O František Žák

Mgr.František Žák frantisek.zak@fzs-chlupa.cz 1.stupeň, parlament 1.stupně, 2.patro, modrá Vystudoval obor Učitelství pro 1.stupeň se specializací na Anglický jazyk, ve kterém je držitelem certifikátu CAE. Na škole učí od roku 2011. Účastní se akcí školního parlamentu. V hodinách využívá metod RWCT, Hejného metody a obecně konstruktivismu. Do svého učení zapojuje poznatky z neurovědy. "Je-li učitel opravdu moudrý, nevyzývá vás, abyste vstoupili do příbytku jeho moudrosti, ale spíše vás vede k prahu vašeho vlastního myšlení." Chalíl Džibrán