O Vladimíra Strculová - Procházková

Vladimíra Strculová- Procházková, vladimira.strculova@fzs-chlupa.cz TU 4.B, koordinátor školního parlamentu, vedoucí Chlupíkova divadelního léta Na prvním stupni učí od r.1989. U nás ve škole je od r.1999. Často využívá prvky dramatické výchovy. Vede kroužky: francouzština Je mezinárodní lektorkou RWCT (kritické myšlení) a spolupracuje i s Novou školou Brno (činnostní učení). Má na starosti organizaci tradičního festivalu Chlupíkovo divadelní léto.

2.C – změna programu

Vážení rodiče, v pátek jdeme mimořádně do knihovny Na Skalce – musíme uvolnit naši třídu, ve které budou probíhat volby. Odchod od školy hned po osmé – sejdeme se ve vestibulu školy. Návrat do 11.20, kdy v pátek končí všechny druhé třídy. Školní družina bude fungovat, ale nevím kde. Určitě bude oznámeno ve vestibulu na nástěnce. Doprovod některého z rodičů na akci vítám. Vlaďka Strculová

Nejbližší akce v týdnu od 11.října do 15.října

Připomínám všem, že 11.října jdeme do ekotechnického muzea v Praze- Bubeneč. Jedná se sice o divadelní představení Putování ve větvích, ale bude probíhat v prostorách, kde bude pravděpodobně velká zima a vlhko. Prosím, oblékněte děti teple, dejte jim dobré boty. Potom už jen stačí svačina a pití. Sejdeme se ve škole jako normálně, od školy odejdeme nejpozději do 8.30 a ke škole se vrátíme do 12.30.

Ve středu 13.10. proběhne ve třídě beseda s maminkou Lucky Císařové – zdravotní sestřičkou, v rámci projektu Zaměstnání rodičů. Tímto také mamince Lucinky moc děkuji.

Nezapoměňte, že poslední týden v říjnu je volno.

Přeji krásný víkend, vypadá, že konečně bude trochu sluníčka. Vlaďka Strculová

Týden od 29.září do 1.října 2010

Vážení rodiče, chtěla bych připomenout, že zítra /tj. ve středu/ jdeme pozorovat život u vody /druhý rybník – pod tubusem metra/. Samozřejmě záleží na počasí – v každém případě oblékněte děti teple a proti vlhku.
Ve čtvrtek budeme ve škole péct chleba /pod vedením odborníka/ – částku 60,- beru z konta. A v pátek poběžíme Podzimní běh 2.tříd na školním hřišti. Hodinu dětem ještě upřesním.
Nevím, nevím, jak to bude s víkendovým výletem na kola…?
Výuka prvouky v 1. období ve spojení s ostatními předměty uplatňuje v rozsahu přiměřeném chápání žáků tohoto věku prvky enviromentální výchovy. Žáky učíme citlivému přístupu k přírodě, lásce k okolní krajině, k obci, její minulosti a přítomnosti.
Žákům dáváme příležitost k tomu, aby si uvědomili propojenost vztahů mezi člověkem a přírodou a možnost člověka přírodu ovlivňovat. Učíme je rozlišovat pozitivní způsoby působení člověka v přírodě od způsobů negativních. Žáci poznávají význam a úkol jednotlivých profesí ve vztahu k životnímu prostředí. Necháme je objevovat možnosti ke zlepšování okolního prostředí a péči o něj. Dáváme jim prostor pro nápady co dělat teď, aby i v budoucnosti bylo na Zemi zdravé životní prostředí. Vytváříme první předpoklady k tomu, aby žáci získávali dobrou hodnotovou orientaci v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské společnosti.
Vlaďka Strculová

1.schůzka parlamentu 1.stupně

22.září se poprvé sešel parlament prvního stupně. Děti se navzájem poznávaly, upřesnily si smysl práce dětského parlamentu a přistoupily k řešení prvních úkolů.

1) pokračujeme  /škola/v podporování indické holčičky – děti se rozhodnou o obsahu dalšího dopisu

2) ve třídách vyberou děti  budoucí logo školy /3 možnosti/

3) paní ředitelka upozornila na ničení zařízení školy – vznikla debata o možnostech, jak těmto „problémům“ zabránit. 

Příští setkání se uskuteční  v úterý 29.září ve 13.15 ve 3.B-

Zapsala: Vl.Strculová