O Veronika Santana

Veronika Santana, veronika.santana@fzs-chlupa.cz Vyučuje angličtinu na 1. stupni. Dlouhodobě pobývala a studovala v USA.

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 4.1.-8.1.2021

Milé děti a rodiče,

doufám, že jste měli možnost přes vánoční svátky načerpat energii do roku 2021. Jak jste již byli informováni, opět nastala distanční výuka. Bude probíhat jednu hodinu týdně (viz. naplánovaná schůzka v TEAMS). Dále je určena dobrovolná konzultace (která je také zapsána v TEAMS). 

TP vkládám pravidelně do Komens v Bakalářích, tak pro některé rodiče  i nadále na web školy. Prosím sledujte TP pravidelně a vypracovávejte zadané úkoly. Online hodina bude vždy kromě dalšího určena na kontrolu vypracovaných úkolů. 

Dětem jsem plánovala povánoční hodinu, která se odsouvá do doby, kdy se děti vrátí zpět do školních lavic a do té doby budeme pokračovat v práci v AB a CB.

Práce na tento týden:

Nová slovní zásoba – Unit 3 – Food, food, food!

Nejprve přečíst příběh „Shopping for mum“ (CB str.14)

Do školního s. napsat:

nadpis: Unit 3 – Food, food, food
pod nadpis opsat slovíčka z „nákupního seznamu“ v CB str.15. U mn.č. děti dopíši i j.č. např. bananas, a banana,atd.

práce v AB:

str. 18/ cv.2, str.19/ cv.2 ,str.20/3

proběhne společná kontrola při online hodině

Doporučená videa na rozšíření slovní zásoby:

https://www.youtube.com/watch?v=VF4O-GDIF0o

https://www.youtube.com/watch?v=XmUQVdEi5qE

https://www.youtube.com/watch?v=e3QfvB_iCHU

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D – Santana

Týdenní plán 4.1.-8.1.2020

Rozšíření slovní zásoby – vánoční dárky

Opakování – barvy, číslovky 1-10, hračky

Odpovídání na otázku „What´s your name?“ (Opakování 1.lekce)

Nová látka – tvary (CIRCLE, TRIANGLE, SQUARE)

Příprava na D.Ú. – AB str.22

Sledování krátkých videí na procvičení nové slovní zásoby

 

https://www.youtube.com/watch?v=jbxXG6hwcRk

https://www.youtube.com/watch?v=OEbRDtCAFdU

https://www.youtube.com/watch?v=AnoNb2OMQ6s

 

 

 

 

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 7.12.-11.12.2020

Prezentace projektů „My family“

Tvoření vět v návaznosti na projekty

Opakování slovní zásoby 2.lekce

Procvičování: číslovky 1-100, hláskování, rodina

Tvoření vět s použitím I have got…I haven´t got, He/She has got… He/She hasn´t got…

Shrnující test 2.lekce

Kontrola práce ve šk.š. a AB​

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D

Týdenní plán 7.12. – 11.12.2020

Společná kontrola D.Ú. (AB str.18)

Úvod do nové lekce – Unit 3  „Come and play!“

Příběh „Toys“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Písnička „The toy song“ – poslech

Příběh „Four cakes“ – poslech, překlad

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby – toys

Práce v AB – procvičování – barvy a nová slovíčka 3.lekce – poslech a následné vypracování cv. (AB str.21)

Příprava na D.Ú. – AB str.19 (Nejprve spojit začátek obrázku a konec obrázku. Poté spočítat předměty a zapsat počet a na závěr  předměty vybarvit – každé okénko jiná barva.)

Krátká videa na procvičování:

https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E

https://www.youtube.com/watch?v=RjRbX4UTOG8

https://www.youtube.com/watch?v=ZEk4vTc6VtU

Angličtina 5.D,5.E – Santana

Týdenní plán 30.11. – 4.12.2020

Práce v AB, následná společná kontrola

Rekapitulace – vypracovaná cvičení  Unit 0A – 1.C

Prezentace projektů

Tvoření vět v návaznosti na projekty

Příprava na test probrané lekce 0A-0D

(Test si děti napíší následující týden, kdy proběhne i hodnocení práce v AB)