Pěvecké sbory

Dětský pěvecký sbor (DPS) NOCTUELLA

Od roku 1995 pracoval na FZŠ Fingerova.
Ve své činnosti pokračuje i na FZŠ O.Chlupa.
www.noctuella.cz

Sbormistryně: Hana Trejbalová, e-mail: trejbalova@centrum.cz

Oddělení

DĚTSKÉ  PĚVĚCKÉ  SBORY 2017 – 2018
PONDĚLÍ 12.30 – 13.15 FLÉTNY 1 – začátečníci Mgr. Trejbalová
PONDĚLÍ 13.30 – 14.15 FLÉTNY 2 – mírně pokročilí Mgr. Trejbalová
ČTVRTEK 12.30 – 13.15 FLÉTNY 2 – mírně pokročilí Mgr. Trejbalová
PONDĚLÍ 14.15 – 15.00 FLÉTNY 3 – pokročilí Mgr. Trejbalová
PONDĚLÍ 15.00 – 16.15 DPS NOCTUELLA Mgr. Trejbalová
ČTVRTEK 13.30 – 14.15 DPS SOVIČKY Mgr. Matzenauerová a Mgr. Trejbalová
ČTVRTEK 14.15 – 15.30 DPS KULÍŠCI Mgr. Trejbalová

Flétnová oddělení
FlétnyV těchto odděleních se děti učí a zdokonalují ve hře na zobcové flétny podle svých schopností. Každé oddělení tvoří flétnový soubor, který vystupuje na různých koncertech. Vyspělejší oddělení využívají různé druhy fléten – sopraninové, sopránové, altové, tenorové a basové. Děti budou po přehrávce rozděleny do skupin podle úrovně schopností.

DPS Sovičky
Přípravka - DPSV „Sovičkách“ pracují děti 1.- 3. tříd. Zde se naučí základním pěveckým dovednostem, seznámí se s hlasem a hlasovou výchovou. Zdokonaluje se rytmické cítění pomocí rytmických her a Orffových hudebních nástrojů, na které děti vytvářejí doprovody ke svým písničkám. Děti zde hrají hudebně pohybové hry a snaží se pohybem doprovázet i písně. Pracuje se převážně s jednohlasými písněmi, případně lehkými kánony.

DPS Kulíšci
Kulíšci - oddělní DPS Toto oddělení navštěvují děti 2. – 5. tříd.
Zde již zpěváčci využívají znalosti buď z hudební výchovy nebo z přípravného oddělení. Pracují s Orffovým instrumentářem a vytvářejí doprovody k písním. Děti se již doprovázejí i na vlastní hudební nástroje, na které hrají buď v hudebních školách nebo v našich flétnových odděleních. Pracují s jednohlasými písněmi nebo jednoduchými dvojhlasy současné tvorby pro děti, úpravami lidových písní, pokoušíme se i o „starou muziku“. Děti se již učí poslouchat složitější harmonii za pomoci dalších hudebních nástrojů.

DPS Noctuella
NoctuellaZde pracují děti 4. – 9. tříd a využívají poznatků ze svého působení v DPS Kulíšci. Děti zpívají různý repertoir-lidové písně různých národů, spirituály anglické i africké, latinské teze, klasický sborový repertoir i současnou tvorbu pro dětské sbory v 2 – 3 hlasé úpravě. I nadále využívají svých vlastních doprovodů na různé hudební nástroje (saxofon, klarinet, kontrabas, flétny a jiné).