O Hana Srdínková

Mgr. Hana Srdínková, hana.srdinkova@fzs-chlupa.cz TU 3.C, 1.patro, oranžová

1.C – týdenní plán od 20.1. – 24.1.2020

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmena CH, F

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P,S,K,       Č,B,R,N,V,AU,OU,D,C,Z,H,Š,Ž,Ř a skládání slov z písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.54-61)

– psaní v novém PS Umím psát 1.díl (str. 2)

– čtení textu s porozuměním (přiřazení textu k obrázkům)

– recitační soutěž 1.tříd – texty básní (do 27.1. naučit 1 báseň na třídní kolo)

každodenní DÚ: čtení textů ze známých písmen nebo z knihy (10 min.)

MATEMATIKA – Aritmetika:

– porovnávání počtu (větší, menší, rovná se)

– součtové trojúhelníky

– sčítání do deseti, přepis čárek, teček do příkladů na sčítání

– Krokování dopředu a dozadu, kontrola a zápis pomocí čísel/šipek

– Dětský park: dokreslení stanovišť podle cest

– Vláčky: porovnávání vagónů

Geometrie: krychlové stavby (zápis umístění krychlí ve stavbě)

– geometrické tvary (stříhání papíru)

II.PS: výběr cvičení str.46-52

ČJS

– rozbor PL k tématu „Každý jsme jiný“ a dokončení tématu „Nikdo není jako já“ (PL)

– nová témata: S každým mám něco společného

– měsíce v roce a roční období (spojení s VV)

PS: str.25-26

AKCE:
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny

4.2.    Poetické shledání (školní kolo recitační soutěže)
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

28.4.  Výlet do Čechovy stodoly u Příbrami (Jarní zvyky a čarodějnice)

1.C – týdenní plán od 13.1. – 17.1.2020

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmena Ž,Ř

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B, R,N,V,AU,OU,D,C,Z,H,Š a skládání slov z písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.52-56)

– psaní v novém PS Umím psát 1.díl (str.1-2)

– čtení textu s porozuměním (odpověď na otázky z textu)

– souhrnný testík z ČJ

každodenní DÚ: pravidelné čtení textů ze známých písmen nebo z knihy

MATEMATIKA 

Aritmetika:

– porovnávání počtu (větší, menší, rovná se)

– sčítání do deseti, přepis čárek, teček do příkladů na sčítání

– součtové trojúhelníky

– Dětský park: dokreslení stanovišť podle cest

– krokování dopředu a dozadu a zápis pomocí čísel/šipek

– rytmus

– souhrnný testík z M

Geometrie:

– krychlové stavby

– geometrické tvary (stříhání papíru)

– praxe studentek PedF UK (středa,1.-2.vyuč.hodina)

2.PS: výběr cvičení str.46-50

ČJS – témata: S každým mám něco společného a Děti jako já (přiřazení textu)

PS: str.26-27

VV – žába (malování prstovými barvami, přiřazení k počtu)

ČSP – výroba žížaly (barevný papír, nůžky, lepidlo)

TV
– rozcvička (švihadla, prostná)

– skok na švédskou bednu (odraz z můstku)

– basketbal (technika, střelba na snížený koš)

 HV – rytmická cvičení, opakování písní s klavírem

 Akce

30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny                                                                                      15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

1.C – týdenní plán 6.1.-11.1.2020

ČESKÝ JAZYK

– povídání o vánočních prázdninách a co jsme zažili

– vyvození nových písmena H,Š

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B, R,N,V,AU,OU,D,C, Z a skládání slov z písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.48-53)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– dokončení psaní v PS Kreslím tvary (str.49) a úvod do PS Umím psát 1.díl

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy

každodenní DÚ: čtení textů ze známých písmen nebo ze své knihy (10 min.)                                           

MATEMATIKA
– opakování psaní číslic 1-10, přiřazení k odpovídajícímu počtu

– přepis čárek, teček do příkladů na sčítání

– Vláčky (porovnávání vagónů)

– diskuse nad obrázky V PS

– Dětský park: dokreslení stanovišť podle cest

– Krokování dopředu a dozadu a zápis pomocí čísel/šipek

Geometrie: stavby z dřívek ( vytvoř trojúhelník)

Dokončení 1.PS: výběr cvičení str.35-40

ČJS – České zvyky a tradice: svátek Tří králů

– téma: Třídění odpadů (Jak třídíme odpad) – PS: str.47 a pracovní list

Akce

30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

 

1.C – týdenní plán od 16.12. – 20.12.2019

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmena Z

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B, R,N,V,AU,OU,D,C a skládání slov z písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.45-48)

– psaní v pracovním sešitě Kreslím tvary (str.32,44-45), uvolňovací cviky a správné držení tužky

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy, hledání známých písmen a slov

každodenní DÚ: čtení textů ze známých písmen nebo z vlastní knihy (10 minut)

 MATEMATIKA – Aritmetika:

– rytmus

– Dětský park: vybarvení pěšinek, dokreslení stanovišť podle plánu

– Krokování dopředu a dozadu a zápis pomocí čísel/šipek

– Vláčky (porovnávání vagónů)

– přepis čárek, teček do příkladů na sčítání

– opakování psaní číslic 1-10, přiřazení k odpovídajícímu počtu

Geometrie:

– stavby z kostek a zápis do tabulky

– stavby z dřívek

PS: výběr cvičení str. 35-40 (dokončení 1. dílu PS)

ČJS

– návštěva vánoční výstavy v Betlémské kapli

– vánoční zvyky a obyčeje

– téma: Třídění odpadů (návaznost na ekologickou besedu), PS: str.46-47

 Akce

16.12. Návštěva vánoční výstavy v Betlémské kapli

19.12. Školní vánoční florbalový turnaj (vybraní žáci)

20.12. Vánoční posezení v 1.C

21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

1.C – týdenní plán od 9.12. – 13.12.2019

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmen D,C

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B, R,N,V,AU,OU

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.42-46)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– psaní v PS Kreslím tvary (str.22-23,34), uvolňovací cviky a držení tužky

– pondělní povídání o víkendu (lze donést předměty související s víkendem)

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy, hledání známých písmen a slov

každodenní DÚ: pravidelné čtení textů ze známých písmen nebo z vlastní knihy

 MATEMATIKA
Aritmetika:

– nové: součtové trojúhelníky (práce ve dvojicích: tabulka, fazolky)

– přepis čárek, teček do příkladů na sčítání

– opakování psaní číslic 1-10, přiřazení k odpovídajícímu počtu

– Krokování dopředu a dozadu a zápis pomocí čísel/šipek

Geometrie:

– manipulace s geom. tvary (čtverec, trojúhelník) – stříhání tvarů dle předlohy

PS: výběr cvičení str. 31-38

ČJS

– Každý jsme jiný (návaznost na projekt.den na téma: Dítě je dítě), PS str.24

– beseda na téma: Třídění odpadů a následný rozbor ve třídě

– adventní svátky a zvyky (sv. Lucie)

Akce

12.12. Edukativní beseda na téma: Ekologie a třídění odpadu (divadelní sál)          16.12. Návštěva vánoční výstavy v Betlémské kapli                                                 19.12. Školní vánoční florbalový turnaj (vybraní žáci)                                              20.12. Vánoční posezení v 1.C                                                                         21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny                                                                                      15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

1.C – týdenní plán od 2.12. – 6.12.2019

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmen V, dvojhlásky AU/OU

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B, R,N a skládání slov

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.40-43)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– psaní v pracovním sešitě Kreslím tvary (str. 22,38-39)

– uvolňovací cviky a nácvik správného držení tužky (postýlka, polštář, peřinka)

– pondělní povídání o víkendu (lze donést předměty související s víkendem)

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy, hledání známých písmen a slov

každodenní DÚ: čtení textů ze známých písmen nebo z vlastní knihy (10 min.)

MATEMATIKA
Aritmetika:

– psaní číslic 9,0,10 a opakování psaní číslic 1-8, přiřazení k odpovídajícímu počtu

– Krokování dopředu (hod 2 kostkami) a zápis pomocí čísel/šipek

– Dětský park: (vybarvení pěšinek, dokreslení stanovišť podle plánu)

– přepis počtu čárek, teček do číslic

Geometrie:

– stavby z kostek a určování podlaží stavby (zápis do tabulky)

PS: výběr cvičení str. 31-36

ČJS

– výlet za čerty a Mikulášem do Příbrami

– Každý jsme jiný (návaznost na projektový den na téma: Dítě je dítě)

PS: str. 24-25

Akce

3.12.  Výlet za čerty do Příbrami, odjezd v 7h15 od MŠ Ovčí hájek (info v mailu)

5.12.  Mikulášská nadílka ve škole

12.12. Edukativní kampaň na téma: Ekologie a třídění odpadu (divadelní sál)

18.12. Vánoční dílny

20.12. Vánoční posezení v 1.C

21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny