Školní rok

Prázdniny, ředitelská volna a hlavní akce ve šk. roce 2018/19

Tematický týden a Týden oborových dnů: 22. 10. – 26. 10. 2018
Podzimní prázdniny: po 29.10. – út 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny: so 22. prosince 2018 – st 2. ledna 2019, vyučování začne v po 7. ledna 2019
Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno:  čt 31. ledna 2019 – vysvědčení,  30.1. 2019  a 31.1. 2019 se bude konat konference Oborových dní na 2.st)
Jednodenní pololetní prázdniny: pá 1. února 2019
Jarní prázdniny: po 11. února – pá 15. února 2019
Velikonoční prázdniny: čt 18. dubna a pá 19. dubna 2019 (zároveň státní svátek + Velikonoční pondělí 22.4.2019)
Konec školního roku:  pá 28. června 2019
Vyučování začne v po 2. září 2019

Ředitelské volno: čt 3.1. 2019, pá 4. 1. 2019

Den otevřených dveří pro zájemce o přijetí do 1. třídy: úterý 22.1. 2019 v 17:00
Den otevřených dveří pro zájemce o přijetí do 6. třídy: úterý 29.1. 2019 v 17:00
Dílny pro rodiče budoucích prvňáčků: úterý 29.1. 2019 v 17:00
Zápis do 1. tříd pro šk. rok 2019/20: 4.dubna 2019 od 13,00 do 18,00 hodin a pá 5. dubna 2019 od 13,00 do 17,00 hodin

Plánované kavárny pro rodiče (přihlašování bude elektronicky)
1. kavárna – 25. 9. 2018 Matematika Hejný 1.třídy
2. kavárna – 2.10. 2018 Šikana
3. kavárna – 6.11. 2018 Čtenářství

Přijímací zkoušky na střední školy

Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání nikoli prostřednictvím základní školy, ale přímo řediteli střední školy do 1. března 2019, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018.

Postup:
1. Pro všechny žáky 9. ročníku a uchazeče o přijetí na víceletá gymnázia z 5. a 7. tříd pořádá škola dostatečně předem před termínem odevzdání přihlášek informační schůzku, kde postup objasní a odpoví na všechny otázky. Zároveň rozdá tzv. zápisové lístky pro registraci zájmu na školy, kam je žák přijat. Převzetí zápisového lístku stvrzuje zák. zástupce podpisem, je proto třeba si jej vyzvednout ve škole (nelze ho předat žákovi).
2. Žák odevzdá výchovným poradkyním (1.st pí Charvátová, 2. st pí Kroftová) název a adresu škol, kde se chce ucházet o přijetí.
3. Škola vytiskne přihlášku, potvrdí ji a předá žáku/zákonnému zástupci. Vzhledem k tomu, že osobní údaje na přihlášce tiskne škola ze školního evidenčního programu, je třeba zkontrolovat údaje, které jsou v něm zapsány – na začátku šk. roku dostanou rodiče k podpisu správnost údajů, před podáváním přihlášek pak ještě jednou – prosíme věnujte údajům dostatečnou pozornost!)
4. Žák/Zák. zástupce odevzdá přihlášku na zvolených školách ve stanoveném termínu.

Termíny jednotné přijímací zkoušky

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*