Metody výuky

V podkapitolách se můžete dozvědět o jednotlivých metodách, které používáme, více. Charakteristické pro náš přístup však je, že uvedené strategie se ve skutečnosti neobjevují odděleně, ale vzájemně se doplňují a prolínají.

Věříme, že nelze rozvíjet pouze rozumovou stránku, je třeba působit na celou osobnost dítěte, zejména na jeho citový a sociální rozvoj.


Podstránky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*