Provoz jídelny

Provoz

 

Vedoucí šk. jídelny: Renata Bezděkovská
jidelna.chlupova@seznam.cz

telefon: 235517326

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny:  denně  v kanceláři 7,00 – 8,00 h  a  v jídelně 11,30 – 14,00 h

Cena obědů (platí se od 1.9. podle věku, kterého dítě v daném šk.roce dosáhne)
děti do 10 let:od 1.9. 2019 30,- Kč
děti od 11 let: od 1.9. 2019 32,- Kč
děti od 15 let: od 1.9. 2019 34,- Kč

Termín placení: zálohově nejdéle do 25. dne v měsíci před začátkem stravovacího měsíce.

Způsob placení: sporožirem u ČS,  nebo převodem z BÚ.
Účet č. 020036-0127851339/0800 + variabilní symbol, který získáte u vedoucí šk. jídelny.

Přihlášku ke stravování je možno si vyzvednout v kanceláři ved. školní jídelny nebo si ji stáhnout zde:
Přihláška ke stravování

Z důvodu nařízení hygienika nemůžeme, bohužel, vyhovět žádostem o odnášení obědů mimo školní jídelnu kromě prvního dne nemoci. V takovém případě si oběd vyzvedněte do neskleněných nádob pouze 11,30 -11,45 nebo 13 –13,30 hod.

Jídelníček je od pondělí do pátku vyvěšen na nástěnce ŠJ a na školním webu.

Připomínky ke školnímu stravování je možno uplatnit přímo u vedoucí ŠJ nebo přes radu rodičů u stravovací komise FZŠ.

Podrobné informace o platbách a provozu najdete v Řádu šk. jídelny.

Objednávání  druhu jídla pomoci karty

  1. V případě, že volbu nezměníte, máte na druhý den oběd č.1.
  2. Pokud chcete zvolit jinou volbu,  přiložíte kartu ke snímači. Rozsvítí se č.1. Poté zmáčknete jedno z tlačítek a změníte číslo na 2 nebo 3. Opětovným přiložením karty snímač zhasnete.
  3. Volbu si můžete překontrolovat –  přiložíte-li kartu znovu, rozsvítí se číslo oběda, který jste si vybrali. Snímač přiložením karty opět zhasnete.
  4. Pokud po aktivaci snímače svítí č.0, neobjednávejte a obraťte se na vedoucí ŠJ.

Jak se chovat ve školní jídelně

 1. Při příchodu do jídelny si odložte tašky a svršky na určené místo.
 2. Připravte si stravovací čip.
 3. Zařaďte se do fronty a když na vás přijde řada, přistoupte k výdejní lince, kde si vezměte tác a příbor. Přiložením karty ke snímači, oznámí tento jaký druh jídla vám má kuchařka vydat.
 4. Jakmile obdržíte oběd, odneste si jej opatrně ke stolu a dojděte si pro pití.
 5. Při jídle dodržujte pravidla slušného stolování a nerušte spolustolovníky.
 6. Když dojíte, odneste tác k umývárně nádobí, nádobí sundajte z tácu na odkládací okénko, příbor dejte do kbelíku a tác na druhé okénko.
 7. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozoru, vedoucí jídelny a kuchařek.
 8. V jídelně se chovejte ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.
 9. Jakékoli závady ať technického nebo hygienického charakteru, nevolnost nebo zranění nahlašte neprodleně vedoucí šj. nebo pedagogickému dozoru.
 10. Jídla podávaná v rámci školního stravování snězte vždy v jídelně. Odnášení obědů mimo školní jídelnu není možné. Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole ze zdravotních důvodů.

2 thoughts on “Provoz jídelny

 1. Dobrý den,
  jsme externí strávnici, kteří by touto cestou chtěli poděkovat za poskytované stravovací služby. Za to, jak kuchařky vaří chutně a znalecky, měly by dostat řád Zlaté vařečky.
  Děkujeme

 2. Dobrý den moje dítě si v minulém roce několikrát stěžovali na jídelnu říka „kuchařky jsou neslušné, v jídle sou vlasy a pododbně.

  Doufám ,že tento rok to bude lepší jinak buudu přemýšlet ,že dítě dám na jinou školu..

  Jana Kažmérská

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*