Řád školní jídelny

1. Školní jídelna zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování

2. Výdejní doba : 11,30 – 14 hod

3. Placení obědů:

Sporožiro– příkaz k placení spořitelně si vyzvedněte u vedoucí školní jídelny a předejte do spořitelny. Spořitelna přes prázdniny stravné neplatí a v září naběhne platba automaticky, proto je tento způsob nejednoduší.

Složenky: Je možné platit  hotově v kanceláři jídelny  ráno 7-8 hod nebo v jídelně 11,30 -14 hod.

V případě platby na poště je nutné doručit potvrzení o platbě převodem na účet č. 020036-0127851339/0800 + variabilní symbol (získáte v jídelně)  do 25.dne v předchozím měsíci.

4. Doklad o zaplacení odevzdejte do jídelny nejpozději do posledního pracovního dne v měsíci. Bez prokázané platby nemůže být strávník přihlášen na obědy.

Po zaplacení nebo odevzdání potvrzení o platbě je dítě přihlášeno  na následující měsíc na oběd číslo jedna. Jinou volbu si děti objednávají pomocí identifikačních karet, které musí nosit s sebou, nebo přes internet na adrese www.strava.cz.

5. Odhlašování obědů:

Telefonicky  na čísle 235517326 nebo email jidelna.chlupova@seznam.cz nebo pomocí formuláře na webu v sekci jídelna nebo osobně v kanceláři vedoucí šk. jídelny. Oběd musí být odhlášen do 8,00 hodin příslušného dne.

Řádně odhlášené obědy se odečítají z platby za příští měsíc. Neodhlášené a  nevyzvednuté obědy propadají a budou doúčtovány do plné výše to je 105.-Kč.

6. Při ukončení nebo přerušení docházky do ŠJ odhlašte strávníka písemně.

7. Zákonní zástupci žáků hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu na potraviny ve znění vyhlášky č. 107/2005 Sb.o školním stravování. Od školníhoroku 2005/2006 se rozdělují strávníci do tří skupin. Školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud je mu v daném školním roce (od 1.9. do 31.8) 11 nebo 15 let.

Cena obědů:

I.   stupeň              7-10 let               30,- Kč

II.   stupeň            11-14 let              32,- Kč

III.   stupeň          od 15 let              34,- Kč

Cizí strávníci                                 105,- Kč

8. Při nedodržení platebních podmínek nebude strávník přihlášen na oběd.

9. Po dobu nemoci, nepřítomnosti žáka nebo zaměstnance školy ve škole nelze vydávat stravu domů. Oběd je možno vyzvednout do přinesených nádob ne skleněných, viz a 4 odst 9) vyhlášky o školním stravování pouze první den nepřítomnosti ve škole, a to  pouze v době  11,00 -11,30  nebo  13,50 –14,00 hod.

10. Při příchodu do jídelny si strávníci odloží tašky (žáci) a svršky do vyhrazených prostor připraví si čip, zařadí se do fronty k výdejní lince, kde si vezme tác, příbor a obdrží oběd. Z připravených nádob si načepuje nápoj.

11. Po jídle odnese tác s nádobím k okénku umývárny.

12. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozoru  a chovat se ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými  i společenskými pravidly při stravování.

13. Jakékoli závady okamžitě hlaste u okénka umývárny.

14. Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dozoru v jídelně.

15. Z jídelny je zakázáno vynášet nakousané ovoce popřípadě moučník. Chce li si někdo toto odnést domů uloží si to v šatně do tašky.

16. Jídelníček je vyvěšován ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy.

17. Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. O školním stravování a zákonem č.561/2004 Sb.

Provozní řád platí od 1.9.2009

Renata Bezděkovská                                     PaedDr Zuzana Majstová

Vedoucí školní jídelny                                   ředitelka školy

5 thoughts on “Řád školní jídelny

  1. Chci se zeptat, jak je možné, že do školní jídelny chodí cizí lidé a zarážející je , že mají vlastní klíč od jídelny a otvírají si sami. Jak jste toto mohli dopustit.
    Nikde není psáno , že budete vařit pro socky z venku. hrozí zavlečení chorob a další věci

    • Cizí strávníci samozřejmě nemají svůj klíč, vstupují pomocí karty, která otvírá pouze dveře zvenku do jídelny (dále do školy již strávníci samozřejmě nevstupují). Jde ve většině o pracovníky MČ P-13. Jídelna samozřejmě dodržuje příslušná hygienická opatření a předpisy. Doporučuji v příspěvcích nepoužívat urážlivá slova.

  2. dobry den mam prosbu dcera mela v patek na cipu 0 muzu poprosit o vysvetleni plati si obedy ke konci mesice.chtela bych se optat jestli teda nemá zaplaceni celi mesic nebo jak to je.

  3. Vážená paní učitelko,
    dle ověřených informací z jiných školských zařízení je postup ŠJ ohledně dopočítávání ceny do částky 65,-Kč v případě neodhlášení velice mírně řečeno poněkud neobvyklý či nestandartní. Vámi uváděný odstavec ani jiný paragraf vyhl. 107/2005 Sb., ani její novela nic takového výslovně neuvádí. Uvedený postup není ani jinde ve výše uvedených dokumentech. Přesto můj další dotaz zní, jak předejít situaci, kdy při ročním vyúčtování rodič najednou zjistí určitý počet neodhlášených obědů. Pokusím se problém formulovat jinak. Podle čeho Šj zjišťuje, že oběd byl odebrán nebo odhlášen nebo neodhlášen?? Děkuji.

  4. Na základě jakého právního předpisu hodláte doúčtovávat neodhlášené obědy do částky 65,-Kč?? Pokud se např. dítěti udělá během dopoledne nevolno, rodič si jej odvede, nemůže již oběd odhlásit. Vám zbyde nevyzvednutý v kuchyni a navíc ještě rodičům budete doúčovávat cca 40,- Kč?? Žádám o vysvětlení!!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*