O Vladimíra Strculová - Procházková

Vladimíra Strculová- Procházková, vladimira.strculova@fzs-chlupa.cz TU 4.B, koordinátor školního parlamentu, vedoucí Chlupíkova divadelního léta Na prvním stupni učí od r.1989. U nás ve škole je od r.1999. Často využívá prvky dramatické výchovy. Vede kroužky: francouzština Je mezinárodní lektorkou RWCT (kritické myšlení) a spolupracuje i s Novou školou Brno (činnostní učení). Má na starosti organizaci tradičního festivalu Chlupíkovo divadelní léto.

5.B – návrat k ŠVP

Vážení rodiče,

na zimní škole v přírodě jsme si užili poslední krásný sníh, sluníčko, namrzlo i tání, mlhu i pod mrakem. Prostě vše, co nabízí Černá Hora. Do Prahy jsme se vrátili na jaře. Děti všechny lyžují, řekla bych, jen s malými rozdíly. Rozdělení do pokojů nakonec proběhlo naprosto bez problémů, děti spolupracovaly. Na sjezdovkách si bez řečí pomáhaly. Z deníčků byste se měli dovědět, co jsme prožívali /u některých to děti musí dovyprávět/. Věřím, že se jim na horách líbilo. Mně ano.

V pondělí jdeme do divadla.

Vlaďka Strculová Procházková

5.B prosba

Vážení rodiče,

s dětmi se snažíme domluvit letní školu v přírodě. Máme termín 24. – 27. 6. 2018, Nejvíce úspěšný byl klasický pobyt v budově /myslím v Kořenově/. Ale pro případ, že by bylo obsazeno, nemá někdo z vás nápad, kam bychom mohli vyrazit /cca 4 dny, může být i stan, i jednodušší ubytování/. Podle mne dávají děti hodně důraz na sportovní vyžití, výlety..  Díky moc za každý dobrý nápad. V daném termínu nabídla pomocnou ruku jako doprovod paní Stejskalová. Nepřidal by se k nám ještě někdo?

Vlaďka Strculová Procházková

5.B – škola v přírodě

Vážení rodiče,

jsem moc ráda, že se paní ředitelce podařila sehnat náhradní zimní škola v přírodě. I pro novou platí stále stejné informace. Odjezd v sobotu ve 12.30 od bývalého Sportcentra. Sraz ve 12 hodin. Lyže zabalené do vaku, cedulky na zavazadla. Bezinfekčnost by neměla být starší tří dnů. Potvrzení od lékaře platí dva roky. Nutná kopie kartičky pojištěnce. Prosím o pečlivé vyplnění případných problémů, braní nezbytných léků, telefonního spojení. Stále platí, že děti neberou mobily /mají možnost zavolat si od dospělých/, volné chvíle vyplníme stolními hrami, čtením, učením, finanční gramotností atd.

Pokud máte něco do našeho „obchůdku“ – drobné věci, dobrůtky… budu ráda /můžete přinést ještě tento týden nebo předat u autobusu/. Využijeme i při hledání pokladu, popřípadě po škole v přírodě ve škole.

Obědy jsem odvolala, kromě těch, co na školu v přírodě nejedou. Ti, co nejedou na ŠVP z důvodu nemoci či úrazu, si prosím obědy ohlídejte.

Po příjezdu jdeme hned v pondělí do divadla Glanc /ve škole/ od  10 hodin na Pošťáckou pohádku.

Vlaďka Strculová Procházková

5.B – důležitá informace

Vážení rodiče,

někteří žáci v naší škole začali používat aplikaci Sarahah . Jde o aplikaci určenou lidem od 17 let, kterou je, vzhledem k možnosti zůstat anonymní, velmi snadné zneužít pro kyberšikanu. Znovu doporučujeme mít přehled o tom, které aplikace dítě používá a některé případně blokovat či vymazat.

Vlaďka Strculová Procházková

5.B – přihlášky na víceletá gymnázia

Vážení rodiče, dovolím si připomenout, že je nutné nahlásit adresu a název školy, o  kterou máte zájem /víceleté gymnázium/, do tohoto úterý 21.2. Na tento den /17 hodin/ je také plánováno setkání vedení školy s rodiči dětí, které mají zájem o studium na víceletém gymnáziu.

Vlaďka Strculová Procházková

Postup:
1. Žák odevzdá výchovným poradkyním (1.st pí Charvátová, 2. st pí Kroftová) název a adresu škol, kde se chce ucházet o přijetí, dostatečně před termínem podání přihlášek (lze poslat lístek po dítěti nebo mail : charvatova@fzs-chupa.cz  nebo andrea.kroftova@fzs-chlupa.cz )
2. Škola vytiskne přihlášku, potvrdí ji a předá žáku/zákonnému zástupci. Vzhledem k tomu, že osobní údaje na přihlášce tiskne škola ze školního evidenčního programu, je třeba zkontrolovat údaje, které jsou v něm zapsány – na začátku šk. roku dostali rodiče k podpisu správnost údajů na třídních schůzkách, před podáváním přihlášek všichni žáci 9. ročníku dostanou cvičné přihlášky v rámci předmětu PČ (volba povolání) ještě jednou. Rodiče žáků z 5. a 7. tříd, kteří se budou ucházet o přijetí na víceletá gymnázia, si mohou kontrolu vyžádat u výchovných poradkyň – prosíme věnujte údajům dostatečnou pozornost!
4. Zákonní zástupci si ve škole vyzvednou zápisový lístek, který je třeba odevzdat na škole, kam bude dítě případně přijato, a to na schůzce 20.2. 2018 v 17:00, v případě, že v tomto termínu nemůžete, dojednejte si prosím jiný s výchovnými poradkyněmi.
3. Žák/Zák. zástupce žáka odevzdá přihlášku na zvolených školách ve stanoveném termínu.