Kroužky

Kroužky 2021/22

1.KROUŽKY vedené zaměstnanci školy
Nabídka školních kroužků 2021/22 – přehled   (čísla a názvy uvádějte v elektronické přihlášce)
Školní kroužky 2021_22 – anotace a organizační informace

Na školní kroužky se přihlašuje online-přihláškou (přístupná 1. září), prosíme, zatím NEPLAŤTE. Jakmile bude jasné, že se kroužek otevře a že je dítě přijato, pošle Vám instrukce k platbě vedoucí kroužku.

2. KROUŽKY JINÝCH ORGANIZACÍ 

PŘIHLAŠUJTE SE PODLE INSTRUKCÍ uvedených u každého kroužku, prosíme nepoužívejte online přihlášku na školní kroužky.
Tyto aktivity jsou organizované různými subjekty, které pouze využívají naše prostory. S dotazy k těmto kroužkům se proto, prosím, obracejte přímo uvedené kontakty.

Sledujte nástěnku ve vstupní hale a zpravodaj pro rodiče na webu, kde najdete další informace, umístění kroužků externích organizací apod.

Externí kroužky 2021/22  – kroužky nabízené jinými subjekty
Lingua Nova
Kurzy angličtiny pro děti 1. a 2. tříd
Pondělí a středa – časy jsou předběžné, mohou se ještě upravovat
1. třídy 12,45-13,30 h
2. třídy 14,35-14,25 h
Výuka starších dětí – Kurzy Cambridge English – do těchto kurzů bude
zápis probíhat počátkem září, až bude stanoven pevný rozvrh dětí a bude
stanoven přesný čas kurzu.
Přihlášky: www.linguanova.cz (sekce přihlášení přihlášky ZŠ) obratem
dostanete potvrzení o přijetí, zúčtovací data a administrativní kód dítěte.
Nebo telefonicky 608 903 009.

Kurzy inline bruslení
Úterý 15,00 – 16,15
Učíme děti bruslit zábavnou formou. Instruktor si děti vyzvedne ve školní
družině.
Kurz obsahuje 7 lekcí za 1 120,- Kč.
Zahájení: 21.9.2021
Informace a přihlášení: www.jsmeinline.cz,
tel.: 731239237, info@jsmeinline.cz

Top Dance Prague – TŠ Ivy Langerové – promo video
Pondělí 15:50-16:50
17:00-18:00
Zahájení: 20.9.2021
Jedná se o kurzy latinsko-amerických a standardních tanců.
Kontakt: organizace@topdanceprague.cz

Kutil Junior
Čtvrtek 14,00 – 15,00
Zahájení: začátek 7.10. 2021
Přináší dětem možnost věnovat se technickým činnostem přímo ve své
škole.
Děti se seznámí s různými druhy nářadí a během lekcí pracují
s rozmanitým materiálem. Učí se pečlivosti, trpělivosti, zručnosti a
soustředění. Poznají radost z dokončené práce. Učí se pracovat
samostatně i v týmu.
Všechny projekty jsou plně funkční a využitelné v domácnosti !
Naše motto: KUTIL JUNIOR NESLEDUJE MONITOR.
Více informací a přihlášky na www.kutiljunior.cz a info@kutiljunior.cz
tel.: 602 258 820

Šachový kroužek
Středa 13:20-14:05 3.-5. roč.
14:20-15:05 1.+2. roč.
Zahájení: 29.9. 2021
Přihlášky: jméno, příjmení, třída a škola na
email info@sachovykrouzek.cz,
Další info: www.sachovykrouzek.cz

Bricks for Kidz – kroužek s kostkami LEGO pro děti 6 – 11 let
Středa 13:30-14:20. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na tématické okruhy
(vesmír. vynálezy…). Učíme se, stavíme a hrajeme si s LEGEM.
Zahájení: 29.9. 2021
Více: www.bricks4kidz.cz/praha5/
Veronika Fojtů, vfojtu@bricks4kidz.com,
tel. 605908808

Všeobecná sportovní příprava dětíTéčko
tréninky vedeny ve 2 kategoriích:
Malé Téčko (děti 5 – 7 let) trénink ve čtvrtek 15:00 – 16:00 hod
Velké Téčko (děti 8 – 11 let) trénink ve čtvrtek 16:00 – 17:30 hod
Info: www.te7.cz, Tomáš Egyházi, tomas.egyhazi@te7.cz, tel.: 608 30 60
38

Basket – zajišťuje HH Basket Praha, jeden z nejúspěšnějších
pražských i českých klubů.
Děvčata 1. – 4. třída
Úterý 14:30 – 15:45
Zahajujeme: 14.9. 2021
On-line přihlášku najdete na www.hbbasket.cz,
tel: 736673909

TAEKWONDO WTF Praha
pro všechny ročníky
Úterý + čtvrtek 16:30 -18:30 hod.
Nábor probíhá stále, první ukázková hodina zdarma.
Zahájení: 2.9. 2021
Další informace www.taekwondo-praha.cz

JUDO pro děti
Pondělí 16:30 – 17:30 začátečníci od 6ti let
17:30 – 18:30 pokročilí
Přihlášení: online na webu https://www.judoprodeti.cz/zs-otokara-chlupa
Další informace: www.judoprodeti.cz

Kroužky KAMARÁD
Začátky od 4.10.2021
Pondělí
Malý astronom a badatel – od 13:30 -14:30 h
Cena: 1 390 Kč
Karate pro děti – od 14:30 do 15:30 h
Cena: 1 490 Kč
Hra na kytaru – od 14:30 do 15:30 h
Cena:1 390 Kč
Středa
Angličtina s rodilým mluvčím – od 14:30 do 15:30 h
Cena: 1 590 Kč
Skaut junior – od 14:30 do 15:30h
Cena: 1 290 Kč
Čtvrtek
Jóga pro děti – od 13:30 do 14:30
Cena: 1 290 Kč
Harry Potter, vítejte v Bradavické škole – od 14:30 do 16:00 h
Cena: 1 390 Kč
Pátek
Kulinářské vaření a pečení – od 13:30 do 15:00 h
Cena: 1 690 Kč
Přihlášky a další informace o všech nabízených kroužcích:
Tel:+420 605 525 001
www.krouzky-kamarad.cz

GYMNASTIKA PRO DĚTI
Úterý: 16:30-17:30 tělocvična
Začátek: 5.10.2021
GYMNASTIKA PRO DĚTI je pro všechny kluky a holky z 1. stupně.
Hlavní náplní je všeobecná sportovní příprava se zaměřením na
gymnastiku. Naučíme se kotouly, hvězdy i stojky, zacvičíme si na nářadí
a zahrajeme si spoustu her. Dále se zaměříme na nápravu svalových
dysbalancí, rozvoj koordinace, rychlosti, vytrvalosti a flexibility. Trenér si
vyzvedne děti před začátkem lekce v družině a po lekci děti odvede zpět
do družiny nebo děti předá rodičům.
Další informace: www.gymnastikaprodeti.org
Kontakt: info@gymnastikaprodeti.org

GYMNATHLON
Středa tělocvična
16:30 – 17:30 – kurs Sportmix pro školáky 6-9 let, kde si během roku
vyzkouší 6 různých sportů
17:30 – 18:30 – kurs Junior pro předškoláky 4-6 let.
Více informací: www.gymnathlon.cz

Olymp florbal
Středa 16:30 – 17:30 1. – 5. třída
První hodina: 6.10.2021
Přihlášku zájemci naleznou na www.florbalprodeti.cz

Více informací: www.olympflorbal.cz, www.florbalprodeti.cz

Hlavním cílem našich florbalových kroužků je seznámit děti se sportem, naučit je základní pohybové dovednosti a základní florbalové dovednosti (práci s florbalovou holí a míčkem, vnímání kolektivní hry, základní pravidla florbalu atd.) U všech dětí dbáme na správnou koordinaci těla a celkovou sportovní všestrannost. 
Náš florbalový kroužek začíná rozcvičením dětí v podobě různých pohybových her a pomocí základní zjednodušené atletické abecedy. Následuje část tréninku, která je zaměřena na florbalová cvičení, které rozvíjí jednotlivé florbalové dovednosti (pro představu lze uvést například florbalový dribling statický a dynamický, vedení míčku, florbalové slalomy, přihrávky ve dvojicích apod.). Všechny nácviky se trenér snaží provádět zábavnou formou (např. soutěže ve skupinkách). Jednotlivá cvičení na sebe navazují dle základní florbalové metodiky. Poslední část tréninku je samotná florbalová hra, do které se snažíme přenést nově naučené dovednosti. Tato poslední část baví děti nejvíce. Trenéři rovněž připravují děti na mezi školní florbalové turnaje pro děti ze základních škol, které jsou pro všechny děti odměnou. 
Snažíme se, aby naše kroužky byly pro děti především zábavou a budoval tak u nich kladný vztah ke sportu obecně – to je podle nás správný florbal pro děti.
Vybavení na florbalový kroužek:

  • sportovní oblečení do tělocvičny (jako na tělocvik)
  • pevná obuv do tělocvičny (nebarvící, minimálně dle požadavků školy na výuku tělesné výchovy)
  • florbalová hůl – v prvních hodinách bude mít pan trenér na půjčení erární hole, následně doporučujeme pořídit vlastní, aby si dítě na hůl zvyklo – s výběrem rádi poradíme, můžete objednat na našem e-shopu pro členy klubu a my vybavení doručíme přímo na trénink nebo jiným požadovaným způsobem
  • pití
  • Veškeré další tréninkové vybavení a pomůcky na florbalový kroužek zajistíme.

Baltík  – kroužek programování  Zajišťuje spolek TIB, z.s. – https://tib.cz
Středa 15:30 – 16:30 h Programování Baltík (pro děti od 1. třídy) – https://tib.cz/krouzky/krouzek/309 
Středa 16:30 – 17:30 h Programování Scratch  (pro děti od 4. třídy) – https://tib.cz/krouzky/krouzek/311  
Baltík je multimediální programovací a kreslící nástroj pro děti a mládež. Rozvíjí logické myšlení, tvořivost, učí základy algoritmizace a programování.
Přihlašky a informace: https://tib.cz/krouzky/skoly