Činnostní učení

Projekt Tvořivá škola

Logo projektu Činnostní učení - Tvořivá škola FZŠ Chlupova i FZŠ Fingerova se staly dvěma z pěti škol z Prahy, které byly vybrány ke spolupráci na projektu Tvořivá škola – učitel činnostního učení v Praze. Hlavním účelem tohoto ryze českého projektu je šíření moderních činnostních postupů učení, které vedou k dobrému a trvalému pochopení učiva a motivují žáky pro celoživotní vzdělávání.
Za zvlášť důležité považujeme, že činnosti s pomůckami významně podporují rozvoj logického myšlení, komunikace a sociálního cítění žáků. Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a je zaměřený především na dobré zvládnutí učiva matematiky, fyziky, českého a anglického jazyka a práce s informačními technologiemi. Více informací o projektu naleznete na www.tvorivaskola.cz.

Co je činnostní učení?

ČU v předmětu Člověk a jeho svět

ČU v předmětu Člověk a jeho svět

Tvořivá škola – Činnostní učení vychází ze zásad J.A.Komenského a navazuje na úspěšnou práci učitelů první republiky. Toto učení vychází z běžných životních situací žáka, kde si na základě vlastního objevování, manipulací se skutečnými předměty, modely, náčrty či diagramy poměrně rychle a hlavně trvale osvojí dovednosti a vědomosti.

Úkoly odrážejí běžné životní situace. Učivo se probírá tak dlouho, až je řádně pochopeno. Umožňuje učiteli průběžnou kontrolu všech žáků, ale také poskytuje neustálou zpětnou vazbu žákovi. Ta je důležitým předpokladem toho, že se bude v rámci svých možností a schopností posouvat v učení stále dopředu.

Využívá se všech běžných forem vyučování – skupinové, frontální i individuální. Děti samy objevují a mají radost z úspěšné práce.

Vzdělávací středisko

Naše škola se stala místem rozvoje této metody v praxi, zejména v matematice, už před několika lety. Jsme v kontaktu s Tvořivou školou Brno, které pomáháme při organizaci školení metod činnostního učení. Nejprve se paní učitelky samy účastnily seminářů, které u nás organizuje Mgr. Zdena Rosecká, nyní už jsou čtyři naše paní učitelky samy lektorkami a dále školí učitele, kteří se k nám přicházejí o činnostním učení dozvědět víc. Setkání se konají na naší škole, pořádáme ukázkové hodiny a podílíme se i na vedení jednotlivých cyklů.

Spolupracujeme na tvorbě nových učebnic vycházejících z principů RVP zaměřených na integraci učiva v učebnicích pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět.

Certifikát Tvořivá škola a středisko činnostního učení převzala paní ředitelka 7.11.2003.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*