Dramatická výchova

Dramatická výchova (DV)


Divadelní představení

Nové přístupy ke kognitivnímu a sociálnímu učení rozšiřujeme o cesty, které vedou cíleně k rozvoji emocionální stránky dítěte a jinými cestami také k rozvoji jeho sociálních doveností. Zařazujeme metody osobnostního a sociálního rozvoje a metody dramatické výchovy. Žáci se jimi učí řešit konfliktní situace, které je mohou potkat v životě. Využívání prostředků dramatického umění rozvíjí tvořivost a obohacuje způsoby vyjadřování a komunikace.

Již od 1.ročníku seznamujeme žáky pozvolna se základními technikami DV. přitom u dětí dochází k rozvoji schopnosti soustředění a uvolnění, smyslového vnímání, prostorové orientace, fantazie, tvořivosti, pohybových a řečových dovedností, jazykového cítění a vyjadřování, paměti, logického myšlení, rytmického cítění atd.

Kromě osobnostního rozvoje DV pomáhá dětem také při řešení konfliktů a situací, do nichž se mohou dostat, protože jádrem DV jsou právě mezilidské vztahy a schopnost komunikace mezi lidmi. K tomu přispívají např. hry v rolích, s dějem, improvizace, tvoření příběhů, spolupráce ve skupině.

Formy uplatňování DV na naší škole

 • jako metoda práce v různých předmětech
 • některé postupy se stávají prostředkem práce např. ve vlastivědě, v literární výchově apod.
 • jako divadlo hrané dětmi (což však není vždy naším cílem)
 • dramatický kroužek
 • divadelní kroužek v angličtině
 • Divadlo Glans
 • Chlupíkovo divadelní léto


  Chlupíkovo divadelní léto

  Chlupíkovo divadelní léto

  Každoročně se od roku 2007 koná týdenní festival Chlupíkovo divadelní léto, ve kterém dostanou příležitost vystoupit třídní divadelní kolektivy. Divadelní hry si často píší samy, kostýmy a kulisy jsou také z třídní dílny. Hosty na festivalu bývají i profesionální a amatérské divadelní skupiny dospělých a soubory z jiných škol.

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  *