Knihovna a klub

Školní knihovna
Nová knihovna

Dohromady má knihovna kolem pěti tisíc knih v češtině a angličtině. Zařízení umožňuje využít knihovnu v duchu aktivních vyučovacích metod, kde se počítá s tím, že žáci samostatně pracují se zdroji, kriticky je posuzují, dále je tvořivě zpracovávají a výsledky své práce prezentují ostatním.

V knihovně je  multimediální pracovna s interaktivní tabulí, tablety určenými pro práci v hodinách a 14 počítačů.

Mimo vyučování  knihovna slouží žákům pro individuální studium a mohou zde trávit polední přestávky nebo čekat na kroužek.

Otevírací doba 2018/19

KNIHOVNA – výpůjčky
Pondělí, úterý, středa a čtvrtek: 13:00 – 15:00

ŠKOLNÍ KLUB
Pondělí a středa: 5.hodina a 13:00 – 15:00
Úterý a čtvrtek: 13:00 – 15:00

Pokud bude žák/žákyně chtít využívat školní klub či školní knihovnu pro trávení polední přestávky nebo v odpoledních hodinách při čekání na kroužky, je povinen/a dodržovat řády učeben a řídit se pokyny přítomného dospělého. Pokud nebude žák respektovat stanovená pravidla, může být z obou prostor vykázán. Žáci, kteří v něm tráví polední přestávku, se budou muset přesunout do prostoru vedení školy, žáci čekající na kroužky budou vykázáni před školu. V obou případech budou kontaktováni jejich rodiče. V případě hrubého nebo opakovaného porušování pravidel může být žáku přístup zakázán trvale.

Pokud chtějí žáci 2. stupně trávit polední přestávku mimo školu, musí mít v ŽK podepsán souhlas rodičů (str. 3 – Školní řád).

Do školního klubu je třeba vyplnit samostatnou přihlášku. Přihláška se odevzdává dospělému v klubu. Přihlášku do ŠK najdete na www.fzs-chlupa.cz/dokumenty.

Školní klub je umístěn v multimediální učebně propojené s knihovnou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*