O Veronika Santana

Veronika Santana, veronika.santana@fzs-chlupa.cz Vyučuje angličtinu na 1. stupni. Dlouhodobě pobývala a studovala v USA.

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

TP 1.2.-5.2.2021

Průběžné vypracování cvičení na UMIMETO

Tvoření vět s použitím slovní zásoby 3.lekce „FOOD“ – věty kladné i záporné, 1.a 3.os.- I like/ I don´t like, He/She likes/He/She doesn´t like

Procvičování: Adverbs of frequency – ALWAYS, SOMETIMES, NEVER – tvoření vět

Rozšíření slovní zásoby – práce s textem „My year of celebration“ – četba, nácvik správné výslovnosti,  překlad

Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=bOzc-vF3jOQ

https://www.youtube.com/watch?v=WPTu1j6-B30

https://www.youtube.com/watch?v=ryh0XUk3ojc

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D – Santana

Týdenní plán 25.1.-29.1.2021

Hra na pana učitele/paní učitelku  “ Tvoření vět v návaznosti na D.Ú. (AB str.28)

Poslechové cvičení (AB str.29) vybarvování ponožek dle zadaných instrukcí (některé děti nestihly vybarvit celé, kdo nestihl v hodině, dodělá doma)

Příprava na D.Ú.

D.Ú. AB str. 30 – nejprve každý řádek vybarvit jinou barvou (např. všechny ponožky zeleně, sukně červeně, atd.), poté domalovat poslední ponožku, triko, sukni a svetr (domalovat podle nápovědy – kousky oblečení v řadě)

AB str. 31 – namalovat si svoje vlastní triko. Může to být nejoblíbenější triko, jaké děti mají, a nebo jaké by se jim líbilo.

Příběh „Two red socks“ – poslech, překlad

Pyramidová hra – procvičování probrané slovní zásoby – barvy, oblečení, školní pomůcky, hračky, …

Bonus – krátké video „Clothes“ – děti si mohou doma shlédnout celé viz. proklik v TP

https://www.youtube.com/watch?v=QUXbo77nB60

https://www.youtube.com/watch?v=5xq1bfk-2XI

Angličtina 5.D,5.E – Santana

Týdenní plán 25.1.-29.1.2021

Tvoření vět s použitím probrané slovní zásoby:

Místa ve škole i v okolí školy

Předložky místa

Tvoření vět s použitím: There is…/There are…

Prezentace projektů „My school“

Tvoření vět v návaznosti na projekty

Samostudium:

Průběžné vypracování cv. na UMIMETO

AB str.46/47 – doplnit chybějící slovíčka (nápovědu najdete na pravé straně na str.47)

Shlédnutí videí v tomto TP:

https://www.youtube.com/watch?v=vyXq6uZN1Sk

https://www.youtube.com/watch?v=7zCNjzTEOeI

https://www.youtube.com/watch?v=7zCNjzTEOeI

https://www.youtube.com/watch?v=s3jGBtNsyPo

https://www.youtube.com/watch?v=XGdKDemKF30

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 25.1.-29.1.2021

4.C,4.D – hodina odpadá, pololetní prázdniny

4.A,4.B:

Prezentace mini projektů

Tvoření vět s použitím slovní zásoby „Food“.

Věty kladné i záporné v 1. i 3.osobě

I like…I don´t like… He/She likes…  He​/She doesn´t like…

Kontrola samostatné práce – AB str.21/2. (Nejprve doplnit čas do hodin. Poté napsat větu s časovým údajem. A 1 větu s jídlem, které v danou dobu jíme. (nemusí se zakládat na pravdě)

např.:

I have breakfast at half past six.

I have cereal with milk.

Rozšíření slovní zásoby – nová slovíčka Food

Tvoření vět s použitím ALWAYS, SOMETIMES, NEVER

Práce s textem – ​CB str.18/1v – Četba – nácvik správné výslovnosti, překlad.

Cvičení v návaznosti na text 18/2

Samostudium :

Přečíst si text  CB str.18/1

Vypracovat AB str.21/cv.2

Podívat se na videa – Určení času (viz.minulý TP) a jídlo (tento TP)

https://www.youtube.com/watch?v=AvTiyEuQ6vI

https://www.youtube.com/watch?v=H5JlHCNKfbI

https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D – Santana

Týdenní plán 18.1.-22.1.2021

Hra na učitelku/učitele – Tvoření vět – This is a…(car, doll, train)

Společná kontrola D.Ú. z AB str.24 (Hračky, Barvy)

Procvičování probrané slovní zásoby – škola

Poslechová cvičení, následná společná kontrola (AB str.26,27)

Příprava na D.Ú. – AB str.28. Oblečení nejprve vybarvit a poté popsat

(např. A red hat. A yellow sock. atd…)

S tímto D.Ú budeme v příštím týdnu pracovat v hodině

Úvod do UNIT 4 „Dressing up“

Nová slovní zásoba – oblečení

Písnička „Where´s my…“ – poslech, překlad.

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U

https://www.youtube.com/watch?v=KBcJZOA3Cuk

https://www.youtube.com/watch?v=KDE6i_ZZkFU