O Hana Škorpilová

Mgr. Hana Škorpilová, hana.skorpilova@fzs-chlupa.cz TU 1.B, 1.patro, oranžová

25. 6. – 29. 6.

Vážení rodiče,
omlouvám se za zpoždění. Dnes jsem to teprve zjistila, že plán není vidět.
25. 6. 8:00 – nácvik na středeční šerpování 9. tříd. Naše děti si deváťáci vybrali sami.
8: 25 – odchod na filmové představení Planeta Česko
11:50 – výuka s dentální hygienistkou
Konec po 5. vyučovací hodině.

26. 6. – 28. 6. konec vyučování po 4. hodině, do 11:40.

26. 6. – děti si odnesou kufříky, cvičební úbor a obuv, vyklidí a umyjí skříňky, odevzdají klíčky, zkontrolují, vygumují a zalepí případná poškození půjčených knih, uklidí šanony a nechají ve škole na příští rok. Ve zbývajícím čase vyndáme P.S. a popovídáme ČJS o rostlinách a živočiších.

27. 6. – šerpování 9. ročníku PROSÍM O SLAVNOSTNÍ OBLEČENÍ a dále program podle počasí.

28. 6. – program dle počasí

29. 6. 1. v. h. bude rozdáno vysvědčení a ukončen školní rok v 8: 45
Prosím, dejte dětem desky na vysvědčení.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám krásné prázdniny mnoho silných zážitků, pohodu a v neposlední řadě žádné úrazy a nemoci.

18. 6. – 22. 6.

18. 6. sraz ve třídě v 7. 50. Do ZOO v batůžku svačina a pití, kapesník.

RÁNO VYBERU ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY, PRACOVNÍ SEŠIT Z MATEMATIKY A ČEŠTINY, ČLOVĚK A JEHO SVĚT, PÍSANKA.
PORTFOLIA, KTERÁ MAJÍ NĚKTEŘÍ DOMA – VŠE BY MĚLY DĚTI MÍT VE ŠKOLE.

Český jazyk:
Procvičování psaní i,y, psaní souhlásek uvnitř a na konci slova – spodoba: P-B, D-T, Ď–Ť, F-V. Napíšeme další opakovací práce. Vytvoříme vlastní příběhy.
PS 2.díl – Dokončení spojování vět do souvětí. Souhrnné opakování. Nedokončená cvičení můžete použít na opakování o prázdninách.

Dobrovolný d. ú. – podle zadání ve škole do úkolníčku, libovolný text psaný vázaným písmem do sešitu.

Psaní: dokončení.

Matematika:
PS 2.díl- Procvičování sčítání a odčítání do 100 a násobilka do 5. Prosím o procvičování cestou do školy také příklady, jaké jsou v P.S. na str. 61, 57, 53.
Opakujeme. Procvičujeme. Dokončujeme pracovní sešit – Nedokončená cvičení můžete použít na opakování o prázdninách.
Nepovinný d. ú. –podle zadání ve škole do úkolníčku,

Člověk a jeho svět–
PŘINÉST PRACOVNÍ SEŠIT- dokončíme přírodopisnou část.
Staré pověsti české.
Nácvik divadelního představení – UČIT SE ROLE. PŘINÉST KOSTÝMY.

22. 6. NAŠE DOPOLEDNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
25. 6. Planeta Česko- kino
25. 6. další návštěva zubní hygienistky- poslední vyuč. h.

4. 6. – 8. 6.

4. 6. v 17 hodin třídní schůzka ke škole v přírodě.
Jelikož se blíží škola v přírodě, prosím prohlédněte hlavičky. Máme již opět hlášené breberky.

Školní družina
Děti dostaly zápisní lístky na příští školní rok. Je nutné je odevzdat již toto pondělí.
Pokud nemáte další rok o družinu zájem, napište do družinového notýsku.

Protože proběhlo fotografování tříd, prosím o zaslání peněz, podle toho, kdo se kolikrát vyfotografoval. Děri si to měly zapsat do notýsku.

Český jazyk:
Procvičování psaní i,y. psaní souhlásek uvnitř a na konci slova – spodoba: P-B, D-T, Ď–Ť, F-V. Napíšeme další diktát. Vytvoříme vlastní příběhy.
Úvod do učiva o slovních druzích. Opakování psaní velkých počátečních písmen u vlastních jmen.
PS 2.díl – Spojování vět do jednoduchých souvětí. Souhrnné opakování.
Seznámování s vázaným písmem.
Dobrovolný d. ú. –do čtvrtka 39/2, 38/3, libovolný text psaný vázaným písmem do sešitu.

Psaní: str. 25 – 27.

Matematika:
PS 2.díl- Procvičování sčítání a odčítání do 100 a násobilka 2, 3 a 4. Prosím o procvičování cestou do školy apod.
Logické úlohy v PS. ZJISTI, VE KTERÉM DNU JSEM SE NARODIL -s připravenými dětmi vypracujeme str. 40 dole.
Nepovinný d. ú. 43/4, 42/3, 42/4 pro zájemce.

Člověk a jeho svět– Keltové, Germáni, Slované na našem území. Staré pověsti české.
Prosím o přibalení červené knihy komiksu z Vánoc se starými pověstmi českými, které jsme začali číst.
Nácvik divadelního představení – UČIT SE ROLE.
Preventivní program Kočičí zahrady.

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY

11. 6.- 15.6. ŠvP
18. 6. Exkurze do ZOO
25 .6. Planeta Česko- kino

21.5.-25.5.

Český jazyk:
Procvičování psaní i,y. psaní souhlásek uvnitř a na konci slova – spodoba: P-B, D-T, Ď–Ť, F-V. Pošlu diktát k opravě a podpisu. Napíšeme další diktát.
Úvod do učiva o slovních druzích. Opakování psaní velkých počátečních písmen u vlastních jmen.
PS 2.díl – Seznámení s ostatními slovními druhy- dokončení. Podstatná jména.
Další čtenářská dílna.
Seznámení s vázaným písmem.
Dobrovolný d. ú. –do pátku zadaný text psaný vázaným písmem.

Psaní: str. 19, 20, 21.
psaní vázaným písmem.

Matematika:
PS 2.díl- Procvičování sčítání a odčítání do 100 a násobilka 2, 3 a 4. Prosím o procvičování cestou do školy apod.
Nepovinný d. ú. 39/4

Člověk a jeho svět– Keltové, Germáni, Slované na našem území. Staré pověsti české.
Prosím o přibalení červené knihy komiksu z Vánoc se starými pověstmi českými, které jsme začali číst.
Preventivní program Kočičí zahrady /již 2. lekce/

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY

28. 5. Zubní prevence ve škole /1v.h./ v rámci programu Dětský úsměv
29. 5. KD Mlejn. Staré pověsti české
1. 6. fotografování třídního kolektivu i zvolených skupinek
11. 6.- 15.6. ŠvP
18. 6. Exkurze do ZOO
25 .6. Planeta Česko- kino

14. 5. – 18. 5.

14. 5. Odchod od školy v 7:30. Batůžek se svačinou, pitím, průkazkou-lítačkou, úkolníček a tužka. Vhodné sportovní oblečení- půjdeme do katakomb a projdeme Vyšehrad- exkurze.

18. 5. – 1.vyuč. hod. ve škole – Sférické kino : Původ života.

Český jazyk:
Procvičování psaní i,y. psaní souhlásek uvnitř a na konci slova – spodoba: P-B, D-T, Ď–Ť, F-V. Pošlu diktát k opravě a podpisu. Napíšeme další diktát.
Úvod do učiva o slovních druzích. Opakování psaní velkých počátečních písmen u vlastních jmen.
PS 2.díl – Seznámení s ostatními slovními druhy.
Dobrovolný d. ú. –do pátku rébusy na str. 30, 31, dále 31/3, 32/1b, 32 pro bystré hlavičky.

Psaní: str. 17, 18, 19.

Matematika:
PS 2.díl s. 37,38. Procvičování sčítání a odčítání do 100 a násobilka 2 a 3. Prosím o procvičování cestou do školy apod.
Nepovinný d. ú. 37/3, 38/4 a hra.

Člověk a jeho svět– Bronzové, železné. Keltové, Germáni, Slované na našem území.
Poslala jsem k nahlédnutí dějepisné portfolio s opakováním. Podobné testíky se budou opakovat.
Prosím o přibalení červené knihy komiksu z Vánoc se starými pověstmi českými, které začneme nyní číst.

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY

28. 5. Zubní prevence ve škole /1v.h./ v rámci programu Dětský úsměv
29. 5. KD Mlejn. Staré pověsti české
1. 6. fotografování třídního kolektivu i zvolených skupinek
11.6.- 15.6. ŠvP

9. 5. – 11. 5.

Český jazyk:
Procvičování psaní i,y. psaní souhlásek uvnitř a na konci slova – spodoba: P-B, D-T, Ď–Ť, F-V. Napíšeme diktát.
Úvod do učiva o podstatných jménech, slovesech, předložkách a spojkách. Opakování psaní velkých počátečních písmen u vlastních jmen.
PS 2.díl – Seznámení s ostatními slovními druhy. Básničky na téma pravěk.
Dobrovolný d. ú. –do pátku s. 28, 29- rébusy, 28/3, 33/4
Prezentace knihy se zvířecím hrdinou jsme ukončili.
Začátek četby poslední z povinných knih – pohádky.

Matematika:
PS 2.díl s. 35,36. Procvičování sčítání a odčítání do 100 a násobilka 2 a 3. Prosím o procvičování cestou do školy apod.
Nepovinný d. ú. 35/4, 35/2- jen ty, co ve škole nestihneme, 35/ sčítací tabulka
36/2 pro zájemce možnost si připravit pro ostatní podobnou hádanku.

Člověk a jeho svět– Bronzové, železné. Keltové, Germáni, Slované na našem území.
Poslala jsem k nahlédnutí dějepisné portfolio.
Prosím o přibalení červené knihy komiksu z Vánoc se starými pověstmi českými, které začneme nyní číst.

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
7.5. Ředitelské volno
14. 5. Staré pověsti české na Vyšehradě- exkurze.
18. 5. 1.vyuč. hod. ve škole – Sférické kino : Původ života.
28. 5. Zubní prevence ve škole /1v.h./ v rámci programu Dětský úsměv
29. 5. KD Mlejn. Staré pověsti české
1. 6. fotografování třídního kolektivu i zvolených skupinek
11.6.- 15.6. ŠvP