Kroužky

Kroužky 2019/20
Každý rok nabízí škola množství kroužků. Anotaci kroužků, cenu a další informace najdete v přehledu kroužků na webu a na nástěnkách školy 2.9. 2019.

Kroužky, které vedou zaměstnanci (popř. bývalí zaměstnanci) naší školy, v letošním roce škola organizuje pod záštitou neziskové organizace Duha Dobřejovice.  Smluvní podmínky najdete na http://www.kompasduha.cz/smluvni-podminky.

PŘIHLAŠOVÁNÍ
Zájem o tyto kroužky projevíte buď pomocí formuláře –  Zájem o kroužek 2019_20 (odevzdávejte třídnímu učiteli nebo v recepci školy) nebo pište přímo na mailovou adresu vedoucího, pokud je v tabulce uvedena. Informaci o přijetí/ nepřijetí Vám sdělíme mailem (p.učitel Petr je na adaptačním kurzu, přijetí do kroužku bude vyřizovat až po návratu). Kroužky budou otevřeny pouze v případě přihlášení dostatečného počtu zájemců.

PLATBY
Platit se bude převodem podle instrukcí, které dostanete mailem spolu s potvrzením přijetí Vašeho dítěte.  Cena je vypočítána na celý rok a platit se bude ve 2 splátkách (je možné zaplatit i najednou). Zároveň dostanete k vyplnění i závaznou přihlášku, kterou je třeba vyplnit nejpozději do 1. setkání kroužku. 

POZOR číslo účtu se oproti minulým rokům mění. Neplaťte, dokud nedostanete nové platební údaje mailem. Doklad o převodu je nutné předložit lektorovi na 1. hodině.  Případné dotazy ohledně plateb: duhadobrejovice at gmail.com

Přehled všech kroužků

1.SEZNAM KROUŽKŮ vedených zaměstnanci školy 2019/20  – jsou k dispozici na třídní nástěnce a přehled najdete i na centrální nástěnce ve vestibulu školy a na webových stránkách. Zároveň najdete na webu i nástěnkách i další podrobné informace o každém z kroužků. Pozor, v některých tabulkách je chybně uveden čas Sportovního kroužku pí učitelky Sachové, správně je 13:30-14:30.

KROUŽKY vedené zaměstnanci školy Podrobné informace (anotace) (anotace)

Dále  nabízíme ještě aktivity organizované různými subjekty, které pouze využívají naše prostory. S dotazy k těmto kroužkům se proto, prosím, obracejte přímo na vedoucí/ organizátory

2. KROUŽKY JINÝCH ORGANIZACÍ – Podrobné informace (PŘIHLAŠUJTE SE PODLE INSTRUKCÍ uvedených u každého kroužku)

Sledujte nástěnku ve vstupní hale a zpravodaj pro rodiče na webu, kde najdete další informace, umístění kroužků externích organizací a naplnění kapacity kroužků.