otázky a odpovědi typu: „What´s your name?“ „My name is…“ „How old are you?““My favourite colour is..“ atd. Během her si také procvičujeme části dne (Morning, Noon,…),dny (Monday,Tuesday,…)začínáme i měsíce v roce a řadové číslovky. V následujících hodinách se budeme připravovat na test z UNIT 1 a začneme Unit 2- At School. Mám připravené opět hry a soutěže, tak věřím, že si i nové učivo děti snadno zapamatují.Chystám dětem i úkoly navíc, které si vypracované zakládají do portfólií.Přeji si, aby děti tyto portfólia měli na hodiny, protože se budeme k některým z úkolů během školního roku vracet.