O Hana Srdínková

Mgr. Hana Srdínková, hana.srdinkova@fzs-chlupa.cz TU 3.C, 1.patro, oranžová

5.C TÝDENNÍ PLÁN 15.4. – 17.4. 2019

ČESKÝ JAZYK

– zájmena – rozdělení a určování, skloňování zájmena JÁ

– opakování učiva: podmět všeobecný/několikanásobný/nevyjádřený, shoda přísudku s několikanásobným podmětem; koncovky příd.jmen, vyjm.slova, ktg podst.jmen a sloves, sl. druhy, základní sklad. dvojice, vzorce souvětí, aj.

Výběr cvičení: PS II.: 20-24 U: str.111-115 PS BD: str.26-27

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (17,18); čtení z deníků páťáka

– autorské čtení (prezentace před třídou, zhodnocení)

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do  10.5. vypracovat: kulturní list a 5. čtenářský list z knihy dle svého výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu

MATEMATIKA

– objem, povrch, kostra – souhrn informací, modelování ve 3D

– opakování probraného učiva: zlomek a desetinné číslo, rovnice, písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem, dělitelnost čísel, různá matematická prostředí

Výběr cvičení:PS I str.29-32 PS II str. 19,23-26 U:str. 40-43,48-51 Poč.:str.52-55

ČJS:

EVROPA: Západní Evropa –  dokončení prac.listu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: výroba velikonočních ozdob

PLÁNOVANÉ AKCE

18.4. – 22.4.  Velikonoční prázdniny

29.4. – Autorské čtení: prezentace vlastní tvorby dětí na libovolné téma (příběh, pohádka, deník…). Prezentace a čtení úryvku před posluchači cca 3 minuty a následně odpovídání na dotazy posluchačů – do 15.4. odevzdání prací, předem možnost prezentace před 5.C

30.4. – program První pomoc hrou na téma: Krvácení a šok, DDM Praha 8

21.5. – workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum

31.5. – 3.6.  – školní výlet ve spolupráci s agenturou STAN

12.6.  od 9h30 – představení „Klapzubova jedenáctka“, divadlo Minor,

19.6. od 9h30 – představení Demokracie, divadlo Minor

5.C TÝDENNÍ PLÁN 8.4. – 12.4. 2019

ČESKÝ JAZYK

– zájmena – rozdělení a určování

– čtvrtletní test

– opakování učiva: podmět všeobecný/několikanásobný/nevyjádřený, shoda přísudku s několikanásobným podmětem; koncovky příd.jmen, vyjm.slova, ktg podst.jmen a sloves, sl. druhy, základní sklad. dvojice, vzorce souvětí, aj.

Výběr cvičení: PS I.: str. 42,44 PS II.: 20-24 U: str. 60-64, 111-115 PS BD: str.26-27

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (11,14); čtení z deníků páťáka

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do  10.5. vypracovat:  2.kulturní list a 5. čtenářský list z knihy dle svého výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu

MATEMATIKA

– objem, povrch – úvod (zmapování informací, modelování ve 3D)

– opakování probraného učiva: zlomek a desetinné číslo, rovnice, písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem, dělitelnost čísel, různá matematická prostředí

– čtvrtletní test

Výběr cvičení:PS I str.29-32;PS II str.19,23-26;U:str.36-43,48-51,76-83 Poč.:str.41,52-55

ČJS:

EVROPA: Západní Evropa –  vypracování prac.listu

v době ČJS preventivní program na téma: Partnerství, vztahy a sexualita

HV: zopakování názvů not, notová osnova, houslový klíč

ICT: Excel – dokončení tvorby tabulky o střední Evropě

PLÁNOVANÉ AKCE

9.4. – prevence na téma: „Partnerství, vztahy a sexualita“

18.4. – 22.4.  Velikonoční prázdniny

29.4. – Autorské čtení: prezentace vlastní tvorby dětí na libovolné téma (příběh, pohádka, deník…). Prezentace a čtení úryvku před posluchači cca 3 minuty a následně odpovídání na dotazy posluchačů – do 15.4. odevzdání prací, předem možnost prezentace před 5.C

30.4. – program První pomoc hrou na téma: Krvácení a šok, DDM Praha 8

21.5. – workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum

31.5. – 3.6.  – školní výlet ve spolupráci s agenturou STAN

12.6.  od 9h30 – představení „Klapzubova jedenáctka“, divadlo Minor,

19.6. od 9h30 – představení Demokracie, divadlo Minor

5.C TÝDENNÍ PLÁN 1.4. – 5.4. 2019

ČESKÝ JAZYK

– nové učivo: podst. jména pomnožná, látková, hromadná; zájmena a rozdělení (úvod)
– opakování učiva: podmět nevyjádřený/několikanásobný/všeobecný, shoda přísudku s několikanásobným podmětem; koncovky příd.jmen, vyjm.slova, ktg podst.jmen a sloves, sl. druhy, základní sklad. dvojice, vzorce souvětí, aj.

Výběr cvičení: PS I.: str.44-48 PS II.: 20-24 U: str. 60-64, 75-83, 111-115, PS BD: str.26-27, 33-39

ČTENÍ A SLOH
– prezentace čten.listu dle rozpisu (11,13,14,15,16); čtení z deníků páťáka

MATEMATIKA

– úvod: objem, povrch(zmapování informací, modelování ve 3D)

– práce s daty, grafy, aritmetický průměr

– opakování probraného učiva: zlomek a desetinné číslo, písemné +/-/./:; rovnice (Děda Lesoň, Hadi, slovní úlohy, váhy, šipkové grafy); dělení dvouciferným číslem, dělitelnost čísel, různá matematická prostředí

Výběr cvičení:PS I str.29-32, 36-40 PS II str. 19,23-26 U:str. 36-43,48-51,76-83 Poč.:str.32,49,52-57

ČJS

– EVROPA: Střední Evropa –  dokončení prac.listu

– HISTORIE: Život v 18.st.(dram.výchova), Manufaktury a první stroje (PL)

VV/ČSP: výroba výzdoby a dárků k zápisu 1.tříd na téma: Vesmír

ICT: Excel – dokončení tvorby tabulky s daty o spolužácích

PLÁNOVANÉ AKCE

9.4. – prevence na téma: „Partnerství, vztahy a sexualita“

18.4. – 22.4.  Velikonoční prázdniny

24.4. 2019: workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum

29.4. – Autorské čtení: prezentace vlastní tvorby dětí na libovolné téma (příběh, pohádka, deník…). Prezentace a čtení úryvku před posluchači cca 3 minuty a následně odpovídání na dotazy posluchačů – do 15.4. odevzdání prací, předem možnost prezentace před 5.C

30.4. – program První pomoc hrou na téma: Krvácení a šok, DDM Praha 8

31.5. – 3.6.  – školní výlet ve spolupráci s agenturou STAN

12.6.  od 9h30 – představení „Klapzubova jedenáctka“, divadlo Minor,

19.6. od 9h30 – představení Demokracie, divadlo Minor

5.C TÝDENNÍ PLÁN 25.3. – 29.3.2019

ČESKÝ JAZYK

– nové učivo: holý/rozvitý podmět, nevyjádřený podmět, několikanásobný podmět a shoda přísudku s několikanásobným podmětem

– opakování učiva: koncovky příd. jmen měkkých/tvrdých/přivlastňovacích, vyjm.slova,

ktg podst.jmen, ktg sloves, slovní druhy, základní sklad. dvojice, vzorce souvětí, aj.

Výběr cvičení: PS I. 5.tř.: str. 40-48 U: str. 60-67, 71, 75-80 PS BD: str.8, 33-39

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (11,13,14); čtení z deníků páťáka

– práce s textem: výpisky k ČJS (Marie Terezie a Josef II.)

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do 10.5. vypracovat: 2.kulturní list a 5.čten.  list z knihy dle svého výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu

MATEMATIKA

– nové: práce s daty, aritmetický průměr, grafy

– zlomek a desetinné číslo; rovnice (Děda Lesoň, Hadi, sl.úlohy, šipk. grafy)

– opakování probraného učiva: písemné +/-/./:; dělení dvoucif. číslem, různá matematická prostředí

Výběr cvičení:PSI str.29-32,36-40 PSII str. 19,23-26 U:str. 36-39,44-51,80-83 Poč.:str.29-32,52-56

ČJS

– EVROPA: Střední Evropa – vypracování souhrnného prac.listu

– HISTORIE: Světlo rozumu (osvícenství) a vláda Marie Terezie a Josefa II.

HV: zpěv vybrané písně – tř.kolo a výběr zástupců na šk.kolo But. zvonečku

– možnost doprovodu na hudební nástroj, možnost zpěvu ve dvojicích/skupině

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP: výroba výzdoby k zápisu 1.tříd na téma: Vesmír

ICT: Excel – vytvoření tabulky s daty o spolužácích

PLÁNOVANÉ AKCE

9.4. – prevence na téma: „Partnerství, vztahy a sexualita“

18.4. – 22.4.  Velikonoční prázdniny

24.4. 2019: workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum

29.4. – Autorské čtení: prezentace vlastní tvorby dětí na libovolné téma (příběh, pohádka, deník…). Prezentace a čtení úryvku před posluchači cca 3 minuty a následně odpovídání na dotazy posluchačů – do 15.4. odevzdání prací, předem možnost prezentace před 5.C

30.4. – program První pomoc hrou na téma: Krvácení a šok, DDM Praha 8

31.5. – 3.6.  – školní výlet ve spolupráci s agenturou STAN

12.6.  od 9h30 – představení „Klapzubova jedenáctka“, divadlo Minor,

19.6. od 9h30 – představení Demokracie, divadlo Minor

5.C TÝDENNÍ PLÁN od 18.3. – 22.3.2019

ČESKÝ JAZYK

– nové učivo: přídavná jména přivlastňovací

– opakování učiva: koncovky přídavných jmen měkkých/tvrdých, vyjmenovaná slova, ktg podst.jmen, ktg sloves, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; zdvojené souhlásky, slovní druhy, shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice, vzorce souvětí, atd.)

Výběr cvičení: PS I. 5.tř.: str. 33-40 U: str. 49-61, PS BD: str. 7-8, 22-25

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (11,12,13); čtení z deníků páťáka

 TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do  10.5. vypracovat: 2. kulturní list a 5. čtenářský list z knihy dle svého výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu

MATEMATIKA

– zlomek a desetinné číslo – souhrn znalostí a nové informace

– rovnice (Děda Lesoň, Hadi, slovní úlohy, váhy, šipkové grafy)

– opakování probraného učiva: písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem, dělitelnost čísel, různá matematická prostředí,

Výběr cvičení: PS I str.28-29; 36-40 PS II str. 23-26 U: str. 36-50,80-83 Poč.:str.15-31

ČJS

– EVROPA: Slovensko – vypracování prac.listu, testík: Rakousko, Slovensko

– HISTORIE: Světlo rozumu (osvícenství) a vláda Marie Terezie – úvod

ICT: Excel – další informace, vytvoření tabulky s daty o spolužácích

PLÁNOVANÉ AKCE

9.4. – prevence na téma: „Partnerství, vztahy a sexualita“

18.4. – 22.4.  Velikonoční prázdniny

24.4. 2019: workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum

29.4.   Autorské čtení: prezentace vlastní tvorby dětí na libovolné téma (příběh, pohádka, deník…). Prezentace a čtení úryvku před posluchači cca 3 minuty a následně odpovídání na dotazy posluchačů – do 15.4. odevzdání prací, předem možnost prezentace před 5.C

30.4.  program První pomoc hrou na téma: Krvácení a šok, DDM Praha 8

31.5. – 3.6.  Školní výlet ve spolupráci s agenturou STAN

 

TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 11.3. – 15.3.2019

ČESKÝ JAZYK

– nové učivo: přídavná jména přivlastňovací; slova přejatá – dokončení

– opakování učiva: koncovky přídavných jmen měkkých/tvrdých, ktg podst.jmen, ktg sloves, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; zdvojené souhlásky, slovní druhy, shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice, vzorce souvětí, atd.)

Výběr cvičení: PS I. 5.tř.: str. 31, 33-40 U: str. 43-45, 49-61, PS BD: str. 6-8, 25

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (11,12,13); čtení z deníků páťáka

– čtenářská dílna (k festivalu dokumentárních filmů Jeden svět 14.3.2019)

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do 15.3. vypracovat: čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

MATEMATIKA

– část, zlomek a desetinné číslo – souhrn znalostí a nové informace

– rovnice (Děda Lesoň, Hadi, slovní úlohy, váhy, šipkové grafy)

– opakování probraného učiva: písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem, dělitelnost,   různá matematická prostředí

Výběr cvičení: PS I str.27-29; 33, 38-40 PS II str. 23-25 U: str. 36-39,44-47,76-77 Poč. 5.tř.:str.7-29

ČJS

– EVROPA: Slovensko – vypracování prac.listu, opakování: Rakousko

– HISTORIE: J.A.Komenský a škola v 17.století, testík: baroko, život podle společenských vrstev

– návštěva festivalu dokumentárních filmů Jeden svět

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP: výroba škrabošek z obrysů rukou (Masopust) II.

ICT: Excel – základní informace, vytvoření jednoduché tabulky (rozvrh hodin)

PLÁNOVANÉ AKCE

14.3. – festival dokumentárních filmů „Jeden svět“ pro 1.stupeň, kino Lucerna

9.4. – prevence na téma: „Partnerství, vztahy a sexualita“

18.4. – 22.4.  Velikonoční prázdniny

24.4. 2019: workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum

29.4. – Autorské čtení: prezentace vlastní tvorby dětí na libovolné téma (příběh, pohádka, deník…). Prezentace a čtení úryvku před posluchači cca 3 minuty a následně odpovídání na dotazy posluchačů – do 15.4. odevzdání prací, předem možnost prezentace před 5.C