O Veronika Santana

Veronika Santana, veronika.santana@fzs-chlupa.cz Vyučuje angličtinu na 1. stupni. Dlouhodobě pobývala a studovala v USA.

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 16.11.-20.11.2020

Během samostudia si děti vypracují project „MY FAMILY“

Project „MY FAMILY“:

Popsat svoji opravdovou rodinu, nebo rodinu vymyšlenou.

Projekt musí obsahovat minimálně 7 osob

U každé osoby musí být uvedeno, v jakém jsou vztahu (např. This is my mum. This is my grandma. This is my brother. This is my cousin. …..)

U každé osoby musí být uveden věk (např. My mum si forty-one years old.)

U každé osoby musí být minimálně jedna informace o tom, co má / nebo nemá daná osoba ráda. (Např. My brother likes lego. My dad doesn´t like vegetable.)

S projekty budeme pracovat v naší online hodině.

V online hodině budeme také pracovat s textem – The Fabulous Fortune Family  (CB str.12)

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D – Santana

Týdenní plán 16.11.-20.11.2020

Společná kontrola D.Ú – AB str.14

Tvoření vět – v návaznosti na vypracované cvičení  (AB str.14)

Procvičování: počítání 1-10

Děti si na prázdnou stranu v pracovním sešitě (AB str.76) namalují své ruce – nejprve obkreslí pravou a levou ruku a poté každý prst očíslují – začnou levou rukou. Tzn. malíček bude mít číslo 1, prsteníček č.2, prostředníček č.3, ukazováček č.4, palec č.5 a poté očíslují i obrys levé ruky. Palec bude mít č.6, ukazováček č.7, prostředníček č.8, prsteníček č.9 a malíček č.10.

V naší příští online hodině budeme na rukách, které si děti namalují do AB str.76,  trénovat počítání.

Příběh „Ten little fingers“ – poslech, překlad

Písnička „One, two three“ – poslech, překlad, dramatizace

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D – Prosím sledujte TP v EŽK .o)

Vzhledem k tomu, že jedna domácnost měla výpadek a nestálé internetové připojení, tak jsem se rozhodla, napsat věty, které děti v hodině slyšely a podle nich vybarvovaly obrázky (AB str.15)

1 žluté okno – one yellow window

2 červené tašky – two red bags

3 zelené tužky – three green pencils

4 modrá pera – four blue pens

5 růžových dveří – five pink doors

6 oranžových knih – six orange books

7 hnědých oken – seven brown windows

8 černých penálů – eight black pencil cases

9 fialových knih – nine purple books

10 šedivých tužek – ten grey pencils​

Angličtina 5.D,5.E – Santana – prosím sledujte TP v EŽK

Týdenní plán 9.11.-13.11.2020

Úvod do Unit 1C – Our hobbies challenge

Samostudium – projít si CB str.30,31

Do školního sešitu vytvořit vlastní příspěvek k výroční zprávě – inspirace viz. CB str.31/6 (nemusíte doplnit obrázkem ani fotografií. Stejně tak nemusíte psát název školy. Stačí jméno, věk a odpovědět na otázku „What do you like doing in your free time?“ Ideálně napsat minimálně pět krátkých vět. Při naší online hodině budete tyto věty číst.

Bloggers AB str.36,37,38- přečíst nejprve zadání a v návaznosti na to, vyplnit daná cvičení. Veškerou potřebnou slovní zásobu na doplnění cvičení najdete v CB str.30,31 a AB str.36,37​,38

Nové úkoly na umimeto Vám nedávám, myslím si, že je zbytečné Vás přetěžovat. Takže prosím průběžně pracujte s AB a CB. Veškerou zadanou práci si společně projdeme a provedeme kontrolu, popři. opravu chyb při naší online hodině ve čtvrtek 12.11.2020)

Zde jsou videa, která by Vám mohla pomoci se zapamatováním si slovní zásoby 1.lekce .o)

https://www.youtube.com/watch?v=gH89yUhIAV0

https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc

https://www.youtube.com/watch?v=90LfcLAjLiI

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana – Prosím sledujte TP v EŽK

Týdenní plán 9.11.-13.11.2020

Samostudium:

nejprve si v CB str.11 přečíst cv.1

Podle vzoru napsat do školního sešitu věty o VŠECH dětech z cv.2  – Holly, Will, Alice, Lucy, Max, Jenny

například:

Holly  hasn´t got any brothers or sisters.

Jenny hasn´t got any sisters, she has got two brothers.

atd…

Nezapomeňte na důležité pravidlo – HE/ SHE/ IT  HAS GOT, HASN´T GOT.
I/ YOU/WE/ THEY HAVE GOT, HAVEN´T GOT

A poté napište pravdivou větu o sobě

Například:

I haven´t got any brothers or sisters.

Při naší online hodině budeme tyto typy vět procvičovat

V hodině si také provedeme společnou kontrolu cvičení (AB str.10/2, 11/2)

A provedeme přípravu na projekt „MY FAMILY“

A zde jsou videa na procvičování:

https://www.youtube.com/watch?v=8–3Awe5dQU

https://www.youtube.com/watch?v=zxePnzWRfvQ

https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D – Santana – Prosím sledujte TP v EŽK

Žádost o spolupráci!!!

Prosím Vás o spolupráci. Bylo by dobré, aby se děti naučily, jak zapnout a vypnout mikrofon. Poté by nebyla nutná Vaše asistence. Chápu, že je stávající situace pro Vás náročná a pokud se děti naučí mikrofon ovládat, odpadne Vám alespoň jedna starost. Z technických důvodů musí mít děti během výuky mikrofon vypnutý a zapnou si jej pouze, když je k tomu vyzvu. Není možné děti dělit do ještě menších skupin a proto volíme tuto variantu řešení. Pokud budou mít i nadále někteří rodiče/ děti špatné připojení, přistoupíme i k dalšímu kroku a sice – vypnutí kamer.

Týdenní plán 9.11.-13.11.2020

Kontrola D.Ú – AB str. 12

Tvoření vět:

Snadnější varianta – bez použití barev např. „This is  ​my ….“ (This is pencil. This is my pen. This is my pencil case.)

Náročnější varianta  – s použitím barev např. „This is my…“ (This is my blue pencil. This is my red pen. This is my green pencil case.)

Opakování a procvičování – barvy, počítání 1-10, školní pomůcky

Práce s AB – str. 15. – Spojování a vybarvování dle pokynů. Následná společná kontrola

Ad. práce v AB str.15:

Děti budou mít v hodině nejprve za úkol spojit obrázek s odpovídající číslicí. Např. obrázek okna spojí s číslovkou jedna. Jakmile budou mít děti čísla s obrázky spojené, budu jim říkat věty, podle kterých budou vybarvovat.

Např. 1 yellow window – děti okno vybarví žlutě. 2 red bags – dětí vybarví tašky červeně atd.

Videa, pro rozšíření slovní zásoby a zpestření distanční výuky:

https://www.youtube.com/watch?v=lY8eIqCEu04

https://www.youtube.com/watch?v=1zESB_QuCfg

https://www.youtube.com/watch?v=wmsjmTUVHmc