O Andrea Veverková

Andrea Veverková, andrea.veverkova@fzs-chlupa.cz, TU 4.B, přízemí, oranžová

Týdenní plán 1.B 20.1. – 24.1. 2020

ČJ
čtení + sloh
– povídání o víkendu (kdo chce, může donést suvenýry)
– čtení slov/vět, znaménko za větou (.?!), nácvik plynulosti
– kniha na pokračování Krysáci (otázky k textu)
– divadlo Nebe x peklo (čtvrtek)
gramatika
– opakování písmen A,U,M,T,E,O,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B,R,N,V,AU,OU,D,C,Z,H,Š,Ž,Ř
– dlouhé x krátké samohlásky (rozpoznání ve slovech)
– vyvození písmen Ď,Ť,Ň + doprovodné aktivity k jejich zafixování, pracovní sešit
– psaní slov, kde ve slově slyším písmeno (začátek, prostředek, konec)
psaní (+ psací návyky)
– opis slov, diktát slov, trénink dlouhých samohlásek
– fialová písanka – velká psací písmena

M
aritmetika
– příklady na sčítání a odčítání do 10, číselné řady
– pyramidy/sčítací trojúhelníky (sčítání políček)
– hra sova (otázky ANO/NE)
– hadi, krokování (+/- do 10, zápis do tabulky)
geometrie
– dřívka (přidej/uber)
– geometrické tvary ( (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník)
– stavby a jejich plány
– tangram (propojení s ČSP)

ČJS
dokončení tématu rodina
– členové rodiny, vztahy uvnitř rodiny
– vlastní rodokmen – prezentace marodi (ÚTERÝ)

VV
– zima se hlásí (ptáček na větvi)

ČSP
– osová souměrnost vločka
– týdenní hodnocení – sýry

TV
– rozcvičení, pohybové hry, reagování na píšťalku

HV
– písnička: Rampouch, doprovod pomocí jednoduchých nástrojů
– vnímání poslouchané hudby, vyjadřování pocitů pomocí pohybu, rozlišení hudebních nástrojů


– podepsat/okomentovat týdenní hodnocení
– podepsat zápisy v ŽK (+ str. 24 – AJ)
– trénovat čtení
– udělat DÚ z AJ a donést sešit na AJ
– přinést do třídního fondu 400,- na vstupy pro 2. pololetí (marodi)
– přinést potvrzení od lékaře na švp

DÚ na tento týden, cvičení je označeno razítkem DÚ:
pondělí – malá matika 9/1
úterý – M 60/2
ze středy na pátek (divadlo) – písanka 8/celá

Akce
23.1. Divadlo v Dlouhé (Nebe – Peklo)
sraz normálně ve třídě, odchod až v 9h, v tento den se neučíme, s sebou: batoh, pití, svačina, klíček a karta od školy, hezké oblečení do divadla, návrat do školy na oběd až ve 12h
28.1. na 3.vyučovací hodinu dorazí návštěva z mateřské školy
30.1. 2020 pololetní vysvědčení
31.1. 2020 Pololetní prázdniny
4.2. GHMP (výstava + workshop městská knihovna)
6.2. bubnování ve škole (hudební výchova jinak)
17.-21. 2. 2020 Jarní prázdniny
10.3. písečná animace ve třídě
9.13.4. 2020 Velikonoční prázdniny
27.4. výlet Velikonoční stodola (zvyky jara)
12.5. 2020 ekocentrum Prales – odpolední blok s přespáváním (17-19h ekologický program – kompostování), poté opékání buřtů a spaní v ekologickém srubu
22.-26.6. 2020 škola v přírodě
30.6. 2020 konec školního roku

Týdenní plán 1.B 13.1. – 17.1. 2020

ČJ
čtení + sloh
– povídání o víkendu (kdo chce, může donést suvenýry)
– čtení slov/vět, znaménko za větou (.,?), nácvik plynulosti
– text pohádka: Jak dědeček měnil až vyměnil (finanční gramotnost, otázky k textu)
gramatika
– opakování písmen A,U,M,T,E,O,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B,R,N,V,AU,OU,D,C,Z,H,Š
– dlouhé x krátké samohlásky (rozpoznání ve slovech)
– vyvození písmen Ž,Ř + doprovodné aktivity k jejich zafixování, pracovní sešit
– psaní slov, kde ve slově slyším písmeno (začátek, prostředek, konec), vyhledávání slov v křížovce
psaní (+ psací návyky)
– opis slov, diktát slov, trénink dlouhých samohlásek
– fialová písanka – velká psací písmena

M
aritmetika
– příklady na sčítání, odčítání do 10, znaménko –
– pyramidy/sčítací trojúhelníky (sčítání políček)
– ústní slovní úlohy
– mince (propojení s pohádkou ČJ)
– hadi, krokování (+/- do 10, zápis do tabulky)
geometrie
– dřívka (přidej/uber)
– geometrické tvary ( (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník)
– tangram (propojení s ČSP)

ČJS
rodina
– členové rodiny, vztahy uvnitř rodiny
– vlastní rodokmen – prezentace své rodiny před třídou (ÚTERÝ)

VV
– dokončení (papírový rámeček pro fotografii), zimní vločka (voskovky+vodovky)

ČSP
– tangram (různé obrazce)
– sklenice plná vzpomínek na školní rok 2019
– týdenní hodnocení – sýry

TV
– rozcvičení, pohybové hry, skok na švédskou bednu (odraz z můstku), reagování na píšťalku

HV
– písnička: Rampouch
– vnímání poslouchané hudby, vyjadřování pocitů pomocí pohybu, rozlišení hudebních nástrojů


– podepsat/okomentovat týdenní hodnocení
– podepsat zápisy v ŽK (+ str. 24 – AJ)
– trénovat čtení
– udělat DÚ z AJ a donést sešit na AJ
– přinést do třídního fondu 400,- na vstupy pro 2. pololetí
– na úterý přinést hotový rodokmen

DÚ na tento týden, cvičení je označeno razítkem DÚ:
pondělí – malá matika 5/1
úterý – písanka 5/jen písmeno B
středa – M 57/2
čtvrtek – ČJ 29/4

Akce
23.1. Divadlo v Dlouhé (Nebe – Peklo)
30.1. 2020 pololetní vysvědčení
31.1. 2020 Pololetní prázdniny
17.-21. 2. 2020 Jarní prázdniny

10.3. písečná animace ve třídě
9.13.4. 2020 Velikonoční prázdniny
27.4. výlet Velikonoční stodola (zvyky jara)
12.5. 2020 ekocentrum Prales – odpolední blok s přespáváním (17-19h ekologický program – kompostování), poté opékání buřtů a spaní v ekologickém srubu
22.-26.6. 2020 škola v přírodě
30.6. 2020 konec školního roku

Týdenní plán 1.B 6.1. – 10.1. 2020

ČJ
čtení + sloh
– povídání o vánočních prázdninách (kdo chce, může donést suvenýry z Vánoc)
– čtení slov/vět, znaménko za větou (.,?), nácvik plynulosti
– popletené věty – práce s textem
– text české tradice – Tři králové
gramatika
– opakování písmen A,U,M,T,E,O,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B,R,N,V,AU,OU,D,C,Z,H
– dlouhé x krátké samohlásky (rozpoznání ve slovech)
– vyvození písmene Š + doprovodné aktivity k jejich zafixování, pracovní sešit
– psaní slov, kde ve slově slyším písmeno (začátek, prostředek, konec)
psaní (+ psací návyky)
– opis slov, diktát slov na tabulku, trénink dlouhých samohlásek
– fialová písanka – velká psací písmena

M
aritmetika
– číselné řady (0-10, 10-0), číslo před, za (_6_)
– rozklad čísel do 10, více možností
– porovnávání čísel 0-10 (=,větší, menší)
– příklady na sčítání do 10, nově příklady na odčítání, slovní úlohy
– pyramidy (sčítání políček)
– hadi, figurky, krokování (+ do 10)
geometrie
– parkety (více řešení)
– geometrické tvary (kruh, čtverec)

ČJS
rodina
– členové rodiny, vztahy uvnitř rodiny, rodokmen
– povinnosti a práva rodiny
– v čem je každá rodina jiná
tradice
– Tři králové (propojení s ČJ)

VV
– pohyblivý obrázek – chobotnice (propojení s písmenem CH), zebra (propojení s písmenem Z)

ČSP
– papírový rámeček pro fotografii
– sklenice plná vzpomínek na školní rok 2019
– týdenní hodnocení – sýry

TV
– pohybové a míčové hry, rozcvičení, soutěže, hod míčem na cíl, reagování na píšťalku

HV
– písnička: Tři králové
– vnímání poslouchané hudby, vyjadřování pocitů pomocí pohybu


– podepsat/okomentovat týdenní hodnocení
– podepsat zápisy v ŽK (+ str. 24 – AJ)
– trénovat čtení
– udělat DÚ z AJ a donést sešit na AJ
– donést DÚ z prázdnin
– na pátek přinést libovolnou fotografii (10×15)
– přinést do třídního fondu 400,- na vstupy pro 2. pololetí

na tento týden, cvičení je označeno razítkem DÚ:
pondělí – písanka 4/jen písmeno T
úterý – ČJ 43/2
středa – M 54/3
čtvrtek – ČJ 31/5

Akce
23.1. Divadlo v Dlouhé (Nebe – Peklo)
30.1. 2020 pololetní vysvědčení
31.1. 2020 Pololetní prázdniny
17.-21. 2. 2020 Jarní prázdniny

10.3. písečná animace ve třídě
9.13.4. 2020 Velikonoční prázdniny
27.4. výlet Velikonoční stodola (zvyky jara)
12.5. 2020 ekocentrum Prales – odpolední blok s přespáváním (17-19h ekologický program – kompostování), poté opékání buřtů a spaní v ekologickém srubu
22.-26.6. 2020 škola v přírodě
30.6. 2020 konec školního roku

Týdenní plán 1.B 16.12. – 20.12. 2019

pondělí
ČJ
– povídání o volnu (kdo chce, může donést suvenýry)
M
– číselné řady (0-10, 10-0), číslo před, za (_6_)
– rozklad čísel do 10, více možností
– porovnávání čísel 0-10 (=,větší, menší)
– příklady na sčítání do 10
– pyramidy
VV
– dodělání čerta
– výroba celotřídního papírového vánočního stromku

úterý
ČJ
– opakování písmen A,U,M,T,E,O,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B,R,N,V,AU,OU,D,C,Z,H
– vyvození písmen CH + doprovodné aktivity k jejich zafixování, pracovní sešit
– čtení slov/vět, znaménko za větou (.,?), nácvik plynulosti
M
– parkety (více řešení)
– příprava na mínus (škrtni daný počet, kolik zbude?)
– cyklotrasy (cesty podle plánku)
– vybarvi podle rytmu
ČJ
– nově fialová písanka – velká psací písmena O,U
TV
– pohybové a míčové hry, rozcvičení, soutěže, reagování na píšťalku
ČJ/čtenářská dílna
– vánoční zvyky/tradice, práce ve skupinách

středa
ČJ/M
– procvičení písmen a čísel před testíkem, hry ve dvojicích
testík
– písemné opakování z ČJ a M
– kdo bude hotov, pracuje na adventních úkolech
ČJS
– pravidla naší třídy – co je na obrázcích špatně, jak se cítíme v určitých situacích
HV
– písničky: vánoční koledy

čtvrtek
kuchyňka
– soutěž v kuchyňce o nejlepší bramborový salát
– první dvě hodiny budeme dělat bramborový salát (děti si musí přinést suroviny, lístečky se seznamem dostanou v úterý)
VV
– vánoční přání (strom, sob), vystřihování, lepení, práce s barevným papírem
– týdenní hodnocení – sýry, portfolio – Jak jsem se zlepšil od září, v čem?
– !!!nejpozději v tento den přinést popsaný vánoční dárek!!!!

pátek
– třídní besídka (s sebou batoh, penál, pití, svačina/cukroví, klíček a karta od školy)
– končíme normálně v 11:40

DÚ na tento týden, cvičení je označeno razítkem DÚ:
pondělí – písanka str.2 (Y)
úterý – malá matika 11/1

DÚ na Vánoce
– podepsat/okomentovat týdenní hodnocení
– podepsat zápisy v ŽK (+ str. 24 – AJ)
– trénovat čtení
– udělat DÚ z AJ
– ve středu budu dávat dobrovolný DÚ na Vánoce (pracovní list)

Akce
19.12. soutěž v kuchyňce o nejlepší bramborový salát
21.-5.1. 2020 Vánoční prázdniny
23.1. Divadlo v Dlouhé (Nebe – Peklo)
30.1. 2020 pololetní vysvědčení
31.1. 2020 Pololetní prázdniny
17.-21. 2. 2020 Jarní prázdniny

10.3. písečná animace ve třídě
9.13.4. 2020 Velikonoční prázdniny
27.4. výlet Velikonoční stodola (zvyky jara)
12.5. 2020 ekocentrum Prales – odpolední blok s přespáváním (17-19h ekologický program – kompostování), poté opékání buřtů a spaní v ekologickém srubu
22.-26.6. 2020 škola v přírodě
30.6. 2020 konec školního roku

Přeji hezké a klidné vánoční svátky a do Nového roku 2020 jen to nejlepší.

Týdenní plán 1.B 9.12. – 13.12. 2019

ČJ
čtení + sloh
– povídání o volnu (kdo chce, může donést suvenýry)
– čtení slov/vět, znaménko za větou (.,?), nácvik plynulosti
– přiřazování vět k obrázkům (propojení s prvoukou)
– v pondělí výlet do kostela, povídání o Vánocích (kostel sv. Jakuba)
– text české tradice – sv. Lucie (v pátek návštěva sv. Lucie)
gramatika
– opakování písmen A,U,M,T,E,O,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B,R,N,V,AU,OU,D,C
– dlouhé x krátké samohlásky (rozpoznání ve slovech)
– vyvození písmen Z,H + doprovodné aktivity k jejich zafixování, pracovní sešit
– psaní slov, kde ve slově slyším písmeno (začátek, prostředek, konec)
psaní (+ psací návyky)
– opis slov, diktát slov na tabulku, trénink dlouhé samohlásky
– nově fialová písanka – velká psací písmena

M
aritmetika
– číselné řady (0-10, 10-0), číslo před, za (_6_)
– rozklad čísel do 10, více možností
– porovnávání čísel 0-10 (=,větší, menší)
– příklady na sčítání do 10, nově: prostředí hadi
– příprava na pyramidy (sčítání políček)
– krokování (zápis pomocí šipek)
geometrie
– nově parkety (více řešení)

ČJS
– „Každý jsme jiný“ (čtení vět + přiřazování k obrázkům, rozdíly mezi lidmi)- pracovní sešit
– pravidla naší třídy – zopakování (čtení vět + přiřazování k obrázkům) – pracovní sešit
– beseda kostel sv. Jakuba, české tradice: Vánoce
– ekologický program ve škole (třídíme odpad)

VV
místo ní je beseda v kostele

ČSP
– dokončení Čerta (práce s papírem, lepidlem, provázkem, kartonem)
– týdenní hodnocení – sýry

TV
– pohybové a míčové hry, rozcvičení, soutěže, reagování na píšťalku

HV
– písničky: vánoční písničky (koledy)


– podepsat/okomentovat týdenní hodnocení
– podepsat zápisy v ŽK (+ str. 24 – AJ)
– trénovat čtení
– udělat DÚ z AJ a donést sešit na AJ

DÚ na tento týden, cvičení je označeno razítkem DÚ:
pondělí – M 48/4
úterý – malá matika 5/2
středa – ČJ 41/1
čtvrtek – M 52/3

Akce
9.12. „Příběh Vánoc“ – program v kostele sv. Jakuba Staršího (místo vv)
12.12. ekologický program v divadelním sále naší školy
18.12. dopolední vánoční dílny pro žáky 1.stupně
19.12. soutěž v kuchyňce o nejlepší bramborový salát
19.12. přespávání ve třídě pod vánočním stromečkem (ze čtvrtka na pátek)
sraz v 18h před školou, s sebou: něco k večeři (pro sebe nebo ostatní), cukroví, karimatku, spacák, pyžamo, hygienu (kartáček+pasta, hřeben), plyšáka na spaní, baterku, věci na převlečení na druhý den, jídlo (snídaně), batoh místo tašky do školy
21.-5.1. 2020 Vánoční prázdniny
23.1. Divadlo v Dlouhé (Nebe – Peklo)
30.1. 2020 pololetní vysvědčení
31.1. 2020 Pololetní prázdniny
17.-21. 2. 2020 Jarní prázdniny

10.3. písečná animace ve třídě
9.13.4. 2020 Velikonoční prázdniny
27.4. výlet Velikonoční stodola (zvyky jara)
12.5. 2020 ekocentrum Prales – odpolední blok s přespáváním (17-19h ekologický program – kompostování), poté opékání buřtů a spaní v ekologickém srubu
22.-26.6. 2020 škola v přírodě
30.6. 2020 konec školního roku

Týdenní plán 1.B 2.12. – 6.12. 2019

ČJ
čtení + sloh
– povídání o volnu (kdo chce, může donést suvenýry)
– čtení slov, vět, znaménko za větou (.,?), nácvik plynulosti
– přiřazování vět k obrázkům (propojení s prvoukou)
– v úterý výlet (hrad Houska)
gramatika
– opakování písmen A,U,M,T,E,O,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B,R,N,V,AU,OU
– dlouhé x krátké samohlásky (rozpoznání ve slovech)
– vyvození písmen D,C + doprovodné aktivity k jejich zafixování, pracovní sešit
– skládání písmen do slov, kde ve slově slyším písmeno (začátek, prostředek, konec)
– křížovka (3 směry)
psaní (+ psací návyky)
– opis slov na tabulku
– dokončení písanky (uvolňovací cviky)
– opakování psaní číslic 1-5

M
začátek 2. dílu
aritmetika
– číselné řady (0-10, 10-0)
– rozklad čísel do 10, více možností
– sčítání různých věcí dohromady (manipulace)
– sestavování příkladů (nově i příklady s dírou 3+_=5, _+1=4)
– používání matematických symbolů (+,=,větší, menší)
– příprava na pyramidy (sčítání políček)
– slovní úlohy
geometrie
– dřívka (přelož dřívko, aby vzniklo ..)
– stavby, počet krychlí v patrech, k.jedné barvy, počet k. dohromady

ČJS
– „Každý jsme jiný“
– pracovní sešit (rozdíly mezi lidmi, zápis slov, čtení vět + přikládání k obrázkům – trénink čtení, psaní)
– výlet hrad Houska, české tradice: Čert, Mikuláš a Anděl

VV
– tvoření Čerta (práce s papírem, lepidlem,..)

ČSP
– výroba Anděla (na zavěšení)
– týdenní hodnocení – sýry

TV
– pohybové a míčové hry, rozcvičení, reagování na píšťalku
– výlet hrad Houska

HV
– písničky: Pyšný drak, Krávy, Krávy, vánoční písnička (Ryba rybě)


– podepsat/okomentovat týdenní hodnocení
– podepsat zápisy v ŽK (+ str. 24 – AJ)
– trénovat čtení
– udělat DÚ z AJ a donést sešit na AJ

na tento týden, cvičení je označeno razítkem DÚ:
pondělí – písanka 22/ celá, 23/celá – čerti
úterý – nic, jsme na výletě
středa – malá matika 2/1
čtvrtek – písanka 48/celá

Akce
3.12. celodenní výlet za čerty na hrad Houska
s sebou: batoh, pití, svačina, klíček od šatny, karta od školy, teplejší oblečení
sraz v 7:40 před školou (odjezd v 8h), společně půjdeme na autobus, návrat okolo 15h, přijedeme ke školce U Stromu, tam si děti budete vyzvedávat, komu se dělá špatně nahlásí mi to a sedne si dopředu, měl by mít kinedryl (ráno před jízdou a na cestu zpět), kdo chce, může s sebou mít i kapesné max 100,-
4.12. výroba andělů Iva Jadrná (VV)
9.12. „Příběh Vánoc“ – program v kostele sv. Jakuba Staršího
12.12. ekologický program v divadelním sále naší školy
18.12. dopolední vánoční dílny pro žáky 1.stupně
19.12. soutěž v kuchyňce o nejlepší bramborový salát
19.12. přespávání ve třídě pod vánočním stromečkem (ze čtvrtka na pátek)
sraz v 18h před školou, s sebou: něco k večeři (pro sebe nebo ostatní), cukroví, karimatku, spacák, pyžamo, hygienu (kartáček+pasta, hřeben), plyšáka na spaní, baterku, věci na převlečení na druhý den, jídlo (snídaně), batoh místo tašky do školy
21.-5.1. 2020 Vánoční prázdniny
23.1. Divadlo v Dlouhé (Nebe – Peklo)
30.1. 2020 pololetní vysvědčení
31.1. 2020 Pololetní prázdniny
17.-21. 2. 2020 Jarní prázdniny

10.3. písečná animace ve třídě
9.13.4. 2020 Velikonoční prázdniny
27.4. výlet Velikonoční stodola (zvyky jara)
12.5. 2020 ekocentrum Prales – odpolední blok s přespáváním (17-19h ekologický program – kompostování), poté opékání buřtů a spaní v ekologickém srubu
22.-26.6. 2020 škola v přírodě
30.6. 2020 konec školního roku