Kroužky

Kroužky 2020/21

Informace o kroužcích ve šk. roce 2020/21 najdete zde

Kroužky 2019/20

1.SEZNAM KROUŽKŮ vedených zaměstnanci školy 2019/20  – jsou k dispozici na třídní nástěnce a přehled najdete i na centrální nástěnce ve vestibulu školy a na webových stránkách. Zároveň najdete na webu i nástěnkách i další podrobné informace o každém z kroužků. Pozor, v některých tabulkách je chybně uveden čas Sportovního kroužku pí učitelky Sachové, správně je 13:30-14:30.

KROUŽKY vedené zaměstnanci školy Podrobné informace (anotace) (anotace)

Dále  nabízíme ještě aktivity organizované různými subjekty, které pouze využívají naše prostory. S dotazy k těmto kroužkům se proto, prosím, obracejte přímo na vedoucí/ organizátory

2. KROUŽKY JINÝCH ORGANIZACÍ – Podrobné informace (PŘIHLAŠUJTE SE PODLE INSTRUKCÍ uvedených u každého kroužku)

Sledujte nástěnku ve vstupní hale a zpravodaj pro rodiče na webu, kde najdete další informace, umístění kroužků externích organizací a naplnění kapacity kroužků.