O Veronika Santana

Veronika Santana, veronika.santana@fzs-chlupa.cz Vyučuje angličtinu na 1. stupni. Dlouhodobě pobývala a studovala v USA.

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 30.11.-4.12.2020

Procvičování probrané slovní zásoby 2.lekce – ústní i písemnou formou

Práce v AB, následná společná kontrola

Rozdání časopisu RR – listopad, prosinec

Prezentace projektů

Práce s projekty, tvoření vět v návaznosti na projekty

Příprava na shrnující test 2.lekce (bude se psát 11.12.2020)

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D – Santana

Týdenní plán 30.11. – 4.12.2020

Práce s D.Ú. – rozstříhané kartičky  (AB.str. 79)  – hra na učitele.

Tvoření vět s použitím slovní zásoby 1. a 2. lekce

Procvičování  číslovek a barev

Opakování slovní zásoby – školní pomůcky – lepení samolepek ​(AB str.17). Tvoření vět  „This is a…“ (pencil, book, ruler…)

Příběh „Abracadabra“ – poslech, překlad

Tvoření otázky v návaznosti na příběh „How many pencils?“ a​ odpovědi „…pencils.“

Příprava na D.Ú.  ů AB str.18 – děti mají za úkol obrázky domalovat a vybarvit  – příští hodinu začneme UNIT 3 a budeme se učit nová slovíčka (viz. AB str.18)

Sledování krátkého videa – Tvoření vět  – „How many…“

https://www.youtube.com/watch?v=d7hYjIV4AF0

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D – Santana

Týdenní plán 23.11 – 27.11.2020

Počítání 1-10

Procvičování  – Písnička „Ten little fingers“ ​

Kontrola D.Ú. z minulé hodiny (AB str.16)

Práce s AB str.16 – vybarvování předmětů a čísel v návaznosti na poslech. Následná společná kontrola.

Práce s CB –  Poslech, překlad a opakování vět (One and one more is two. Three and one more is four. Five and one more is six.)

Příprava na D.Ú. – AB str.79 – nejprve vymalovat, poté rozstříhat. Doma si děti mohou zahrát pexeso s dalšími členy rodiny a kartičky si děti přinesou na příští hodinu AJ, kdy s těmito kartičkami budeme pracovat

Doporučená videa na procvičení slovní zásoby – numbers:

https://www.youtube.com/watch?v=1zESB_QuCfg

https://www.youtube.com/watch?v=VK1zbwJrItI

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

Angličtina 5.D,5.E – Santana

Týdenní plán 23.11.-27.11.2020

Samostudium – průběžné zpracovávání úkolů na „UMIMETO“

Rozšíření slovní zásoby – sledování doporučených videí

Práce v AB Bloggers – str.38

Online hodina – práce s projekty

Tvoření vět v návaznosti na projekty

Společná kontrola práce v AB

https://www.youtube.com/watch?v=i7s9wWNkOpc

https://www.youtube.com/watch?v=hoyhPZDp3dE

https://www.youtube.com/watch?v=z595z_DmpmQ

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 23.11.-27.11.2020

​Samostudium – procvičování na „UMIMETO“

Práce v AB – str.1​3, cv.1,2

Online hodina – práce s projekty „MY FAMILY“

Tvoření vět v návaznosti na projekty

Videa na procvičení slovní zásoby 2.lekce:

https://www.youtube.com/watch?v=lDZA54Bi8sg

https://www.youtube.com/watch?v=uqNzV213Wc8

https://www.youtube.com/watch?v=zNLRiB-qOAs

Angličtina 5.D,5.E – Santana

Týdenní plán 16.11.-20.11.2020

Během samostudia si vypracujte project „HOBBIES“

Project „Hobbies“

Vyberete si minimálně 7 osob – volba je na Vás.

Nejdříve napíšete o sobě – Např. In my free time I like to read books. I don´t like gymnastics. atd…

U každé další osoby také napíšete co rád/ráda dělá  ve volném čase. Můžete si vybrat členy rodiny, ale můžete klidně přidat i své kamarády/kamarádky.

Při naší online hodině budeme s těmito projekty pracovat