Provoz a řád jídelny

Provoz

Provoz šk. jídelny

Vedoucí šk. jídelny: Renata Bezděkovská
Úřední hodiny vedoucí školní jídelny:  denně  v kanceláři 7 – 14,00 h

Cena obědů
děti do 10 let:  30,-Kč,- Kč
děti od 11 let:  32,- Kč
děti od 15 let: 34,- Kč
cizí strávníci: 105,- Kč
Žáci, kteří ve školním roce dosáhnou věku 11/15 let, budou zařazeni při platbě stravného do vyšší cenové kategorie od 1. září.

Termín placení: zálohově nejdéle do 25.dne v měsíci před začátkem stravovacího měsíce.
Způsob placení: trvalým převodem z účtu

Přihlášku ke stravování je možno si vyzvednout v kanceláři ved. školní jídelny.

Z důvodu nařízení hygienika nemůžeme, bohužel, vyhovět žádostem o odnášení obědů mimo školní jídelnu.

Jídelníček je od pondělí do pátku vyvěšen na nástěnce ŠJ a na školním webu a na portálu WWW.strava.cz číslo naší jídelny je 0941

Připomínky ke školnímu stravování je možno uplatnit přímo u vedoucí ŠJ nebo přes radu rodičů u stravovací komise FZŠ.

Řád školní jídelny

Obědy se vydávají od 11,30 h do 14 h, první a poslední den školy od 10, 00 h do 12, 00 h. Rodičům nemocných žáků se obědy vydávají (pouze 1. den nemoci) každý den před hromadným výdejem tj. vždy od 11,- do 11,30 hod.

Způsob placení: trvalým příkazem z BÚ.
Termín placení: vždy zálohově, den splatnosti je do 25. dne v měsíci před začátkem nového stravovacího měsíce.
Způsob odhlašování a přihlašování obědů: přihlášení a trvalé odhlášení obědů (stěhování, přechod na jinou školu, zdravotní důvody…) projednejte osobně s vedoucí školní jídelny. Po přihlášení se strávník stravuje celý školní rok, přerušení nahlašte v ŠJ !

Krátkodobé odhlašování obědů: odhlašují rodiče nebo žáci buď ústně, písemně nebo telefonicky v kanceláři vedoucí ŠJ a na školním webu a na portálu www.strava.cz  Odhlašovat obědy lze předem, nejpozději však do 8, 00 h téhož dne. Při odjezdu na ŠvP se obědy odhlašují hromadně dle dohody s třídním učitelem. Odhlašování obědů končí pět pracovních dnů před koncem školního roku. Během prázdnin se v ŠJ nevaří.

Pokud nemá žák na začátku stravovacího měsíce řádně zaplacené obědy, nemůže mu být oběd vydán.
Žák se u výdeje oběda musí prokázat kartou .

Školní stravování se vždy řídí výživovými normami.

Připomínky (pochvaly či stížnosti)
 ke školnímu stravování podávejte přímo vedoucí ŠJ nebo přes Radu rodičů ke stravovací komisi FZŠ, popř. v zápise z třídních schůzek v kolonce připomínky k ŠJ či pomocí formuláře přidat komentář na školní webové stránce.

Jak se chovat ve školní jídelně

 • Při příchodu do jídelny si odložte tašky a svršky na určené místo.
 • Připravte si stravovací kartu.
 • Zařaďte se do fronty, a když na vás přijde řada, přistoupte k výdejní lince, kde si vezměte tác a příbor.
 • Přiložením karty ke snímači, oznámí tento jaký druh jídla vám má kuchařka vydat.
 • Jakmile obdržíte oběd, odneste si jej opatrně ke stolu a dojděte si pro pití.
 • Při jídle dodržujte pravidla slušného stolování a nerušte spolustolovníky.
 • Když dojíte, odneste tác k umývárně nádobí, nádobí sundajte z tácu na odkládací okénko, příbor dejte do kbelíku a tác na druhé okénko.
 • Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozoru, vedoucí jídelny a kuchařek.
 • V jídelně se chovejte ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.
 • Jakékoli závady ať technického nebo hygienického charakteru, nevolnost nebo zranění nahlašte neprodleně vedoucí šj. nebo pedagogickému dozoru.
 • Jídla podávaná v rámci školního stravování snězte vždy v jídelně. Odnášení obědů mimo školní jídelnu není možné. Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole ze zdravotních důvodů.

Objednávání  druhu jídla pomoci karty.

 • Přistoupíte ke snímači,kartu přiložíte – rozsvítí se na snímači č.1 poté zmáčknete jedno z tlačítek a změníte číslo na 2 nebo 3, opětovným přiložením karty snímač zhasnete.
 • Provedete kontrolu objednání – přiložíte kartu rozsvítí-li se číslo oběda který jste si vybrali je to v pořádku a snímač přiložením karty zhasnete.
 • Pokud po aktivaci snímače svítí č.0 neobjednávejte a obraťte se na hospodářku ŠJ.
 • V případě, že nemáte kartu máte na druhý den oběd č.1.

Provozní řád platí od 1.9.2018

Renata Bezděkovská                                     PaedDr. Zuzana Majstrová

Vedoucí školní jídelny                                   ředitelka školy

2 thoughts on “Provoz a řád jídelny

 1. Dobrý den,
  jsme externí strávnici, kteří by touto cestou chtěli poděkovat za poskytované stravovací služby. Za to, jak kuchařky vaří chutně a znalecky, měly by dostat řád Zlaté vařečky.
  Děkujeme

 2. Dobrý den moje dítě si v minulém roce několikrát stěžovali na jídelnu říka „kuchařky jsou neslušné, v jídle sou vlasy a pododbně.

  Doufám ,že tento rok to bude lepší jinak buudu přemýšlet ,že dítě dám na jinou školu..

  Jana Kažmérská

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*