O Andrea Veverková

Andrea Veverková, andrea.veverkova@fzs-chlupa.cz, TU 4.B, přízemí, oranžová

Týdenní plán 5.B 18. – 22.2. 2019

ČJ
procvičování probraného učiva za 1. pololetí
mluvnice: přídavná jména, podmět a přísudek, slovní druhy, koncovky podstatných jmen, porozumění zadání v pracovním sešitě
sloh: shrnutí za jarní prázdniny – čteme vždy v pondělí
čtení: práce s podvojným deníkem každé úterý ve škole
dílna: v úterý – Jsme na tom všichni stejně?, ve čtvrtek se studentkou – Ctnosti
recitace: za TDÚ v rámci třídního kola prezentace básniček

M
aritmetika
nově: Vénnův diagram
– slovní úlohy (čas), početní operace, biland (opakování zápis čísel), dělitelnost čísel
geometrie
– geometrické tvary x tělesa, opakování rýsování (kružnic, přímek, úseček, trojúhelníků)

ČJS
vlastivěda
– prezentace TDÚ JV Evropy (úterý)

TDÚ
18.2. třídní kolo básniček (hned v pondělí po jarních prázdninách)
kritéria: délka a téma odpovídající úrovni páté třídy
s sebou text básně (okopírovaný/přepsaný), který je poté nutný odevzdat při účasti ve školním kole
19.2. státy JV Evropy
zadání: vyhledání základních informací, kresba tří symbolů z dané země (+ základní informace k vybranému symbolu)
28.2. TDÚ z historie (přesné informace visí ve škole na tabuli)
5.3. čtenářské bingo

DDÚ
kvíz – odevzdat 22.2.
pevnost Klis
1. V jakém státě se pevnost nachází?
2. Jaký je název dvou pohoří, ve kterých je pevnost schovaná?
3. Jaký národ ji zpočátku ovládal/obsadil?
4. V čem byla pevnost pro Turky výhodná?
5. Na jaké město je z vyhlídky vidět?
6. Jak se k pevnosti z parkoviště je možné dostat?

úloha pro chytré hlavy – odevzdat 22.2.

pokusy – odevzdat 22.2. (pracovní list ve třídě)

Akce
20.-21.2. školní kolo básniček – divadelní sál
6.3. festival filmů – příběhy dětí z cizích zemí (multikulturní výchova), provázanost s dílnou ČJ
13.3. divadlo D21 Fimfárum + dílna
18.3. preventivní program: Vztahy a dospívání (1.-4. vyučovací hodinu)
20.3. výtvarný workshop, návštěva Werichovy vily
1.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
15.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
18. – 19.4. Velikonoční prázdniny, začínáme v úterý
13.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
21.5. hudební program Rom´n´Roll – v Sukově síni Rudolfina
27.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
3.6. – 7.6. 2019 škola v přírodě
12.6. program finanční gramotnost 3.,4. vyučovací hodina
27.6. Jump Aréna (odměna za vysvědčení)
s sebou: batoh, pití, svačina, 160,- na vstup, karta od školy, klíč od skříňky, odchod po druhé vyučovací hodině, návrat na oběd
Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

Úkoly na jarní prázdniny pro 5.B

Úkoly na jarní prázdniny

deník
psaní deníku, shrnutí za celý týden – čteme v pondělí (min 1,5 stránky, max dvě stránky)
kdo chce, může přinést za prázdniny suvenýry

básnička
třídní kolo básniček (hned v pondělí po jarních prázdninách)
kritéria: délka a téma odpovídající úrovni páté třídy
přemýšlet, kdo by chtěl prezentovat básničku za třídu ve školním kole,
s sebou text básně (okopírovaný/přepsaný), který je poté nutný odevzdat při účasti ve školním kole

Evropa
státy JV Evropy, prezentace v úterý po prázdninách
zadání: vyhledání základních informací, kresba tří symbolů z dané země (+ základní informace k vybranému symbolu)

budoucí TDÚ
5.3. čtenářské bingo

Týdenní plán 5.B 4. – 8.2. 2019

ČJ
nově: mě x mně
mluvnice: práce v pracovním sešitě – opakování probraného učiva, přídavná jména, podmět a přísudek, korektura
sloh: psaní deníku, shrnutí za celý týden – čteme vždy v pondělí (min ¾ stránky, max celá stránka)
čtení: práce s podvojným deníkem každé úterý ve škole

M
nově: aritmetický průměr
aritmetika
– příklady zapsané rovnicí (hadi, myslím si číslo), jednotky času – převody, vztahy mezi čísly, opakování početních operací
geometrie
– tělesa (opakování – sítě)

ČJS
vlastivěda
– nově JV Evropa (rozdělení států) + budoucí TDÚ

TDÚ
18.2. třídní kolo básniček (hned v pondělí po jarních prázdninách)
kritéria: délka a téma odpovídající úrovni páté třídy
s sebou text básně (okopírovaný/přepsaný), který je poté nutný odevzdat při účasti ve školním kole
19.2., 21.2. státy JV Evropy
zadání: vyhledání základních informací, kresba tří symbolů z dané země (+ základní informace k vybranému symbolu)
5.3. čtenářské bingo

DDÚ
kvíz – odevzdat 8.2.
Monte Carlo
1. V jakém státě se čtvrť nachází?
2. Čím je tato čtvrť proslulá?
3. Jaké filmy se zde natáčely?
4. Jak se označuje/jmenuje hlavní hrdina z těchto filmů?
5. Co musíte při vstupu do kasína odevzdat?
6. Od kolika let pouští vás pustí do kasína?
7. Co na sobě nesmíte mít?

úloha pro chytré hlavy – odevzdat 8.2.

pokusy – odevzdat 22.2. (pracovní list ve třídě)

Akce
5.2. schůzka pro rodiče (od 17h) v divadelním sále školy (informace o přihláškách na víceletá gymnázia)
6.2. (4.-5. hodinu) jdeme ven ke škole bobovat, s sebou: teplé oblečení + lopata, …
11.2. – 15.2. jarní prázdniny
20.-21.2. školní kolo básniček – divadelní sál
13.3. divadlo D21 Fimfárum + dílna
18.3. preventivní program: Vztahy a dospívání (1.-4. vyučovací hodinu)
20.3. výtvarný workshop, návštěva Werichovy vily
1.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
15.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
18. – 19.4. Velikonoční prázdniny, začínáme v úterý
13.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
21.5. hudební program Rom´n´Roll – v Sukově síni Rudolfina
27.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
3.6. – 7.6. 2019 škola v přírodě
12.6. program finanční gramotnost 3.,4. vyučovací hodina
27.6. Jump Aréna (odměna za vysvědčení)
s sebou: batoh, pití, svačina, 160,- na vstup, karta od školy, klíč od skříňky, odchod po druhé vyučovací hodině, návrat na oběd
Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 201
9

Týdenní plán 5.B 28. – 1.2. 2019

ČJ
mluvnice: opakování – práce v pracovním sešitě
sloh: psaní deníku, shrnutí za celý týden – čteme vždy v pondělí (min ¾ stránky, max celá stránka)
čtení: práce s podvojným deníkem každé úterý ve škole

M
aritmetika
– práce v pracovním sešitě, opakování početních operací, rozbor DÚ

ČJS
vlastivěda
– prezentace ostrovů jižní Evropy (TDÚ)
oborové dny (středa)
– ukázka prezentací žáků ze 6. ročníku (divadelní sál)

TDÚ
29.1. prezentace TDÚ ostrovy jižní Evropy
zadání: vyhledání základních informací, kresba tří symbolů z dané země (+ základní informace k vybranému symbolu)
5.2. čtenářské bingo
18.2. třídní kolo básniček (hned v pondělí po jarních prázdninách)
kritéria: délka a téma odpovídající úrovni páté třídy
s sebou text básně (okopírovaný/přepsaný), který je poté nutný odevzdat při účasti ve školním kole

DDÚ
pro tento týden nebudou

Akce
29.1. den otevřených dveří pro žáky budoucího 6. ročníku a jejich rodiče (od 17 hod)
31.1. předávání vysvědčení, akce – překvapení
s sebou: batoh, pití, svačina, 160,- na vstup, karta od školy, klíč od skříňky, odchod po první vyučovací hodině, návrat na oběd
1.2. pololetní prázdniny
5.2. schůzka pro rodiče (od 17h) v divadelním sále školy (informace o přihláškách na víceletá gymnázia)
11.2. – 15.2. jarní prázdniny
20.-21.2. školní kolo básniček – divadelní sál
13.3. divadlo D21 Fimfárum + dílna
18.3. preventivní program: Vztahy a dospívání (1.-4. vyučovací hodinu)
20.3. výtvarný workshop, návštěva Werichovy vily
1.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
15.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
18. – 19.4. Velikonoční prázdniny, začínáme v úterý
13.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
21.5. hudební program Rom´n´Roll – v Sukově síni Rudolfina
27.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
3.6. – 7.6. 2019 škola v přírodě
12.6. program finanční gramotnost 3.,4. vyučovací hodina
Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

Týdenní plán 5.B 21. – 25.1. 2019

ČJ
mluvnice: přídavná jména (tvrdá x měkká x přivlastňovací), čárky ve větách (spojovací výrazy, souvětí,..), podmět a přísudek, práce v pracovním sešitě
sloh: psaní deníku, shrnutí za celý týden – čteme vždy v pondělí (min ¾ stránky, max celá stránka)
čtení: práce s podvojným deníkem každé úterý ve škole

M
aritmetika
– biland, krokování, slovní úlohy (strategie řešení), hledání vazby mezi čísly (největší součet, ..)
geometrie
– rýsování přímek, úseček, kružnic, trojúhelníků (středa, je nutné mít kružítko!), převody jednotek délky

ČJS

vlastivěda
– test Španělsko, Itálie
– rozdělení ostrovů jižní Evropy, budoucí TDÚ
historie
– průmyslová revoluce, čeští vynálezci, parní stroj, využití strojů ve výrobě, společenské změny a čeští vynálezci Ressel,Božek, Perner a spol.

TDÚ
29.1. prezentace TDÚ ostrovy jižní Evropy
zadání: vyhledání základních informací, kresba tří symbolů z dané země (+ základní informace k vybranému symbolu)
5.2. čtenářské bingo
18.2. třídní kolo básniček (hned v pondělí po jarních prázdninách)
kritéria: délka a téma odpovídající úrovni páté třídy
s sebou text básně (okopírovaný/přepsaný), který je poté nutný odevzdat při účasti ve školním kole

DDÚ
pro tento a příští týden nebudou

Akce
21.1. uzavření pololetních známek
29.1. den otevřených dveří pro žáky budoucího 6. ročníku a jejich rodiče (od 17 hod)
31.1. předávání vysvědčení, akce – překvapení
s sebou: batoh, pití, svačina, 160,- na vstup, karta od školy, klíč od skříňky, odchod po první vyučovací hodině, návrat na oběd
1.2. pololetní prázdniny
5.2. schůzka pro rodiče (od 17h) v divadelním sále školy (informace o přihláškách na víceletá gymnázia)
11.2. – 15.2. jarní prázdniny
20.-21.2. školní kolo básniček – divadelní sál
13.3. divadlo D21 Fimfárum + dílna
18.3. preventivní program: Vztahy a dospívání (1.-4. vyučovací hodinu)
1.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
15.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
18. – 19.4. Velikonoční prázdniny, začínáme v úterý
13.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
21.5. hudební program Rom´n´Roll – v Sukově síni Rudolfina
27.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
3.6. – 7.6. 2019 škola v přírodě
12.6. program finanční gramotnost 3.,4. vyučovací hodina
Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

Týdenní plán 5.B 14. – 18.1. 2019

ČJ
pololetní testík
mluvnice: přídavná jména (tvrdá x měkká), čárky ve větách (spojovací výrazy, souvětí,..)
sloh: psaní deníku, shrnutí za celý týden – čteme vždy v pondělí (min ¾ stránky, max celá stránka)
čtení: práce s podvojným deníkem každé úterý ve škole
divadlo: Nebezpečná komédia

M
pololetní testík
aritmetika
– opakování probraného učiva na testík (zlomky, desetinná čísla, písemné početní operace +,-,x,:), slovní úlohy
geometrie
– rýsování přímek, úseček, kružnic (pátek, je nutné mít kružítko!)

ČJS
vlastivěda
– prezentace úterý – Portugalsko, Španělsko
– prezentace čtvrtek – Itálie, Řecko

TDÚ
5.2. čtenářské bingo
18.2. třídní kolo básniček (hned pondělí po jarních prázdninách)
kritéria: délka a téma odpovídající úrovni páté třídy
s sebou text básně (okopírovaný/přepsaný), který je poté nutný odevzdat při účasti ve školním kole

DDÚ
kvíz – odevzdat 18.1.
Jezero Como
1. V jakém státě se přírodní památka nachází?
2. Jak zní jeho název v italštině?
3. Jak jsou cca vysoké kopce v okolí jezera?
4. Co můžeme vidět v létě na vrcholcích hor?
5. Co vše najdeme v uličkách městečka?
6. Jaká je největší hloubka jezera?
7. Jaká je nadmořská výška jezera?

úloha pro chytré hlavy – odevzdat 18.1.

pokusy – odevzdat 18.1. (pracovní list ve třídě)

Akce
16.1. divadlo Gong (Ne)bezpečná (ko)média (mediální výchova)
s sebou: batoh, pití, svačina, karta od školy, klíč od skříňky, odchod v 7:50 od školy
20.1. uzavření pololetních známek
29.1. (od 17 hod) den otevřených dveří pro žáky budoucího 6. ročníku a jejich rodiče
31.1. předávání vysvědčení, překvapení
s sebou: batoh, pití, svačina, karta od školy, klíč od skříňky, odchod po první vyučovací hodině, návrat na oběd
1.2. pololetní prázdniny
5.2. schůzka (od 17h) v divadelním sále školy (informace o přihláškách na víceletá gymnázia)
11.2. – 15.2. jarní prázdniny
20.-21.2. školní kolo básniček – divadelní sál
13.3. divadlo D21 Fimfárum + dílna
18.3. preventivní program: Vztahy a dospívání (1.-4. vyučovací hodinu)
1.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
15.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
18. – 19.4. Velikonoční prázdniny, začínáme v úterý
13.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
21.5. hudební program Rom´n´Roll – v Sukově síni Rudolfina
27.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
3.6. – 7.6. 2019 škola v přírodě
Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019