Školní rok

Prázdniny, ředitelská volna a hlavní akce ve šk. roce 2020/21

Zahájení šk. roku: út 1. 9. 2020

Týden oborových dnů: 2. – 6. 11. 2020
Podzimní prázdniny: čt 29. – pá 30. 10.  2020 (St 28.10. stát. sv.)
Vánoční prázdniny: st  23. 12. 2020 – ne  3. 1. 2021, vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021.
Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno:  čt 28. 1. 2021 (ve středu  27. 1. a čt 28. 1. konference Oborových dnů na 2.st)
Jednodenní pololetní prázdniny: pá 29. 1. 2021
Jarní prázdniny: po 22. 2. – pá 28. 2. 2021
Velikonoční prázdniny: čt 1. 4., pá 2. 4., po 5. 4. 2021
Chlupíkovo divadelní léto: 16. 6. 2021 – 25. 6. 2021
Rozloučení s žáky 9.tříd: po 28. 6. 2021
Konec školního roku:  st 30. 6. 2021
Začátek školního roku 2021/2022: st 1. září 2021

Ředitelská volna: po 16. 11., po 21.12., út 22.12. tato ředitelská volna byla 19.10.2020 zrušena, nová ředitelská volna nebyla stanovena.

Den otevřených dveří pro zájemce o přijetí do 1. třídy: online 2.2.2021 (případná následná fyzická prohlídka školy až podle epidemiologické situace)
Den otevřených dveří pro zájemce o přijetí do 6. třídy: podle epidemiologické situace
Dílny pro rodiče budoucích prvňáčků: podle epidemiologické situace
Zápis do 1. tříd: 8.-9.4.2021

Plánované kavárny pro rodiče (přihlašování bude elektronicky)

Přijímací zkoušky na střední školy – nové termíny

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pondělí 3. května 2021
2. termín: úterý 4. května 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: středa 5. května  2021
2. termín: čtvrtek 6. května 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 2. června 2021
2. termín: čtvrtek 3. června 2021

Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání nikoli prostřednictvím základní školy, ale přímo řediteli střední školy do 1. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu.

Postup:
1. Pro všechny žáky 9. ročníku a uchazeče o přijetí na víceletá gymnázia z 5. a 7. tříd pořádá škola dostatečně předem před termínem odevzdání přihlášek informační schůzku, kde postup objasní a odpoví na všechny otázky. Zároveň rozdá tzv. zápisové lístky pro registraci zájmu na školy, kam je žák přijat. Převzetí zápisového lístku stvrzuje zák. zástupce podpisem, je proto třeba si jej vyzvednout ve škole (nelze ho předat žákovi).
2. Žák odevzdá výchovným poradkyním (1.st pí Charvátová, 2. st pí Kroftová) název a adresu škol, kde se chce ucházet o přijetí.
3. Škola vytiskne přihlášku, potvrdí ji a předá žáku/zákonnému zástupci. Vzhledem k tomu, že osobní údaje na přihlášce tiskne škola ze školního evidenčního programu, je třeba zkontrolovat údaje, které jsou v něm zapsány – na začátku šk. roku dostanou rodiče k podpisu správnost údajů, před podáváním přihlášek pak ještě jednou – prosíme věnujte údajům dostatečnou pozornost!)
4. Žák/Zák. zástupce odevzdá přihlášku na zvolených školách ve stanoveném termínu.

Pro všechny žáky 9. ročníku pořádá naše škola  v úterý 9. 2. 2021 v 17:00 setkání pro rodiče (podle situace možná online), kde se dozví veškeré potřebné informace a postup.

Setkání pro rodiče žáků ucházejících se o přijetí na víceletá gymnázia z 5. a 7. tříd proběhne v úterý 16. 2. 2021 v 17:00 (podle situace online) .

Zároveň dostanou rodiče tzv. zápisové lístky pro registraci zájmu na školy, kam je žák přijat. Převzetí zápisového lístku stvrzuje zák. zástupce podpisem, je proto třeba si jej vyzvednout ve škole, i když se informační schůzky nemůžete nebo nechcete zúčastnit (nelze ho předat žákovi)V případě trvajících mimořádných opatření zveřejníme alternativní způsob předávání zápisových lístků.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*